Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale Co-creatie voor Zorg

503 views

Published on

Lezing gegeven bij congres georganiseerd door Movisie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale Co-creatie voor Zorg

 1. 1. Wereld verandert in hoog tempo
 2. 2. Mensen willen graag (online) co-creëren
 3. 3. Van betrekken naar Digitale Co-creatie Van ideeën ophalen naar Samen Creëren
 4. 4. Mensen denken niet na over verbetering Suggesties komen niet vanzelf binnen Speciale programma’s (TQM, LEAN Management, etc) kosten veel geld en tijd Mensen voelen zich niet betrokken Participatie kun je niet ontwerpen met traditionele communicatie, marketing en “participatieladder”
 5. 5. Drukke agenda’s maken verandering lastig
 6. 6. Voor of na bijeenkomsten is weinig betrokkenheid
 7. 7. “Achterblijvers” doen maar zelden mee
 8. 8. Waar zijn we mee bezig?
 9. 9. Weet u wat uw cliënten wilt?
 10. 10. De betrokkenheid verandert
 11. 11. Innovatie nodig om mensen, ideeën en creatiekracht te benutten Samen Creativiteit Resultaat
 12. 12. CO-CREATIE is de meest geaccepteerde vorm van innovatie - Forbes
 13. 13. Veel mensen...
 14. 14. ... co-creëren bottom-up ...
 15. 15. ... plaats- & tijdonafhankelijk ...
 16. 16. ... het gezamenlijke resultaat.* * Levert tot 80% op van het gewenste eindresultaat
 17. 17. ZICHTBAARHEID & DRAAGVLAK VERNIEUWENDE INZICHTEN BETROKKENHEID & SAMENWERKING Samen Creativiteit Resultaat VOORDELEN CO-CREATIE
 18. 18. Innoveren met mensen, versnelt innovatie Door ideeën, ongeacht proces te bundelen tot gezamenlijke oplossingen
 19. 19. 1. Aandacht creëren 2. Mensen betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel creëren 6. Uitvoering uitdenken 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren 9 stappen proces
 20. 20. DIGITALE CO-CREATIE BUURTPLEIN SITUATIE: Bij ontwerp en realisatie van pleinen zijn gemiddeld 5 voornamelijk klagende burgers betrokken die vooral laten weten wat ze niet willen. Rest van de wijk is niet betrokken en draagt weinig bij aan vorming van plein. VRAAG: Kun je met Digitale Co-creatie meer dan 50 mensen betrekken bij ontwerp en realisatie van plein zodat er meer draagvlak is en minder weerstand voor verandering
 21. 21. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 22. 22. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 23. 23. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 24. 24. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 25. 25. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 26. 26. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 27. 27. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 28. 28. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 29. 29. 1. Aandacht creëren 2. Burgers betrekken 3. Individuele ideeën verzamelen 4. Ideeën omzetten naar gezamenlijke oplossingen 5. Voorstel voor plein creëren 6. Uitvoering uitdenken met burgers 7. Plan presenteren 8. Actie 9. Overwinning vieren
 30. 30. 20.000+ BEREIKT Samen met 2000+ burgers, experts en ambtenaren Innovatieve inzichten zoals een nieuwe manier van financiering Creatieve visie met uitvoering door zowel gemeente als sector 95% POSITIEF over resultaat
 31. 31. Samen met 10tallen gemeenten, rijksoverheid en uitvoeringsdiensten Inzichten vanuit zowel locale als landelijke overheden Gezamenlijke visie op dienstverlening & vervolg is het creëren van een gezamenlijke uitvoeringsstrategie 9.6 EVALUATIE DIGITALE CO-CREATIE
 32. 32. 300 mensen betrokken in 3 dagen Inzichten in zowel behoefte van ondersteuning, dilemma’s als deliverables Meer draagvlak en ideeën van “eindgebruiker” in Operatie NUP (plan) HERHAALT voor congres, analyses en workshops
 33. 33. Innoveren & co-creatie gaat niet zonder weerstand 1% tot 5% Sommige participanten vinden het te snel (of te langzaam) gaan of willen geen ruimte bieden aan creatief proces 95% tot 99% Meeste participanten pakken de kans op te veranderen, brengen hun ideeën in en delen kennis
 34. 34. Vergroten zichtbaarheid van resultaten bij cliënten en professionals Kennisuitwisseling fysiek en online Verbeteren betrokkenheid & samenwerking met organisaties Samen Creativiteit Resultaat Wat levert het op?
 35. 35. 1. Wie wil je betrekken (segmenten)? 2. Waarom zouden ze meedoen? 3. Hoe ga je ze bereiken? 4. Welke vragen ga je ze voorleggen? 5. Hoe ga je de antwoorden samenbrengen? 6. Hoe ga je de antwoorden prioriteren? 7. Hoe ga je het voorstel presenteren? 8. Op welke wijze ga je het terugkoppelen? 9. Hoe ga je het realiseren?
 36. 36. 10 tips voor innoveren met Digitale Co-creatie 1. Heb een duidelijk doel voor elke co-creatie 2. Betrek diverse participanten vroeg in het proces 3. Combineer online co-creatie met fysieke bijeenkomsten voor een optimaal resultaat 4. Kies de juiste snelheid, niet te langzaam of te snel 5. Begin bij het belangrijkste en meest dringende onderwerp 6. Zet de toegevoegde waarde van uw vereniging centraal of ga daarna in co-creatie op zoek 7. Eerst betrokkenheid van leden vergroten en daarna pas kennisdeling stimuleren 8. Bepaal de kaders met het bestuur en geef alle vrijheid binnen die kaders 9. Kom snel tot actie en vorm een kernteam 10. Hou rekening met kritiek van een kleine groep die mondig is, maar laat de massa de snelheid, doel en resultaat van de co-creatie bepalen
 37. 37. WIJ HELPEN U GRAAG MET UW AMBITIES Telefoon: 020 894 6407 Website: www.socialimpact.nl Email: info@socialimpact.nl

×