Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omatoimisen työnhaun malli

4,406 views

Published on

Työministeri Jari Lindströmin esitys medialle suunnatussa taustatilaisuudessa 28.6.2018.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omatoimisen työnhaun malli

 1. 1. Omatoimisen työnhaun malli Työministeri Jari Lindströmin taustatilaisuus medialle 28.6.2018
 2. 2. Mistä on kyse? Hallitus valmistelee työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyviä muutoksia. • Malli varmistaisi työnhakijoiden velvollisuuksien yhdenvertaisen toteutumisen. Uudistus edistäisi työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista työmarkkinoilla. Tavoitteena on, että työnhakijat löytäisivät työtä ja työnantajat entistä helpommin osaavaa työvoimaa. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 2 Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua. • Työnhakuvelvoitteessa huomioitaisiin työnhakijan valmiudet työllistyä, alueen työmarkkinatilanne ja mahdollinen ammattitaitosuoja. Muut työttömyysetuuden saamiseen liittyvät velvoitteet vähenisivät ja karenssit kohtuullistuisivat. Lähtökohtana luottamus: • Työnhakijan omille valinnoille jäisi enemmän tilaa. Työnhakija päättäisi itse, mitä hänelle sopivaa työtä hakee. • Seuranta perustuisi työnhakijan ilmoittamiin tietoihin.
 3. 3. Uudistus työnhakijan näkökulmasta
 4. 4. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 4
 5. 5. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 5
 6. 6. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 6
 7. 7. Mikä muuttuu velvoitteissa ja seuraamuksissa?
 8. 8. Työnhakijalla on työttömyysturvalain mukaan nykyisinkin velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja raportoida siitä Velvoitteet Nykytila Omatoimisen työnhaun malli Työnhakijalla on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä. Yleisenä edellytyksenä kyllä, konkretisoidaan tarvittaessa työllistymissuunnitelmassa. Kyllä, työllistymissuunnitelman mukaisesti. Työnhakijalle tehdään työtarjouksia. Kyllä, velvoittavat työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Kyllä, mutta eivät velvoita työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä. Omatoimiseen työnhakuun liittyy määrällisiä tavoitteita. Kyllä, jos näin on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Kyllä Työnhausta raportoidaan ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. Kyllä Kyllä Raportointiväli Vaihtelee hakijakohtaisesti ja tilanteesta riippuen. Kuukauden välein 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 8
 9. 9. Keskeiset muutokset karensseissa Työnhakijan menettely Nykyinen, poistuva seuraamus Uusi, esitysluonnoksen mukainen seuraamus Omatoimisen työnhaun laiminlyönti, ml. suunnitelmassa yksilöidyn työpaikan hakeminen Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen Työllistymistä edistävän palvelun keskeyttäminen Tarjotun työn hakematta jättäminen (yleensä 60 päivän karenssi) Työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen (vähintään 30 päivän karenssi) Työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättäminen, ml. suunnitelmassa edellytetty omatoiminen työnhaku (60 päivän karenssi) Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen (60 päivän karenssi) Työllistymistä edistävän palvelun keskeyttäminen (60 päivän karenssi) Porrastettu seuraamus: 1. Muistutus 2. 10 päivän karenssi 3. 20 päivän karenssi 4. Työssäolovelvoite Varmasta työpaikasta kieltäytyminen, koskisi vain vähintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä Varmasta koko- tai osa-aikaisesta työpaikasta kieltäytyminen (työn keston mukaan 90 tai 30 päivän karenssi) 90 päivän karenssi Työnhakija jättää saapumatta työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen Etuuden menetys suunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäämisestä siihen asti, kun suunnitelma on laadittu, kuitenkin aina vähintään 15 päivän karenssi Etuuden menetys saapumatta jäämisestä siihen asti, kun suunnitelma on laadittu 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 9
