Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flinderz slaat haar vleugels uit

191 views

Published on

Flinderz is een online platform in wording. Op het platform kunnen mensen game-like een woonprofiel opbouwen. Hiermee vindt u zeer uiteenlopen aanbod, maar ook gelijkgestemden.
Wij willen meer mensen beter, sneller en vanuit hun wensen laten wonen. Op naar een vraaggestuurde woningmarkt! Geïnteresseerd naar onze verdere vorderingen? en wilt u met ons discussiëren over deze vorderingen? Meld u dan aan bij onze linkedin groep Flinderz.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flinderz slaat haar vleugels uit

 1. 1. Bijeenkomst Kjenning Portefeuille- & vastgoedmanagement Flinderz slaat haar vleugels uit! Sander Bos & Adri Hofenk Garderen, 16 maart 2017
 2. 2. Doel Presenteren van het concept en het platform Flinderz. Dit doen we door te informeren en de dialoog te voeren. Inspiratie en kennis uitwisselen om Flinderz tot een succes te maken! Verkennen en concretiseren wat Flinderz kan betekenen voor woningcorporaties. We gaan uit elkaar met heldere vervolgafspraken. Agenda   Introductie initiatiefnemers en hun ‘verwondering’   Dromen: Flinderz in 2020, waar gaan we voor!   Durven en doen: waar staan we nu, uitdagingen en dilemma’s   Wat kan Flinderz voor jouw organisatie betekenen?   Voorstel, dialoog en afspraken Deze sessie
 3. 3. Wat wij waarnemen   sterk aanbod gestuurd   segmentering en verzuiling   geringe veranderbereidheid   gebrek aan transparantie   lange doorlooptijd van vraag(formulering) naar oplossing   gevangen in bestaande structuren: ‘mental prison’ De vastgoedmarkt verandert van aanbod- naar vraaggestuurd. De consument wil zelf de regie hebben over zijn woonvraagstuk. Mede door de toenemende digitalisering zal er de komende jaren een verandering in de woningmarkt gaan plaatsvinden vergelijkbaar met bankieren, winkelen, vervoer en recreëren. De ‘eigenaardige’ woningmarkt
 4. 4. Flinderz.nl wil een breed platform bieden voor vraag en aanbod op het gebied van wonen. Het stimuleert gebruikers om de eigen woonwens te concretiseren door spelenderwijs (‘game like’) een woonprofiel op te bouwen. Van hieruit worden matches gemaakt met aanbod of gelijkgestemden. De vraag centraal, een belangeloze ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod: dat is onze insteek! Hoe spelen wij in op de ontwikkelingen met Flinderz?
 5. 5. We have a dream! Is er werkelijk sprake van schaarste op de woningmarkt? Hoe interpreteren we (verdekte) leegstand? Zit de oplossing vooral in het bouwen van meer woningen? Wij geloven dat er (potentiële) woonruimte genoeg is … Wij willen meer mensen beter, sneller en vanuit hun wensen laten wonen. Overvloed in plaats van schaarste Unieke en ongedachte matches tussen vraag en aanbod Transparantie en inspiratie Vraaggestuurde woningmarkt Lagere maatschappelijke kosten
 6. 6. Flinderz in 2020 … het gebruik In 2020 is Flinderz een gevestigde naam in vastgoedwereld! Op jaarbasis worden meer dan 25.000 woonwensen ingevuld. Flinderz telt dan minimaal 70.000 actieve gebruikers en 9.000 partijen bieden hun aanbod en mogelijkheden aan bij Flinderz. Bijzonder is, dat er continu unieke verbindingen tussen vraag en aanbod tot stand komen, die via de geëigende kanalen uitblijven of veel meer inspanning kosten. Daarop worden we herkend en benut. Voor verschillende specifieke doelgroepen en niches bieden wij uitkomst.
 7. 7. Flinderz in 2020 … het effect Wij merken dat we de wereld een klein beetje mooier maken … Door de creativiteit en verbeeldingskracht van mensen te faciliteren en bundelen, worden proactief vraag en aanbod gekoppeld. Het potentieel van onbenutte m2 wordt zo aantoonbaar ontsloten en krijgt een zinvolle bestemming. Mensen kunnen sneller en passender vanuit hun wensen wonen. De kosten voor zowel vrager als aanbieder zijn daarbij lager dan via bestaande kanalen.
