Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Opis proceduri

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
NR.
CRT.
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR.
ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII
1 P.O. 01 Elaborarea procedurilor operaț...
NR.
CRT.
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR.
ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII
26 P.O. 26 Organizarea activității în ca...
NR.
CRT.
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR.
ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII
53 P.O. 55 Validarea situației școlare l...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Program managerial SCIM
Program managerial SCIM
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad

More Related Content

More from Scoala Speciala (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Opis proceduri

  1. 1. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 1 P.O. 01 Elaborarea procedurilor operaționale 1/06.09.2017 2 P.O. 02 Elaborarea procedurilor formalizate 2/06.09.2017 3 P.O. 03 Accesul persoanelor în școală 219/24.09.2018 4 P.O. 04 Siguranța și securitatea elevilor 4/06.09.2017 5 P.O. 05 Efectuarea serviciului pe școală 5/06.09.2017 6 P.O. 06 Elaborarea și revizuirea regulamentului intern 6/06.09.2017 7 P.S. 07 Prelucrarea datelor cu caracter personal 220/24.09.2018 8 P.S. 08 Controlul documentelor 8/06.09.2017 9 P.O. 09 Sistemul de gestionare a informațiilor – accesul la informațiile de interes public 9/06.09.2017 10 P.O. 10 Controlul înregistrărilor 10/06.09.2017 11 P.O. 11 Activitatea cabinetului medical 218/17.09.2018 12 P.O. 12 Autoevaluarea instituțională - școală 12/06.09.2017 13 P.O. 13 Autoevaluarea instituțională - personal nedidactic 13/06.09.2017 14 P.O. 14 Autoevaluarea instituțională - grădiniță 14/06.09.2017 15 P.O. 15 Autoevaluarea instituțională - didactic-auxiliar 15/06.09.2017 16 P.O. 16 Analiza culturii organizaționale 16/06.09.2017 17 P.O. 17 Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor 17/06.09.2017 18 P.O. 18 Elaborarea și validarea Planului de Dezvoltare Instituțională 18/06.09.2017 19 P.O. 19 Revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională 19/06.09.2017 20 P.O. 20 Realizarea curriculum-ului la decizia școlii 20/06.09.2017 21 P.O. 21 Elaborarea, validarea și aprobarea ofertei educaționale 21/06.09.2017 22 P.O. 22 Planificarea activităților extracurriculare 22/06.09.2017 23 P.O. 23 Organizarea și desfășurarea taberelor/excursiilor/expedițiilor/drumețiilor școlare 23/06.09.2017 24 P.O. 24 Monitorizarea și revizuirea periodică a activităților extrașcolare 24/06.09.2017 25 P.O. 25 Organizarea activității în caz de inundație 221/02.10.2018
  2. 2. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 26 P.O. 26 Organizarea activității în caz de incendiu 222/02.10.2018 27 P.O. 27 Organizarea activității în caz de cutremur 223/02.10.2018 28 P.O. 28 Colectarea și sintetizarea regulată a opiniilor și propunerilor elevilor, părinților și a altor factori interesați și obținerea feed-back-ului 28/06.09.2017 29 P.O. 29 Elaborarea și aplicarea chestionarelor 29/06.09.2017 30 P.O. 30 Măsurarea satisfacției beneficiarului 30/06.09.2017 31 P.O. 31 Implicarea părinților în educație 31/06.09.2017 32 P.O. 32 Intervenția în situații de violență ce necesită intervenția Poliției, Jandarmeriei, Poliției locale 32/06.09.2017 33 P.O. 34 Inserția profesională pentru cadrele didactice noi, fără experiență 34/06.09.2017 34 P.O. 35 Aprobarea prezenței facilitatorilor la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” 35/06.09.2017 35 P.O. 36 Orientarea școlară și profesională 189/06.09.2018 36 P.O. 37 Managementul de caz la elevii cu CES 37/06.09.2017 37 P.O. 38 Gestionarea situațiilor de criză psihoeducațională 150/15.03.2018 38 P.O. 39 Organizarea și funcționarea comisiilor metodice 151/15.03.2018 39 P.O. 40 Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 40/06.09.2017 40 P.O. 41 Selecția membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 41/06.09.2017 41 P.O. 42 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 42/06.09.2017 42 P.O. 43 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru control managerial intern 43/06.09.2017 43 P.O. 44 Organizarea și funcționarea Comisiei de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență 44/06.09.2017 44 P.O. 45 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 45/06.09.2017 45 P.O. 46 Organizarea și funcționarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă 46/06.09.2017 46 P.O. 47 Elaborarea, aplicarea și verificarea orarului unității 47/06.09.2017 47 P.O. 48 Elaborarea și aplicarea testelor inițiale, an școlar 2017- 2018 184/06.09.2018 48 P.O. 49 Evoluția performanțelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori privind educaţia 49/06.09.2017 49 P.O. 50 Elaborarea și aplicarea testelor sumative, an școlar 2017-2018 185/06.09.2018 50 P.O. 51 Evaluarea rezultatelor învățării 51/06.09.2017 51 P.O. 52 Elaborarea și evaluarea portofoliilor cadrelor didactice 52/06.09.2017 52 P.O. 53 Elaborarea și evaluarea portofoliilor elevilor 53/06.09.2017
