Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ועכשיו‬ ‫אז‬ ‫קמפיינים‬‫ועכשיו‬ ‫אז‬ ‫קמפיינים‬
‫טרופית-טרופי‬‫טרופית-טרופי‬TT
‫נוסטלגי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬‫נוסטלגי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬ :‫המפרסם‬ ,‫החברה‬:‫המפרסם‬ ,‫החברה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬‫בע"מ‬ ‫תבו...
‫עכשווי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬‫עכשווי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬
:‫המפרסם‬ ,‫החברה‬:‫המפרסם‬ ,‫החברה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי...
‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬
‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬22-‫ו‬-‫ו‬1010.‫המוצר‬ ‫...
‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬
‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬22-‫ו‬-‫ו‬1010.‫המוצר‬ ‫...
קמפיינים אז ועכשיו מצגת
קמפיינים אז ועכשיו מצגת
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

קמפיינים אז ועכשיו מצגת

238 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

קמפיינים אז ועכשיו מצגת

  1. 1. ‫ועכשיו‬ ‫אז‬ ‫קמפיינים‬‫ועכשיו‬ ‫אז‬ ‫קמפיינים‬ ‫טרופית-טרופי‬‫טרופית-טרופי‬TT
  2. 2. ‫נוסטלגי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬‫נוסטלגי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬ :‫המפרסם‬ ,‫החברה‬:‫המפרסם‬ ,‫החברה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬ ‫המפרסמת‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫המפרסמת‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬.‫בישראל‬ ‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫של‬ ‫ובשיווק‬ ‫בייצור‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬ :.‫בישראל‬ ‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫של‬ ‫ובשיווק‬ ‫בייצור‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬ : ‫המפורסם‬ ‫המותג‬‫המפורסם‬ ‫המותג‬‫טרופית‬ :‫טרופית‬ : ‫המפורסם‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫המפורסם‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫בטעמי‬ ‫מיוצר‬ .‫פירות‬ ‫בטעם‬ ‫משקה‬ :‫בטעמי‬ ‫מיוצר‬ .‫פירות‬ ‫בטעם‬ ‫משקה‬ :‫ענבים‬‫ענבים‬(‫ביותר‬ ‫)הנפוץ‬(‫ביותר‬ ‫)הנפוץ‬,,‫תפוז‬‫תפוז‬,,‫אשכוליות‬‫אשכוליות‬‫ו‬‫ו‬‫תפוח‬‫תפוח‬,, ‫בשקית‬ ‫נמכר‬‫בשקית‬ ‫נמכר‬‫אלומיניום‬‫אלומיניום‬‫דמוית‬‫דמוית‬‫שווה-שוקיים‬ ‫משולש‬‫שווה-שוקיים‬ ‫משולש‬..‫מצורפת‬ ‫לשקית‬‫מצורפת‬ ‫לשקית‬‫קשית‬‫קשית‬‫פלסטיק‬‫פלסטיק‬‫לצורך‬ ‫האחד‬ ‫בצידה‬ ‫המחודדת‬‫לצורך‬ ‫האחד‬ ‫בצידה‬ ‫המחודדת‬ ‫השקית‬ ‫של‬ ‫ניקובה‬‫השקית‬ ‫של‬ ‫ניקובה‬.. ‫הפרסום‬ ‫מטרות‬‫הפרסום‬ ‫מטרות‬.