Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR

850 views

Published on

Prezentacja z wystąpienia dr inż. Agnieszki Gryszczyńskiej w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr inż. Agnieszka Gryszczyńska | Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Published in: Internet
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR

  1. 1. dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości, Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Prokuratura Regionalna w Warszawie IV Warsztat Pracy Infobrokera, Kraków 28-29.05.2019
  2. 2. Anonimowe sieci dystrybucji informacji Freenet Sieci P2P I2P Anonimowe P2P GNUnet Friend-to- friend MUTE Tor (sieć anonimowa)
  3. 3.  Tor (The Onion Router) – wirtualna sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe drugiej generacji.  Sieć zapobiega analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów Internetu.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tor_(sie%C4%87 _anonimowa)
  4. 4. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-law- enforcement-action-against-vendors-and-buyers-dark-web
  5. 5. Kontakt: a.gryszczynska@uksw.edu.pl

×