Finančne spodbude Eko sklada zaFinančne spodbude Eko sklada za
naložbe URE in OVEnaložbe URE in OVE
mag. Nataša Černila Za...
Vrste finančnih spodbudVrste finančnih spodbud
 Posojila z ugodno obrestno mero za pravne osebe
in samostojne podjetnike
...
Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe
46PO11 (Poziv v teku od 30.4.2011)
 višina razpisanih sredst...
Obrestna mera –pravne osebe
• trimesečni Euribor + 1,5% za vse namene naložb,
razen za
• naložbe v proizvodnjo ali soproiz...
Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe
Omejitev glede državne pomoči:
v primeru, da je obrestna mera...
Nameni kreditiranja – pravne osebeNameni kreditiranja – pravne osebe
 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
največji del...
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
• postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za:
– ogrevanje ali hlajenje pr...
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
• nakup novih osebnih vozil na električni ali hibridni
pogon,
• ukrepe učinkovite ...
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
• prenovo obstoječih objektov, ki lahko vključuje izvedbo
enega ali več ukrepov:
–...
Zmanjševanje onesnaževanja zraka
(razen toplogrednih plinov)
• tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje
zraka v tehnološk...
Gospodarjenje z odpadki
• postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav
za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko
izra...
Varstvo voda
• gradnjo oz. rekonstrukcijo čistilnih naprav za
komunalne ali tehnološke odpadne vode,
• tehnologije, ki zma...
Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s
pitno vodo
• gradnjo oz. rekonstrukcijo javnih in zasebnih
kanalizacijskih omrežij za ...
Začetne naložbe v okoljske tehnologije
• nove tehnološke linije, ki izkazujejo zmanjševanje
onesnaževanja okolja,
• spreme...
Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010
pravne osebepravne osebe
Zmanjševanje e...
Struktura dodeljenih kreditov –
obnovljivi viri energije
Fotovoltaična
elektrarne
61%
Kotlovnica na
biomaso
5%
Toplotne čr...
Ugodni krediti za občaneUgodni krediti za občane
Občani 45OB11 (Poziv v teku od 8.4.2011)
Višina razpisanih sredstev: 8 mi...
Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani
• Vgradnja sodobnih naprav za ogrevanje
prostorov oz. pripravo sa...
Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani
• Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih
stanovanjskih ...
Nameni kreditiranja – občani (Nameni kreditiranja – občani (cont.)cont.)
• Nakup velikih gospodinjskih aparatov, ki so po
...
Ugodnost kreditov za občaneUgodnost kreditov za občane
Eko sklad
Povprečni
komercialni
potrošniški
kredit
Razlika
višina k...
Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010
fizične osebefizične osebe
Zmanjševanje...
Združljivost kreditov in nepovratnih
finančnih spodbud
• da na isti stanovanjski stavbi izvaja ukrep, ki so
predmet dodelj...
Finančne spodbude za občane
Od 31.12.2010 sta v teku dva javna poziva za
nepovratne finančne spodbude občanom za nove
nalo...
6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe
• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema največ
150 €/m2
za ploščate SSE,
200 €/m...
6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe
• zamenjava zunanjega stavbnega pohištva največ:
100 €/m2 oken, izdelanih iz lesa...
•vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka
največ 2.500 € za centralni prezračevalni sistem
oz. 400 € na ...
6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe
• gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne
stanovanjske stavbe
največ 125 €/m...
7SUB-OB11 večstanovanjske stavbe
• toplotna izolacija fasade
največ 12 € na m2
• toplotna izolacija strehe/podstrešja
najv...
7SUB-OB11 večstanovanjske stavbe
• vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje
na lesno biomaso
največ 25 % nakupa kur...
Nepovratna sredstva, ki so bila na podlagi javnih pozivov iz leta 2010 nakazana občanom do
začetka maja 2011, prikazano po...
Struktura dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud
2010Nepovratna sredstva, ki so bila na podlagi javnih pozivov iz leta 2...
Hvala za pozornost!