‫למותג‬ ‫זוהר‬ ‫לתת‬ ,‫וירדה‬ ‫הלכה‬ ‫שקרנו‬ ‫למותג‬ ‫מכירות‬ ‫להעלות‬ :.‫למותג‬ ‫זוהר‬ ‫לתת‬ ,‫וירדה‬ ‫הלכה‬ ‫שקרנו‬ ‫למותג‬ ‫מכירות‬ ‫להעלות‬ : ‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬.‫דומים‬ ‫משקאות‬ ,‫זולים‬ ‫מתחרים‬ :.‫דומים‬ ‫משקאות‬ ,‫זולים‬ ‫מתחרים‬ : ‫עושים‬ ‫המתחרים‬ ‫מה‬‫עושים‬ ‫המתחרים‬ ‫מה‬.‫המקורי‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫ומופץ‬ ‫זול‬ ‫חיקוי‬ :.‫המקורי‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫ומופץ‬ ‫זול‬ ‫חיקוי‬ : ‫המטרה‬ ‫קהל‬‫המטרה‬ ‫קהל‬‫אוהדי‬ ,‫בים‬ ‫לנופשים‬ ,‫בקייטנות‬ ‫גדולה‬ ‫הפצה‬ ."‫בנפש‬ ‫"צעירים‬ ‫וגם‬ ,‫ילדים‬ ,‫בעיקר‬ ‫בגיל‬ ‫צעירים‬ :‫אוהדי‬ ,‫בים‬ ‫לנופשים‬ ,‫בקייטנות‬ ‫גדולה‬ ‫הפצה‬ ."‫בנפש‬ ‫"צעירים‬ ‫וגם‬ ,‫ילדים‬ ,‫בעיקר‬ ‫בגיל‬ ‫צעירים‬ : .‫כדורגל‬.‫כדורגל‬ ‫מיצוב‬‫מיצוב‬.‫ישירה‬ ‫להנאה‬ ‫גורם‬ ,‫מתוק‬ ,‫שובב‬ ,‫צעיר‬ ‫מוצר‬ :.‫ישירה‬ ‫להנאה‬ ‫גורם‬ ,‫מתוק‬ ,‫שובב‬ ,‫צעיר‬ ‫מוצר‬ : ‫עיקריים‬ ‫ערכים‬‫עיקריים‬ ‫ערכים‬.‫מתוק‬ ‫טעם‬ ,‫הילדות‬ ‫אל‬ ‫חזרה‬ ,‫ים‬ ,‫צעירות‬ ,‫שובבות‬ ,‫שמחה‬ :.‫מתוק‬ ‫טעם‬ ,‫הילדות‬ ‫אל‬ ‫חזרה‬ ,‫ים‬ ,‫צעירות‬ ,‫שובבות‬ ,‫שמחה‬ : ‫ללקוח‬ ‫תועלות‬‫ללקוח‬ ‫תועלות‬.‫טעים‬ ,‫מצב‬ ‫בכל‬ ‫לשתות‬ ‫אפשר‬ ,‫וקליל‬ ‫זול‬ ‫מוצר‬ :.‫טעים‬ ,‫מצב‬ ‫בכל‬ ‫לשתות‬ ‫אפשר‬ ,‫וקליל‬ ‫זול‬ ‫מוצר‬ : ‫הפרסומית‬ ‫ההבטחה‬‫הפרסומית‬ ‫ההבטחה‬.‫שובבות‬ ,‫ילדות‬ ,‫צעירות‬ ‫של‬ ‫מסר‬ -"‫זהב‬ ‫שווה‬ ‫שקית‬ ‫כל‬ -‫שובב‬ ‫משקה‬ ‫"טרופית‬ :.‫שובבות‬ ,‫ילדות‬ ,‫צעירות‬ ‫של‬ ‫מסר‬ -"‫זהב‬ ‫שווה‬ ‫שקית‬ ‫כל‬ -‫שובב‬ ‫משקה‬ ‫"טרופית‬ : .‫שווה‬ ‫הכי‬ ,‫מתוק‬ ,‫טעים‬ -‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫זה‬ ‫טרופית‬ ‫כל‬ ,‫שקית‬ ‫כל‬.‫שווה‬ ‫הכי‬ ,‫מתוק‬ ,‫טעים‬ -‫ומלואו‬ ‫עולם‬ ‫זה‬ ‫טרופית‬ ‫כל‬ ,‫שקית‬ ‫כל‬ ‫מן‬ ‫שונה‬ ,‫שובב‬ ‫הוא‬ ‫עצמו‬ ‫שהמוצר‬ ‫וגם‬ ,‫ישירה‬ ‫בצורה‬ ‫שובבים‬ ‫לילדים‬ ‫כמיועד‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ -‫שובב‬‫מן‬ ‫שונה‬ ,‫שובב‬ ‫הוא‬ ‫עצמו‬ ‫שהמוצר‬ ‫וגם‬ ,‫ישירה‬ ‫בצורה‬ ‫שובבים‬ ‫לילדים‬ ‫כמיועד‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ -‫שובב‬ ‫פחות‬ ‫מוצר‬ ,‫הצריכה‬ ‫בהרגלי‬ ‫גיוון‬ ‫המחפשים‬ ‫לכאלו‬ ‫המיועד‬ ‫צפויות‬ ‫בלתי‬ ‫תכונות‬ ‫עם‬ ‫משקה‬ ,‫רגיל‬ ‫בלתי‬ ,‫המקובל‬‫פחות‬ ‫מוצר‬ ,‫הצריכה‬ ‫בהרגלי‬ ‫גיוון‬ ‫המחפשים‬ ‫לכאלו‬ ‫המיועד‬ ‫צפויות‬ ‫בלתי‬ ‫תכונות‬ ‫עם‬ ‫משקה‬ ,‫רגיל‬ ‫בלתי‬ ,‫המקובל‬ .‫טעים‬ ‫ויותר‬ ‫בריא‬.‫טעים‬ ‫ויותר‬ ‫בריא‬ :‫להאמין‬ ‫הסיבות‬:‫להאמין‬ ‫הסיבות‬.‫בסוכר‬ ‫מלא‬ ,‫במיוחד‬ ‫בריא‬ ‫לא‬ ,‫בטעם‬ ‫מאוד‬ ‫מתוק‬ ,‫זול‬.