Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opis proceduri

138 views

Published on

Lista Procedurilor Operaționale

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opis proceduri

  1. 1. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 1 P.O. 01 Elaborarea procedurilor operaționale 1/06.09.2017 2 P.O. 02 Elaborarea procedurilor formalizate 2/06.09.2017 3 P.O. 03 Accesul persoanelor în școală 219/24.09.2018 4 P.O. 04 Siguranța și securitatea elevilor 4/06.09.2017 5 P.O. 05 Efectuarea serviciului pe școală 5/06.09.2017 6 P.O. 06 Elaborarea și revizuirea regulamentului intern 6/06.09.2017 7 P.S. 07 Prelucrarea datelor cu caracter personal 220/24.09.2018 8 P.S. 08 Controlul documentelor 8/06.09.2017 9 P.O. 09 Sistemul de gestionare a informațiilor – accesul la informațiile de interes public 9/06.09.2017 10 P.O. 10 Controlul înregistrărilor 10/06.09.2017 11 P.O. 11 Activitatea cabinetului medical 218/17.09.2018 12 P.O. 12 Autoevaluarea instituțională - școală 12/06.09.2017 13 P.O. 13 Autoevaluarea instituțională - personal nedidactic 13/06.09.2017 14 P.O. 14 Autoevaluarea instituțională - grădiniță 14/06.09.2017 15 P.O. 15 Autoevaluarea instituțională - didactic-auxiliar 15/06.09.2017 16 P.O. 16 Analiza culturii organizaționale 16/06.09.2017 17 P.O. 17 Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor 17/06.09.2017 18 P.O. 18 Elaborarea și validarea Planului de Dezvoltare Instituțională 18/06.09.2017 19 P.O. 19 Revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională 19/06.09.2017 20 P.O. 20 Realizarea curriculum-ului la decizia școlii 20/06.09.2017 21 P.O. 21 Elaborarea, validarea și aprobarea ofertei educaționale 21/06.09.2017 22 P.O. 22 Planificarea activităților extracurriculare 22/06.09.2017 23 P.O. 23 Organizarea și desfășurarea taberelor/excursiilor/expedițiilor/drumețiilor școlare 23/06.09.2017 24 P.O. 24 Monitorizarea și revizuirea periodică a activităților extrașcolare 24/06.09.2017 25 P.O. 25 Organizarea activității în caz de inundație 221/02.10.2018
  2. 2. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 26 P.O. 26 Organizarea activității în caz de incendiu 222/02.10.2018 27 P.O. 27 Organizarea activității în caz de cutremur 223/02.10.2018 28 P.O. 28 Colectarea și sintetizarea regulată a opiniilor și propunerilor elevilor, părinților și a altor factori interesați și obținerea feed-back-ului 28/06.09.2017 29 P.O. 29 Elaborarea și aplicarea chestionarelor 29/06.09.2017 30 P.O. 30 Măsurarea satisfacției beneficiarului 30/06.09.2017 31 P.O. 31 Implicarea părinților în educație 31/06.09.2017 32 P.O. 32 Intervenția în situații de violență ce necesită intervenția Poliției, Jandarmeriei, Poliției locale 32/06.09.2017 33 P.O. 34 Inserția profesională pentru cadrele didactice noi, fără experiență 34/06.09.2017 34 P.O. 35 Aprobarea prezenței facilitatorilor la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” 35/06.09.2017 35 P.O. 36 Orientarea școlară și profesională 189/06.09.2018 36 P.O. 37 Managementul de caz la elevii cu CES 37/06.09.2017 37 P.O. 38 Gestionarea situațiilor de criză psihoeducațională 150/15.03.2018 38 P.O. 39 Organizarea și funcționarea comisiilor metodice 151/15.03.2018 39 P.O. 40 Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 40/06.09.2017 40 P.O. 41 Selecția membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 41/06.09.2017 41 P.O. 42 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 42/06.09.2017 42 P.O. 43 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru control managerial intern 43/06.09.2017 43 P.O. 44 Organizarea și funcționarea Comisiei de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență 44/06.09.2017 44 P.O. 45 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 45/06.09.2017 45 P.O. 46 Organizarea și funcționarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă 46/06.09.2017 46 P.O. 47 Elaborarea, aplicarea și verificarea orarului unității 47/06.09.2017 47 P.O. 48 Elaborarea și aplicarea testelor inițiale, an școlar 2017- 2018 184/06.09.2018 48 P.O. 49 Evoluția performanțelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori privind educaţia 49/06.09.2017 49 P.O. 50 Elaborarea și aplicarea testelor sumative, an școlar 2017-2018 185/06.09.2018 50 P.O. 51 Evaluarea rezultatelor învățării 51/06.09.2017 51 P.O. 52 Elaborarea și evaluarea portofoliilor cadrelor didactice 52/06.09.2017 52 P.O. 53 Elaborarea și evaluarea portofoliilor elevilor 53/06.09.2017
