Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rujukan pengkelasan-perpuluhan-dewi-ddc

1,258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rujukan pengkelasan-perpuluhan-dewi-ddc

 1. 1. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEYRINGKASAN PERTAMA000 - KARYA AM100 - FALSAFAH200 - AGAMA300 - SAINS KEMASYARAKATAN400 - BAHASA500 - SAINS TULIN600 - TEKNOLOGI700 - KESENIAN800 - KESUSATERAAN900 - GEOGRAFI, PENGEMBARAAN BIOGRAFI DAN SEJARAH MODUL PSS 1
 2. 2. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY RINGKASAN KEDUA000 KARYA AM 100 FALSAFAH010 - Bibliografi 110 - Wujudiah020 - Sains Perpustakaan 120 - Ilmu Sebab Tujuan030 - Ensiklopedia Am Manusia040 - (Belum ditentukan 130 - Psikologi Biasa Dan Ghaib050 - Terbitan Berkala Am 140 - Pendapat Falsafah060 - Pertubuhan Am Tertentu070 - Kewartawanan 150 - Psikologi080 - Koleksi Karya Am 160 - Ilmu Mantik090 - Manuskrip Dan Buku 170 - Etika (Akhlak)Nadir 180 - Falsafah Timur 190 - Falsafah Barat200 AGAMA 300 SAINS KEMASYARAKATAN210 - Agama Ketuhanan 310 - Perangkaan, Statistik220 - Kitab Injil (Agama 320 - Sains Politik Kristian) 330 - Ekonomi230 - Asas Ajaran Kristian 340 - Undang-Undang240 - Moral Dan Ibadat Kristian 350 - Pentadbiran Awam250 - Teologi Misyen Dan 360 - Perkhidmatan Sosial Catatan 370 - Pendidikan260 - Aspek Sosial Dan Hal 380 - Perdagangan Dan Ehwal Kristian 390 - Adat Resam Dan Budaya270 - Sejarah dan geografi gereja280 - Mazhab dan puak Kristian290 - Agama-agama lain dan Perbandingan MODUL PSS 2
 3. 3. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY400 BAHASA 500 SAINS TULEN410 - Linguistik420 - Bahasa Inggeris 510 - Matematik430 - Bahasa Jerman 520 - Astronomi440 - Bahasa Perancis 530 - Fizik450 - Bahasa Itali 540 - Kimia460 - Bahasa Portugis, 550 - Sains Bumi Sepanyol 560 - Kaji Fosil470 - Bahasa Latin 570 - Sains Hayat480 - Bahasa Greek 580 - Sains Tumbuhan490 - Bahasa Lain 590 - Sains Haiwan600 TEKNOLOGI 700 KESENIAN610 - Perubatan 710 - Seni Taman Dan620 - Kejuruteraan Budaya630 - Pertanian 720 - Senibina640 - Sains Rumahtangga 730 - Arca650 - Perkhidmatan 740 - Lukisan Dan Seni Pengurusan Hiburan660 - Teknologi Kimia 750 - Mencat dan Kepedrian670 - Hasil Perusahaan Kimia 760 - Senigrafik680 - Hasil Kilang Lain 770 - Senifoto690 - Bangunan 780 - Muzik 790 - Seni Hiburan & Lakonan800 KESUSASTERAAN 900 GEOGRAFI DAN SEJARAH AM MODUL PSS 3
 4. 4. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY800 KESUSASTERAAN 900 GEOGRAFI DAN SEJARAH AM810 - Sastera Amerika 910 - Geografi & Lawatan820 - Sastera Inggeris 920 - Biografi830 - Sastera Jerman 930 - Sejarah Am Dunia Purba840 - Sastera Perancis 940 - Eropah850 - Sastera Itali 950 - Asia860 - Sastera Portugis, 960 - Africa Sepanyol 970 - Amerika Utara870 - Sastera Latin 980 - Amerika Selatan880 - Sastera Greek Perhubungan 990 - Bahagian Dunia Lain890 - Sastera Bahasa-bahasa Lain MODUL PSS 4
 5. 5. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 000 KARYA AM000 Karya Am001 Ilmu pengetahuan dan perkembangannya Termasuk Metadologi dan penyelidikan, kelaskan di sini kaedah perangkaan, sistematik. Kelaskan Ilmu Hisab Perangkaan di 519004 Pemprosesan data Sains komputer004.5 Storan (memori, disket dan storan yang lain).004.6 berinteraksi (interfacing) dan komunikasi004.678 Internet005.2 Pengaturcaraan untuk jenis komputer yang tertentu untuk operasi yang khusus005.3 Perisian Program komputer termasuk MSDOS, WINDOWS dan sebagainya005.4 Program dan sistem pengaturcaraan komputer005.6 Program mikro dan pengaturcaraan mikro005. 7 Data dalam sistem komputer termasuk pengkalan data (data base)005.8 Keselamatan data termasuk pepijat komputer006 Kaedah khusus untuk komputer006. 6 Komputer grafik006.7 Multimedia010 Bibliografi dan katalog, panduan memilih buku020 Sains Perpustakaan027.8 Perpustakaan Sekolah027.9 Bacaan dan Panduan membaca Kelaskan di sini penggunaan buku dan Lain-lain rekod maklumat, ulasan buku, minat dan tabiat membaca MODUL PSS 5
