Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby in prijatelji

1,949 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to like this

Ruby in prijatelji

 1. 1. Ruby in prijatelji Oto Brglez za #wwwhmb
 2. 2. Kontakt in vprašanja• @otobrglez• skype: zverchi• http://opalab.com• @wwwhmb, #wwwhmb, wwwhmb.si
 3. 3. Kdo sem?• Razvijalec• Veliki projekti, mali projekti, “free” projekti• (Izredni) Študent ;)• LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/otobrglez
 4. 4. Za koga je ta talk?• Razvijalece, ki so žže programirali.• Razvijalece, ki rabijo nove izzive.• Ljudi, ki iščejo zabavo in srečo.*
 5. 5. Potek• Ruby - (uvod, splošno, kako?, itd...)• Prijatelji (DSL, ogrodja, Rails,...)
 6. 6. Ruby ~ZgodovinaYukihiro Matsumoto -@yukihiro_matzJaponska 199021 december 1995 ~> Ruby 1.0
 7. 7. Klasifikacija in inspiracija• Dinamičen• Reflektiven• Splošen• Objektno orientiran• Inspiracija PERL, Smalltalk, Eiffel
 8. 8. Paradigme• Funkcijski• Objektno orientiran• Iperativen• Reflektiven• Dinamični tipi (Duck typing)
 9. 9. Implementacije• MRI (C by Matz)• YARD• JRuby• Rubinius• IronRuby• MacRuby• HotRuby
 10. 10. Namestitev?• OSX ~> Prednameščen• Ubutnu and alike ~> apt-get ...• Windows ~> http://rubyinstaller.org/• http://www.ruby-lang.org
 11. 11. RVM = Ruby Version Manager
 12. 12. RubyGems
 13. 13. IRB = Interactive Ruby Shell
 14. 14. Vejitve, zanke, funkcije,...
 15. 15. String, Array[], Hash{},...
 16. 16. Razredi in OOP
 17. 17. Dedovanje, Mixin,...
 18. 18. ruby-debug19
 19. 19. ri, rdoc
 20. 20. Ruby Reference/doc• http://apidock.com/• http://ruby-doc.org/• http://rubydoc.info/
 21. 21. End of part 1. Vprašanja?
 22. 22. Sledi...• DSL• RSpec• Sinatra• Ruby on Rails
 23. 23. DSL = Domain-specific language• “In software development, a domain- specific language (DSL) is a programming language or specification language dedicated to a particular problem domain, a particular problem representation technique, and/or a particular solution technique.” - Wikipedia
 24. 24. Bolj poznani “DSL-ji” v Ruby svetu...• RAKE ~ Ruby “Make”• RSpec ~ Ruby Specification framework• Sinatra ~ Web application framework• ...
 25. 25. RSpec = Behaviour-Driven Development tool for Ruby programmers
 26. 26. Sinatra
 27. 27. Ruby on RailsDavid Heinemeier Hansson @dhhJulij 2004Ruby on Rails z Mac OS XLeopard
 28. 28. Filozofija• CoC = Convention over Configuration• DRY = Don’t Repeat Yourself
 29. 29. Kaj ima?• MVC ~ Model-View-Controller Pattern• Scaffolding• WEBrick• Rake• Prototype in Script.aculo.us ~> jQuery• RESTful Web Services• UJS = Unobstrusive JavaScript• ActiveRecord
 30. 30. Simple projekt: pozdravi-me
 31. 31. Scaffold
 32. 32. What?
 33. 33. Hvala!http://pozdravi-me.heroku.com/
 34. 34. Novo v Rails 3.1• Assets Pipeline• HTTP Streaming• jQuery Default

×