Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 ideaa Suomelle

34,370 views

Published on

Suomen suunta on nyt väärä. Hallituksen teot eivät vastaa puheita ennen vaaleja.

SDP on vaihtoehto hallituksen poliittiselle linjalle. SDP esittää 10 ideaa Suomelle. Työtä tässä ja nyt. Korjataan hallituksen valitsema väärä suunta Suomelle!

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 ideaa Suomelle

 1. 1. 18.05.16 Otsikko tekijä Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 2. 2. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat parempaa • Suomen suunta on nyt väärä • Hallituksen teot eivät vastaa puheita ennen vaaleja • SDP on vaihtoehto hallituksen poliittiselle linjalle. • SDP esittää 10 ideaa Suomelle • Työtä tässä ja nyt • Korjataan hallituksen valitsema väärä suunta Suomelle 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 3. 3. 1. Parannetaan sopimisen edellytyksiä • Sopiminen on aina ollut Suomen vahvuus • SDP esittää, että työmarkkinaratkaisun varmistamiseksi hallitus luopuu suunnitelmista heikentää työttömien asemaa useamman kuukauden ns. vapaaehtoisella ilmaistyöllä ja esityksestä pakottaa työntekijöitä ottamaan vastaan työtä työttömyysturvaa alittavalla palkalla. 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 4. 4. 2. Parannetaan ostovoimaa heti • Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja palkansaajien ostovoimaa heti • Sovitaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken TEL-maksujen väliaikaisesta, määräaikaisesta alennuksesta EMU-puskureita käyttäen ja takaisinmaksusta. Alennetaan työeläkemaksuja väliaikaisesti 1.7.2016 alkaen. 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 5. 5. 3. Autetaan työllistymistä • Työttömät tarvitsevat työtä, eivät keppiä • Otetaan käyttöön nk. Rinteen mallin mukainen työllistämisseteli • Käynnistetään SDP:n valmistelemalla tavalla nopeasti pitkäaikaistyöttömien vähentämiseen tähtäävä ohjelma 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 6. 6. 4. Tuetaan yrittäjyyttä • Suomi tarvitsee yrittäjyyttä, sitä pitää tukea • Yrittäjyyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi SDP esittää, että otetaan nopeasti käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verotuki, 20 000 euroa 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 7. 7. 5. Autetaan pk-yrityksiä • Pk-yritysten viennin edistämiseksi toteutetaan jalustayhtiö • Sen tehtäviin kuuluu mm. koota rahoitusta, huolehtia markkinoinnin tukemisesta ja markkina-analyysien tekemisestä sekä luo ja johtaa laajojen hankekokonaisuuksien yritysverkostoa 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 8. 8. 6. Tuetaan innovaatioita • Suomi tunnetaan erinomaisista innovaatioista, niin pitää olla tulevaisuudessakin • Pääomapanostusten osuutta innovaatioihin vahvistetaan • Julkiset rahoitusvälineet tukevat suunnitelmallisesti tulevaisuuden suomalaisia vahvuusalueita 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 9. 9. 7. Järkeä sote-uudistukseen • Rakennetaan kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille niin, että SOTE- uudistukselle kauan sitten asetetut tavoitteet toteutuvat. Ihmiset pääsevät lääkäriin, ihmisiä käsitellään kokonaisuutena ja sote-palvelut tuotetaan tehokkaasti. Tämän varmistamiseksi esitämme: • SOTE-kokonaisuuden lakiesitykset annetaan heti ulkopuolisen riippumattoman arviointiryhmän arvioitavaksi • Julkinen valta säilyy keskeisten terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun lisäksi keskeisenä palvelutuottajana ilman yhtiöittämisvelvoitetta • SOTE-uudistus toteutetaan alueellisesti ja/tai toiminnallisesti porrastettuna. Näin uudistuksen toimivuudesta saadaan kokemusta ja toimeenpanoa voidaan parantaa, täsmentää ja ohjata paremmin 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 10. 10. 8. Toimiva kotoutuminen • SDP esittää, että Suomi tekee esityksen muille Pohjoismaille yhteisistä periaatteista turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa • Käytännön kielikoulutus aloitetaan jo vastaanottokeskuksissa, jotta oleskeluluvan saaneet voivat siirtyä nopeasti työelämään tai koulutukseen • Turvapaikkavastaanotosta ja kotouttamisessa valmistellaan laaja, yli vaalikausien kestävä hallituksen ja opposition yhteinen linjaus 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 11. 11. 9. Varmistetaan hyvinvointivaltion rahoitus • Hyvinvointivaltion rahoituksen varmistamiseksi otetaan käyttöön pohjoismainen rahoitusvero, joka kohdistuu aliverotettuihin rahoituslaitoksiin. Suomi ajaa EU:n veronkiertodirektiiviin tiukennusta ja tehostamista, mm. puuttumalla konsernien korkovähennyskikkailuun. • Suomi toimii EU-valtioiden epäreilun verokilpailun vähentämiseksi, maailmanlaajuisten omistajatietojen tehokkaaksi julkistamiseksi - alkaen hallintarekisterilain perumisesta. 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä
 12. 12. 10. Investoidaan koko Suomen tulevaisuuteen • Tasapainoinen aluekehitys on vaarassa • SDP esittää, että käynnissä olevien hankkeiden osalta tehdään perusteellinen aluetalous ja -kehitysarvio • Selvitetään, pitääkö esim. yliopistolaissa huomioida toimintojen vaikutukset aluetalouteen ja tulevaisuuden edellytyksiin • Maksuttomat tiet säilyvät Suomessa tulevaisuudessakin. Se toteutetaan kehysbudjetointia kehittämällä niin, että suuret investointihankkeet irrotetaan selkeästi kulutusmenoista ja niin, että isoissa uusissa väylähankkeissa haetaan toteuttamismalleja, jossa toteutus tapahtuu julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmällä 18.05.16 Sos. Dem. Eduskuntaryhmä

×