 10. 10. Miten omatoimisen työnhaun velvoitteet suhteutuvat aktiivimalliin?
 11. 11. Tavoitteena työllistyminen • Omatoiminen työnhaku ja työttömyysturvan aktiivimalli pyrkivät edistämään työllistymistä ja lisäämään työllisyyttä. • Työttömyysturvaseuraamusten uudistamisessa on keskeistä omatoiminen työnhaku. • Aktiivimallissa palkkatyö, yritystoiminta tai palveluihin osallistuminen vaikuttaa työttömyysturvan määrään. • Omatoiminen työnhaku parantaa työllistymisen mahdollisuuksia ja tukee näin aktiivimallin ehtojen täyttämistä. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 11 Työttömyysturvaseuraamusten uudistaminen ei vaikuttaisi aktiivimalliin. • Samasta tilanteesta ei seuraisi sekä karenssia että työttömyysturvan alentamista. • Esimerkki: työnhakija jättää hakematta työmahdollisuuksia työllistymissuunnitelmassa edellytetyllä tavalla ja saa tämän takia karenssin eli menettää työttömyysetuuden määräaikaisesti. Karenssin päätyttyä aktiivimallin tarkastelujakso alkaa alusta, ja jos etuutta oli ehditty alentaa ennen karenssia, se palaa normaalin suuruiseksi
 12. 12. Mitä työnhakijalta edellytetään? Omatoiminen työnhaku Työttömyysturvan aktiivimalli Mitä työnhakijalta edellytetään? 0–4 työmahdollisuuden hakemista kuukaudessa työllistymissuunnitelman mukaisesti ja osallistumista työllistämistä edistäviin palveluihin. 18 h palkkatyötä, 241,04 euroa ansaitsemista yrittäjänä tai osallistumista työllistymistä edistävään palveluun tai sitä tukevaan toimintaan 5 päivää 65 maksupäivän aikana. Mitä, jos edellytykset eivät täyty? 1. kerta muistutus 2. kerta: 10 päivän karenssi 3. kerta 20 päivän karenssi 4. kerta: 12 viikon työssäolovelvoite Työttömyysturvaa alennetaan 4,65 prosenttia seuraavaksi työttömyysturvan 65 maksupäiväksi. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 12
 13. 13. Omatoimisen työnhaun ja aktiivimallin kulku työnhakijan näkökulmasta Ilmoittaudun työnhakijaksi 30. päivä: raportoin työnhausta 30. päivä: raportoin työnhausta 30. päivä: raportoin työnhausta 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 13 Työttömyysturvan 65. maksupäivä: Aktiivimallin edellytysten täyttyminen arvioidaan. Omatoiminen työnhaku Haen 0–4 työmahdollisuutta kuukaudessa työllistymissuunnitelman mukaisesti ja osallistun työllistämistä edistäviin palveluihin. Aktiivimalli Teen 18 h työtä, ansaitsen yrittäjänä 241,04 euroa tai osallistun palveluun 5 päivän ajan noin 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.
 14. 14. Miten valmistelu etenee?
 15. 15. 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 15 Esitysluonnos lausuntokierrokselle • Esitystä on kehitetty edellisellä lausuntokierroksella saadun palautteen ja yleisen keskustelun pohjalta. • Työelämän keskusjärjestöt ovat osallistuneet valmisteluun touko- kesäkuussa 2018. Esitys ei ole yksimielinen. • Hallitus lähettää esitysluonnoksen lausunnolle viikolla 26. • https://tem.fi/lausuntopyynnot • Lausuntokierroksen jälkeen saatu palaute käydään läpi ja arvioidaan mahdolliset muutostarpeet. • Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. • Esitettävästä voimaantuloajankohdasta päätetään myöhemmin.
 16. 16. Lisätietoa Kysymyksiä ja vastauksia omatoimisen työnhaun velvoitteista: • tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-omatoimisen-tyonhaun-velvoitteista Lisätietoa työttömyysturvan aktiivimallista: • stm.fi/tyottomyysturvan-aktiivimalli 27.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 16
 17. 17. Kiitos!

×