  3. 3. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 53 P.O. 55 Validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar 55/06.09.2017 54 P.O. 56 Monitorizarea și evaluarea calității procesului educațional 56/06.09.2017 55 P.O. 58 Combaterea insuccesului școlar și a situațiilor de risc 58/06.09.2017 56 P.O. 62 Efectuarea auditului intern 62/06.09.2017 57 P.O. 63 Controlul procesului neconform 63/06.09.2017 58 P.O. 64 Comunicarea intra și interinstituțională 64/06.09.2017 59 P.O. 65 Comunicarea internă cu personalul unității 65/06.09.2017 60 P.O. 66 Comunicarea instituțională cu alte instituții de educație 66/06.09.2017 61 P.O. 67 Comunicarea formală externă cu parinții 67/06.09.2017 62 P.O. 68 Comunicarea formală externă cu angajatorii și alte instituții și grupuri semnificative de interes 68/06.09.2017 63 P.O. 69 Accesibilitatea la tehnologie (TIC) a elevilor și personalului angajat 69/06.09.2017 64 P.O. 70 Organizarea și desfășurarea programului ȘCOALA ALTFEL 70/06.09.2017 65 P.O. 71 Rezolvarea situațiilor conflictuale 71/06.09.2017 66 P.O. 72 Acțiunile preventive 72/06.09.2017 67 P.O. 73 Acțiunile corective – tratarea reclamațiilor 73/06.09.2017 NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII Standardul 1 - Etică și integritate 1 P.O. 106 Desemnarea consilierului de etică 106/15.03.2018 2 P.O. 107 Elaborarea Codului de etică 190/06.09.2018 3 P.S. 75 Semnalarea neregularităților 108/15.03.2018 4 P.O. 108 Cercetare disciplinară 171/15.03.2018 5 P.S. 76 Identificarea şi gestionarea abaterilor 110/15.03.2018 Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini 6 P.O. 109 Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post 191/06.09.2018 7 P.S. 80 Identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile 112/15.03.2018 8 P.S. 83 Delegarea de atribuții 192/06.09.2018 Standardul 3 - Atribuții, funcții, sarcini
  4. 4. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 9 P.O. 110 Evaluarea performanţelor angajaţilor 193/06.09.2018 10 P.O. 111 Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat 115/15.03.2018 Standardul 4 - Structura organizatorică 11 P.O. 112 Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice 194/06.09.2018 Standardul 5 - Obiective 12 P.O. 113 Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ 195/06.09.2018 13 P.O. 114 Stabilirea şi reevaluarea obiectivelor 118/15.03.2018 Standardul 6 - Planificarea 14 P.O. 115 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor 196/06.09.2018 15 P.O. 116 Raportarea periodică a realizării activităţilor asociate îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale 120/15.03.2018 16 P.O. 155 Utilizarea resurselor în activităţile desfăşurate în unitatea de învăţământ 181/15.03.2018 Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor 17 P.O. 117 Monitorizarea şi raportarea performanţelor 197/06.09.2018 Standardul 8 - Managementul riscului 18 P.O. 118 Implementarea sistemului de control intern managerial 122/15.03.2018 19 P.S. 77 Determinarea expunerii la risc 198/06.09.2018 Standardul 9 - Proceduri Comisia de control managerial intern + S. 15 - Evaluarea SCIM 20 P.O. 119 Desemnarea Comisiei de control intern managerial 199/06.09.2018 21 P.O. 120 Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale 200/06.09.2018 22 P.O. 156 Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial 217/06.09.2018 23 P.O. 157 Dezvoltarea şi implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ 183/15.03.2018 Serviciul Secretariat 24 P.O. 121 Constituirea şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor 126/15.03.2018 25 P.O. 122 Organizarea concursurilor de angajare 127/15.03.2018 26 P.O. 123 Programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de odihnă 128/15.03.2018 27 P.O. 124 Întocmirea registrului general al angajaţilor 129/15.03.2018 28 P.O. 125 Întocmire pontaj 130/15.03.2018 29 P.O. 126 Întocmire state plată 131/15.03.2018 30 P.O. 127 Elaborarea şi aplicarea deciziilor 201/06.09.2018 31 P.O. 128 Emiterea adeverinţelor 133/15.03.2018 32 P.O. 129 Gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare 134/15.03.2018 Serviciul Contabilitate + S. 14 - Raportarea contabilă 33 P.S. 85 Întocmirea și aprobarea bugetului instituției 202/06.09.2018 34 P.O. 86 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 203/06.09.2018 35 P.O. 87 Întocmirea Registrului Cartea Mare 137/15.03.2018