 6. 6. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY030 Ensiklopedia am dan buku tahunannya (karya pelbagai maklumat) termasuk almanak am. Kelaskan lain-lain jenis buku tahunan mengikut perkaranya)050 Terbitan berkala mengikut (maklumat mengenai terbitan berkala am Termasuk indeksnya) Kelaskan indeks khusus mengikut perkaranya060 Pertubuhan am, yayasan dan sebagainya069 Penyusunan dan pentadbiran muzium070 Kewartawanan Termasuk suratkhabar079 Penerbitan Termasuk karya lengkap mengenai penerbitan dan percetakan Kelaskan penjilidan buku di 686090 Manuskrip dan buku nadir (ilmu bibliografi) MODUL PSS 6
 7. 7. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 100 FALSAFAH130 Psikologi biasa, psikologi ghaib, ilmu ghaib termasuk kesejahteraan diri, kebahagiaan kejayaan. Kelaskan di sini ilmu nujum, ilmu tilik tangan, Ilmu firasat, ilmu sihir dan sebagainya.130 Psikologi155 Psikologi kanak-kanak dan remaja160 Ilmu mantik170 Etika, Falsafah moral180 Falsafah Timur190 Falsafah Barat MODUL PSS 7
 8. 8. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 200 AGAMA220 Agama Kristian Kelaskan di sini Kitab Injil Kelaskan perbandingan agama atau karya Mengenai lebih dari satu agama di 200.252 Agama Klasik Kelaskan di sini mitologi, Yunani, Rumawi, Jerman294 Agama-agama berasal dari India.294.3 Agama Buddha294.5 Agama Hindu294.6 Agama Sikh295 Agama Majusi296 Agama Yahudi297 Agama Islam297.07 Pengajaran dan pembelajaran297.09 Sejarah297.09595 Sejarah agama islam, Malaysia297.1 Sumber, hubungan,tanggapan297.122 Al-Quran MODUL PSS 8
 9. 9. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY297.1247 Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain297.13 Tradisi Lisan, Islam297.14 Tauhid, Undang-undang dan keputusan297.197 Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama297.1971 Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam ヘ masyarakat297.1975 Bidang-bidang sekular contoh : sains kesusasteraan297.2 Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)297.3 Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain297.32 Ramalan Contoh : alamat orakel/peramal297.33 Ilmu Ghaib contoh : azimat,tangkal,penggunaan,ilmu sihir297.35 Tempat suci/kudus contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis297.36 Waktu suci/kudus contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah297.38 Upacara Keagamaan contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang Rasulullah S.A.W297.4 Pengalaman penghidupan dan amalan297.5 Teologi moral contoh : rukun Islam297.1247 Sunah-sunah Nabi Muhammad S.A.W yang lain297.13 Tradisi Lisan, Islam297.14 Tauhid, Undang-undang dan keputusan297.197 Teologi sosial, hubungan dan sikap antara agama MODUL PSS 9
 10. 10. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY297.1971 Peranan agama yang tersusun/teratur di dalam ヘ masyarakat297.1975 Bidang-bidang sekular contoh : sains kesusasteraan297.2 Ilmu Ketuhar (Agaid dan qalam)297.3 Penyembahan secara umum dan amalan-amalan yg lain297.32 Ramalan Contoh : alamat orakel/peramal297.33 Ilmu Ghaib Contoh : Azimat, tangkal, ilmu sihir297.35 Tempat suci/kudus contoh : Mekah,Madinah,Baitulmuqaddis297.36 Waktu suci/kudus contoh : Hari Jumaat,bulan Ramadan, Maal Hijrah297.38 Upacara Keagamaan contoh: panduan mengurus jenazah,sembahayang Rasulullah S.A.W297.4 Pengalaman penghidupan dan amalan297.5 Teologi moral contoh : rukun Islam297.51 Syahadah297.52 Sembahayang297.53 Puasa Ramadan297.54 Zakat fitrah297.55 Fardu Haji297.63 Muhammad : nabi S.A.W297.7 Dakwah: latihan,pengajaran297.72 Jihad : Islam297.8 Mazhab : Islam297.81 Ahli-ahli Sunah Wal-Jamaah MODUL PSS 10
 11. 11. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEYŠ297.811 Hanafi297.812 Shafii297.813 Maliki297.814 Hambali dan wahabi297.82 Syiah299 Agama lain yang tidak dikelaskan nombornya299.51 Agama-agama yang berasal dari negeri China Kelaskan di sini Fahaman Confucius, Fahaman Tao MODUL PSS 11