‫בסוכר‬ ‫מלא‬ ,‫במיוחד‬ ‫בריא‬ ‫לא‬ ,‫בטעם‬ ‫מאוד‬ ‫מתוק‬ ,‫זול‬ :‫הפרסום‬ ‫וסגנון‬ ‫טון‬:‫הפרסום‬ ‫וסגנון‬ ‫טון‬‫באישה‬ ‫פוגע‬ ‫מטקות‬ ‫המשחק‬ ‫אדם‬ ,‫הטרופית‬ ‫בעזרת‬ ‫ילדה‬ ‫מסנוור‬ ‫ילד‬ -‫שובב‬ ,‫הומוריסטי‬ ,‫קליל‬‫באישה‬ ‫פוגע‬ ‫מטקות‬ ‫המשחק‬ ‫אדם‬ ,‫הטרופית‬ ‫בעזרת‬ ‫ילדה‬ ‫מסנוור‬ ‫ילד‬ -‫שובב‬ ,‫הומוריסטי‬ ,‫קליל‬ ‫ופוגע‬ ‫אבטיח‬ ‫עם‬ ‫בראשה‬ ‫ולפגוע‬ ‫לה‬ ‫להחזיר‬ ‫שמנסה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫פניו‬ ‫לתוך‬ ‫משהו‬ ‫ומעיפה‬ ‫מנגל‬ ‫לתוך‬ ‫שרצה‬ ‫שמנה‬‫ופוגע‬ ‫אבטיח‬ ‫עם‬ ‫בראשה‬ ‫ולפגוע‬ ‫לה‬ ‫להחזיר‬ ‫שמנסה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫פניו‬ ‫לתוך‬ ‫משהו‬ ‫ומעיפה‬ ‫מנגל‬ ‫לתוך‬ ‫שרצה‬ ‫שמנה‬ .‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫אחרי‬ ‫רץ‬ ‫וכלב‬ ‫מלפפון‬ ‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫פיה‬ ‫לתוך‬ ‫זורקת‬ ‫זקנה‬ ‫אישה‬ ,‫אחרת‬ ‫באישה‬.‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫אחרי‬ ‫רץ‬ ‫וכלב‬ ‫מלפפון‬ ‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫פיה‬ ‫לתוך‬ ‫זורקת‬ ‫זקנה‬ ‫אישה‬ ,‫אחרת‬ ‫באישה‬ .‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫במתכוון‬ ‫לא‬ ‫ואוסף‬ ‫ממסלולו‬ ‫שסוטה‬ ‫גלשן‬ ‫מסנוור‬ ‫הילד‬.‫השמנה‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫במתכוון‬ ‫לא‬ ‫ואוסף‬ ‫ממסלולו‬ ‫שסוטה‬ ‫גלשן‬ ‫מסנוור‬ ‫הילד‬ .‫השמנה‬ ‫והאישה‬ ‫הגלשן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ "‫ו"נאסף‬ ‫שנופל‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫בנקמה‬ ‫הטרופית‬ ‫בעזרת‬ ‫מסנוורת‬ ‫שסונוורה‬ ‫הילדה‬.‫השמנה‬ ‫והאישה‬ ‫הגלשן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ "‫ו"נאסף‬ ‫שנופל‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫בנקמה‬ ‫הטרופית‬ ‫בעזרת‬ ‫מסנוורת‬ ‫שסונוורה‬ ‫הילדה‬ .‫ישראליות‬ ,‫הומור‬ ,‫וילדותיות‬ ‫ילדות‬ ,‫צעירות‬ ,‫שובבות‬ ,‫קלילות‬ ‫שמסמלת‬ "‫טעויות‬ ‫של‬ ‫"קומדיה‬.‫ישראליות‬ ,‫הומור‬ ,‫וילדותיות‬ ‫ילדות‬ ,‫צעירות‬ ,‫שובבות‬ ,‫קלילות‬ ‫שמסמלת‬ "‫טעויות‬ ‫של‬ ‫"קומדיה‬ https://www.youtube.com/watch?v=3FZ0X8BHvTg
  3. 3. ‫עכשווי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬‫עכשווי‬ -‫בריף‬ ‫פורמט‬ :‫המפרסם‬ ,‫החברה‬:‫המפרסם‬ ,‫החברה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬‫בע"מ‬ ‫תבורי‬ ‫יפאורה‬ :‫המפרסמת‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬:‫המפרסמת‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫החברה‬ ‫זו‬ ‫כיום‬ .‫בישראל‬ ‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫של‬ ‫ובשיווק‬ ‫בייצור‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬‫החברה‬ ‫זו‬ ‫כיום‬ .