Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mahdollisuus työttömälle päästä osalliseksi työstä vai uusi eriarvoistumisen riski?
  Välityömarkkinoiden idea on tarjota  työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden syystä tai  toisesta on vaikea p...
 Haasteena on puhua työllistymistä vaikeuttavista asioista ilman, että stereotypisoi ja vaikeuttaa työllistymistä. On...
 Digitaalisen lukutaidon tarve Tiedon hallita ja verkostoyhteistyö Moniosaajuuden vaade Asiakastyö ja itsensä myyminen...
 Hankki itse työpaikan         13% Sai työtä työnvälityksen kautta    3% Palkkatuella tai muulla      ...
(TEM analyyseja 28/2010 )4 viikkoa 38 % osoituksista, 20% työttömistä8 viikkoa 50% osoituksista, 36% työttömistäyli vuoden...
(aiempi tutkimus 72.000 asiakkaasta)Vajaakuntoisuus             23%Päihdeongelma              ...
 Yrityksiin sijoittui            2 758 Kuntiin ja kuntayhtymiin          3 600 Muihin yksityisen ...
 Vertaistukea  ja kokemusasiantuntijuutta Sosiaalista  yhteisyyttä ja osallistamista Arvostusta  ja aikaa Välittä...
 Projekti-ja pisararahoitusta Työtön työllistää työtöntä Yhteys elinkeinoelämään ja yrityksiin ohutta Ei palkanmaksuky...
 Motivaatio: yhdistyksissä on turvallisempaa kuin yrityksissä Hyödyllisyys: tukiviiveet ja yhteensovitukset, velat, p...
 Yrityksissä on paljon satunnaisen työvoiman tarvetta, johon edelleen sijoittamalla voisi löytyä työvoimaa välityömarkk...
  Rakennetaan työssäkäyntialueittain oma  välityömarkkinastrategia ja verkosto. Järjestetään tilaisuuksia,  joissa t...
 Helpottamalla yhdistysten mahdollisuutta hankkia omarahoitusta. Lisäämällä julkisia hankintoja välityömarkkinoilta. N...
 Tarvitaan vahvempaa ohjausta ja koulutusta tukipolitiikan muuttuessa. Lisäbudjetit tekevät TE-toimistojen työn suunni...
 Eu:ssa edistetään yhteiskunnallisten yritysten kasvua ja kehitystä. Unionin avaintoiminnot:  ◦ rahoituksen parantami...
  Segmentoidaan toimijat siirtymätyötä tarjoaviin ja muita  työllistymispalveluita tarjoaviin.  Asetetaan tulostavoi...
  Säädetään laki valtakunnallisesta työvoiman  palvelukeskusverkostosta ja kunnallistetaan  palvelukeskukset.  Sii...
  Vahvistetaan välityömarkkinoilla olevien työnvälitystä ja luodaan  tulospalkkioon perustuva järjestelmä.  Ostetaan...
  Rakennetaan pitkäkestoinen eläkkeelle saattava työllistämistuki 58-  vuotiaille ja vanhemmille 500 päivää työmarkkin...
  Tehdään selvitys, joka tekee näkyväksi kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden  kokonaisvaikutukset kuntataloudessa.  Rap...
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat

1,120 views

Published on

Pitkäaikaistyöttömien palveluvastuu olisi siirrettävä kokonaan valtiolta kunnille. Toiminnalla olisi tällöin selkeämmin yksi johtamisjärjestelmä, yksi rahapussi. Tämä helpottaisi nykyisten valtion rahoittamien työvoimapoliittisten toimien ja kunnan rahoittamien sosiaali- ja terveystoimien yhteensovittamista.

Näin esittää selvityshenkilö Tarja Filatov, jonka raportti välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksista julkaistiin Vantaalla 28.1.2013.

Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden syystä tai toisesta on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Nykyiset välityömarkkinat muodostuvat ennen kaikkea kuntien ja säätiöiden järjestämistä palveluista, koulutuksesta ja työllistämistoiminnasta. Mukana on myös hyvin pieni määrä yksityisiä yrityksiä.

Filatov penää raportissaan vahvaa yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden ja yritysten kesken. Nämä organisoisivat vaikeasti työllistyvien ihmisten palvelut ja työllisyystoimet. Hän myös esittää, että työvoiman palvelukeskusten toiminta tulisi tehdä lakisääteiseksi ja kuntien vastuulle.

Selvityshenkilö joustaisi tukia koskevien säännösten soveltamisessa tuotteita ja palveluja myyvien välityömarkkinatoimijoiden kohdalla niin pitkälle kuin mahdollista vääristämättä kilpailua.
Samalla julkisia toimijoita pitäisi rohkaista ja kouluttaa tilaamaan palveluja välityömarkkinoilta.

Tarja Filatov lisäisi satunnaisten töiden tekemisen kannustavuutta rakentamalla työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 300 euron kuukausittaisen suojaosuuden. Lisäksi hän ehdottaa erikoistoimenpiteitä yli 58 vuotiaille pitkäaikaistyöttömille.