 12. 12. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 300 SAINS KEMASYARKATAN301 Sosiologi302 Psikologi Sosial, Gerak laku kumpulan Kelaskan di sini kepimpinan301.16 Perhubungan Am. Sebaran Am301.2 Kebudayaan dan proses kebudayaan, Antropologi Budaya dan sosial Kelaskan di sini karya lengkap mengenai antropologi301.3 Ekologi manusia dan komuniti Kelaskan di sini masyarakat bandar dan luar bandar301.32 Penduduk301.4 Struktur sosial Kelaskan di sini taraf wanita, perkahwinan dan keluarga MODUL PSS 12
 13. 13. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY323 Perhubungan antara kerajaan dengan penduduknya Kelaskan di sini kewarganegaraan, hak awam Hak politik324 Proses dan sistem pilihanraya324.595 Pilihanraya di Malaysia325 Migrasi antarabangsa (imigrasi dan emigrasi)327 Perhubungan antarabangsa Kelaskan Bangsa-Bangsa Bersatu di 341.23328 Perundangan, undang-undang dan peraturan parlimen328.595 Dewan Rakyat dan Dewan Negara Malaysia329 Parti-Parti Politik330 Ekonomi331 Ekonomi buruh Kelaskan di sini perhubungan perusahaan332 Ekonomi Kewangan MODUL PSS 13
 14. 14. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY338 Pengeluaran339 Ekonomi Makro (pendapatan negara, agihan, penggunaan, Simpanan dan permodalan)130 Undang-Undang340.59 Undang-Undang Islam Kelaskan hukum syarak di 297.1341 Undang-Undang antarabangsa341.23 Bangsa-Bangsa Bersatu341.24 Persatuan dan pertubuhan serantau Kelaskan di sini ASEAN, EEC, SEATO dan lain-lain342 Undang-undang di Malaysia Termasuk peraturan, statut, enakmen347 Peraturan awam MODUL PSS 14
 15. 15. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY361.5 Membantu mangsa-mangsa bencana alam Kelaskan di sini Bulan Sabit Merah364 Jenayah dan cara mencegahnya, penyiasatan jenayah,penjara, Sebab-sebab berlakunya jenayah dan salah asuhan)336 Persatuan (pertubuhan yang ditubuhkan untuk tujuan persaudaraan atau Untuk kepentingan bersama, termasuk kongsi gelap)367 Kelab-Kelab am Termasuk kesatuan sosial dan pelajaran368 Insurans, skim pencen369 Pertubuhan belia MODUL PSS 15
 16. 16. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY380 Perdagangan, perniagaan dalam dan luar negeri Kelaskan di sini dasar tarif383 Perhubungan pos Kelaskan mengumpul setem di 769.56384 Sistem perhubungan yang lain, Telekom Kelaskan di sini radio, perhubungan satelit, isyarat Kelaskan kejuruteraan perhubungan di 621.38385 Pengangkutan keretapi386 Pengangkutan jalan air di kawasan pedalaman Kelaskan di sini pengangkutan melalui sungai dan feri387 Pengangkutan laut Kelaskan di sini kapal-kapal, pelabuhan, perkapalan dagang MODUL PSS 16
 17. 17. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 400 BAHASA411 Asal-usul tulisan termasuk abjad, ideograf kelaskan pengajaran Jawi di 499.1420 Bahasa Inggeris Termasuk etimologi Kelaskan di sini karya lengkap421 Kod-kod tulisan dan tulisan Bahasa Inggeris standard termasuk sebutan dan ejaan423 Kamus Kelaskan kamus bersajak di 808.1425 Tatabahasa427 Bahasa Inggeris bukan standard, loghat428 Penggunaan Bahasa Inggeris standard Kelaskan di sini buku teks untuk mengajar Bahasa Inggeris standard termasuk karya yang Menggunakan pandang dengar tutur.428.6 Buku bacaan MODUL PSS 17
 18. 18. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY499.28 Bahasa Malaysia499.2801 Falsafah,teori prinsip sains, perkaedahan metodologi, prinsip psikologi499.2802 Serbaneka. penerbitan berjudul, ilustrasi dan model karya untuk penggunaan/khas Buku panduan organisasi dan tokoh,teknik,tatacara,prosedur alat,bahan.499.2803 Kamus, ensiklopedia, konkordans499.2804 Bidang khas, penggunaan umum499.2805 Penerbitan berkala(Majalah jurnal)499.2806 Organisasi499.2807 Pengajaran dan pembelajaran499.281 Kod pertukaran, bentuk baku499.282 Etimologi, bentuk baku499.283 Kamus, bentuk baku499.285 Sistem struktur(tatabahasa/nahu), bentuk baku499.287 Bentuk bahasa tidak baku499.288 Penggunaan baku bahasa( gunaan, preskriptif. linguistik, perkataan, pendekatan struktur dan ungkapan, pendekatan bahasa-audio dan ungkapan membaca, pembaca MODUL PSS 18
