Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organigrama 2018 2019

Organigrama Scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu”

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Organigrama 2018 2019

  1. 1. Aprobat în ședința Consiliul de Administraţie din data de 06.09.2018 Director, Prof. VASILE MARINELA COMISIAMETODICĂA PROFESORILORDIRIGINȚI, CLASELEP-IV COMPARTIMENTUL INSTRUCTORILOR DE EDUCAȚIE COMPARTIMENTUL MEDICAL COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SERVICIUL FINANCIAR COMPARTIMENTUL SECRETARIAT PERSONAL NEDIDACTIC COORDONATOR PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL PROFESORAL DIRECTOR CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIRIGINȚI, CLASELE V-X COMISIAMETODICĂAPROFESORILORDE PSIHOPEDAGOGIESPECIALĂ,CLASELEP-IV COMISIAMETODICĂAPROFESAORILORDE PSIHOPEDAGOGIESPECIALĂ,CLASELEV-X COMISIAMETODICĂAPROFESORILOR- EDUCATORI,CLASELEP-IV COMISIAMETODICĂAPROFESORILOR- EDUCATORI,CLASELEV-X COMISIAMETODICĂ EDUCATOARELOR COMISIAMETODICĂAPROFESORILORDE TTLȘIDEPSIHODIAGNOZĂ COMISIAMETODICĂAPROFESORILORDE EDUCAȚIEFIZICĂȘIKINETOTERAPIE COMISIAMETODICĂAPROFESORILOR ITINERANȚIȘIDESPRIJIN COMISII CU CARACTER TEMPORAR COMISII CU CARACTER OCAZIONAL COMISIA DE CURRICULUM COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI DE SITUAȚII DE URGENȚĂ COMISIADEPREVENIREŞIELIMINARE AVIOLENŢEI,AFAPTELORDE CORUPŢIEŞIDISCRIMINĂRIIÎN MEDIULŞCOLARŞIPROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE COMISIA PENTRU MONITORIZAREA ABSENTEISMULUI ȘI RITMICITĂȚII NOTĂRII RESPONSABIL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONSILIUL CLASEI DIRECTOR ADJUNCT COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ REPREZENTANȚI AI SINDICATELOR COMISII CU CARACTER PERMANENT ASISTENT SOCIAL COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ ORGANIGRAMA ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PĂUNESCU” - An școlar 2018-2019

×