SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Meningokocksjukdomar i Finland
Maija Toropainen, FD, specialssakkunnig
28.10.2020
Institutet för hälsa och välfärd
Innehåll
• Neisseria meningitis d.v.s. meningokock
• Smittöverföring, infektioner och sjukdomsbild
• Anmälan och uppföljning
• Diagnostik, klassificering och specifik typning
• Utbredning, distribution enligt ålder och serogrupper i
Finland
• Incidensen i Europa
28.10.2020Om meningokocker
Neisseria meningitidis d.v.s. meningokock
• rund, vanligtvis parvis(diplokock)
förekommande gram-negativ bakterie
• vanligtvis enskilda sjukdomsfall, kluster
eller större epidemier är ovanliga
• N. meningitidis, d.v.s. meningokock;
hjärnhinneinflammation och svår allmän
infektion
• N. gonorrhoeae, d.v.s. gonokock; gonorré
28.10.2020
Kuva: Shutterstock
Om meningokocker
Smittöverföring och bärarstatus (1)
• Dropp- eller kontaktsmitta från en
symtomfri person som har
bakterien i svalget eller från en
patient som uppvisar symtom
• 5-10 % bär normalt på bakterien
• Antalet bärare ökar med åldern,
störst är antalet bland 20-åringar
28.10.2020
Prevalensen av meningokockbärare I förhållandet till
åldern
(Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter CL.
Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-
analysis [Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853‐861.
doi:10.1016/S1473-3099(10)70251-6)
Om meningokocker
Smittöverföring och bärarskap(2)
• endast en liten del av de som är bärare har en infektion med symptom
• inkubationstiden för invasiv sjukdom är 3–4 dygn, intervallen 2–10
dygn
• bakteriestammens virulens, immuniteten hos den som insjuknat
• riskfaktorer:
• komplementbrist
• medicinering som förhindrar aktivering av komplement
• avsaknad av mjälte eller nedsatt funktion
• luftvägsinfektioner
• miljöfaktorer
• trånga boendeförhållanden och rökning
28.10.2020Om meningokocker
28.10.2020Om meningokocker
Infektioner och sjukdomsbild
• hjärnhinneinflammation
och /eller sepsis
• bakteremi
• lunginflammation, inflammation i hjärtsäcken eller lederna, ögats
bindvävsinflammation, infektioner i urogenitala regioner
• snabbt förlopp, allmäntillståndet förvärras snabbt, intensivvård
• dödligheten 10-15 %, vid septisk sjukdom 30-40 %
• hos 10-20 % bestående följdverkningar (ex. dövhet, amputation)
28.10.2020
Bild: Stephens DS et al. Lancet. 2007 Jun 30;369(9580):2196-
2210. PMID: 17604802.
Om meningokocker
Anmälan till registret för smittsamma
sjukdomar och uppföljning
• allmänfarlig smittsam sjukdom
• ansvarig läkare och laboratoriet för klinisk mikrobiologi
gör anmälan till registret för smittsamma sjukdomar
• fynd som gjort vid odling av blod eller likvor eller
påvisats med nukleinsyra- eller antikroppstest
• spårning av smittan, profylaktisk medicinering av
närstående och vid behov vaccination
• samordnad aktiv uppföljning
• riskfaktorer, sjukdomsbild,
vaccinationsdokumentation, omgivning
28.10.2020
Bild. Meningokockkolonier på
chokladagarskål
Om meningokocker
28.10.2020Om meningokocker
Se:
Åtgärder efter att en meningokockinfektion konstaterats
Läkemedelsprofylax är nödvändigt för alla närkontakter till
verifierade och sannolikt allvarliga fall av
meningokockinfektion som har varit i kontakt med den
insjuknade inom 10 dygn innan personen började visa
symtom.
Läkemedelsprofylax inleds så snabbt som möjligt, helst inom
24 timmar från det att fallet diagnostiseras.
Om det är fråga om en bakterie som hör till grupp A, C, W eller
Y, erbjuds personerna som får profylax även
meningokockvaccin.
Det finns även vaccin mot grupp B-infektioner.
Anvisning om profylax och vaccinationer vid meningokockfall
(på finska)
Diagnostik
• diagnostiken baserar sig i huvudsak på
odling av blod eller ryggmärgsvätska
(> 90 %)
• identifiering på basen av
kolonimorfologi, gramfärgning och
biokemiska tester
• identifiering med hjälp av
massaspektrometri (MALDI-TOF MS)
• Sekvensering av hela genomet
28.10.2020
Bild. Anmälda meningokockfynd till registret
över smittsamma sjukdomar under åren 2010-
2019 enligt identifieringsmetod
Källa: Registret över smittsamma sjukdomar
Om meningokocker
Klassificering av meningokocker
• 12 olika kapseltyper, d.v.s. serogrupper
• A, B, C, W och Y viktigast; >90 % av sjukdomarna
• serogrupp X förekommer i meningokockbältet i
Afrika, på andra områden mycket sällsynt
• Genetiskt kapsellösa bakterieformer
förekommer
• mycket liten betydelse som sjukdomsalstrare
• undantag: personer med komplementbrist
• Variation i ytproteinerna
• mer detaljerad klassificering
• MenB vaccinets skyddseffekt
28.10.2020
Serogrupper C, W, X
Om meningokocker
Meningokockbältet,
område med stor smittorisk
Länder med stor epidemifara
Mera detaljerad typning
• sekvensering av bakteriens hela genom (WGS)
• släkträd → klon → bakteriestam
• bakteriens ”namn” t.ex. B: P1.7,16-6: F3-3: ST-32 (cc32)
• data om hur bra ytantigenstrukturen hos B-gruppens
bakterier motsvarar vaccinet mot B-meningokocker
• epidemiundersökning
• jämförelse av bakteriens kärngenom; core genome MLST, cgMLST
• ~1600 gener
• jämförelse med internationella databaser
28.10.2020Om meningokocker
Förekomsten i Finland
28.10.2020
MenB
MenC
MenA
Om meningokocker
Fall
År
antal
incidens
Åldersfördelning
28.10.2020
Incidenseniolikaåldersgrupperunderåren1996-2019(storabilden)ochunderåren2010-2019(lillabilden)
Källa:Registretförsmittsammasjukdomar
Om meningokocker
Incidens per 100,000
personer
Ålder i år
Distribution enligt serogrupper
28.10.2020
Källa: registret för smittsamma
sjukdomar
Om meningokocker
Annan/inga uppgifter
år
antal
Incidensper100,000personer
Serogruppsdistribution i olika åldersgrupper
under åren 2010-2019
28.10.2020
Källa: Registret för smittsamma sjukdomar
Om meningokocker
Annan/inga uppgifter
Incidens och vaccinationsprogram i Europa år
2019
28.10.2020
Incidens 0,62 / 100 000
MenB, meningokock B-vaccin
MenC, meningokock C-vaccin
MCV4, meningokock ACWY-vaccin.
Källa: ECDC
Om meningokocker
Incidens (fall/100 000 invånare)
Inga uppgifter
Tilläggsinformation www.thl.fi
28.10.2020Om meningokocker