 19. 19. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 500 SAINS TULEN502 Teknik, radas, alatan, bahan-bahan Kelaskan di sini panduan makmal, projek dan Percubaan sains, teropong halus503 Ensiklopedia dan kamus sains508 Koleksi karya mengenai pengembaraan, kajian Kelaskan di sini penerokaan sains509 Sejarah Sains510 Ilmu Hisab Kelaskan di sini mister hitung511 Karya am Kelaskan di sini ilmu mantik hisab, graf-graf, Model hisab511.9 Buku-buku teks Ilmu Hisab Moden Kelaskan karya mengenai aspek tertentu Ilmu Hisab Moden mengikut perkaranya512 Algebra Kelaskan di sini lagarisam513 Kira-kira Kelaskan di sini dekak-dekak515 Analisis MODUL PSS 19
 20. 20. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY520 Astronomi dan Sains yang berkaitan521 Teori astronomi dan kajidaya jumantara termasuk graviti522 Astronomi spiar dan astronomi amali termasuk kaedah dan alat Kelaskan di sini balaicerap, teropong jauh.523 Astronomi keperihalan Kelaskan di sini asal-usul dunia, bimasakti, Bintang komet523.1 Cekera-suria Kelaskan di sini matahari, bulan, planet, gerhana525 Bumi Termasuk orbit, pasang-surut, bentuk, jirim526 Geografi hisab Termasuk kajian, geodetik, pemetaan527 Pemaliman jamantara (menentukan kedudukan geografi dan arahnya berdasarkan kepada pemerhatian jamantara MODUL PSS 20
 21. 21. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY532 Kajidaya bendalir533 Kajidaya gas534 Bunyi535 Kajioptik536 Haba537 Eletrik dan elektronik538 Kemagnetan539 Fizik moden Termasuk fizik molikul, atom dan nuklear540 Kimia dan sains yang berkaitan540.1 Teori awal541 Kimia fizik dan teori Kelaskan di sini teori kajidaya dan haba541.9 Beretikaan dan hukum beretika542 Makmal, radas, alatan, panduan, percubaan543 Kimia analisis. Analisis umum544 Analisis kualiti545 Analisis kuantiti546 Kimia tak organik547 Kimia organik548 Kajihablur549 Kajigalian (Kejadian, perihal, pengelasan, penentuan Unsur-unsur semulajadi dan sebatian jadi sebatian yang terjadi melalui proses tak organik) Termasuk emas, permata, bijih dan lain-lain550 Sains bumi dan dunia lain551 Geologi fizikal dan dinamik Termasuk gunung berapi, gempa bumi, luluhawa, Kejadian pulau, gua dan lain-lain. Kelaskan di sini geofizik, kimia bumi, kaji bentuk bumi MODUL PSS 21
 22. 22. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY551.5 Kajicuaca Kelaskan di sini kaji dan cuaca552 Kajibatu-batan555 Geologi560 Kajifosil, tumbuhan dan bintang fosil Kelaskan di sini dinosaur dan bintang pra-sejarah570 Sains hayat572 Ras manusia (etmologi) Termasuk manusia pra-sejarah, kesan persekitaran terhadap Bentuk badan, pewarnaan kulit, ukuran Kelaskan kajipurba di 913; karya lengkap mengenai Kajimanusia di 301.2574 Kajihayat Kelaskan di sini kajihayat laut, ilmu kejadian575 Ubahansur, kajibaka dan keturunan576 Kajihayat mikro Kelaskan penggunaan teropong halus di 502579 Pengumpulan dan pengawitan contoh kajihayat580 Sains tumbuhan Kelaskan di sini berbarium, bahan pameran, kebun Kajitumbuhan581 Kajitumbuhan (kajitugas organ, kajialam, patologi tumbuhan)581.9595 Tumbuhan di Malaysia582 Tumbuhan berbiji583 Tumbuhan berbunga Termasuk dua kotilidan, sekotilidan586 Tumbuhan tak berbiji Kelaskan di sini paku-pakis, lumut589 Kulat, rumput laut, cendawan, rumpair589.9 Kajikuman MODUL PSS 22