Več informacij na:
Internetni strani: www.ekosklad.si
E-pošti: ekosklad@ekosklad.si
Finančne spodbude Eko sklada za naložbe URE in OVE, mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finančne spodbude Eko sklada za naložbe URE in OVE, mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad

520 views

Published on

Konferenca Združenja slovenske fotovoltaične industrije 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 15 mio za FV
 • Finančne spodbude Eko sklada za naložbe URE in OVE, mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad

  1. 1. Finančne spodbude Eko sklada zaFinančne spodbude Eko sklada za naložbe URE in OVEnaložbe URE in OVE mag. Nataša Černila Zajc Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Združenje slovenske fotovoltaične industrije GIZ “Sončne elektrarne – stabilna in donosna naložba” Celje, 14.september 2011
  2. 2. Vrste finančnih spodbudVrste finančnih spodbud  Posojila z ugodno obrestno mero za pravne osebe in samostojne podjetnike  Posojila z ugodno obrestno mero za občane  Nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih objektov
  3. 3. Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe 46PO11 (Poziv v teku od 30.4.2011)  višina razpisanih sredstev: 20 mio EUR,  znesek odobrenega kredit: najmanj 50.000 EUR, največ do 2 milijona EUR,  odplačilna doba najdalj do 15 let, oziroma najdalj 5 let za naložbe v nakup opreme, razsvetljave in vozil, z vključenim moratorijem do 12 mesecev,  kredit v višini do 90% priznanih stroškov naložbe.
  4. 4. Obrestna mera –pravne osebe • trimesečni Euribor + 1,5% za vse namene naložb, razen za • naložbe v proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, kjer se določi obrestno mero, ki ne nosi državne pomoči • Euribor3M + pribitek% = Referenčni obrestni meri Referenčna obrestna mera se določa mesečno, objavi jo Komisija na strani http:// ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation /reference_rates.html
  5. 5. Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe Omejitev glede državne pomoči: v primeru, da je obrestna mera višja od referenčne, se uporabi pravilo “de minimis”, v primerih ko je dovoljena višina “de minimis” pomoči že dosežena, se uporabi pravilo dodeljevanja državne pomoči po regionalni shemi.
  6. 6. Nameni kreditiranja – pravne osebeNameni kreditiranja – pravne osebe  Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, največji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe  Zmanjševanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),  Gospodarjenje z odpadki,  Varstvo voda,  Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo, največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe,  Začetne naložbe v okoljske tehnologije, največji delež kredita je 75 % priznanih stroškov naložbe
  7. 7. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov • postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za: – ogrevanje ali hlajenje prostorov, ki kot primarni energent uporabljajo biomaso, sončno ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode, zemlje oziroma kamnitih masivov, – proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, – soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije obeh goriv,
  8. 8. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov • nakup novih osebnih vozil na električni ali hibridni pogon, • ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih, s katerimi se doseže vsaj 25 % prihranek energije (zamenjava tehnoloških linij, agregati, elektromotorni pogoni,...), • obnovo obstoječe razsvetljave, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek energije,
  9. 9. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov • prenovo obstoječih objektov, ki lahko vključuje izvedbo enega ali več ukrepov: – toplotno zaščito zunanje lupine, tal na terenu ali nad neogrevanimi prostori, – zamenjavo stavbnega pohištva – vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, – energijsko učinkovita razsvetljava, – vgradnja sistemov za prezračevanje • gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, kjer izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, po metodologiji PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2 a, iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25 % skupnih letnih potreb po toploti,
  10. 10. Zmanjševanje onesnaževanja zraka (razen toplogrednih plinov) • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, • gradnjo oz. rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka, • nakup novih osebnih vozil za cestni promet s pogonom na plin.
  11. 11. Gospodarjenje z odpadki • postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, • za nakup nadgradnje vozil, ki se lahko uporabljajo izključno za zbiranje odpadkov, • nakup delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, • postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov v tehnoloških procesih, • zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit), vključno z izvedbo toplotne izolacije podstrešja.
  12. 12. Varstvo voda • gradnjo oz. rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne ali tehnološke odpadne vode, • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, • tehnologija ali izdelki, ki zmanjšujejo porabo ali onesnaževanje vode , • tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode, • predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.
