Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 09 14 happyweek 135

274 views

Published on

vše má svůj pravý čas, poškozuje práce vaše zdraví? orgánové hodiny, interiér: zařízení kuchyně, posilujte s námi své psychické zdraví

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015 09 14 happyweek 135

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 14.9. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 135 ENERGIE DNÍ Týden od 14.9. 2015 Program přednášek v Městské knihovně VŠE MÁ SVŮJ ČAS ŘÁD NEBO BOJ NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy ORGÁNOVÉ HODINY POŠKOZUJE PRÁCE VAŠE ZDRAVÍ? Interiér: ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com Řád a pravidla jsou pro život velmi důležité. Vše v přírodě a ve vesmíru se řídí určitým řádem a ne jinak je tomu s člověkem. Nejde však jen o to být v souladu s přírodními zákony, ale také o to, aby člověk do svého života přijímal jen takové zákony a pravidla, které mu usnadňují cestu vpřed. Pokud se dování. Pokud se ale pravidly řídíte, pak díky nim již bylo rozhodnuto předem a vy jen toto rozhodnutí respektujete a posouváte se podle něj vpřed. Proto je dodržování pravidel v životě velmi důležité. Pokud pravidla dodržovat nebudete, automaticky se tím dostáváte do konfliktu s tím, kdo pravidlo vydal a dohlíží na jeho dodržování. Takže po každém porušení pravidla následuje boj. Ten však přináší jedno z největších vyčerpání v rámci energií pěti elementů. Boj patří do čtverce 6, který je ovládán jangovým Kovem. Tato energie je velmi tvrdá a nesmlouvavá. Proto, pokud se proti ní postavíte, nebude mít nad vámi žádné slitování. Často tak boj končí smrtí – tedy ukončením něčeho (života, vztahu, práce, přátelství, rodiny…). v životě žádnými pravidly neřídíte, pak je váš život velmi vyčerpávající a komplikovaný. Při každém kroku vpřed tak budete narážet na potřebu rozho- užitečná. Jen tak je mohou ostatní dodržovat. Mějte však na paměti, že pravidla vás mají posouvat vpřed, usnadňovat cestu. Pravidla vás nesmí omezovat v rozvoji, v růstu. Taková pravidla jsou pak často porušována a jsou příčinou tvrdých bojů. Rozhodně si tedy do svého života pravidla dejte – sami pro sebe, pro svůj vztah, rodinu, práci….. Vše pak bude probíhat daleko jednodu- šeji a hladce. U pravidel však nestačí jejich stanovení. Pravidla též musíte jasně a zřetelně vyhlásit, aby o nich všichni věděli. Jen tak mohou být ŘÁD vs. BOJ nedodržování pravidel vede k vyčerpávajícímu boji
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com Některé teorie dokonce tvrdí, že čas neexistuje a že si ho lidé „vymysleli“. Asi jde o to, co časem opravdu rozumíme a z jakého úhlu pohledu se na něj díváme. Pokud se ale na čas díváme jako na dobu, po kterou trvá nějaký proces, pak s pojmem času umíme velmi dobře pracovat. Víte, že člověk žije v tzv. „časo-prostoru“. Tj. neustále, v každém okamžiku jste v daném čase na daném místě. Jste tedy tady a teď. Tady teď čtete tento článek. Tady a teď je tak jediný okamžik a jediné místo, které umíme ovlivnit a využít. Minulost ovlivnit neumíte a budoucnost vychází právě z okamžiku, který prožíváte tady a teď. Protože vše je energie, i čas je energie. Řídí se tak zákony Jin a Jang a pěti elementů. Každý z devíti kvadrantů magického čtverce má svůj specifický čas – energii času. Když srovnáte energii času a prostoru, pak zjistíte, že čas je jangový a prostor jinový. Pokud víte, že Jang je funkce a Jin je hmota, pak vám z toho vyplívá, že má-li něco vůbec fungovat, musí to mít čas, protože čas je Jang, tedy funkce. A protože dnešní doba považuje čas za nepřítele a snaží se ho neustále zkracovat, pak tím zkracuje též dobu funkčnosti aktivit, kde čas člověk zkracuje. Jednoduše řečeno: čím méně času něčemu věnujete, tím méně funkce tomu dáváte. A protože v dnešním světě se zkracuje časově téměř vše, ubývá tak lidem v životě Jang (čas) a vzrůstá jim Jin (hmota). Je to krásně vidět např. u jídla. Díky tzv. „fast food“ (rychlé jídlo) – tedy jídlo, které je rychle připravené a rychle snědené – se zvětšuje problém s nadváhou (hmotou). Produkce mnoha věcí se zrychlila, ale tím se též snížila jejich životnost. Tj. potřebujeme těchto věcí v životě víc (hmota). Naše společnost si zvykla věci vyměňovat, protože je to často jednodušší a levnější, než nefungující věc