 23. 23. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY590 Sains haiwan Kelaskan di sini zoo (taman binatang)591 Kajihaiwan (kajitugas organ, kajialam, petologi binatang) Termasuk jenis binatang yang jarang terdapat dan akan atau sudah pupus.591.5 Tabiat dan kelakuan binatang591.9595 Binatang-binatang di Malaysia592 Haiwan invertabrata593 Benda hidup di laut Termasuk bunga karang, ampai-ampai, batu karang Kelaskan karya lengkap kajihayat laut di 574594 Karang, mollus595 Haiwan invertabrata yang lain Kelaskan di sini cacing, lebah-lebah, kala, Halipan, sengkenit595.3 Krustasia dan jenis yang berkaitan termasuk udang, ketam, udang kara595.7 Serangga595.78 Rama-rama596 Haiwan vertabrata597 Ikan597.6 Haiwan dua alam Termasuk katak, katak puru, salamander598 Reptilia dan burung Kelaskan di sini karya lengkap mengenai semua jenis reptilia dan burung termasuk memerhatikan burung598.1 Haiwan reptilia Misalnya ular, penyu, buaya MODUL PSS 23
 24. 24. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY598.2 Burung599 Mamalia Kelaskan kajibina tubuh manusia di 611599.2 Kangaru, kula dan lain haiwan kandung599.5 Mamalia laut Kelaskan di sini paus, lumba-lumba MODUL PSS 24
 25. 25. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 600 TEKNOLOGI604.2 Lukisan teknik dan sawat608 Perihal rekaan dan patennya609 Sejarah teknologi dan rekacipta610 Sains perubatan610.7 Amalan kejururawatan Kelaskan di sini kajian perubatan611 Kajibina tubuh manusia, kajisel, kajihayat tisu (Kajian dan perihal bahagian dan alat tubuh manusia)612 Kajitugas organ manusia (tugas sistem dan alat tubuh manusia) termasuk pengaliran, pernafasan, proses ungkaibina, pembiakan dan sistem saraf. Kelaskan di sini karya lengkap mengenai kajibina tubuh dan kajitugas organ613 Ilmu Kesihatan613.4 kebersihan diri Kelaskan di sini menjaga diri613.9 Pendidikan jantina Termasuk perancangan keluarga614 Kesihatan awam Termasuk pendaftaran dan pengesahan (kelahiran dan kematian) merebaknya penyakit, kawalan penyakit, kajiwabak, kebersihan persekitaran614.8 Keselamatan melalui undang-undang, pemeriksaan dan sebagainya Kelaskan di sini pertolongan cemas, operasi menyelamat, sebab Berlakunya serta pencegahan kebakaran dan kemalangan MODUL PSS 25
 26. 26. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY615 Farmakologi dan ilmu rawatan Termasuk dadah, farmasi amali (persediaan dan pembahagian Ubat), sistem dan cara mengubat. Kelaskan di sini akupunktur (accupuncture)616 Penyakit Termasuk sebab-sebabnya, kesan, penentuan penyakit, Ramalan sakit, rawatan, kelaskan di sini radiologi617 Pembedahan dan topik yang berkaitan620 Kejuruteraan Termasuk teknologi, zarah halus, kejuruteraan sistem Kelaskan di sini bunyi, getaran, mekanik, bahan-bahan Kejuruteraan, sifat dan ujian, model kejuruteraan621 Fizik gunaan (Kejuruteraan mekanik, jentera elektrik, elektronik, eletromognet haba, cahaya, nuklier) Kelaskan di sini kejuruteraan stim, kilang dan mesin, teknologi Kuasa hidaraul, kipas penghambus, pam621.3 Kejuruteraan elektrik, eletromagnet Kelaskan di sini laser621.38 Kejuruteraan elektronik dan perhubungan Kelaskan di sini elektronik mikro, sonar, satelit Rakaman, sistem siaraya, radar, radio, telekom621.4 enjin motor dan loji tenaga janakuasa, kajidaya Gerak haba gunaan Kelaskan di sini enjin pembakaran dalam dan luar Tarbin gas, roket dan disel, motor udara dan elektrik, loji Tenaga suria dan nukliar MODUL PSS 26
 27. 27. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY621.5 Kejuruteraan mumat, hampagas dan suhu rendah621.9 Alat dan perkakas tiruan (alat mesin, mumat, tenaga rekabentuk, binaan, pemasangan, senggaraan, pembaikan dan kendalian)622 Kejuruteraan melombong623 Kejuruteraan tentera darat dan laut, kemahiran belayar624 Kejuruteraan awam Kelaskan di sini jambatan terowong625 Kejuruteraan keretapi Kelaskan di sini kereta kebal, keretapi bukit, monoril625.7 Kejuruteraan jalan dan lebuhraya Kelaskan aspek ekonomi di 388627 Kejuruteraan hidraul Termasuk jalan air di pedalaman, terusan, empangan, kolam air Pelabuhan, jeti Kelaskan di sini kawalan banjir, saliran, pengaliran627.7 Gerakan salam Termasuk penyelamatan, penyelidikan, pengorekan, Peletupan, penggerudian628 Kejuruteraan kebersihan dan bandar Termasuk bekalan air, lupusan tumbuhan dan sampah sarap Pencemaran dan kebersihan perusahaan.629 Cawangan kejuruteraan yang lain Termasuk hoverkraf automasi (kejuruteraan kawalan automatik)629.1 Kejuruteraan kajiterbang, kajiterbang629.2 Kenderaan darat bermotor dan basikal Termasuk rekabentuk, bahan, binaan, ujian, Kendalian, pemeliharaan, pembaikan. Keselamatan, latihan memandu MODUL PSS 27
