Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Postopek pridobitve podpore
za električno energijo iz OVE
in SPTE
Sončna elektrarna - stabilna in donosna
naložba
Andrej Š...
14. 9. 20112 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Uvod
Podpora za:
• proizvedeno električno e...
Zakonodaja (1)
Energetski zakon, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08 (EZ-C),
22/10 (EZ-D)
Uredba o izdaji deklaracij za...
Zakonodaja (2)
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v
soproizvodnji toplote in električne en...
Deklaracija za proizvodno napravo
14. 9. 20115 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Vloga za ...
Listina deklaracije
14. 9. 20116 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Potrdila o izvoru
14. 9. 20117 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
PoI
Unovčenje PoI
Potrdil...
Potrdila o izvoru v sistemu podpor
Proizvajalec prejema podporo za proizvedeno električno energijo – vsa
potrdila o izvoru...
Prenos potrdil o izvoru na Center za
podpore
Vloga za odprtje računa v Registru PoI
14. 9. 20119 Postopek pridobitve podpo...
Register potrdil o izvoru
14. 9. 201110 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Register
• https...
Odločba o dodelitvi podpore
14. 9. 201111 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Pogoji:
• prid...
Vrsta podpore?
14. 9. 201112 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Center za podpore
Električn...
Število izdanih deklaracij
14. 9. 201113 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
Število izdanih...
Število izdanih deklaracij – sončne elektrarne
14. 9. 201114 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in ...
Proizvodnja 2010 (obe shemi 995,51 GWh)
14. 9. 201115 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
SP...
Izplačane podpore 2010 (48,6 mio EUR)
14. 9. 201116 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
SPTE...
Posebnosti
- Referenčni stroški za sončne elektrarne so vsako leto nižji za 10 %
glede na izhodiščno leto 2009
- Ena ali v...
Dodatne informacije
• Spletna stran agencije
www.agen-rs.si (Električna
energija – Energija iz
obnovljivih virov in
soproi...
Hvala za pozornost !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE, Andrej Špec, Javna agencija RS za energijo

778 views

Published on

Konferenca Združenja slovenske fotovoltaične industrije 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE, Andrej Špec, Javna agencija RS za energijo

