Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Dagbladet - Delte meninger

 1. 1. LOKALE MENINGER
 2. 2. TÅKEPRAT- POLITIKERE FUNDAMENTALISTER NETTROLL DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET
 3. 3. Posisjoneringsjobb: Trigger + Tenk kommunikasjon
 4. 4. 1 . S T Y R K E P O S I S J O N : G I F O L K E N G R U N N T I L Å H E I E P Å D B . 2 . F L E R E L E S E R E : O F T E R E . L E N G R E . S Æ R L I G F R A M O B I L . 3 . Ø K T E I N N T E K T E R : A N N O N S E R . N Y E I N N T E K T S K I L D E R . M Å L S E T T I N G E R
 5. 5. KJERNEDRIFTEN KOMERSIELLE BUDSKAP POSISJONERING MED UTGANGSPUNKT I REDAKSJONELT PRODUKT

 6. 6. Posisjoneringstrategi Meninger:Sterke meninger har alltid vært en del av sjelen til Dagbladet
 7. 7. LOKALE MENINGER
 8. 8. TRINE 37, HAMAR KUTT I BARNEHAGE -TILBUDET MARIUS 40, SANDEFJORD SKOLEPOLITIKK Når barn blir produkterForeldrene i Hamar lar seg ikke villede ELINOR 36, BINDAL Kommunen og Fred. Olsen truer lokal reindrift til fordel for vindmøllepark NATURVERN OG VINDMØLLEPARK Sannheten er at Halden er Norges svar på Hellas BRUNO 63, HALDEN UANSVARLIGE POLITIKERE AUD 85, GJØVIK Storsykehusepidemien må erstattes med fornuft SENTRALISERING AV SYKEHUS
 9. 9. Sjefsredaktør John Arne Markussen lanserte kampanjen på lederplass
 10. 10. ANNONSER I DAGBLADET LESERINNLEGG ANNONSER I RELEVANTE ALLER KANALER TV-ANNONSER INTERNE FLATER SOME-FLATER MENINGSMOTSTANDERE MENINGSFELLER NYE LESERINNLEGG LOKALE MEDIER
 11. 11. TRINE (37) STÅR FOR DET HUN MENER. HVA MENER DU? Sterke meninger har alltid vært en del av sjelen til Dagbladet. Nå inviterer vi til et enda større meningsmangfold i Norge og lanserer en ny arena for lokale meninger på nettsidene våre. Hva mener du? Del din mening med våre 2,1 millioner ukentlige lesere. db.no/lokalemeninger LOKALE MENINGER Skal barna betale for kommunens sløsing? TenkKommunikasjon•tenkkom.no T R I N E
 12. 12. TRINE (37) STÅR FOR DET HUN MENER. HVA MENER DU? Sterke meninger har alltid vært en del av sjelen til Dagbladet. Nå inviterer vi til et enda større meningsmangfold i Norge og lanserer en ny arena for lokale meninger på nettsidene våre. Hva mener du? Del din mening med våre 2,1 millioner ukentlige lesere. db.no/lokalemeninger LOKALE MENINGER Skal barna betale for kommunens sløsing? TenkKommunikasjon•tenkkom.no T R I N E
 13. 13. Nye innlegg …
 14. 14. ble delt …
 15. 15. Og de beste løftet frem
 16. 16. F A C E B O O K - N Y E F O R M A T E R
 17. 17. Direktehenvendelser via twitter
 18. 18. Noen de beste innleggene ble løftet frem på betalt plass i “realtime”
 19. 19. R E D A K S J O N E L L O M T A L E E N S P E N S T I G N Y S K A P I N G E R D A G B L A D E T S N Y E N E T T S I D E R F O R L O K A L D E B AT T F R A H E L E L A N D E T – L O K A L E M E N I N G E R . “ D A G B L A D E T S S AT S I N G PÅ L O K A L E M E N I N G E R I VA L G K A M P E N E R E T P O S I T I V T B I D R A G . ” – J E G S Y N S D E T E R S Y N D AT H A L D E N I K K E K L A R E R Å B L I K V I T T D E T S T E M P E L E T. B R U N O S A M M E N L I G N E T H A L D E N M E D H E L L A S O G S K Y L D T E PÅ P O L I T I K E R N E S « S A N D K A S S E M E N TA L I T E T » .
 20. 20. H I G H L I G H T S • 307 innsendte innlegg, totalt • 86% av disse er publisert • 69% kom fra utenfor Oslo • 60% innsendt via skjema på Lokale Meninger • 18% av publiserte innlegg er svarinnlegg • 15% av innleggene er fra ikke-politikere
 21. 21. D B . N O / L O K A L E M E N I N G E R - D E L I N G E R 1. Nei, jeg har ikke en krone. 10k – 142 tweets 2. Mamma, jeg er et barn, ikke en krysseliste 8,9k – 75 tweets 3. Når barn blir produkter. 7k – 60 tweets 4. Hvorfor er det så lett å ødelegge Marka? 6,7k – 34 tweets 5. Kjære Fabian og Stian. 5,1k – 58 tweets 6. At turister får holde bønn ved den vakre brygga i Fredrikstad, … 5k – 15 tweets 7. Ingen skal få ødelegge Marka! 3,6k – 21 tweets 8. Gro har ikke peiling. 3,6k – 13 tweets 9. Han er ikke en dårlig lærer. Han har bare for mange elever. 3,4k – 31 tweeets 10. Jeg har lenge stått på lista over foreslåtte kutt. Jeg koster for mye penger. 2,9k – 22 tweets TOTALT TOPP 10: 56 100 DELINGER – 471 TWEETS
 22. 22. D B . N O / L O K A L E M E N I N G E R - K O M M E N TA R E R 1. At turister får holde bønn ved den vakre brygga i Fredrikstad, .… 865 kommentarer. 2. Nei, jeg har ikke en krone. 759 kommentarer. 3. Det er de ressurssterke flyktningene som kommer til Europa. 644 kommentarer. 4. Jo, du har en krone. 602 kommentarer 5. Lat oss ynskje flyktningane velkomne heim. 512 kommentarer. 6. Andre ser mennesker. Aina Stenersen ser bare en kopp i fleisen. 280 kommentarer. 7. Største humanitære krise siden andre verdenskrig. Skjønner vi egentlig alvoret? 269 kommentarer. 8. Aina Stenersens hyllest til politibevæpning er skremmende. 227 kommentarer. 9. Ja til kommersielle aktører i eldreomsorgen. 163 kommentarer. 10. Ja til generell bevæpning! 159 kommentarer. TOTALT FOR TOPP 10: 4 634 KOMMENTARER
 23. 23. M E S T D E L T E S A K E R I S O M E 1 9 % F R A L O K A L E M E N I N G E R Kilde: storyboard.mx
 24. 24. Gjennom Lokale meninger ga vi 268 mennesker en nasjonal stemme hørt av 1.3millioner mennseker
 25. 25. LOKALE MENINGER

×