 28. 28. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY629.4 Kajiangkasa630 Pertanian631 Teknik, radas, perkakas, bahan pertanian Termasuk pungaran tanah, memungut hasil, Saliran, pengaliran, baja, penyuburan tanah.632 Kerosakan, penyakit, perosak tumbuhan633 Pokok tanaman Termasuk bijirin, tanaman makanan ternak, tanaman tebu Rempah-rempah, tanaman perusahan. Kelaskan di sini Sagu, ubi kayu, teh, kopi, tembakau633.1 Padi633.8 Pokok getah, kelapa sawit634 Dusun, buah-buahan, perhutanan Termasuk semua jenis buah-buahan dan kacang, karya Kelaskan di sini buah-buahan jenis limau, nanas, pisang Kelapa, buah gajus634.9 Perhutanan635 Tanaman kebun Termasuk berkebun pasar. Kelaskan di sini keledek, sayur- sayuran Daun, timun, kacang tanah, herba, cendawan.635.9 Bunga dan tumbuhan hiasan Kelaskan gubahan di 745.92636 Ternakan Termasuk ilmu haiwan. Kelaskan di sini kuda, kambing Ayam, itik, babi, binatang didik MODUL PSS 28
 29. 29. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY637 Tenusu dan teknologi yang berkaitan Termasuk pengeluaran telur638 Pemeliharaan serangga Kelaskan di sini perusahan lebah dan ulat sutera639 Perusahaan ikan. Perikanan640 Seni dan sains rumahtangga640.42 Kewangan rumahtangga641 Makanan641.1 Pemakanan641.4 Makanan yang dijeruk641.5 Masakan, resipi dan cara-caranya642 Penghidangan makanan Kelaskan di sini sajian makanan643 Rumah dan alatnya Termasuk pemilihan dan pengubahsuaian644 Alat kegunaan rumahtangga Termasuk keperihalan, pemilihan, penggunaan, Pembaikan sistem dan perkakas.645 Perlengkapan rumahtangga646 Jahitan, pakaian, mengemas badan Kelaskan di sini fesyen647 Pengurusan rumahtangga648 Kebersihan rumahtngga Kelaskan di sini dobi-mendobi, membersihkan rumah, Simpanan, kawalan perosak649 Pemeliharaan kanak-kanak. Rawatan rumahtangga650 Perkhidmatan pengurusan651 Perkhidmatan pejabat Termasuk perkakas, bekalan, penyusunan, urusan Rekod, surat-menyurat, perhubungan, penggunaan Komputer dalam perniagaan dan memproses data MODUL PSS 29
 30. 30. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY652 Proses perhubungan bertulis Termasuk taip-menaip, tulisan tangan, tulisan rahsia653 Trengkas657 Perakaunan Kelaskan di sini tatabuku658 Pentadbiran am658.1 Penyusunan dan kewangan Kelaskan di sini belanjawan658.2 Pengurusan kakitangan658.5 Pengurusan pengeluaran658.8 Pengurusan agihan Kelaskan di sini pemasaran, ilmu jualan659 Pengiklanan dan perhubungan awam660 Teknologi kimia dan perkara berkaitan (kejuruteraan kimia) Termasuk kimia, perusahaan bahan letupan, Bahanapi, cat plastik, solek, pelekat. Kelaskan di sini macis, arang kayu, sabun, wangi-wangian.663 Teknologi makanan Kelaskan di sini koko, kopi, teh664 Teknologi makanan (persediaan perdagangan, pengawitan dan pembungkusan hasil yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan)655 Minyak, lemak, lilin, gas perusahan Termasuk minyak sapi, kelapa sawit, minyak galian, petrol666 Teknologi tembikar dan ilmu yang berkaitan Kelaskan di sini tembikar, bata, simen, kaca MODUL PSS 30