‫בישראל‬ ‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫של‬ ‫ובשיווק‬ ‫בייצור‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬ .‫קלים‬ ‫למשקאות‬ ‫בישראל‬ ‫השנייה‬.‫קלים‬ ‫למשקאות‬ ‫בישראל‬ ‫השנייה‬ ,‫פז‬ ‫מיץ‬ ,‫ספרינג‬ ,‫תפוזינה‬ ‫כגון‬ ‫מוצרים‬ ‫מייצרת‬,‫פז‬ ‫מיץ‬ ,‫ספרינג‬ ,‫תפוזינה‬ ‫כגון‬ ‫מוצרים‬ ‫מייצרת‬RCRC.‫קריסטל‬ ,‫שוופס‬ ,‫קולה‬.‫קריסטל‬ ,‫שוופס‬ ,‫קולה‬ :‫המפורסם‬ ‫המותג‬:‫המפורסם‬ ‫המותג‬‫טרופי‬‫טרופי‬TT ‫המפורסם‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫המפורסם‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬‫סוכר‬ ‫והפחתת‬ ‫תה‬ ‫תמציות‬ ‫בתוספת‬ ‫הטרופית‬ ‫של‬ ‫הישנים‬ ‫הטעמים‬ ‫שימור‬ :‫סוכר‬ ‫והפחתת‬ ‫תה‬ ‫תמציות‬ ‫בתוספת‬ ‫הטרופית‬ ‫של‬ ‫הישנים‬ ‫הטעמים‬ ‫שימור‬ : ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫קטנים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫יימכר‬ .‫משמעותית‬‫של‬ ‫במחיר‬ ‫קטנים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫יימכר‬ .‫משמעותית‬33‫של‬ ‫במחיר‬ ‫גדולים‬ ‫ובבקבוקים‬ ‫שקלים‬‫של‬ ‫במחיר‬ ‫גדולים‬ ‫ובבקבוקים‬ ‫שקלים‬55.‫שקלים‬.‫שקלים‬ ‫הפרסום‬ ‫מטרות‬‫הפרסום‬ ‫מטרות‬.‫מהשוק‬ ‫שנעלם‬ ‫ישן‬ ‫מותג‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫חדש‬ ‫למותג‬ ‫מודעות‬ ‫ליצור‬ :.‫מהשוק‬ ‫שנעלם‬ ‫ישן‬ ‫מותג‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫חדש‬ ‫למותג‬ ‫מודעות‬ ‫ליצור‬ : ‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬) ‫קר‬ ‫תה‬ ‫משקאות‬ ,‫המקורי‬ ‫טרופית‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫המחקות‬ ‫זולות‬ ‫טרופיות‬ :) ‫קר‬ ‫תה‬ ‫משקאות‬ ,‫המקורי‬ ‫טרופית‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫המחקות‬ ‫זולות‬ ‫טרופיות‬ :Fuze teaFuze tea,, Ice teaIce tea,, ‫ספרינג‬‫ספרינג‬teatea.‫ענבים‬ ‫מיצי‬ ,(.‫ענבים‬ ‫מיצי‬ ,( :‫עושים‬ ‫המתחרים‬ ‫מה‬:‫עושים‬ ‫המתחרים‬ ‫מה‬ ‫בקשית‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫מיוצרות‬ ‫מהטרופיות‬ ‫חלק‬ ‫לאחרונה‬ .‫המקורי‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫ומופץ‬ ‫זול‬ ‫חיקוי‬ -‫מקוריות‬ ‫הלא‬ ‫*הטרופיות‬‫בקשית‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫מיוצרות‬ ‫מהטרופיות‬ ‫חלק‬ ‫לאחרונה‬ .