Avoin paikkatieto rainio20121024final

1,907 views

Published on

Antti Rainion esitys Avoin Data 2012 tilaisuudessa 24.10.2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avoin paikkatieto rainio20121024final

 1. 1. Paikkatiedon avaaminen Suomessa Sitra 24.10.2012, Helsinki Antti Rainio
 2. 2. Avoimen tiedon kriteerit• Saatavilla digitaalisessa muodossa – Aineisto on ladattavissa yleisesti tunnetussa ja tuetussa muodossa• Laajat, uudelleenkäytön sallivat käyttöehdot – Käyttöehdot sallivat vähintään tiedon julkaisemisen osana sovellusta, palvelua tai muuta tuotetta sellaisenaan taikka muokattuna tai yhdisteltynä toisten aineistojen kanssa• Maksuttomuus – Aineiston käyttöoikeus on maksuton ja hyödyntäminen rojaltivapaata – Aineiston on saatavilla ilman irrotuskustannuksia ainakin jossain yleisesti tunnetussa muodossa
 3. 3. Avoimen tietoaineiston lisenssi case: Maastotieto CC Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti: – kopioida, levittää ja julkaista, – muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti, – yhdistellä muihin tuotteisiin ja – käyttää osana sovellusta tai palvelua. Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla: – mainittava Lisenssiantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Lisenssinantaja on luovuttanut aineiston – esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä – vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistoa sisältäviin tuotteisiin tai palveluihin ja – poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii. Katso myös …http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 http://creativecommons.org/
 4. 4. Julkisen hallinnon avoimen tiedonsaatavuus ja maksut ön ttö töön a äy yt € o ss ssa n k kä nn inno lisee en lli ll a nh isha aup pallal ise a ltio Julk i-k Kau V E datan käyttöoikeus tiedostolataus rajapintapalvelu € € varmennettu palvelu € € € € räätälöity luovutus/palvelu
 5. 5. Julkinen, avoin paikkatietoEi-paikkatieto Paikkatieto to no sen tie In llin lki n s ha Ju pi pire ku iri n u in tie luv Avoin tieto to a ha Valt llin io Julkinen tieto tie no n to n Ei-julkinen tieto
 6. 6. ympäristön tila Paikkatietosuojelualueet Paikkatiedolla tarkoitetaan Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillätietoliikenneverkot kaikkea tietoa, joka sisältääyhdysk.huollonverkot välittömän tai välillisen viittauksenliikenneverkot tiettyyn paikkaan taitoimipaikat maantieteelliseen alueeseen.väestörakennukset Kartat, rekisterit, tietokannat, tilastotkiinteistöt Pisteistöt, verkostot, aluejaot, ruudustoteläimistö Arviolta 80% julkisen sektorin tiedostakasvillisuusvesistö Paikkatiedon käsittelyssä keskeistäkorkeus on tietoaineistojen yhdistely,maaperä spatiaaliset analyysit sekä visualisointi erilaisina karttoina.kallioperä
 7. 7. paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset kiinteistötLiite I liikenneverkot hydrografia suojellut alueet Avointa dataa korkeus Elintarviketurvallisuusvirasto maanpeite Energiamarkkinavirasto Avaaminen tiedossaLiite II ortoilmakuvat geologia Geologian tutkimuskeskus Lähes avointa Ilmatieteen laitos tilastoyksiköt rakennukset Liikennevirasto maaperä Liikenteen turvallisuusvirastoLiite III maankäyttö Luonnontieteellinen keskusmuseo terveys ja turvallisuus Maanmittauslaitos julkiset palvelut Maaseutuvirasto ympäristön..seurantalaitteet tuotanto- ja teollisuuslaitokset Metsähallitus maatalous- ja kasvinviljelylaitokset Metsäntutkimuslaitos väestöjakauma - demografia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT aluesuunnittelu ja rajoitusalueet MMM:n tietopalvelukeskus luonnonriskialueet Museovirasto ilmakehän tila ilmasto Puolustusvoimat merentutkimus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos merialueet Suomen ympäristökeskus biomaantieteelliset alueet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kunnat elinympäristöt ja biotoopit Tilastokeskus Maakuntien liitot lajien levinneisyys Tukes ELY-keskukset energiavarat mineraalivarat Väestörekisterikeskus Metsäkeskukset
 8. 8. ”Lähes avointa” tieverkkotietoa 2005- Irrotuskustannus n. 200 € http://www.digiroad.fi/Avointa liikennetietoa 2008- http://www.infotripla.fi/digitraffic/ Avoin API 12.9.2012 http://developer.matka.fi/pages/en/home.php
 9. 9. OIVA palvelu – Avointa ympäristötietoa 20.5.2008-Luonnonsuojelu Hydrografia Pohjavedet Corine maanpeite Image mosaiikki Maankäytön suunnittelu www.ymparisto.fi/oiva
 10. 10. Avointa lajien levinneisyystietoa 2009-Kasviatlas, 10X10km ruudusto Lintuatlas, 10X10km ruudusto http://www.luomus.fi/keskusmuseo/avoimuus/
 11. 11. Avointa maastotietoa 1.1.2011-Yleiskartta 1:1000 000 – 1:4 500 000 (rasteri & vektori) h http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindataKuntajako 1:10 000 – 1:4500 000 (rasteri & vektori) Paikannimet (800.000 nimeä/pistettä)
 12. 12. Avointa tilastotietoa 24.1.2012- http://www.tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/avoin_data.html StatFin tietokanta -Lukuisia tilastomuuttujia -Useissa eri aluejaoissa - kunnat - maakunnat -… Ei aluejakoja/rajoja, mutta ne ovat saatavilla MML:n avoimena datana
 13. 13. Avointa maastotietoa 1.5.2012-Maasto/yleiskartat 1:10.000… 1:250.000 Taustakarttasarja 1:10.000 … 1:8 M http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindataMaastotietokanta IlmakuvatKorkeusmalli Laserkeilausaineistot
 14. 14. Geologian tutkimuskeskus Avointa geologista tietoa 6.6.2012-Pintageologia1:1.000.000 Maaperäkartta 1:1.000.000http://fi.gtk.fi/tietopalvelut/geologiset/kartta_aineistot/ Kallioperäkartta 1:1.000.000
 15. 15. ATOM-syöte: http://paikkatieto.nba.fi/aineistot/MV_inspire_atom.xml Avointa kulttuuriperintötietoa 25.6.2012Muinaismuistot RakennusperintöKansallismaisemat Maailmanperintökohteet
 16. 16. Avointa metsävaratietoa Lokakuu 2012Valtakunnan metsien inventointi (VMI) (pikselikoko 20x20m) http://www.metla.fi/metinfo/vmi/
 17. 17. Avointa sää- ja ilmastotietoa Kevät 2013 Sää-, meri- ja ilmastohavainnot Tutka- ja salamahavainnot Kansallisen sääennustemallin tiedot http://ilmatieteenlaitos.fi/929
 18. 18. Avoin data Helsingin seudullaKartat => 23 datasetsAlue => 21 datasets
 19. 19. http://www.hsy.fi/seututieto/kaupunki/paikkatiedot/Sivut/Avoindata.aspx Open regional data 27.3.2012Population data grid 500x500mBuilding data grid 500x500mBuilding land data grid 500x500m Licence: http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/
 20. 20. Helsingin paikkatietohakemisto Avoin datahttp://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/
 21. 21. http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto
 22. 22. http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/metatietohaku
 23. 23. http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
 24. 24. http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
