Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biogas in the Viessmann Group - Bulgarian

966 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biogas in the Viessmann Group - Bulgarian

 1. 1. Инсталации за биогаз от Група Viessmann © Schmack Biogas GmbH 2013 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 2. 2. Съдържание 1. Група Viessmann 2. Schmack Биогаз 3. Технология 4. Референтни проекти © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 3. 3. Viessmann Werke GmbH & Co. KG  Един от водещите производители на отоплителни системи в международен мащаб  Основана през 1917  9,600 служители  24 производствени фабрики и монтажни центрове в 11 страни  32 търговски представителства в 74 страни  Повече от 120 търговски офиса по света  Оборот от 1,86 млрд. евро през 2011 г., от които 55% са от износ  Годишно 92 000 участници в Viessmann Академията © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 4. 4. Придобивания от 2006 г. насам С придобиването на ключови технологии, ние разширихме нашата технологична база, както и развити пазари в областта на инженеринга на производства и оперативният мениджмънт. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 5. 5. Цялостна гама 1,5 kW – 116.000 kW Продажби Системен инженеринг Системни решения за всички енергийни източници и всякакъв обхват на прилагането на отоплителните технологии и технологии за комбинирано производство на електро и топлоенергия. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 6. 6. Съдържание 1. Група Viessmann 2. Schmack Биогаз 3. Технология 4. Референтни проекти © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 7. 7. Инсталации за биогаз от Група Viessmann Клонове в Италия и САЩ. Представена чрез международната мрежа на Група Viessmann в 40 страни. Разработване на проекти и изграждане на бигазови инсталации в продължение на повече от 15 години. Проекти в Централна и Източна Европа, САЩ, Япония. Собствено производство на основните и най-важни компоненти Цялостни услуги и поддръжка Цялостни биогазови инсталации за сухо анаеробно разлагане Инсталации за пречистване и обогатяване на биогаз © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 8. 8. Технологични алтернативи в анаеробното разграждане „Schmack Biogas“ и „BIOFerm“ Течно анаеробното разграждане Сухо анаеробното разграждане  Биогазови инсталации за „втечняем“ органичен материал  Биогазови инсталации за „невтечняем“ органичен материал  Основен фокус: биомаса  Основен: органични битови отпадъци Целеви групи:  Растителновъдни ферми  Млечни и животновъдни ферми  Доставчици и производители на енергия  Ютилити фирми Целеви групи:  Заводи за преработка на ТБО/ инсталации за компостиране  Хранителна индустрия  Общини  Доставчици и производители на енергия © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 9. 9. Schmack Biogas Основана: 1995 Член на Група Viessmann от 1 Януари, 2010 Централен Офис: Schwandorf (Germany) Продукти: Биогазови инсталации Компоненти за биогазови инсталации Биологично обслужване Техническо обслужване Служители: около. 250 Изградени над 256 биогазови инсталации с около 100 MW инсталирана мощност © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 10. 10. Schmack Biogas Членове на Група Viessmann Schmack Biogas GmbH/BIOFerm GmbH Schmack Carbotech GmbH  Пречистване и обогатяване на биогаз  Разработване на проекти  Проектиране & изграждане Essen, NRW Schmack Biogas Components GmbH Schwandorf, Bavaria  Дозиращи системи  Бъркалки  Подемно-транспорт. Техника  Отопл. на Ферментерите  Въвеждане в експлоатация Schmack Biogas Service GmbH  Technical service Kirchweidach, Bavaria  Biological service © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 11. 11. Отличителни и уникални продукти Технология Захранване с газ Стандартизирани биогазови инсталации  Цялостни "биометан"  Индивидуални, инсталации стандартизирани концепции за  Собствена инсталации според технология за ситуацията пречистване и обогатяване на  Приложими за биогаз (PSA) от всички Schmack Carbotech селскостопански GmbH суровини Компоненти  Дозиращи инсталации PASCO Специализирани биогазови инсталации  Инсталации за енергия от отпадъци  Инсталации с различна концепция за употребата на  Ключови компоненти топлината като помпени станции, газови куполи и др.  Големи гребни миксери REMEX Клиенти © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 12. 