Vuonna 2011 palkkatuetussa työssä oli 12 510 henkilöä, jotka olivat olleet yli 500 päivää työmarkkinatuella.

Kansanedustaja Tarja Filatov johtaa puhetta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnnassa. Hän on aikaisemmin toiminut työministerinä.

Raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat

 1. 1. Mahdollisuus työttömälle päästä osalliseksi työstä vai uusi eriarvoistumisen riski?
 2. 2.  Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden syystä tai toisesta on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää työtä. ◦ Aktiivinen sosiaalipolitiikka, jossa esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla ja sosiaalihuoltolain mukaisella työtoiminnalla pyritään pitämään yllä ihmisen toimintakykyä ja parantamaan elämänhallintaa. ◦ Aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka avulla työttömälle ihmiselle tarjotaan hänen osaamistaan ja työmarkkina-asemaansa parantavia toimia sekä pyritään edistämään pääsyä avoimille työmarkkinoille.
 3. 3.  Haasteena on puhua työllistymistä vaikeuttavista asioista ilman, että stereotypisoi ja vaikeuttaa työllistymistä. Onko ongelmana yksilö, jota voidaan auttaa palveluilla vai onko ongelmana työelämä ja sen muutos? Pitää puhua olemassa olevasta työ kyvystä, ei vain sen puutteesta.
 4. 4.  Digitaalisen lukutaidon tarve Tiedon hallita ja verkostoyhteistyö Moniosaajuuden vaade Asiakastyö ja itsensä myyminen Yksinäisyys ja itsensä johtaminen Työajan pirstaloituminen Työ feminiinistyminen Hyvän tyypin taakka
 5. 5.  Hankki itse työpaikan 13% Sai työtä työnvälityksen kautta 3% Palkkatuella tai muulla 12% Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 12% Muussa koulutuksessa 2% Eläkkeellä tai pois työyövoimasta 26% Ei tietoa 24%
 6. 6. (TEM analyyseja 28/2010 )4 viikkoa 38 % osoituksista, 20% työttömistä8 viikkoa 50% osoituksista, 36% työttömistäyli vuoden 5% osoituksista, 22% työttömistä
 7. 7. (aiempi tutkimus 72.000 asiakkaasta)Vajaakuntoisuus 23%Päihdeongelma 16%Mielenterveysongelmat 12%Motivaation puute 10%Nyt tehdyn kyselyn mukaan34 % on mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille.56 % asiakkaista ei kykene palkkatyöhön avoimilla markkinoillaLähes viidennes ei kykene palkkatyöhön välityömarkkinoilla.
 8. 8.  Yrityksiin sijoittui 2 758 Kuntiin ja kuntayhtymiin 3 600 Muihin yksityisen sektorin yhteisöihin 6 063Yrityksiin työllistyneistä noin 10 prosenttia on sosiaalisten yritysten rekistereihin merkityssä yrityksessä. Lisäksi suuri osa yrityksistä on syntynyt työllisyyshankkeista, jotka ovat eriyttäneet osan toiminnastaan yhtiömuotoon.
 9. 9.  Vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta Sosiaalista yhteisyyttä ja osallistamista Arvostusta ja aikaa Välittämistä…
 10. 10.  Projekti-ja pisararahoitusta Työtön työllistää työtöntä Yhteys elinkeinoelämään ja yrityksiin ohutta Ei palkanmaksukykyä Tuettuja pätkiä
 11. 11.  Motivaatio: yhdistyksissä on turvallisempaa kuin yrityksissä Hyödyllisyys: tukiviiveet ja yhteensovitukset, velat, palkkataso Kannustavuus: sosiaaliset ja hyvinvointihyödyt
 12. 12.  Yrityksissä on paljon satunnaisen työvoiman tarvetta, johon edelleen sijoittamalla voisi löytyä työvoimaa välityömarkkinoilta Hyvinvointia lisäävää työtä on loputon määrä markkinoiden tarjonnan ulkopuolella; pienimuotoista kotiapua, kaupassakäyntiä, lehtienharavointia, lumenluontia… Julkista työtä uudelleen organisoimalla välityömarkkinat voisivat hoitaa osan työstä. Lisäämällä tuetun työn volyymia.
 13. 13.  Rakennetaan työssäkäyntialueittain oma välityömarkkinastrategia ja verkosto. Järjestetään tilaisuuksia, joissa työhönottajat ja työttömät kohtaavat. Koordinoidaan yritysten kanssa yhdessä mahdollisia alihankintatöitä. Vahvistetaan välityömarkkinoilla olevien työnvälitystä. Markkinoidaan yrityksille työvoimapalveluja ja -tukia. Vahvistetaan työpankkien ja työpoolien roolia. Luodaan työssäkäyntialueen mukainen sähköinen portaali, joka esittelee välityömarkkinoiden työtä, palveluja ja työvoimaa. Kerätään yhdeksi julkaisuksi välityömarkkinatoimijoiden ja yritysyhteistyön hyvät käytännöt.