  13. 13. Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo • gradnjo oz. rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oz. se čistilna naprava gradi istočasno, • naprave in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
  14. 14. Začetne naložbe v okoljske tehnologije • nove tehnološke linije, ki izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja, • sprememba tehnološkega procesa, na način, da so po izvedbi emisije nižje od veljavnih okoljskih standardov, • procesi oz. naprave za proizvodno biogoriv.
  15. 15. Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010 pravne osebepravne osebe Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi URE 8% Ravnanje z odpadki 6% Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi OVE 85% Zmanjševanje emisij v zrak na izvoru 1%
  16. 16. Struktura dodeljenih kreditov – obnovljivi viri energije Fotovoltaična elektrarne 61% Kotlovnica na biomaso 5% Toplotne črpalke 8% Hidro elektrarne 26%
  17. 17. Ugodni krediti za občaneUgodni krediti za občane Občani 45OB11 (Poziv v teku od 8.4.2011) Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR Obrestna mera: - trimesečni Euribor + 1,5% Kredit do višine 20.000, oz. 40.000 Eur Najnižji kredit: 1.500 Eur Kredit v višini največ 100% priznanih stroškov naložbe Odplačilna doba do 10 let Zavarovanje kredita: zavarovalna premija
  18. 18. Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani • Vgradnja sodobnih naprav za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode, (kondenzacijski kotli, rekuperatorji, toplotne podpostaje,...) • Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje, (toplotne črpalke, solarni sistemi, biomasni kotli) • Sodobne naprave za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW, (fotonapetostne, vetrne, hidro elektrarne, mikro soproizvodnje naprave)
  19. 19. Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani • Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov (zamenjava oken, izolacija zunanjega ovoja stavbe, podstrešja, kleti) • Gradnja novih nizko energijskih stanovanjskih objektov, pri katerih bo potrebna toplota za ogrevanja manjša od 35kWh/m2leto
  20. 20. Nameni kreditiranja – občani (Nameni kreditiranja – občani (cont.)cont.) • Nakup velikih gospodinjskih aparatov, ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred najmanj A, • Nakup osebnih avtomobilov in motornih koles/koles z motorjem na električni ali hibridni pogon, • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, • Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbest), • Nakup zaprtih kompostnikov, • Učinkovita raba vodnih virov, • Oskrba s pitno vodo.
  21. 21. Ugodnost kreditov za občaneUgodnost kreditov za občane Eko sklad Povprečni komercialni potrošniški kredit Razlika višina kredit 4.000 EUR, odplačilna doba 3 leta, obrestna mera EURIBOR3m + 1,5% EOM (%) 6,96 9,50* -2,54 Skupno plačilo vseh stroškov in obresti (EUR) 184,81 337,69 -152,88 višina kredita 20.000 EUR, odplač. doba 10 let, obrestna mera EURIBOR3m+1,5% EOM (%) 4,00 6,70* -2,70 Skupno plačilo vseh stroškov in obresti (EUR)) 3.120,77 6.073,46 -2.952,69 (*Vir: Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 110/2010))
  22. 22. Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010Struktura dodeljenih kreditov v letu 2010 fizične osebefizične osebe Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi OVE 17% Varstvo voda in učinkovita raba vode 3% Ravnanje z odpadki 17% Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi URE 63%
  23. 23. Združljivost kreditov in nepovratnih finančnih spodbud • da na isti stanovanjski stavbi izvaja ukrep, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem pozivu 6SUB-OB11, in če priznani stroški tega ukrepa znašajo več kot 20.000 EUR, • za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje Javnega poziva 6SUB-OB11, • v nobenem primeru pa skupen znesek nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.
  24. 24. Finančne spodbude za občane Od 31.12.2010 sta v teku dva javna poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti in sicer: – 6SUB-OB11 za eno ali dvo stanovanjske stavbe, – 7SUB-OB11 za večstanovanjske stavbe. Nepovratna finančna spodbuda za naštete ukrepe, ki morajo biti izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ne sme presegati 25 % priznanih stroškov naložbe.