More Related Content

Similar to Meningokocksjukdomar i Finland

Vad har vi nått genom vaccination?
Vad har vi nått genom vaccination?Vad har vi nått genom vaccination?
Vad har vi nått genom vaccination?
THL
 
Vad har vi nått med vaccination
Vad har vi nått med vaccinationVad har vi nått med vaccination
Vad har vi nått med vaccination
THL
 
Influensa 2007
Influensa 2007Influensa 2007
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
THL
 
Kap11 Cause
Kap11 CauseKap11 Cause
Kap11 Cause
Jonas Ludvigsson
 
Innovation Skåne Vårdhygien
Innovation Skåne VårdhygienInnovation Skåne Vårdhygien
Innovation Skåne Vårdhygien
SICAHT
 

Similar to Meningokocksjukdomar i Finland (6)

Vad har vi nått genom vaccination?
Vad har vi nått genom vaccination?Vad har vi nått genom vaccination?
Vad har vi nått genom vaccination?
 
Vad har vi nått med vaccination
Vad har vi nått med vaccinationVad har vi nått med vaccination
Vad har vi nått med vaccination
 
Influensa 2007
Influensa 2007Influensa 2007
Influensa 2007
 
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
 
Kap11 Cause
Kap11 CauseKap11 Cause
Kap11 Cause
 
Innovation Skåne Vårdhygien
Innovation Skåne VårdhygienInnovation Skåne Vårdhygien
Innovation Skåne Vårdhygien
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Meningokocksjukdomar i Finland