spravit. Bohužel se to však již netýká pouze věcí. Lidé tuto „výměnu“ aplikují velmi často i ve vztazích. A teď si představte, kdyby tuto výměnu začali uplatňovat i ve vztahu k dětem (nepovedlo ses, vyměníme tě). A tak lidé produkují stále rychleji více a více věcí (hmoty), které mají jen malou hodnotu, protože mají krátkou funkci (čas). Pokud chcete, aby ve vašem životě něco vydrželo dlouho, pak tomu musíte věnovat opravdu dostatek času. Čas je energií funkce, proto čím více času něčemu věnujete, tím lépe a déle to bude fungovat. Uvědomte si, co vám v životě nefunguje a kolik tomu věnujete času. Nefunguje-li vám vztah, může být příčinou právě to, že mu věnujete málo času. Máte-li problém s dětmi, uvědomte si, kolik času s nimi trávíte. A takto bychom mohli pokračovat dále. Pokud na něco nemáte čas, nebude vám to ani fungovat. Proto nemá cenu v životě chtít něco, na co nebudete mít čas. Jen vás to vyčerpá a bude vás to ničit. VŠE MÁ SVŮJ ČAS Moderní doba považuje čas za nepřítele. Většina lidí tak bojuje s „jakýmsi“ nedostatkem času. Ale existuje něco, jako nedostatek času?
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com Na téma času bychom mohli strávit hodně času . Tato energie má vliv úplně na vše ve vašem životě. Důležité je, abyste si uvědomili, že čas se pohybuje v různých formách. Lidé nejčastěji vnímají pohyb času jako lineární, tj. mířící stále dopředu, jako by mezi jednotlivými hodinami, dny, měsíci a roky byla narýsovaná nekonečná přímka. Tento pohyb času je však jen jedním z různých pohybů a rozhodně není tím nejdůležitějším ve vašem životě. Rozhodně důležitější formou pohybu času je pohyb v cyklech, nebo-li kruzích. Čas tak vychází z jistého bodu a postupně se v kruhovém pohybu do tohoto místa opět vrací. Takže vše, co se v daném kruhu času událo, se bude opět opakovat v novém kruhu, který bude následovat. Tento časový pohyb velmi dobře znáte ze svého každodenního života. Během dne je to denní cyklus – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, ráno, dopoledne….atd. atd., stále pořád dokola. Máte např. měsíční cyklus během roku – leden, únor, březen……prosinec. Dalším cyklem je cyklus ročních období: jaro, léto, podzim, zima. Na těchto případech vidíte, že vše se neustále opakuje v různých časových intervalech. Tyto cykly jsou dány rotačním pohybem Země a celého vesmíru. Vše se točí a proto se vše též opakuje. Vaše tělo je součástí pohybu celého vesmíru. I když si to neuvědomujete, pohybujete se v každém okamžiku rychlostí přes tisíc kilometrů za hodinu, tj. rychlostí rotace země. Stejně tak se pohybuje vaše tělo v závislosti na různé časové cykly – roční, měsíční, hodinové apod. Z těchto pohybů pak vycházejí tzv. orgánové hodiny. Každý orgán tak vždy ve stejný čas nabývá na aktivitě. Pokud víte, v které době je který orgán právě zatěžován/aktivován, pak je důležité v tomto čase tento orgán nezatěžovat. Jeho zatížením by mohlo dojít k jeho vyčerpání a tím i poškození. Pokud však přizpůsobíte svůj životní styl i orgánovým hodinám, pak tím zlepšíte prevenci svého zdraví i dlouhověkosti. ORGÁNOVÉ HODINY Pojem orgánové hodiny jste již pravděpodobně slyšeli, nebo jej dokonce dobře znáte. Je to další důkaz o tom, jak důležitá energie času ve vašem životě je. Orgánové hodiny podle čínské medicíny: 23:00 – 1:00 žlučník 1:00 – 3:00 játra 3:00 – 5:00 plíce 5:00 – 7:00 tlusté střevo 7:00 – 9:00 žaludek 9:00 – 11:00 slezina 11:00 – 13:00 srdce 13:00 – 15:00 tenké střevo 15:00 – 17:00 močový měchýř 17:00 – 19:00 ledviny 19:00 – 21:00 osrdečník 21:00 – 23:00 tři ohniště
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com Meditační cvičení pro: • Zlepšení psychické rovnováhy • Uvolnění tělesných i psychických zátěží • Zkvalitnění okysličení mozku • Zlepšení funkce mozku a myšlení • Zkvalitnění okysličení celého těla • Zlepšení kvality pokožky a celkového vzhledu • Celkové uvolnění těla i mysli • Využití přirozeného „samoléčení“ těla • Nastavení omlazujících procesů v těle Program probíhá formou: • dechových cvičení • meditace • relaxačních cvičení Qi Gong (Čchi Kung) Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 od 1.10. 2015 do 11.12., 2015 v PARK HOLIDAY Benice Nový Program psychické a fyzické rovnováhy Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. NOV INKA POZOR, ZMĚNA TERMÍNU – ZAČÍNÁME 1.10.