 1. 1. Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Sončna elektrarna - stabilna in donosna naložba Andrej Špec, Javna agencija RS za energijo ZSFI, Celje, 14. september 2011
 2. 2. 14. 9. 20112 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Uvod Podpora za: • proizvedeno električno energijo iz OVE ali s SPTE. Pogoji: • pridobljena deklaracija za proizvodno napravo; • urejen prenos potrdil o izvoru (PoI); • pridobljena odločba o podpori. Zakonska podlaga: • spremembe in dopolnitve Energetskega zakona (julij 2008)
 3. 3. Zakonodaja (1) Energetski zakon, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08 (EZ-C), 22/10 (EZ-D) Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, Uradni list RS, št. 8/09 Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, Uradni list RS, št. 33/09 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10 in 43/11 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09 ,17/10 in 81/10 Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, Uradni list RS, št. 21/09 in 33/10 14. 9. 20113 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 4. 4. Zakonodaja (2) Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase, Uradni list RS, št. 37/09 Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, Uradni list RS, št. 83/09 Pravila za delovanje Centra za podpore, Uradni list RS, št. 86/09 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 2/09 Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 42/11 14. 9. 20114 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 5. 5. Deklaracija za proizvodno napravo 14. 9. 20115 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Vloga za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo • Podatki o vlagatelju (lastnik ali najemnik) • Podatki o proizvodni napravi (vrsta, vhodna energija, tehnični podatki, priklop...) • Podatki o števcih bruto proizvedene električne energije, proizvedene koristne toplote, porabljenega goriva (energijski tok, ime in tip, serijska številka, leto vgradnje, oznaka na enopolni shemi, datum zadnje kontrole/validacije) • Priloge (soglasje za priključitev, uporabno dovoljenje*, razmere lokacije objekta in omrežja, tehnološka shema objekta, enopolna shema s pregledom števcev) Odločba (možnost pritožbe) Listina deklaracije (pravnomočna odločba)
 6. 6. Listina deklaracije 14. 9. 20116 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 7. 7. Potrdila o izvoru 14. 9. 20117 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE PoI Unovčenje PoI Potrdilo o unovčenju PoI PoI kWh Trg Register PoI Račun C Račun B Račun D Račun 2 Račun 1 Poreklo električne energije Izdaja PoI Električna energija kWh Odjemalci Pogoj: deklaracija za proizvodno napravo Transakcije s PoI •Izdaja, prenos, unovčenje Trg
 8. 8. Potrdila o izvoru v sistemu podpor Proizvajalec prejema podporo za proizvedeno električno energijo – vsa potrdila o izvoru se morajo prenesti na Center za podpore Vloga za odprtje računa proizvajalca – enostaven postopek 14. 9. 20118 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE PoI Register PoI Račun CP Poreklo električne energije Izdaja PoI Električna energija kWh Odjemalci Trg
 9. 9. Prenos potrdil o izvoru na Center za podpore Vloga za odprtje računa v Registru PoI 14. 9. 20119 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 10. 10. Register potrdil o izvoru 14. 9. 201110 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Register • https://poi.borzen.si
 11. 11. Odločba o dodelitvi podpore 14. 9. 201111 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Pogoji: • pridobljena deklaracija za proizvodno napravo; • izvedene meritve neto proizvedene električne energije (N=B-LR); • starost proizvodne naprave mlajša od 15 (OVE) oz. 10 let (SPTE). Vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpori • Podatki o proizvajalcu (lastniku ali najemniku) proizvodne naprave • Ocena proizvodnje, podatki o začetku obratovanja • Podatki o števcih, ki merijo neto proizvedeno električno energijo • Podatki o vseh prejetih subvencijah • Vrsta zaprošene podpore Odločba (možnost pritožbe) Pogodba – Center za podpore
 12. 12. Vrsta podpore? 14. 9. 201112 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Center za podpore Električna energija Zagotovljen odkup Center za podpore Električna energija Obratovalna podpora Prodaja na trgu Lasten odjem
 13. 13. Število izdanih deklaracij 14. 9. 201113 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE Število izdanih odločb: 1456 (sončne elektrarne 956) Moč proizvodnih naprav z deklaracijo: 1137 MW (sončne elektrarne 56,4 MW) Proizvodnja v sončnih elektrarnah z deklaracijo pokriva porabo preko 15000 povprečnih gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji. Hidroelektrarne 28% Druge proizvodne naprave 3% SPTE 3% Sončne elektrarne 66%
 14. 14. Število izdanih deklaracij – sončne elektrarne 14. 9. 201114 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE 224 312 420 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2009 2010 2011
 15. 15. Proizvodnja 2010 (obe shemi 995,51 GWh) 14. 9. 201115 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE SPTE 27,8% Hidroelektrarne 48,5% Sončne elektrarne 1,0% Vetrne elektrarne 0,001% Bioplinske elektrarne 12,5% Elektrarne na biomaso 10,1%
 16. 16. Izplačane podpore 2010 (48,6 mio EUR) 14. 9. 201116 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE SPTE 26,7% Hidroelektrarne 23,2% Sončne elektrarne 7,4% Vetrne elektrarne 0,002% Bioplinske elektrarne 30,7% Elektrarne na biomaso 12,0%
 17. 17. Posebnosti - Referenčni stroški za sončne elektrarne so vsako leto nižji za 10 % glede na izhodiščno leto 2009 - Ena ali več proizvodnih naprav - Kdaj je sončna elektrarna upravičena do 15 % zvišanja referenčnih stroškov? - Letna kvota (5 MW) za sončne elektrarne, zgrajene na prostem - Dograditve, obnove proizvodnih naprav - Dejavnost proizvodnje električne energije lahko opravlja fizična oseba (odločba o dodelitvi podpore, vpis v Poslovni register Slovenije, moč proizvodne naprave pod 50 kW) - 64.n člen EZ omogoča uvrstitev novih proizvajalcev v bilančno skupino Centra za podpore (OVE do 5 MW, SPTE do 1 MW) 14. 9. 201117 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 18. 18. Dodatne informacije • Spletna stran agencije www.agen-rs.si (Električna energija – Energija iz obnovljivih virov in soproizvodnje) • E-novice • Informacije s področja obnovljivih virov in soproizvodnje na telefonski številki (02) 234 03 00 • info@agen-rs.si 14. 9. 201118 Postopek pridobitve podpore za električno energijo iz OVE in SPTE
 19. 19. Hvala za pozornost !

×