12. Отличителни и уникални продукти Услуги Обслужване  Пълно техническо обслужване  Доказало се биологично обслужване  Персонализирани услуги Микробиология / НИРД  Повече от 12 години на микробиологична Научноизследовател ска & Развойна Дейност Разработване на проекти  Задълбочени познания в мащабните индустриални проекти  База данни с повече от 50,000 ферментационни анализи  Постоянното увеличаване ефективността в инсталациите © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 13. 13. Сертифицирана лаборатория и център за научноизследователска & развойна дейност Специфични анализи за биогаз  Оценка на входните материали (ферментационен анализ, енергиен баланс)  Контрол на процесите (анализи на всички жизнени процеси, т.е. спектъра на мастните киселини, стойности на рН, сухо вещество и органични сухо вещество)  Токсичен и химичен анализ на постферментационният материал (RAL-контрол на качеството на постферментационният материал в съответствие с регламентите на биологичните отпадъци) Екологични анализи:  Анализ на компоста и постферментите, според Методология одобрена от немското правителство  Анализ според земеделски насоки, съгласно мандата от земеделските министерства и регламентите за отпадъчни води  Анализ на водата и на отпадъчните води © Schmack Biogas GmbH  Анализ на утайките от отпадъчни води  Анализ на отпадъците и др. 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 14. 14. EUVIS Център за управление  Непрекъснат мониторинг: 24/7, 365 дни в годината  Запис на всички данни от значение за процеса  Непрекъснато разширяване базата на данни -> нарастващо ниво на знанието и опита  Тенденциите се откриват своевременно и следователно се избягват дълги престои и скъпо обслужване  Кратко време за реакция, благодарение на онлайн мониторинг  Сигурност за операторите и банките  Улеснение при получаването на финансиране © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 15. 15. Съдържание 1. Група Viessmann 2. Schmack Биогаз 3. Технология • Течно АР • Сухо АР 4. Референции © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 16. 16. Схема на инсталация за биогаз и използване © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 17. 17. Течно Анаеробно Разлагане (АР) Описание на EUCO Titan АР биогазова инсталация © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 18. 18. Проточен биореактор EUCO® Смесването в реактора:  Осигурява равномерно разпределение на температурата  Предотвратява образуването на плаващи слоеве  Предотвратява потъване на слоеве и утаяване  Подобрява отделянето на газът от течността  Гарантира, че пресните субстанции ще се размесят добре с ферментиращите субстанции  Осигурява стабилна биологична реакция © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 19. 19. Биореактор тип резервоар COCCUS® Предимства:  Стандартизираната система за инсталацията води до прогресивно намаляване на разходите  Малки статични натоварвания  Комбинирана отоплителна система за идеално разпределение на температурата и следователно постоянни, оптимални условия за живот на бактериите  Оптимизираното разпределение на топлината позволява по-голяма пространствена интензивност и по-висока ефективност  Позволява лесно разширяване на инсталацията Вторичен биореактор: реакционна камера, най-често без системата за захранване със свеж субстрат. Вместо това, субстрата се подава от първичния към вторичния биореактор, където да бъде допълнително разграден (=> биогаз). © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 20. 20. Системни решения за течно АР Схематична диаграма © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 21. 21. Предимства на Schmack Биогаз  Специално разработени концепции от 18 kWel до 20 MW газ за широк диапазон на приложение.  Стандартизирани компоненти и инсталационни концепции.  Концепции "до ключ", включително за централно отопление или микро газопреносна мрежа.  Компонентите се изработват в собствени фабрики.  Поддръжка на технологичното оборудване и процеса, включително и микробиологични анализи на субстанциите.  Помощ при управление на постферментационните материали.  Висок приоритет на безопасността  Инсталирани повече от 250 анаеробни биореактори и общо електрическо производство повече от 100 MW © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 22. 22. Характеристиките на различните входни суровини определят различните технологични решения Входни суровини: предизвикателства и специални изисквания Енергийни култури  Много сухо вещество  Високо органично натоварване  Суровини с много фобри  Време за престой: мин. 50 дни Течен/Сух оборски тор Течен:  Малко сухо вещество  Високи количества сяра  Изискват много топлина  Време за престой: 20 дни Сух:  Много сухо вещество  Високо органично натоварване  Тежки фракции(пясък) Индустриални/Битови биоотпадъци  Много замърсители (опаковки, пластмаси и тн.)  