 8. 8. Flinderz in 2020 … de spin-off Flinderz heeft uitstraling en aantrekkingskracht! Dat blijk uit de vragen die we krijgen om bijvoorbeeld te spreken op symposia en congressen. Vanuit het concept Flinderz denken we mee en ontwikkelen we producten en diensten voor (semi)maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en gemeenten.
 9. 9. Status   een divers, kundig en gecommitteerd team   beschikbaar budget: eigen middelen en ‘angel investors’   visiedocument, huisstijl, business plan, globaal ontwerp en prospectus gereed   demo en landingspagina Next steps   samenwerken en ontwikkelen op basis van co-creatie   uitbreiden netwerk en aantrekken nieuwe co-funders (ook crowdfunding)   focus op creëren community en lancering forum   samen verder invulling geven met woningcorporaties (vormen van een ‘special interest group’) Waar staan we nu?
 10. 10. We hebben het forum staan en gaan door! De verdere ontwikkeling en groei van Flinderz is mede afhankelijk van partners die aanhaken. Wij zoeken partners (‘co-creators’) die kennis, competenties, commitment en financiële middelen willen inbrengen om van Flinderz een verder succes te maken. Dat kan bijvoorbeeld door actief aan te sluiten bij het opbouwen van een community, door samen de opzet en invulling van woonprofielen uit te werken of breed te participeren in de verdere ontwikkeling van Flinderz. Deze partners profiteren zo vanaf het begin van het forum en het platform Flinderz. Dat levert exposure en concrete resultaten op voor de deelnemende partijen. En last but not least … meebouwen aan Flinderz is bouwen aan een mooiere en meer duurzame wereld. Wanted!
 11. 11. Flinderz brengt het gecreëerde forum online voor gebruikers. Samen met de deelnemende partners definiëren wij de doelgroepen waar de communitybuilders van Flinderz zich op gaan focussen. Voor Flinderz zijn dat naast de doelgroepen van de corporaties ook doelgroepen die momenteel slecht worden bediend op de woningmarkt. De communitybuilders bouwen de community op. Flinderz levert daarnaast moderators die bewoners en gebruikers verder helpen en inspireren. De moderators worden geïnformeerd over mogelijkheden die deelnemende corporaties woningzoekenden kunnen bieden. Voorstel
 12. 12. Met het forum krijgen corporaties een tool in handen om: •  samen met bewoners volgende stappen in hun wooncarrière te verkennen en hen hierin te begeleiden. Sommige corporaties hanteren nu wooncoaches. Het forum is daarvoor een perfecte, digitale aanvulling. •  in dialoog te gaan met potentiële bewoners, op de wachtlijsten, en andere doelgroepen die niet meer tot de primaire doelgroep van corporaties behoren, om hun woonwensen en mogelijkheden te ontdekken en verder in te vullen. Corporaties kunnen zo op een laagdrempelige manier echt werk maken van hun brede maatschappelijk opdracht, participatie op een moderne, effectieve wijze vorm geven en zo meerwaarde bieden voor haar huurders en klanten. Samen met de brede scope van de moderators worden meer mensen, beter en tegen lagere kosten ondersteunt in de keuzes die zij (moeten) maken in hun wooncarrière. Dit bevordert de doorstroming. Toegevoegde waarde Flinderz voor jouw organisatie
 13. 13. Het opbouwen van de communities door de communitymanagers vraagt in eerste aanzet ongeveer 6 maanden. De kosten om het forum in te richten, te onderhouden en actief gebruik te stimuleren worden gedeeld door de deelnemende partijen. Wij gaan graag in gesprek om samen een passend aanbod op te stellen. Daarnaast is de senior communitymanager driewekelijks een halve dag beschikbaar om samen met de deelnemers de vorderingen te bespreken, de resultaten te analyseren en vervolgstappen uit te zetten. Deze optionele inzet kost € 500,- per deelnemer. Deelnemende corporaties leveren een actieve bijdrage door het beschikbaar stellen van (bijvoorbeeld) een woonconsulent. Deze inzet vergt naar verwachting maximaal een halve dag per week. Na deze 6 maanden evalueren we gezamenlijk of de communities naar tevredenheid functioneren en hoe er een vervolg wordt gegeven. Voorwaarden
 14. 14. Dialoog en afspraken

×