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Meningokocksjukdomar i Finland Maija Toropainen, FD, specialssakkunnig 28.10.2020 Institutet för hälsa och välfärd
 • 2. Innehåll • Neisseria meningitis d.v.s. meningokock • Smittöverföring, infektioner och sjukdomsbild • Anmälan och uppföljning • Diagnostik, klassificering och specifik typning • Utbredning, distribution enligt ålder och serogrupper i Finland • Incidensen i Europa 28.10.2020Om meningokocker
 • 3. Neisseria meningitidis d.v.s. meningokock • rund, vanligtvis parvis(diplokock) förekommande gram-negativ bakterie • vanligtvis enskilda sjukdomsfall, kluster eller större epidemier är ovanliga • N. meningitidis, d.v.s. meningokock; hjärnhinneinflammation och svår allmän infektion • N. gonorrhoeae, d.v.s. gonokock; gonorré 28.10.2020 Kuva: Shutterstock Om meningokocker
 • 4. Smittöverföring och bärarstatus (1) • Dropp- eller kontaktsmitta från en symtomfri person som har bakterien i svalget eller från en patient som uppvisar symtom • 5-10 % bär normalt på bakterien • Antalet bärare ökar med åldern, störst är antalet bland 20-åringar 28.10.2020 Prevalensen av meningokockbärare I förhållandet till åldern (Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter CL. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta- analysis [Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853‐861. doi:10.1016/S1473-3099(10)70251-6) Om meningokocker
 • 5. Smittöverföring och bärarskap(2) • endast en liten del av de som är bärare har en infektion med symptom • inkubationstiden för invasiv sjukdom är 3–4 dygn, intervallen 2–10 dygn • bakteriestammens virulens, immuniteten hos den som insjuknat • riskfaktorer: • komplementbrist • medicinering som förhindrar aktivering av komplement • avsaknad av mjälte eller nedsatt funktion • luftvägsinfektioner • miljöfaktorer • trånga boendeförhållanden och rökning 28.10.2020Om meningokocker
 • 7. Infektioner och sjukdomsbild • hjärnhinneinflammation och /eller sepsis • bakteremi • lunginflammation, inflammation i hjärtsäcken eller lederna, ögats bindvävsinflammation, infektioner i urogenitala regioner • snabbt förlopp, allmäntillståndet förvärras snabbt, intensivvård • dödligheten 10-15 %, vid septisk sjukdom 30-40 % • hos 10-20 % bestående följdverkningar (ex. dövhet, amputation) 28.10.2020 Bild: Stephens DS et al. Lancet. 2007 Jun 30;369(9580):2196- 2210. PMID: 17604802. Om meningokocker
 • 8. Anmälan till registret för smittsamma sjukdomar och uppföljning • allmänfarlig smittsam sjukdom • ansvarig läkare och laboratoriet för klinisk mikrobiologi gör anmälan till registret för smittsamma sjukdomar • fynd som gjort vid odling av blod eller likvor eller påvisats med nukleinsyra- eller antikroppstest • spårning av smittan, profylaktisk medicinering av närstående och vid behov vaccination • samordnad aktiv uppföljning • riskfaktorer, sjukdomsbild, vaccinationsdokumentation, omgivning 28.10.2020 Bild. Meningokockkolonier på chokladagarskål Om meningokocker
 • 9. 28.10.2020Om meningokocker Se: Åtgärder efter att en meningokockinfektion konstaterats Läkemedelsprofylax är nödvändigt för alla närkontakter till verifierade och sannolikt allvarliga fall av meningokockinfektion som har varit i kontakt med den insjuknade inom 10 dygn innan personen började visa symtom. Läkemedelsprofylax inleds så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar från det att fallet diagnostiseras. Om det är fråga om en bakterie som hör till grupp A, C, W eller Y, erbjuds personerna som får profylax även meningokockvaccin. Det finns även vaccin mot grupp B-infektioner. Anvisning om profylax och vaccinationer vid meningokockfall (på finska)
 • 10. Diagnostik • diagnostiken baserar sig i huvudsak på odling av blod eller ryggmärgsvätska (> 90 %) • identifiering på basen av kolonimorfologi, gramfärgning och biokemiska tester • identifiering med hjälp av massaspektrometri (MALDI-TOF MS) • Sekvensering av hela genomet 28.10.2020 Bild. Anmälda meningokockfynd till registret över smittsamma sjukdomar under åren 2010- 2019 enligt identifieringsmetod Källa: Registret över smittsamma sjukdomar Om meningokocker
 • 11. Klassificering av meningokocker • 12 olika kapseltyper, d.v.s. serogrupper • A, B, C, W och Y viktigast; >90 % av sjukdomarna • serogrupp X förekommer i meningokockbältet i Afrika, på andra områden mycket sällsynt • Genetiskt kapsellösa bakterieformer förekommer • mycket liten betydelse som sjukdomsalstrare • undantag: personer med komplementbrist • Variation i ytproteinerna • mer detaljerad klassificering • MenB vaccinets skyddseffekt 28.10.2020 Serogrupper C, W, X Om meningokocker Meningokockbältet, område med stor smittorisk Länder med stor epidemifara
 • 12. Mera detaljerad typning • sekvensering av bakteriens hela genom (WGS) • släkträd → klon → bakteriestam • bakteriens ”namn” t.ex. B: P1.7,16-6: F3-3: ST-32 (cc32) • data om hur bra ytantigenstrukturen hos B-gruppens bakterier motsvarar vaccinet mot B-meningokocker • epidemiundersökning • jämförelse av bakteriens kärngenom; core genome MLST, cgMLST • ~1600 gener • jämförelse med internationella databaser 28.10.2020Om meningokocker
 • 13. Förekomsten i Finland 28.10.2020 MenB MenC MenA Om meningokocker Fall År antal incidens
 • 15. Distribution enligt serogrupper 28.10.2020 Källa: registret för smittsamma sjukdomar Om meningokocker Annan/inga uppgifter år antal Incidensper100,000personer
 • 16. Serogruppsdistribution i olika åldersgrupper under åren 2010-2019 28.10.2020 Källa: Registret för smittsamma sjukdomar Om meningokocker Annan/inga uppgifter
 • 17. Incidens och vaccinationsprogram i Europa år 2019 28.10.2020 Incidens 0,62 / 100 000 MenB, meningokock B-vaccin MenC, meningokock C-vaccin MCV4, meningokock ACWY-vaccin. Källa: ECDC Om meningokocker Incidens (fall/100 000 invånare) Inga uppgifter