Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cause
Jonas Ludvigsson
 090504 - kap 11
Begrepp


       prevention: sänka blodtrycket,
etiologi
       rökstopp
patogenes
       diagnostik:...
enskilda och multipla orsaker

 organism hos varje sjuk individ

 organism kunna odlas/identifieras hos varje sjuk individ
...
inte så enkelt - orsak

web of causation    Man kan få hjärtinfarkt även om
            man inte röker
nec...
orsak-verkan: närhet
Underli,ande orsak: ex. viss mutation ger CF; och Trisomi 21:
Downs syndrom

Miljöorsaker. en stor de...
TB-utbredning i USA-1
Riskfaktorer           Patogenes

          Infektion      TB
 Känslig vär...
TB-utbredning i USA-2
TB minskade i USA men på 80-talet vände si/orna uppåt...

Med AIDS ökade antalet individer känsliga ...
interaktion - multipla orsaker


 interaktion (synergism e-er antagonism)

 Dra nytta: avlägsna en faktor minska risken fö...
Statistisk interaktion 1
”Effect modification”
Statistisk interaktion 2
Fastställa orsak

Flera olika studier, med olika metodik, olika svagheter etc

Association: men uteslut: selection and mea...
Ekologiska studier

  A,regate risk factors, ekologiska studier
  (o&a jämföra olika länder)

  Ecological fa-acy -
  ...
Ekologiska studier 2

Time-series studies: före - eer exponering

Flera mätningar i tid, i synnerhet när exponeringen (ex....
Argument för-emot orsak och verkan
        1
Temporality: orsak före verkan

Styrka: höga relativa risker

Dos-res...
Argument för-emot orsak och verkan
        2
Reversibilitet: Minskad exponering, mindre sjukdom
(den som slutar rök...
Argument för-emot orsak och verkan
         3

 Biologisk mekanism: V skeptisk ti- dina fynd om du
        ...
Argument för-emot orsak och verkan
        4
Specificitet: Att som för infektioner bara hitta en orsak,
stärker kaus...
Att värdera
evidens

 Stark design:
 systematisk review,
 randomiserad prövning,
 multipla time series,
 icke-randomiserad...
Och nu dags att göra Gbg!       å
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kap11 Cause

1,116 views

Published on

kap11

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap11 Cause

 1. 1. Cause Jonas Ludvigsson 090504 - kap 11
 2. 2. Begrepp prevention: sänka blodtrycket, etiologi rökstopp patogenes diagnostik: identifiera organism mekanism behandling: vancomycin mot KNS- riskfaktor sepsis hos nyfödda
 3. 3. enskilda och multipla orsaker organism hos varje sjuk individ organism kunna odlas/identifieras hos varje sjuk individ (och utan annan samtidig organism) orsaka viss sjukdom hos värd-djur e&er att värddjur smittats - kunna 'amodlas 'ån värddjuret
 4. 4. inte så enkelt - orsak web of causation Man kan få hjärtinfarkt även om man inte röker necessary cause (HIV- exponering för att få Rökning ökar risk för hjärtinfarkt AIDS) R ökar även risken för lungcancer. sufficient cause KOL, magsår, blåscancer
 5. 5. orsak-verkan: närhet Underli,ande orsak: ex. viss mutation ger CF; och Trisomi 21: Downs syndrom Miljöorsaker. en stor del av kardiovaskulär sjukdom och cancer orsakas av rökning, viss diet, bristande motion. Man kan minska HIV genom att öka kondomanvändning Tuberkulos är associerat ti- dåliga sociala vi-kor Hos susceptibility!
 6. 6. TB-utbredning i USA-1 Riskfaktorer Patogenes Infektion TB Känslig värd Vävnads- Trångboddhet Exponering för invasion och Malnutrition mycobakterier reaktion Vaccinationer Genetik
 7. 7. TB-utbredning i USA-2 TB minskade i USA men på 80-talet vände si/orna uppåt... Med AIDS ökade antalet individer känsliga för TB-exponering: svagare immunförsvar + TB vanligare i social utsatta grupper. Genetiska förändringar av mycobakterier är vanligare vid non- compliance, och drogmissbrukare med AIDS hade låg compliance What to do? Behandling med flera preparat + DOT (direct observing theraphy)
 8. 8. interaktion - multipla orsaker interaktion (synergism e-er antagonism) Dra nytta: avlägsna en faktor minska risken för sjukdom/död med ”mer än förväntat” (ex. sluta röka hos patient med flera riskfaktorer för hjärtsjukdom)
 9. 9. Statistisk interaktion 1 ”Effect modification”
 10. 10. Statistisk interaktion 2
 11. 11. Fastställa orsak Flera olika studier, med olika metodik, olika svagheter etc Association: men uteslut: selection and measurement bias; slump, och confounding! Studiedesign - hierarki: bäst evidens har randomiserade prövningar; sedan välgjord kohort, sist case-control (ingen tidsmässig koppling)
 12. 12. Ekologiska studier A,regate risk factors, ekologiska studier (o&a jämföra olika länder) Ecological fa-acy - genomsnitt dåligt skildra enskild individ Dricka vin - hjärtkärlsjd
 13. 13. Ekologiska studier 2 Time-series studies: före - eer exponering Flera mätningar i tid, i synnerhet när exponeringen (ex. cervix-screening) introduceras vid olika ti-fä-en i olika grupper (minskad mortalitet)
 14. 14. Argument för-emot orsak och verkan 1 Temporality: orsak före verkan Styrka: höga relativa risker Dos-respons: högre exponering, ökad risk för sjukdom (alkoholkonsumtion - katarakt, Ejdervik-Lindblad)
 15. 15. Argument för-emot orsak och verkan 2 Reversibilitet: Minskad exponering, mindre sjukdom (den som slutar röka får lägre risk för lungcancer) Consistency/Koherens: upprepade observationer
 16. 16. Argument för-emot orsak och verkan 3 Biologisk mekanism: V skeptisk ti- dina fynd om du ar inte har en trolig verkningsmekanism bakom dem Jonas: ibland kan våra fynd leda ti- ny forskning kring mekanismer
 17. 17. Argument för-emot orsak och verkan 4 Specificitet: Att som för infektioner bara hitta en orsak, stärker kausalitet, men om man hittar flera orsaker är det inte ett argument emot cause-effect Analogi: Celiaki associerat med påverkan i CNS, ögat är del av CNS. Rimligt att tro att även ögat påverkas vid celiaki.
 18. 18. Att värdera evidens Stark design: systematisk review, randomiserad prövning, multipla time series, icke-randomiserade prövningar, cohort...
 19. 19. Och nu dags att göra Gbg! å

×