‫המקורי‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫ומופץ‬ ‫זול‬ ‫חיקוי‬ -‫מקוריות‬ ‫הלא‬ ‫*הטרופיות‬ ‫מיידית‬ ‫וצריכה‬ ‫פתיחה‬ ‫המאפשר‬ ‫הטרופית‬ ‫בראש‬ ‫פקק‬ ‫עם‬ ‫אלא‬‫מיידית‬ ‫וצריכה‬ ‫פתיחה‬ ‫המאפשר‬ ‫הטרופית‬ ‫בראש‬ ‫פקק‬ ‫עם‬ ‫אלא‬ ,‫אקזוטי‬ ,‫לימון‬ ,‫אננס‬ ‫מנגו‬ ,‫)אפרסק‬ ‫שונים‬ ‫בטעמים‬ ‫ומיצים‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫המשלבות‬ ‫משקאות‬ ‫מייצרות‬ -‫קר‬ ‫תה‬ ‫*משקאות‬,‫אקזוטי‬ ,‫לימון‬ ,‫אננס‬ ‫מנגו‬ ,‫)אפרסק‬ ‫שונים‬ ‫בטעמים‬ ‫ומיצים‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫המשלבות‬ ‫משקאות‬ ‫מייצרות‬ -‫קר‬ ‫תה‬ ‫*משקאות‬ .‫ומושכות‬ ‫צעירות‬ ‫ואריזות‬ ‫פרסומות‬ .(‫ועוד‬ ‫פסיפלורה‬.‫ומושכות‬ ‫צעירות‬ ‫ואריזות‬ ‫פרסומות‬ .(‫ועוד‬ ‫פסיפלורה‬ :‫המטרה‬ ‫קהל‬:‫המטרה‬ ‫קהל‬.‫כאחד‬ ‫ומבוגרים‬ ‫צעירים‬.‫כאחד‬ ‫ומבוגרים‬ ‫צעירים‬ :‫מיצוב‬:‫מיצוב‬‫להם‬ ‫יותאם‬ ‫וגם‬ ‫נוסטלגי‬ ‫במוצר‬ ‫יזכרו‬ ‫שגם‬ ‫יותר‬ ‫למבוגרים‬ ‫והן‬ ‫ומרענן‬ ‫טוב‬ ‫טעם‬ ‫עם‬ ‫לצעירים‬ ‫הן‬ ‫שידבר‬ ‫מוצר‬‫להם‬ ‫יותאם‬ ‫וגם‬ ‫נוסטלגי‬ ‫במוצר‬ ‫יזכרו‬ ‫שגם‬ ‫יותר‬ ‫למבוגרים‬ ‫והן‬ ‫ומרענן‬ ‫טוב‬ ‫טעם‬ ‫עם‬ ‫לצעירים‬ ‫הן‬ ‫שידבר‬ ‫מוצר‬ .‫התה‬ ‫ותוספת‬ ‫והסוכר‬ ‫הקלוריות‬ ‫הורדת‬ ‫מבחינת‬.‫התה‬ ‫ותוספת‬ ‫והסוכר‬ ‫הקלוריות‬ ‫הורדת‬ ‫מבחינת‬ :‫עיקריים‬ ‫ערכים‬:‫עיקריים‬ ‫ערכים‬.‫יותר‬ ‫ובריא‬ ‫מרענן‬ ,‫מפתיע‬ ,‫לחדש‬ ‫ישן/נוסטלגי‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬.‫יותר‬ ‫ובריא‬ ‫מרענן‬ ,‫מפתיע‬ ,‫לחדש‬ ‫ישן/נוסטלגי‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ :‫ללקוח‬ ‫תועלות‬:‫ללקוח‬ ‫תועלות‬,‫בריאותית‬ ‫מבחינה‬ ‫משופר‬ ‫וכעת‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שהצליח‬ ‫נוסטלגי‬ ‫מוצר‬ ,‫הגדולים‬ ‫מהמתחרים‬ ‫יותר‬ ‫זול‬,‫בריאותית‬ ‫מבחינה‬ ‫משופר‬ ‫וכעת‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שהצליח‬ ‫נוסטלגי‬ ‫מוצר‬ ,‫הגדולים‬ ‫מהמתחרים‬ ‫יותר‬ ‫זול‬ .‫ובגודל‬ ‫בטעם‬.‫ובגודל‬ ‫בטעם‬ :‫הפרסומית‬ ‫ההבטחה‬:‫הפרסומית‬ ‫ההבטחה‬‫"טרופי‬‫"טרופי‬TT‫חוזר‬ ‫האהוב‬ ‫המוצר‬ -"‫אחר‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫מהיר‬ ,‫יותר‬ ‫מסוער‬ ,‫אחר‬ ‫פתאום‬ ‫והכל‬ -‫חוזר‬ ‫האהוב‬ ‫המוצר‬ -"‫אחר‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫מהיר‬ ,‫יותר‬ ‫מסוער‬ ,‫אחר‬ ‫פתאום‬ ‫והכל‬ - .‫יותר‬ ‫גדול‬ ,‫יותר‬ ‫מלא‬ ,‫יותר‬ ‫טעים‬ ,‫יותר‬ ‫בריא‬ !‫חדשה‬ ‫בגרסא‬.‫יותר‬ ‫גדול‬ ,‫יותר‬ ‫מלא‬ ,‫יותר‬ ‫טעים‬ ,‫יותר‬ ‫בריא‬ !‫חדשה‬ ‫בגרסא‬ :‫להאמין‬ ‫הסיבות‬:‫להאמין‬ ‫הסיבות‬‫הנוסטלגיים‬ ‫הטעמים‬ ,‫משתפר‬ ‫רק‬ ‫טעמו‬ ‫אך‬ ‫סוכר‬ ‫מופחת‬ ,‫האחרים‬ ‫הקר‬ ‫התה‬ ‫ממשקאות‬ ‫יותר‬ ‫זול‬‫הנוסטלגיים‬ ‫הטעמים‬ ,‫משתפר‬ ‫רק‬ ‫טעמו‬ ‫אך‬ ‫סוכר‬ ‫מופחת‬ ,‫האחרים‬ ‫הקר‬ ‫התה‬ ‫ממשקאות‬ ‫יותר‬ ‫זול‬ .‫נשמרים‬.‫נשמרים‬ :‫הפרסום‬ ‫וסגנון‬ ‫טון‬:‫הפרסום‬ ‫וסגנון‬ ‫טון‬.‫מרגש‬ ,‫לישן‬ ‫חדש‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ,(‫רכטר‬ ‫יוני‬ ‫של‬ ‫שיר‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫)"שוב‬ ‫ישראלי‬.‫מרגש‬ ,‫לישן‬ ‫חדש‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ,(‫רכטר‬ ‫יוני‬ ‫של‬ ‫שיר‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫)"שוב‬ ‫ישראלי‬