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE PŘIZPŮSOBTE ZDRAVÍ SVÉ PRÁCI, NEBO PRÁCI SVÉMU ZDRAVÍ Zdraví člověka je v mnoha ohledech číslo jedna. Zdravý člověk však bere své zdraví jako samozřejmost a začíná se o něj zajímat až v okamžiku, kdy o své zdraví přichází. Dvacáté století přineslo mnoho velkých pokroků a posunů člověka vpřed. Velké výzvy, které stály před lidstvem té doby, vyžadovaly mnoho úsilí a práce. Tak se práce dostávala stále více a více do popředí lidského snažení a zaujímala velmi prestižní pozici v hodnotách člověka. Kvalita práce, pracovní pozice apod. tak byly pro člověka velmi důležité. Dokonce se staly měřítkem úspěchu. A tak lidé svůj život začali silně podřizovat právě práci a jejím nárokům. Práce tak ve své významnosti předčila mnohem důležitější oblasti života. Co však bylo nejhorší? Nejhorší na tom bylo to, že lidé začali vnímat práci jen jako cestu k úspěchu. Přestali si uvědomovat, že jejich práce má být jejich posláním, seberealizací, předávání svých talentů světu. A tak se převážná většina lidí pustila do práce, která vůbec nesouvisela s jejich přirozeným nadáním. Jaký to mělo vliv na člověka? Poměrně velmi negativní. Práce, která neodpovídá přirozeným schopnostem člověka velmi poškozuje jeho energie. Tím člověka vyčerpává a oslabuje. Navíc se taková práce stala nejdůležitější oblastí života a bylo jí věnováno více energie než např. rodině, dětem, vztahům, apod. Takže tím práce navíc silně nabourala celkovou životní rovnováhu člověka. A jak víte, rovnováha je základem štěstí a zdraví člověka. Pokud jste v dlouhodobé nerovnováze, pak se vyčerpáváte, chybí vám energie a důsledkem toho je oslabení organismu a nemoc. Mnoho lidí tak „přizpůsobilo“ svůj zdravotní stav práci. Raději pracovali a poškozovali si své zdraví, než aby se práce vzdali a své zdraví si chránili. Nejvíce to postihlo psychickou stránku zdraví. Proto posilování právě psychického zdraví začíná být čím dál tím silnějším trendem ve společnosti 21. století. I vy byste se měli rozhodnout pro cestu přizpůsobení své práce vašemu zdraví, než naopak. Dělejte takovou práci, která nejenže zdraví neohrožuje, ale dokonce vaše zdraví posiluje. Je to práce, která vychází z vašich přirozených talentů, z Astrotypu. Je to práce s energií vašeho poslání. Jen taková práce vás posílí a jen díky ní dokážete dojít k celkovému životnímu naplnění.