 14. 14.  Helpottamalla yhdistysten mahdollisuutta hankkia omarahoitusta. Lisäämällä julkisia hankintoja välityömarkkinoilta. Nopeuttamalla tukipäätöksiä. Säätämällä pysyvä palkkatuki.
 15. 15.  Tarvitaan vahvempaa ohjausta ja koulutusta tukipolitiikan muuttuessa. Lisäbudjetit tekevät TE-toimistojen työn suunnittelun hankalaksi. Pitää saada näkyväksi ELY-keskusten ja TE- toimistojen omat lisäpriorisoinnit tukipäätöksille. Siirtymäpolitiikan ja muun työelämävalmiuksia edistävän toiminnan eriyttäminen.
 16. 16.  Eu:ssa edistetään yhteiskunnallisten yritysten kasvua ja kehitystä. Unionin avaintoiminnot: ◦ rahoituksen parantaminen ◦ näkyvyyden lisääminen ◦ yksinkertaisemman säätely-ympäristön luominen. SGEI-reformi lisää mahdollisuuksia välityömarkkinoille. Rakennerahastoihin tukea yhteiskunnallisille yrityksille. Hankintadirektiivi uudistuu.
 17. 17.  Segmentoidaan toimijat siirtymätyötä tarjoaviin ja muita työllistymispalveluita tarjoaviin. Asetetaan tulostavoitteet palvelu- tai tukipäätöksen mukaisesti. Luodaan vanhustenhoivasta tuttu ”RAVA”-indeksi, joka mittaa työkykyä ja ohjaa asiakkaan hänelle sopivaan palveluun. Hyödynnetään indeksiä palveluja hankittaessa ja palkkatukipäätöksiä tehtäessä. Luodaan vaikuttavuuden seuranta- ja/tai arviointijärjestelmä elämänhallinnan ja yleisten työelämävalmiuksien paranemiselle.
 18. 18.  Säädetään laki valtakunnallisesta työvoiman palvelukeskusverkostosta ja kunnallistetaan palvelukeskukset. Siirretään palvelukeskuksille ja kunnille kokonaisvastuu sosiaalipoliittisen työvoimapolitiikan järjestämisestä. Organisoidaan alueelliset hankkeet, jossa kartoitetaan julkiset palvelut, joita voidaan täydentää välityömarkkinoiden avulla. Ositetaan osa työstä välityömarkkinoille. Tehdään työn uudelleen organisointi järjestelmällisesti ja työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellen.
 19. 19.  Vahvistetaan välityömarkkinoilla olevien työnvälitystä ja luodaan tulospalkkioon perustuva järjestelmä. Ostetaan tehostetut työnhakupalvelut yksityisiltä toimijoilta tai välityömarkkinoilta. Luodaan työnantajalle palvelu, jossa ”saa palauttaa, jos ei pelitä”, Markkinoidaan yrityksille työvoimapalveluja ja -tukia. Hyödynnetään Jyväskylän Töihin! –palvelun mallia suoraan yrityksiin työllistämisessä, työnantajan tukemisessa ja työnantajalle tarjottavien palveluiden kehittämisessä. Luodaan pitkään työttömänä olleille työnhakijoille nuorten Sanssi -kortin kaltainen työllistymisseteli. Selvitetään alentaisiko pitkäaikaistyöttömän koeajan pidennys rekrytointikynnystä yrityksissä.
 20. 20.  Rakennetaan pitkäkestoinen eläkkeelle saattava työllistämistuki 58- vuotiaille ja vanhemmille 500 päivää työmarkkinatukea saaneille. Lisätään suunnitelmallista pitkäkestoista palvelua, jopa viiden vuoden mittaisia työllisyyspolkuja. Perustetaan tuloloukkutyöryhmä, joka tarkastelee sosiaaliturvaa uusien työnteon muotojen näkökulmasta. Lisätään satunnaisten töiden tekemisen kannustavuutta rakentamalla työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 300 euron kuukausittainen suojaosuus. Jatketaan ELMA-mallia, jolla selvitetään työkyvyttömyyttä. Valmistellaan yli viisi vuotta työmarkkinatuella olleille yli 58-vuotiaille kertaluonteinen eläkeratkaisu.
 21. 21.  Tehdään selvitys, joka tekee näkyväksi kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden kokonaisvaikutukset kuntataloudessa. Raportoidaan työmarkkinatuen kuntaosuuksiin liittyvä aktivointiosuus reaaliajassa ja lisätään kuntien osaamista kustannusten arvioimisessa. Arvioidaan samalla, onko nykyinen valtio/kuntakustannusten jako enää nykytilanteessa kannustava. Siirrytään pirstaleisesta hankerahoituksesta pääsääntöisesti pysyvämpiin rahoitusmalleihin. Siirrytään lisäbudjettivetoisesta työvoimapolitiikasta kestävämpiin ja pitkäjänteisempiin rahoituskäytäntöihin, jotta tukipolitiikka ei vaihtele alkuvuodesta ja loppuvuodesta. Siirretään työllisyyshankkeiden tukipäätökset lähemmäs toimijoita ELY- keskuksista TE-toimistoihin. Huolehditaan tukipäätösten nopeasta maksatuksesta ja kehitetään sähköisiä järjestelmiä tuen hakemiseksi ja siitä raportoimiseksi.

×