  3. 3. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 53 P.O. 55 Validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar 55/06.09.2017 54 P.O. 56 Monitorizarea și evaluarea calității procesului educațional 56/06.09.2017 55 P.O. 58 Combaterea insuccesului școlar și a situațiilor de risc 58/06.09.2017 56 P.O. 62 Efectuarea auditului intern 62/06.09.2017 57 P.O. 63 Controlul procesului neconform 63/06.09.2017 58 P.O. 64 Comunicarea intra și interinstituțională 64/06.09.2017 59 P.O. 65 Comunicarea internă cu personalul unității 65/06.09.2017 60 P.O. 66 Comunicarea instituțională cu alte instituții de educație 66/06.09.2017 61 P.O. 67 Comunicarea formală externă cu parinții 67/06.09.2017 62 P.O. 68 Comunicarea formală externă cu angajatorii și alte instituții și grupuri semnificative de interes 68/06.09.2017 63 P.O. 69 Accesibilitatea la tehnologie (TIC) a elevilor și personalului angajat 69/06.09.2017 64 P.O. 70 Organizarea și desfășurarea programului ȘCOALA ALTFEL 70/06.09.2017 65 P.O. 71 Rezolvarea situațiilor conflictuale 71/06.09.2017 66 P.O. 72 Acțiunile preventive 72/06.09.2017 67 P.O. 73 Acțiunile corective – tratarea reclamațiilor 73/06.09.2017 NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII Standardul 1 - Etică și integritate 1 P.O. 106 Desemnarea consilierului de etică 106/15.03.2018 2 P.O. 107 Elaborarea Codului de etică 190/06.09.2018 3 P.S. 75 Semnalarea neregularităților 108/15.03.2018 4 P.O. 108 Cercetare disciplinară 171/15.03.2018 5 P.S. 76 Identificarea şi gestionarea abaterilor 110/15.03.2018 Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini 6 P.O. 109 Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post 191/06.09.2018 7 P.S. 80 Identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile 112/15.03.2018 8 P.S. 83 Delegarea de atribuții 192/06.09.2018 Standardul 3 - Atribuții, funcții, sarcini
  4. 4. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 9 P.O. 110 Evaluarea performanţelor angajaţilor 193/06.09.2018 10 P.O. 111 Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat 115/15.03.2018 Standardul 4 - Structura organizatorică 11 P.O. 112 Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice 194/06.09.2018 Standardul 5 - Obiective 12 P.O. 113 Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ 195/06.09.2018 13 P.O. 114 Stabilirea şi reevaluarea obiectivelor 118/15.03.2018 Standardul 6 - Planificarea 14 P.O. 115 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor 196/06.09.2018 15 P.O. 116 Raportarea periodică a realizării activităţilor asociate îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale 120/15.03.2018 16 P.O. 155 Utilizarea resurselor în activităţile desfăşurate în unitatea de învăţământ 181/15.03.2018 Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor 17 P.O. 117 Monitorizarea şi raportarea performanţelor 197/06.09.2018 Standardul 8 - Managementul riscului 18 P.O. 118 Implementarea sistemului de control intern managerial 122/15.03.2018 19 P.S. 77 Determinarea expunerii la risc 198/06.09.2018 Standardul 9 - Proceduri Comisia de control managerial intern + S. 15 - Evaluarea SCIM 20 P.O. 119 Desemnarea Comisiei de control intern managerial 199/06.09.2018 21 P.O. 120 Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale 200/06.09.2018 22 P.O. 156 Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial 217/06.09.2018 23 P.O. 157 Dezvoltarea şi implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ 183/15.03.2018 Serviciul Secretariat 24 P.O. 121 Constituirea şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor 126/15.03.2018 25 P.O. 122 Organizarea concursurilor de angajare 127/15.03.2018 26 P.O. 123 Programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de odihnă 128/15.03.2018 27 P.O. 124 Întocmirea registrului general al angajaţilor 129/15.03.2018 28 P.O. 125 Întocmire pontaj 130/15.03.2018 29 P.O. 126 Întocmire state plată 131/15.03.2018 30 P.O. 127 Elaborarea şi aplicarea deciziilor 201/06.09.2018 31 P.O. 128 Emiterea adeverinţelor 133/15.03.2018 32 P.O. 129 Gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare 134/15.03.2018 Serviciul Contabilitate + S. 14 - Raportarea contabilă 33 P.S. 85 Întocmirea și aprobarea bugetului instituției 202/06.09.2018 34 P.O. 86 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 203/06.09.2018 35 P.O. 87 Întocmirea Registrului Cartea Mare 137/15.03.2018