 31. 31. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY669 Kajilogam (logam, pencalogam, besi buruk)669.6 Timah Kelaskan di sini pewter670 Hasil perusahaan kilang (perancangan, rekabentuk, pembuatan) Kelaskan di sini kulit, gading, hamparan penyapu, cerut674 Teknologi yang menggunakan balak, gabus, kayu676 Teknologi palpa dan kertas677 Teknologi fiber dan fibrik678 Getah dan hasil kenyal yang lain Kelaskan di sini getah asli dan tiruan, getah cair, plastik kenyal680 Hasil-hasil perusahaan kilang yang lain Termasuk barang-barang besi, perabot, barang-barang, modal, permata, pakaian, perkakas sukan. Kelaskan di sini kunci, pakaian, kasut, barang-barang permainan.681 Jentera jitu Termasuk komputer, jam, alat optik684 Bengkel rumahtangga Kelaskan di sini projek seni perusahan, pertukangan, Kayu, kerjalogam686 Percetakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan Termasuk penjilidan buku, salinan foto Kelaskan penerbitan di 070.5690 Bangunan (rancangan analisis, kejuruteraan, rekabentuk, binaan, selenggaraan, pembaikan) MODUL PSS 31
 32. 32. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY693 Binaan batu, kerjabatu, logam, dsb694 Binaan kayu (bangunan)696.1 Pertukangan paip697.8 Penggantian udara dan pendingin hawa698 Kemasan butirjelas Termasuk penggunaan cat, gadang, kertas dinding MODUL PSS 32
 33. 33. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 700 KESENIAN703 Kamus dan ensiklopedia kesenian708 Balai senilukis, muzium, koleksi sendiri709 Sejarah kesenian710 Kesenian bandaran dan pandangan darat711 Perancangan bandaran Kelaskan di sini UDA712 Rekabentuk* senitaman720 Senibina730 Arca Kelaskan di sini membuat model tanah liat736 Mengukir dan ukiran Termasuk kayu, batu, gading, permata736.98 Melipatkan kertas737 Kajiduit. Duit738 Seni tembikar Kelaskan di sini pasu, porcelain739 Kerja senilogam Termasuk kerjalogam bernilai, pertukangan emas740 Lukisan. Seni hiasan dan seni yang kurang penting741 Lukisan Kelaskan lukisan teknik di 604.2741.5 Kartun741.6 Ilustrasi (seni perdagangan)745 Seni hiasan Kelaskan di sini mosaik dan lukisan dinding745.2 Seni dan rekabentuk perusahaan745.5 Pertukangan tangan745.5.1 Penghurufan (hiasan) Termasuk rekabentuk lambang MODUL PSS 33
 34. 34. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY745 Seni dan pertukangan tangan kain Kelaskan di sini jahitan, menganyam, permaidani, tikar746.6 Batik. Cap blok dan cetakan saring sutera746 Hiasan dalam747 Kaca hiasan748 Perabot Antik749 Mencat dan catan752 Warna759 Sejarah dan kritikan lukisan cat760 Seni grafik, seni cetak dan cetakan turisan769.56 Mengumpul setem770 Senifoto dan gambar foto771 Radas, perkakas, bahan Kelaskan di sini teknik bilik gelap778.2 Tayangan foto Termasuk gelansar filem, jalur filem778.5 Senifoto wayang gambar dan televisyen Kelaskan kejuruteraan televisyen di 621.38780 Muzik780.3 Kamus muzik dan ahli muzik782 Muzik drama dan pementasan drama muzik Kelaskan di sini opera783 Muzik suci784 Muzik vokal, suara, lagu Kelaskan di sini karya lengkap784.1 Koir dan nyayian lapis784.4 Lagu rakyat785 Kumpulan muzik instrumental dan muziknya Kelaskan di sini orkestra, pancaragam, muzik kamar786 Alat-alat muzik dan muziknya Termasuk alat papan nada, alatali, alat tiup, alat genderang MODUL PSS 34
 35. 35. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY790 Seni hiburan dan lakonan Misalnya hobi, hiburan untuk golongan tertentu termasuk kanak-kanak, orang cacat anggota791 Hiburan awam Termasuk pertunjukan binatang, wayang gambar, radio, televisyen Kelaskan di sini wayang kulit, laga lembu, sabung ayam792 Pementasan Kelaskan di sini berlakon, taridra792.8 Bele (Ballet)793 Permainan dan hiburan dalam793.2 Majlis jamuan793.3 Tarian Kelaskan di sini tarian rakyat793.7 Permainan teka-teki Kelaskan di sini teka, silangkata, permainan hisab793.8 Pertunjukan silap mata Kelaskan di sini ventrilokuisma794 Permainan dalam jenis kemahiran794.1 Catur794.6 Boling795 Permainan adu nasib Misalnya permainan terup796 Sukan dan permainan luar Termasuk tunjuk ajar secara am Kelaskan di sini tunjuk ajar permainan tertentu mengikut perkaranya796.06 Pertubuhan sukan796.1 Permainan pelbagai Kelaskan di sini permainan nyanyian dan tarian, permainan kanak-kanak MODUL PSS 35