  25. 25. 6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema največ 150 €/m2 za ploščate SSE, 200 €/m2 za vakuumske SSE, 75 €/m2 SSE, izdelanih v samogradnji • vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso največ: 1.500 € za kotel na polena oz. 2.000 € za kotel na pelete/sekance • vgradnja toplotne črpalke (TČ) največ: 1.000 € oz. 2.000 € za ogrevanje oz. 250 € za TČ za pripravo sanitarne tople vode; (odvisno od tipa TČ in grelnega števila).
  26. 26. 6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva največ: 100 €/m2 oken, izdelanih iz lesa, za največ 30 m2 na stanovanjsko enoto, • toplotna izolacija fasade največ: 12 € na m2; za največ 200 m2 na stanovanjsko enoto, • toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja največ: 10 € na m2; za največ 150 m2 na stanovanjsko enoto
  27. 27. •vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka največ 2.500 € za centralni prezračevalni sistem oz. 400 € na enoto lokalnega sistema, •vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje največ 2.000 € na stanovanjsko enoto. 6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe
  28. 28. 6SUB-OB11 za eno/dvo stanovanjske stavbe • gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe največ 125 €/m2 za največ 200 m2 neto ogrevane površine enostanovanjske stavbe za Qh ≤ kWh/m2a v primeru, da bo stavba izolirana z naravnimi izolacijskimi materiali • nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu največ 250 €/m2 za največ 100 m2 neto ogrevane stanovanjske površine.
  29. 29. 7SUB-OB11 večstanovanjske stavbe • toplotna izolacija fasade največ 12 € na m2 • toplotna izolacija strehe/podstrešja največ 10 € na m2 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih največ 50 €/m2 oken iz umetnih mas/kovin oz. 100 €/m2 oken, izdelanih iz lesa.
  30. 30. 7SUB-OB11 večstanovanjske stavbe • vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso največ 25 % nakupa kurilne naprave na lesno biomaso • vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov največ 30 € na ogrevalo • sistem delitve stroškov za toploto največ 8 € za vsak delilnik oz. največ 40 € na stanovanje v primeru vgradnje merilnika toplote
  31. 31. Nepovratna sredstva, ki so bila na podlagi javnih pozivov iz leta 2010 nakazana občanom do začetka maja 2011, prikazano po posameznih ukrepih. Višine spodbud dodeljenih v letu 2010 Parameter ukrepa Enota Število vlog Vrednost izplačanih spodbud (1000 EUR) 1 površina sončnih kolektorjev [m2 ] 8.821 1.340,2 2 nazivna moč kotlov na lesno biomaso [kW] 16.418 885,7 3 toplotna moč TČ [kW] 2.892 424,3 4 površina zunanjega stavbnega pohištva [m2 ] 94,746 5.082,1 5 površina izolirane fasade [m2 ] 253.539 2.397,1 6 površina izolirane strehe [m2 ] 26.952 190,7 7 število prezračevalnih enot [kom] 78 136,3 8 površina niz.ener.ali pas.hiš [m2 ] 412 37,0 9 Vgradnja termostatskih ventilov in hidraul.urav. [kom] 879 19,6 10 Vgradnja delilnikov oz. merilnikov [kom] 590 5,4 Skupaj 10.518,4
  32. 32. Struktura dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud 2010Nepovratna sredstva, ki so bila na podlagi javnih pozivov iz leta 2010 nakazana občanom do začetka maja 2011, prikazano po posameznih ukrepih v deležih. 1 12,7% 2 8,4% 3 4,0% 4 48,3% 5 22,8% 10 0,1% 9 0,2% 8 0,4% 6 1,8% 7 1,3% 1 sončni kolektorji 2 Kotli na lesno biomaso 3 vgradnja TČ 4 zun. stavb. pohištvo 5 izolacija fasade 6 izolacija strehe 7 prezračevanje 8 niz.ener. ali pas. hiše 9 term. vent. in hidr. urav. 10 delilniki oz. merilniki
  33. 33. Hvala za pozornost! Več informacij na: Internetni strani: www.ekosklad.si E-pošti: ekosklad@ekosklad.si

  ×