  5. 5. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 36 P.O. 88 Întocmirea Registrului jurnal 138/15.03.2018 37 P.O. 89 Înregistrarea în contabilitate 139/15.03.2018 38 P.O. 90 Controlul financiar preventiv 204/06.09.2018 39 P.O. 91 Achizitiile publice 205/06.09.2018 40 P.O. 92 Realizarea activitatilor de inventariere 215/06.09.2018 41 P.O. 93 Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de invenatar 93/06.09.2017 42 P.O. 94 Organizarea casieriei 94/06.09.2017 43 P.O. 95 Alocarea numerelor formularelor contabile 95/06.09.2017 44 P.O. 96 Gestionarea creanțelor și datoriilor 96/06.09.2017 45 P.O. 97 Funcționarea compartimentului administrativ - contabilitate 97/06.09.2017 46 P.O. 98 Întocmirea situațiilor financiare 98/06.09.2017 47 P.O. 99 Contabilitatea elementelor de Trezorerie 99/06.09.2017 48 P.O. 100 Recepția bunurilor achizitionate de instituția publică 100/06.09.2017 49 P.O. 101 Raportarea contabila 216/06.09.2018 50 P.O. 102 Înregistrarea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar în lei 102/06.09.2017 51 P.O. 103 Evidența obiectelor de inventar la locurile de utilizare și păstrare 103/06.09.2017 52 P.O. 104 Circuitul documentelor financiar contabile 104/06.09.2017 53 P.O. 105 Întocmirea declarației 112 pentru ANAF 105/06.09.2017 Serviciul Administrativ 54 P.O. 130 Gestionarea materialelor igienizare 142/15.03.2018 55 P.O. 131 Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ 206/06.09.2018 56 P.O. 132 Gestionarea deşeurilor 145/15.03.2018 57 P.O. 74 Utilizarea microbuzului școlar 186/06.09.2018 58 P.O. 133 Gestionarea fondului de carte 207/06.09.2018 59 P.O. 134 Utilizarea fondului de carte 147/15.03.2018 Consiliul Profesoral 60 P.O. 135 Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral (CP) 208/06.09.2018 61 P.O. 136 Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie 149/15.03.2018 62 P.O. 39 Organizarea și funcționarea comisiilor metodice 150/15.03.2018 63 P.O. 40 Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 151/15.03.2018 64 P.O. 137 Alegerea curriculumului la decizia şcolii (CDS) 152/15.03.2018 65 P.O. 33 Prevenirea și combaterea violenței - intervenția la nivelul unității în situații de violență 153/15.03.2018 66 P.O. 59 Prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar - scoala 187/06.09.2018 67 P.O. 60 Prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar - nivel preșcolar 188/06.09.2018 68 P.O. 138 Stabilirea şi acordarea burselor 156/15.03.2018 69 P.O. 57 Monitorizarea progresului educațional și al performanțelor școlare 157/15.03.2018 70 P.O. 139 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă 158/15.03.2018
  6. 6. NR. CRT. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ/DE SISTEM NR. ÎNREGISTRARECODUL TITLUL PROCEDURII 71 P.O. 140 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă 159/15.03.2018 72 P.O. 141 Comportamentul şi ţinuta elevilor 160/15.03.2018 73 P.O. 142 Sancţionarea elevilor 161/15.03.2018 74 P.O. 143 Asigurarea serviciilor medicale de urgență - organizarea și acordarea primului ajutor 162/15.03.2018 75 P.O. 144 Instruirea privind protecţia muncii 164/15.03.2018 76 P.O. 145 Elaborarea planificărilor 165/15.03.2018 77 P.O. 54 Completarea cataloagelor - consemnare note/calificative și absențe 166/15.03.2018 78 P.O. 61 Efectuarea asistențelor la activități didactice și terapeutice 167/15.03.2018 Consiliul de Administrație 79 P.O. 146 Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.) 209/06.09.2018 80 P.O. 147 Emiterea hotărârilor Consiliului de administraţie 169/15.03.2018 81 P.O. 148 Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie 170/15.03.2018 Standardul 10 - Supravegherea 82 P.O. 149 Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ 210/06.09.2018 Standardul 11 - Continuarea activității 83 P.O. 150 Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ 211/06.09.2018 Standardul 12 - Informarea și comunicarea 84 P.O. 151 Realizarea circuitului informaţiilor 212/06.09.2018 85 P.O. 152 Comunicarea inter şi intrainstituţională 213/06.09.2018 86 P.O. 153 Corespondenţa inter şi intrainstituţională 176/15.03.2018 Standardul 13 - Gestionarea documentelor 87 P.O. 154 Realizarea circuitului documentelor 177/15.03.2018 88 P.S. 81 Arhivarea documentelor 214/06.09.2018

×