Много сухо вещество  Разнородни суровини  Сезонни промени  Много замърсители  Много сухо вещвство  Разнородни суровини  Няма разделно събиране  Сезонни промени Последици за технологиите  Усилени бъркалки/ пълначки  Абразивно устойчиви материали  Повишена корозивна устойчивост Течен:  Ефективно отопление  Цилиндрични реактори за подобро смесване на суровините  Увеличени обеми  Десулфатизиране Сух:  Усилени бъркалки/ пълначки  Абразивно устойчиви материали  Повишена корозивна устойчивост  Без движещи се елементи  Занижени изисквания към предварителната обработка  Може да работи със замърсявания като: пластмаси, дърво, метали и др. Сухо Анаеробно Разграждане: BIOFerm технология © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 23. 23. Съдържание 1. Група Viessmann 2. Schmack Биогаз 3. Технология • Течно АР • Сухо АР 4. Референции © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 24. 24. BIOFerm технологията: трансформиране на биоотпадъци в полезна енергия Сухото Анаеробно Разграждане на BIOFerm  Суровини със структура като градински или хранителни отпадъци са основният материал при Сухото АР  Без отпадъци за депониране – произвеждат се торове или почвени подобрители  Може да се работи и с нискокачествени суровини  Няма проблеми с намесата в производството на храни, тъй като се обработват само отпадъци  Остатъците от разграждането са висококачествен тор  Биогазът се пречиства и се инжектира в мрежата или се изгаря в когенератор © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 25. 25. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Биореактор  Кубичен, подредени бетонени контейнери с подова площ от 7 x 30m всеки, в които се разгражда насипаният на купчина материал  Размесване или други дейности не са необходими © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 26. 26. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Действие  Зареждане и изпразване на биореактора с челен товарач или подобно  Инсталацията се управлява изцяло от SPS система за управление  Неизправностите се идентифицират от контролната система, регистрират и операторът на централата се уведомява © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 27. 27. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Действие ТОПЛИНЕН БУФЕР БИОФИЛТЪР КОГЕНЕРАТОР КОМПРЕСОР ЗА БИОГАЗ РЕЗЕРВОАР ЗА БИОГАЗ ПОД НАЛЯГАНЕ СУБСТРАТ РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕРКОЛАТ ВОДОСБОРНА ЯМА ПОД ПОД НАКЛОН След зареждане на биореакторът, перколата с метан бактерии се поръсва върху субстрата и субстрата ферментира в продължение на четири седмици при 40 °С. Генерира се биогаз. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 28. 28. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Действие  Вградената система за използване на биогазът разпределя газът през газовият компресор и изсушителя или подава газът към други ползватели.  Малък процент (ок.5%) от произведената енергия се използва в процеса (за подовото отопление на биореактоара, сградите и др.)  Излишъкът на топлина може да се използва за други цели.  В случай, че топлината не може да се използва - на когенератора или биогаз котела има оборудване за аварийно охлаждане. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 29. 29. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Действие: Отваряне на биореактора  Отваряне на биореактора след 28 дена  Няма течащи води  Без мирис на летливи мастни киселини  Органичната фракция е разградена от 90% до 50%  Общо твърдите вещества са намалели от 30% на 17% © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 30. 30. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm План на разположението © Schmack Biogas GmbH Биогаз инсталация със 6 биореакторни камери 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 31. 31. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Диаграма на потоците при процеса 1.Доставка 2.Биомаса 3.Площадка за смесване 4.Биореактор 5.Резервоар за биогаз 6.Резервоар за перколат 7.Краен резервоар за перколат 8.Топлина 9.Когенератор 10.Обогатяване на газът 11.Компостиране/използване за торене 12.Сух постферментационен материал 13.Излишен перколат 14.Фотоволтаична инсталация © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 32. 