 25. 25. Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Oikeuksien hallinnan kerrosPalvelu-kerrosTieto-aineistot Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu julkisesti saataville asetetuista paikkatietoaineistoista, paikkatietopalveluista ja niiden kuvailuista… sekä mahdollistavista …välineistä, tekniikoista, periaatteista ja prosesseista
 26. 26. INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Latauspalvelu on Hakupalvelu on rajapintapalvelu (tai rajapintapalvelu, Katselupalvelu on tiedostopalvelu), joka joka mahdollistaa rajapintapalvelu, joka Sovellukset ja paikkatietoportaalit mahdollistaa kohteita paikkatietoaineistojen mahdollistaa karttakuvien koskevien tietojen ja palvelujen etsimisen Palveluväylä jakelun kuvia pyytäville poiminnan ja jakelun sovelluksille tietoja pyytäville ja niiden kuvailujen sovelluksille Oikeuksien hallinnan kerros lukemisen.Palvelu-kerrosTieto-aineistotPalvelukerroksen standardit rajapintapalvelut: Tiedon muoto ja merkintätavat:CSW, Catalog service web metatieto. XML/XSDWMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile Service kartta- ja ilmakuvat, PNGWFS, Web Feature Service rakenteinen paikkatieto, XML/GMLWPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service esitystyylit, XLM/SLD
 27. 27. Katselupalvelut - Karttakuvapalvelut Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Oikeuksien hallinnan kerrosPalvelu-kerrosTieto-aineistot WMS, Web Map Service WMTS, Web Map Tile Service Karttakuvien pyynnöt mahdollistava rajapintapalveluPalvelukerroksen standardit rajapintapalvelut:CSW, Catalog service webWMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile ServiceWFS, Web Feature ServiceWPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service
 28. 28. Latauspalvelut - Kohdetietopalvelut, Kyselypalvelut Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Oikeuksien hallinnan kerrosPalvelu-kerrosTieto-aineistot WFS, Web Feature Service Paikkatietokohteiden kyselyt mahdollistava rajapintapalveluPalvelukerroksen standardit rajapintapalvelut: TiedostopalvelujaCSW, Catalog service web ATOM-syötteinäWMS, Web Map Service, WMTS, Web Map Tile ServiceWFS, Web Feature ServiceWPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service
 29. 29. Maastotiedon tiedostopalvelu 9.5.2012- https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
 30. 30. Case: Maastotiedot - mitä tehtiin …• Tietoliikenneyhteys 100 MB -> 1 GB• Luovutus siirtokovalevyillä 2.5.2012- – Eri formaatteja: shape, mif, GML, Tiff, Jpeg2000, LAS, …• Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 9.5.2012- – pohjana Atom-syötteet ja tiedostot hakemistorakenteissa• Maksuton WMTS-rajapintapalvelu 13.6.2012- – maasto-, tausta- ja yleiskartat; Max.1000 hakua/2tuntia• Apps4Finland/Maps4Finland 13.6.2012- – Seminaari Paikkatietomarkkinoilla 7.11.2012• Tekes/Avoimen maastotiedon liiketoiminta 5.7.2012- – Pekka Sarkolan selvitys; Tekesin Signaalisessio 30.10.2012
 31. 31. Case: Maastotiedot – mitä tapahtui … • Torrent-tiedostojakelupalveluja 4.5.2012- – Lailliset Torrentit, Kapsi-palvelut –> ja kuormat tasaantuivat – Maastotietokanta kopioitiin satoja kertoja • MML:n Tiedostolatauspalvelujen käyttö 9.5.2012- – 3kk aikana maastotietoa ladattiin 50 kertaa enemmän kuin edellisen vuoden aikana – 24.10.2012 mennessä: 48900 tilausta, 13.400 tilaajaa, 779.000 tiedostoa, 22,4 Tb dataa ladattu • Palveluja, sovelluksia … – Rajapintapalveluja/kartat, ortokuvat: WMS, TMS – Karttoja navigointilaitteisiin – Karttapullautin ja muita sovelluksia
 32. 32. Kysymyksiä?Kommentteja!Kiitos Antti Rainio etunimi.sukunimi@nls.fi

×