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Kuchyň se řadí vedle ložnice a vchodu mezi nejdůležitější místa interiéru. Feng Shui ji přikládá velmi velký význam. Je to z toho důvodu, že se zde připravuje strava, která je jedním ze dvou hlavních zdrojů energie pro život člověka (vedle vzduchu, prostředí, ve kterém žijete). Tak jako vše v životě, i kuchyň podléhá momentálním trendům a módním stylům. Trendy ani móda však nesmí určovat vaše životní energie. Pro váš život je nejdůležitější vaše přirozená energie, tedy energie, která je vyjádřená vaším Astrotypem. Tuto energii musíte ve svém životě nejvíce posilovat a přispívat tak ke svému stálému zdraví a dlouhověkosti. A protože strava připravená z kuchyně je jedním z nejdůležitějších zdrojů vaší energie, musí kuchyně být co nejvíce v souladu s vaší energií. Při vytváření nové kuchyně tedy musíte největší pozornost věnovat svému Astrotypu (pokud vytváříte kuchyň pro celou rodinu, pak musíte vzít nejsilnější energii ze všech Astrotypů celé rodiny, tj. tu energii, kterou máte v Astrotypu všichni stejnou). Této energii pak musí odpovídat vaše strava. Aby strava měla co nejvíce této energie, musí této energii odpovídat také energie vaší kuchyně. Dejme tomu, že nejsilnější energii vaší rodiny je energie elementu Dřeva. Potom hlavní energií kuchyně musí být právě Dřevo. Taková kuchyň by teda měla být ideálně z masivního, přírodního dřeva, v barvách dřeva. Dalším prostředkem k posílení této energie je zelená barva. Dřevo též posilují živé rostliny, takže je v takové kuchyni vhodné mít čerstvé bylinky, čerstvé ovoce, zelenina apod. Celý prostor musí být otevřený, musí zde být hodně denního světla a vše musí být prodchnuto čerstvostí. Tato energie pak vstoupí i do každé stravy, kterou zde připravíte. KUCHYŇ
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com Týden od 14.9. začíná poměrně klidnými a rozvážnými energiemi. Bude to tak vhodný týden pro přípravu svých dalších aktivit. •PONDĚLÍ – BUVOL 3-3-7 •Energie tohoto týdne začínají velmi pomalu a rozvážně. Proto se do ničeho nevrhejte bezhlavě a bez rozmyslu. Vše dnes dělejte ve svém tempu, podle svých schopností a možností. Nenechte si do ničeho mluvit. • Jídlo: dnes je vhodné využít jídlo k setkání velké rodiny. Připravte něco tradičního, něco, co jste rádi jedli jako malí. •ÚTERÝ – NETOPÝR 2-4-8 •Dnešní energie by mohly být příjemné, lehké, nenáročné. Ale pozor, mohou být velmi proměnlivé. Dnešek tak může generovat mnoho různých pohledů, názorů a přístupů. Nebraňte se této různorodosti a vše dobře vnímejte. Teprve pak se rozhodujte. • Jídlo: úterý je ideální den pro dobré jídlo se svým partnerem. Může to být jak obchodní oběd s obchodním partnerem, nebo romantická večeře s vaším životním partnerem. •STŘEDA – KRYSA 1-5-9 •Dnes je opravdu geniální den na to, abyste si sehnali co nejvíce informací pro svojí cestu vpřed k cíli. Je to také vhodný den pro zařizování různých formalit, které vám umožní pohnout se dopředu – např. návštěva různých úřadů apod. • Jídlo: dnes by mělo být vše opravdu jednoduché. Proto dnešní jídlo nijak nekomplikujte. Připravte něco jednoduchého. Důležité je, aby vám jídlo chutnalo. •ČTVRTEK – VLAŠTOVKA 9-6-1 •Čtvrtek by měl být ve znamení moudrosti. Je to vhodný den, kdy se můžete poradit s moudrými lidmi ve svém okolí. Naslouchejte jejich rad a uvažujte o tom, jak je můžete využít k tomu, abyste dosáhli svého cíle. • Jídlo: dnešní jídlo by mělo být vhodnou příležitostí pro společenskou událost. Pozvěte své přátele a uspořádejte příjemnou party. •PÁTEK - VEPŘ 8-7-2 •Páteční energie jsou hlavně o hojnosti a starání se o druhé. Vycházejte tedy druhým vstříc a snažte se být nápomocní. Pokud však naopak pomoc potřebujete sami, dnes je vhodný den o ni požádat. • Jídlo: v pátek si rozhodně dopřejte jídlo, které vám dá pocit hojnosti, plnosti a které vás dobře zasytí. •SOBOTA – DIKOBRAZ 7-8-3 •Dnes budou energie poměrně „přízemní“, zaměřené spíše dovnitř. Mohl by to být příjemný den, pokud si ho užijete doma, s rodinou či se svým partnerem. Můžete se též věnovat různému zkoumání či studiu toho, co vás baví. • Jídlo: dnes můžete ochutnat nová jídla, vyzkoušet nový recept či něco exotického. Bude však lepší, když dnes budete jíst doma. •NEDĚLE – VLK 6-9-4 •I v neděli budou energie zemité. Dnes bude dobré si dávat pozor na „přehrávání“ od lidí kolem vás. Mohou na vás zkoušet různá divadýlka. Proto si raději vše ověřte a chtějte znát skutečná fakta. • Jídlo: v neděli si vyjděte na jídlo s přáteli ven, do nějaké příjemné restaurace.

×