Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mr admin

423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mr admin

 1. 1. MẮT BÃO COMPANY MAIL MERAK Hướng dẫn các thao tác cơ bản quản trị Mail Merak
 2. 2. MatBao Company Merak Admin UserguideHướng dẫn cơ bản quản trị Mail MerakHướng dẫn các thao tác cơ bản quản trị Mail Merak:1.Đăng nhập: theo link quản trị dạng: http://mail.your-domain.com:8383/admin2.Tạo user: Tại trang quản trị mail mở vừa mở ra, chọn ô New User, sau khi điền cácthông số chọn OK. Page 2
 3. 3. MatBao Company Merak Admin UserguideForward to: Bạn điền email forward như gmail,yahoo.Nếu nhiều hơn 1 emailforward,bạn chỉ cần thêm dấu phẩy “,” sau đó điền thêm email kế tiếp.3.Edit/Delete User Mail: Page 3
 4. 4. MatBao Company Merak Admin UserguideĐể Edit 1 user,bạn click chuột vào user đó: Page 4
 5. 5. MatBao Company Merak Admin UserguideTab Mailbox:Accounts:  Mailbox path: mailbox sẽ đến trong thư mục Inbox c ủa user webmail.  Remote address: mailbox sẽ đến Inbox c ủa email mà bạn điền vào ô bên phải mà không vào Inbox c ủa user webmail.  Null: Giá trị rỗng.Mail:  Delete mail older than (Days): xóa những mail cũ trên webmail dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.  Forward mail older than (Days): Chuyển những mail cũ đến 1 địa chỉ nào đó ở ô “Forward to” dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.  Copy incoming mail: sao chép Mail trong thư mục Inbox đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.  Copy outgoing mail: sao chép Mail trong thư mục Sent Item đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.  Alternamte email: Thêm 1 địa chỉ dự phòng. Page 5
 6. 6. MatBao Company Merak Admin UserguideTab Limits:Limits:  Mailbox size: bao gồm inbox và sent items c ủa user webmail.Không check vào ô Mailbox size thì user webmail không giới hạn trong Inbox và sent items.  Max message size: tối đa cho phép nhận một lá mail bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0  no limit ).  Send out data limit per day: cho phép gửi một lá mail ra ngoài bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0  no limit ).  Send out messages limit ( #/Day): cho phép gửi bao nhiêu lá mail trong 1 ngày ( giá trị 0  no limit ).  State: Enabled ( user webmail đang ở trạng thái active,chọn Disable nếu muốn khóa user webmail).Các Tab Options,Responder,Rules được người quản trị riêng c ủa mỗi công ty cài đặt,việc cài đặt tùy thuộc vào nhu c ầu sử dụng.Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn vào nút OK để hoàn tất quá trình tạo User. Page 6
 7. 7. MatBao Company Merak Admin UserguideĐể Delete 1 user,bạn check vào ô user và chọn Delete: 4.Mailling List: a/ Tạo New Mailling List: Page 7
 8. 8. MatBao Company Merak Admin Userguide Page 8
 9. 9. MatBao Company Merak Admin Userguide b/Tab Mailing List: Sau khi tạo xong Mailing List,click chuột vào Mailing List đó để add Members. c/Tab Members: Nhấn nút Add. Page 9
 10. 10. MatBao Company Merak Admin Userguide Select Account: chọn user muốn add sau đó bấm Select Account,user webmail sẽ xuất hiện trên dòng Member,sau đó bấm OK. d/Tab Security: Page 10
 11. 11. MatBao Company Merak Admin Userguide Only members can post new messages: Chỉ có những thành viên thuộc mailing list này mới có thể gửi nhận mail cho nhau.Mặc định không check sẽ nhận mail từ các account không thuộc Mailing List đó. CÔNG TY MẮT BÃO Trung tâm kinh doanh: 334 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. HCM. ĐT: (08) 38681888 (ext: 114) - Fax: (08) 38681999 Email kỹ thuật: support@matbao.com Địa chỉ hỗ trợ kỹ thuật: http://support.matbao.net Website: www.matbao.com – www.matbao.net Page 11

×