  5. 5. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 36 P.O. 88 Întocmirea Registrului jurnal 138/15.03.2018 37 P.O. 89 Înregistrarea în contabilitate 139/15.03.2018 38 P.O. 90 Controlul financiar preventiv 204/06.09.2018 39 P.O. 91 Achizitiile publice 205/06.09.2018 40 P.O. 92 Realizarea activitatilor de inventariere 215/06.09.2018 41 P.O. 93 Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de invenatar 93/06.09.2017 42 P.O. 94 Organizarea casieriei 94/06.09.2017 43 P.O. 95 Alocarea numerelor formularelor contabile 95/06.09.2017 44 P.O. 96 Gestionarea creanțelor și datoriilor 96/06.09.2017 45 P.O. 97 Funcționarea compartimentului administrativ - contabilitate 97/06.09.2017 46 P.O. 98 Întocmirea situațiilor financiare 98/06.09.2017 47 P.O. 99 Contabilitatea elementelor de Trezorerie 99/06.09.2017 48 P.O. 100 Recepția bunurilor achizitionate de instituția publică 100/06.09.2017 49 P.O. 101 Raportarea contabila 216/06.09.2018 50 P.O. 102 Înregistrarea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar în lei 102/06.09.2017 51 P.O. 103 Evidența obiectelor de inventar la locurile de utilizare și păstrare 103/06.09.2017 52 P.O. 104 Circuitul documentelor financiar contabile 104/06.09.2017 53 P.O. 105 Întocmirea declarației 112 pentru ANAF 105/06.09.2017 Serviciul Administrativ 54 P.O. 130 Gestionarea materialelor igienizare 142/15.03.2018 55 P.O. 131 Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ 206/06.09.2018 56 P.O. 132 Gestionarea deşeurilor 145/15.03.2018 57 P.O. 74 Utilizarea microbuzului școlar 186/06.09.2018 58 P.O. 133 Gestionarea fondului de carte 207/06.09.2018 59 P.O. 134 Utilizarea fondului de carte 147/15.03.2018 Consiliul Profesoral 60 P.O. 135 Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral (CP) 208/06.09.2018 61 P.O. 136 Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie 149/15.03.2018 62 P.O. 39 Organizarea și funcționarea comisiilor metodice 150/15.03.2018 63 P.O. 40 Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 151/15.03.2018 64 P.O. 137 Alegerea curriculumului la decizia şcolii (CDS) 152/15.03.2018 65 P.O. 33 Prevenirea și combaterea violenței - intervenția la nivelul unității în situații de violență 153/15.03.2018 66 P.O. 59 Prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar - scoala 187/06.09.2018 67 P.O. 60 Prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar - nivel preșcolar 188/06.09.2018 68 P.O. 138 Stabilirea şi acordarea burselor 156/15.03.2018 69 P.O. 57 Monitorizarea progresului educațional și al performanțelor școlare 157/15.03.2018 70 P.O. 139 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă 158/15.03.2018
  6. 6. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 71 P.O. 140 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă 159/15.03.2018 72 P.O. 141 Comportamentul şi ţinuta elevilor 160/15.03.2018 73 P.O. 142 Sancţionarea elevilor 161/15.03.2018 74 P.O. 143 Asigurarea serviciilor medicale de urgență - organizarea și acordarea primului ajutor 162/15.03.2018 75 P.O. 144 Instruirea privind protecţia muncii 164/15.03.2018 76 P.O. 145 Elaborarea planificărilor 165/15.03.2018 77 P.O. 54 Completarea cataloagelor - consemnare note/calificative și absențe 166/15.03.2018 78 P.O. 61 Efectuarea asistențelor la activități didactice și terapeutice 167/15.03.2018 Consiliul de Administrație 79 P.O. 146 Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.) 209/06.09.2018 80 P.O. 147 Emiterea hotărârilor Consiliului de administraţie 169/15.03.2018 81 P.O. 148 Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie 170/15.03.2018 Standardul 10 - Supravegherea 82 P.O. 149 Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ 210/06.09.2018 Standardul 11 - Continuarea activității 83 P.O. 150 Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ 211/06.09.2018 Standardul 12 - Informarea și comunicarea 84 P.O. 151 Realizarea circuitului informaţiilor 212/06.09.2018 85 P.O. 152 Comunicarea inter şi intrainstituţională 213/06.09.2018 86 P.O. 153 Corespondenţa inter şi intrainstituţională 176/15.03.2018 Standardul 13 - Gestionarea documentelor 87 P.O. 154 Realizarea circuitului documentelor 177/15.03.2018 88 P.S. 81 Arhivarea documentelor 214/06.09.2018

×