  4. 4. ‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬ ‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬22-‫ו‬-‫ו‬1010.‫המוצר‬ ‫של‬ -‫ביוטיוב‬ ,.‫המוצר‬ ‫של‬ -‫ביוטיוב‬ , ‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫בחדרו‬ ‫תמונה‬ ‫מנפץ‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫בטלפון‬ ‫צועק‬ ‫גבר‬ -("‫כך‬ ‫)"נפרדנו‬ ‫קודר‬ ‫שיר‬ :‫הפרסומת‬‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫בחדרו‬ ‫תמונה‬ ‫מנפץ‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫בטלפון‬ ‫צועק‬ ‫גבר‬ -("‫כך‬ ‫)"נפרדנו‬ ‫קודר‬ ‫שיר‬ :‫הפרסומת‬ "!‫אותי‬ ‫עזבה‬ ‫היא‬ ‫"איך‬ ‫וצועק‬"!‫אותי‬ ‫עזבה‬ ‫היא‬ ‫"איך‬ ‫וצועק‬ ‫ורואה‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ,‫בדלת‬ ‫דפיקות‬ ‫לקול‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫לשיר‬ ‫הדרגתית‬ ‫בכניסה‬ ‫מעבר‬‫ורואה‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ,‫בדלת‬ ‫דפיקות‬ ‫לקול‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫לשיר‬ ‫הדרגתית‬ ‫בכניסה‬ ‫מעבר‬ ‫טרופי‬‫טרופי‬TT‫כמו‬ ‫הכל‬ ‫ושוב‬ ‫כאן‬ ‫היא‬ ‫שוב‬ " ‫וברקע‬ ‫שניות‬ ‫למספר‬ ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫כשהזום‬ ‫בכניסה‬ ‫מונחת‬‫כמו‬ ‫הכל‬ ‫ושוב‬ ‫כאן‬ ‫היא‬ ‫שוב‬ " ‫וברקע‬ ‫שניות‬ ‫למספר‬ ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫כשהזום‬ ‫בכניסה‬ ‫מונחת‬ .‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫בלי‬ ‫מולה‬ ‫עומד‬ ‫אני‬ ‫שוב‬ .‫מהתחלה‬.‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫בלי‬ ‫מולה‬ ‫עומד‬ ‫אני‬ ‫שוב‬ .‫מהתחלה‬,‫הצחוק‬ ‫אותו‬ ‫מול‬ ‫שלה‬ ‫בהיר‬ ‫חיוך‬ ‫מול‬,‫הצחוק‬ ‫אותו‬ ‫מול‬ ‫שלה‬ ‫בהיר‬ ‫חיוך‬ ‫מול‬‫נראית‬ ‫הפרידה‬‫נראית‬ ‫הפרידה‬ ."‫רחוק‬ ‫חלום‬ ‫כמו‬ ‫פתאום‬."‫רחוק‬ ‫חלום‬ ‫כמו‬ ‫פתאום‬ "!‫אלייך‬ ‫התגעגעתי‬ -‫יותר‬ ‫טעימה‬ ,‫יותר‬ ‫גדולה‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫"בריאה‬ :‫אומר‬ ‫הגבר‬"!‫אלייך‬ ‫התגעגעתי‬ -‫יותר‬ ‫טעימה‬ ,‫יותר‬ ‫גדולה‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫"בריאה‬ :‫אומר‬ ‫הגבר‬ ‫טרופי‬ :‫קריין‬ ‫קול‬‫טרופי‬ :‫קריין‬ ‫קול‬TT.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ -.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ - .‫דרמטית‬ ‫ומעט‬ ‫הומוריסטית‬ ‫מעט‬ ,‫להפקה‬ ‫זולה‬ ‫פרסומת‬.