32. Сухо Анаеробно Разграждане на BIOFerm Диаграма на потоците при процеса – използване на биогазът От биоотпадъци към електричество и топлина – всичко от един доставчик Все повече доставчици на енергия желаят да бъдат независими и да намаляват емисиите на CO2. С Viessmann Group съществуват различни възможности за независимите енергопроизводители . Идеални за по-мащабни централи: ефективни биоенергийни системи - напълно окомплектовани от един доставчик . Отделни къщи Биоотпадъци Директно инжектиране в газопреносната мрежа Централизирано топлоснабдяване Биогаз инсталация Когенератор/ пиков котел Обществени сгради БИО ТЕЦ Жилищни блокове Обогатяване на биогазът до биометан инжектиране Масови и Енергийни потоци консумиране на биометана Водогреен котел VITOMAX 200 - LW Когенератор VITOBLOC Резервоар за БГВ подаване към мрежата на 100% зелена електроенергия © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 33. 33. Предимства на Технологията BIOFerm  Без въртящи се части  Без предварителна обработка на суровините  Системата позволява замърсявания като пластмаси, метал или дърво  Ниски паразитни товари  Без необходимост от допълнителна вода  Високи добиви на метан при ниско съдържание на сяра  Висока степен на разграждане на органиката © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 34. 34. Системата за Сухо Разграждане BIOFerm 3D Изгледи: BIOFerm биогаз инсталация с 4-биоректорни камери © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 35. 35. Системата за Сухо Разграждане BIOFerm 3D Изгледи: BIOFerm биогаз инсталация със 6-биоректорни камери © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 36. 36. Съдържание 1. Група Viessmann 2. Schmack Биогаз 3. Технология 4. Референции © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 37. 37. Инсталация за биометан в Aiterhofen – инжектиране на газът © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 38. 38. Инсталация за биометан в Aiterhofen – инжектиране на газът Клиент: E.ON Bioerdgas GmbH Вход на суров биогаз: 2.000 m³/h Капацитет на обогатяване: ок. 10 Мил. m³ годишно Суровини: Царевичен силаж, силажи от цели растения, тревни силажи, други култури Газопреносна мрежа: Energienetze Bayern Въведена в експлоатация: Септември 2009 © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 39. 39. Биогаз инсталация Stoke Bardolph – EUCO® Titan 2000 Клиент: Severn Trent Water Ltd., Англия Инсталирана ел.мощност: 2 x 1063 kWel Суровини: Царевичен силаж, силажи от цели растения Въведена в експлоатация: Май 2010 Използване: Произведената електрическа и топлинна енергия се използват в разположената наблизо водна пречиствателна станция, експлоатирана от Severn Trent Water Ltd. Излишната електрическа енергия се подава към мрежата. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 40. 40. Биогаз инсталация във Fischbach – COCCUS® 185 Селскостопанска ферма Клиент: Фермер Johann Mayer Инсталирана ел.мощност: 185 kW Суровини: 3.500 t Кравешки тор 1.700 t Треви силажи 1.700 t Царевичен силаж 400 t Сух свински тор Въведена в експлоатация: Декември 2009 Използване: Произведената електрическа енергия се подава към мрежата. Топлинната енергия се използва за отопление и сушене. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 41. 41. Биогаз инсталация в Berlin / Hennickendorf – 610kW Хранителни отпадъци, Зелени отпадъци Оператор Plan-E Büssow & Co.KG Провинция: Brandenburg Суровини 9.000t Биоотпадъци 5.000t Зелени отпадъци 4.000t Хранителни отпадъци Въведена в експлоатация Март 2011 Използване: Произведената електрическа енергия се подава към мрежата. Топлинната енергия се използва за отопление и сушене на дървесина и компостиране. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 42. 42. Биогаз инсталация в Allendorf (Eder) – 190kW Зелени и градински отпадъци Оператор Viessmann Biomasse KG Разположение Allendorf, Германия Суровини 7.000 t Зелени и градински отпаадъци Въведена в експлоатация Август 2010 Използване: Произведената електрическа енергия се подава към мрежата. Топлинната енергия се използва за отопление на централният офис на Viessmann като част от инициативата Efficiency Plus. © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 43. 43. Благодарим ви сърдечно за вашето внимание! © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български
 44. 44. Контакти: Schmack Biogas GmbH Viessmann Group Michael Groth Bayernwerk 8 92421 Schwandorf Germany Phone: +49 9431 751 179 E-Mail: michael.groth@schmack-biogas.com © Schmack Biogas GmbH 27.05.2013 Фирмена Презентация Български

×