‫דרמטית‬ ‫ומעט‬ ‫הומוריסטית‬ ‫מעט‬ ,‫להפקה‬ ‫זולה‬ ‫פרסומת‬ -‫ובעיתון‬ ‫חוצות‬ ‫בשלטי‬ ‫פרסומת‬-‫ובעיתון‬ ‫חוצות‬ ‫בשלטי‬ ‫פרסומת‬ -‫וכיתוב‬ "‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫כותרת‬ ‫עם‬ ‫וצבעונית‬ ‫גדולה‬ ‫מודעה‬-‫וכיתוב‬ "‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫כותרת‬ ‫עם‬ ‫וצבעונית‬ ‫גדולה‬ ‫מודעה‬50%50%‫וטעמים‬ ‫בבקבוקים‬ ,‫סוכר‬ ‫פחות‬‫וטעמים‬ ‫בבקבוקים‬ ,‫סוכר‬ ‫פחות‬ .‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ .‫משופרים‬.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ .‫משופרים‬ :‫מהמהלך‬ ‫מצופות‬ ‫תוצאות‬:‫מהמהלך‬ ‫מצופות‬ ‫תוצאות‬ ‫אחד‬ ‫יהיה‬ ‫המוצר‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫עד‬ ‫במכירות‬ ‫לשלב‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫הדרגתי‬ ‫מעבר‬ ,‫למוצר‬ ‫רחבה‬ ‫ציבורית‬ ‫תודעה‬‫אחד‬ ‫יהיה‬ ‫המוצר‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫עד‬ ‫במכירות‬ ‫לשלב‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫הדרגתי‬ ‫מעבר‬ ,‫למוצר‬ ‫רחבה‬ ‫ציבורית‬ ‫תודעה‬ ‫רשתות‬ ,‫)מכולות‬ ‫מכירה‬ ‫ואזורי‬ ‫תפוצת‬ ‫הרחבת‬ ,‫הקלה‬ ‫השתייה‬ ‫בגזרת‬ ‫ביותר‬ ‫והנמכרים‬ ‫המובילים‬‫רשתות‬ ,‫)מכולות‬ ‫מכירה‬ ‫ואזורי‬ ‫תפוצת‬ ‫הרחבת‬ ,‫הקלה‬ ‫השתייה‬ ‫בגזרת‬ ‫ביותר‬ ‫והנמכרים‬ ‫המובילים‬ .(‫ציבוריים‬ ‫מקומות‬ ,‫קניונים‬ ,‫ים‬ ,‫מזון‬.(‫ציבוריים‬ ‫מקומות‬ ,‫קניונים‬ ,‫ים‬ ,‫מזון‬
  5. 5. ‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬‫התקשורתי‬ ‫המהלך‬ ‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬‫בערוצים‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫פרסומת‬22-‫ו‬-‫ו‬1010.‫המוצר‬ ‫של‬ -‫ביוטיוב‬ ,.‫המוצר‬ ‫של‬ -‫ביוטיוב‬ , ‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫בחדרו‬ ‫תמונה‬ ‫מנפץ‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫בטלפון‬ ‫צועק‬ ‫גבר‬ -("‫כך‬ ‫)"נפרדנו‬ ‫קודר‬ ‫שיר‬ :‫הפרסומת‬‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫בחדרו‬ ‫תמונה‬ ‫מנפץ‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫בטלפון‬ ‫צועק‬ ‫גבר‬ -("‫כך‬ ‫)"נפרדנו‬ ‫קודר‬ ‫שיר‬ :‫הפרסומת‬ "!‫אותי‬ ‫עזבה‬ ‫היא‬ ‫"איך‬ ‫וצועק‬"!‫אותי‬ ‫עזבה‬ ‫היא‬ ‫"איך‬ ‫וצועק‬ ‫ורואה‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ,‫בדלת‬ ‫דפיקות‬ ‫לקול‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫לשיר‬ ‫הדרגתית‬ ‫בכניסה‬ ‫מעבר‬‫ורואה‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ,‫בדלת‬ ‫דפיקות‬ ‫לקול‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ -"‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫לשיר‬ ‫הדרגתית‬ ‫בכניסה‬ ‫מעבר‬ ‫טרופי‬‫טרופי‬TT‫כמו‬ ‫הכל‬ ‫ושוב‬ ‫כאן‬ ‫היא‬ ‫שוב‬ " ‫וברקע‬ ‫שניות‬ ‫למספר‬ ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫כשהזום‬ ‫בכניסה‬ ‫מונחת‬‫כמו‬ ‫הכל‬ ‫ושוב‬ ‫כאן‬ ‫היא‬ ‫שוב‬ " ‫וברקע‬ ‫שניות‬ ‫למספר‬ ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫כשהזום‬ ‫בכניסה‬ ‫מונחת‬ .‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫בלי‬ ‫מולה‬ ‫עומד‬ ‫אני‬ ‫שוב‬ .‫מהתחלה‬.‫מילה‬ ‫לומר‬ ‫בלי‬ ‫מולה‬ ‫עומד‬ ‫אני‬ ‫שוב‬ .‫מהתחלה‬,‫הצחוק‬ ‫אותו‬ ‫מול‬ ‫שלה‬ ‫בהיר‬ ‫חיוך‬ ‫מול‬,‫הצחוק‬ ‫אותו‬ ‫מול‬ ‫שלה‬ ‫בהיר‬ ‫חיוך‬ ‫מול‬‫נראית‬ ‫הפרידה‬‫נראית‬ ‫הפרידה‬ ."‫רחוק‬ ‫חלום‬ ‫כמו‬ ‫פתאום‬."‫רחוק‬ ‫חלום‬ ‫כמו‬ ‫פתאום‬ "!‫אלייך‬ ‫התגעגעתי‬ -‫יותר‬ ‫טעימה‬ ,‫יותר‬ ‫גדולה‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫"בריאה‬ :‫אומר‬ ‫הגבר‬"!‫אלייך‬ ‫התגעגעתי‬ -‫יותר‬ ‫טעימה‬ ,‫יותר‬ ‫גדולה‬ ,‫יותר‬ ‫יפה‬ ,‫יותר‬ ‫"בריאה‬ :‫אומר‬ ‫הגבר‬ ‫טרופי‬ :‫קריין‬ ‫קול‬‫טרופי‬ :‫קריין‬ ‫קול‬TT.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ -.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ - .‫דרמטית‬ ‫ומעט‬ ‫הומוריסטית‬ ‫מעט‬ ,‫להפקה‬ ‫זולה‬ ‫פרסומת‬.‫דרמטית‬ ‫ומעט‬ ‫הומוריסטית‬ ‫מעט‬ ,‫להפקה‬ ‫זולה‬ ‫פרסומת‬ -‫ובעיתון‬ ‫חוצות‬ ‫בשלטי‬ ‫פרסומת‬-‫ובעיתון‬ ‫חוצות‬ ‫בשלטי‬ ‫פרסומת‬ -‫וכיתוב‬ "‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫כותרת‬ ‫עם‬ ‫וצבעונית‬ ‫גדולה‬ ‫מודעה‬-‫וכיתוב‬ "‫כאן‬ ‫היא‬ ‫"שוב‬ ‫כותרת‬ ‫עם‬ ‫וצבעונית‬ ‫גדולה‬ ‫מודעה‬50%50%‫וטעמים‬ ‫בבקבוקים‬ ,‫סוכר‬ ‫פחות‬‫וטעמים‬ ‫בבקבוקים‬ ,‫סוכר‬ ‫פחות‬ .‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ .‫משופרים‬.‫טעמים‬ ‫במגוון‬ ‫קר‬ ‫תה‬ ‫בשילוב‬ ‫חוזרת‬ ‫והמוכרת‬ ‫האהובה‬ ‫הטרופית‬ .‫משופרים‬ :‫מהמהלך‬ ‫מצופות‬ ‫תוצאות‬:‫מהמהלך‬ ‫מצופות‬ ‫תוצאות‬ ‫אחד‬ ‫יהיה‬ ‫המוצר‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫עד‬ ‫במכירות‬ ‫לשלב‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫הדרגתי‬ ‫מעבר‬ ,‫למוצר‬ ‫רחבה‬ ‫ציבורית‬ ‫תודעה‬‫אחד‬ ‫יהיה‬ ‫המוצר‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫עד‬ ‫במכירות‬ ‫לשלב‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫הדרגתי‬ ‫מעבר‬ ,‫למוצר‬ ‫רחבה‬ ‫ציבורית‬ ‫תודעה‬ ‫רשתות‬ ,‫)מכולות‬ ‫מכירה‬ ‫ואזורי‬ ‫תפוצת‬ ‫הרחבת‬ ,‫הקלה‬ ‫השתייה‬ ‫בגזרת‬ ‫ביותר‬ ‫והנמכרים‬ ‫המובילים‬‫רשתות‬ ,‫)מכולות‬ ‫מכירה‬ ‫ואזורי‬ ‫תפוצת‬ ‫הרחבת‬ ,‫הקלה‬ ‫השתייה‬ ‫בגזרת‬ ‫ביותר‬ ‫והנמכרים‬ ‫המובילים‬ .(‫ציבוריים‬ ‫מקומות‬ ,‫קניונים‬ ,‫ים‬ ,‫מזון‬.(‫ציבוריים‬ ‫מקומות‬ ,‫קניונים‬ ,‫ים‬ ,‫מזון‬

×