 36. 36. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY796.15 Permainan wau796.16 Permainan gasing796.21 Main kasut roda796.32 Bola jaring, bola keranjang, bola tampar dan lain-lain796.33 Bola sepak, ragbi, bola sepak amerika dan lain-lain Kelaskan di sini sepak takraw796.34 Ping-pong, tenis, badminton dan lain-lain796.35 Golf, polo, hoki, besbol dan lain-lain796.4 Olahraga dan gimnastik796.42 Belapan dan padang796.48 Pertandingan antarabangsa Kelaskan di sini sukan olimpik, SEA796.5 Kehidupan luar Kelaskan di sini hiking, perkhemahan, mendaki gunung796.6 Berbasikal796.72 Perlumbaan bermotor796.7 Sukan bertempur Kelaskan di sini bersilat, bertinju, gusti, judo, karate dan lain-lain797 Sukan air dan udara797.1 Berperahu Termasuk perlumbahan dan pesta laut Kelaskan di sini lumba jalur, perahu layar, gelongsor air797.2 Berenang Misalnya terjun, polo air, selam skuba797.5 Terbang Kelaskan di sini perlumbaan terbang, gelongsor, terjun udara (terjun payung)798 Sukan kuda Perlumbaan kuda dan binatang lain798.1 Mengail (sebagai hiburan)799.2 Memburu799.3 Menembak sasaran, memanah MODUL PSS 36
 37. 37. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 800 KESUSTERAAN808 Teknik perhubungan lisan dan tulisan retorik. Kelaskan di sini karang- mengarang, suntingan, penulisan untuk radio dan televisyen808.66 Mengarang perkara teknik termasuk mengarang untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan.808.67 Mengarang untuk kanak-kanak808.1 Mengarang puisi. Kelaskan di sini kamus bersajak808.2 Mengarang drama808.3 Mengarang fiksyen808.4 Mengarang esei808.5 Teknik ucapan (suara, gaya, gerak geri) Kelaskan di sini berpidato, berbahas, cakapan bersama, bercerita808.6 Surat menyurat808.7 Mengarang sindiran dan humor808.8 Koleksi karya kesusasteraan yang lebih dari satu bentuk808.88 Buku petikan kata, perupamaan820 Sastera Inggeris. Kelaskan di sini sejarah, keperihalan, huraian, kritikal mengenai sastera Inggeris pada amnya atau mengenai lebih satu bentuk sasteranya.820.8 Koleksi karya sastera Inggeris lebih dari satu bentuk821 Puisi Inggeris822 Drama Inggeris822.3 William Shakepeare (karya oleh dan mengenainya)823 Sejarah dan fiksyen Inggeris. Kelaskan di sini karya fiksyen berasingan mengikut pengarangnya dan disusun menurut abjad824 Esei Inggeris825 Pidato Inggeris826 Surat Inggeris MODUL PSS 37
 38. 38. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY827 Sindiran dan humor Inggeris828 Lain-lain jenis bentuk karya Inggeris yang tidak dikhaskan nombornya828 Sastera Inggeris (Anglo-saxon)890 Sastera dalam lain bahasa yang tidak dikhaskan nombornya891 Sastera Hindi, Punjabi894 Sastera Tamil, Telugu895 Sastera Cina899.28 Kesusasteraan Melayu899.2801 Falsafah dan teori899.2802 Pelbagai899.2803 Kamus, ensiklopedia899.2804 Aspek bidang khusus899.2805 Majalah899.2807 Pengajaran dan pembelajaran899.2808 Koleksi, karya sastera899.2809 Sejarah, butiran penilaian dan kritik899.281 Puisi899.282 Drama899.283 Fiksyen899.284 Esei889.285 Pertuturan899.288 Pelbagai penulisan MODUL PSS 38
 39. 39. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY 900 SEJARAH DAN GEOGRAFI AM901 Falsafah dan teori Sejarah am909 Sejarah dunia. Kelaskan di sini tamadun Kelaskan Falsafah dan teori sejarah dan kaedahnya di 901910 Geografi dan perjalanan am. Kelaskan di sini karya lengkap geografi dan geografi fizikal.910.1 Geografi tropikal. Kelaskan di sini geografi ekonomi910.3 Gazetir, kamus geografi910.4 Cerita perjalanan. Kelaskan di sini pelayaran dan kembaraan benar912 Atlas, Peta, Glob. Kelaskan di sini pemetaan di 526913 Arkeologi (geografi dunia purba)914 – 919 Geografi dan perjalanan di tempat-tempat tertentu (cari nama negeri atau daerah di senarai sejarah (940 – 999 ) dan gunakan nombor yang sesuai di ruangan sebelah kanan untuk geografi)920 Biografi am920.3 Kamus biografi921 Biografi individu (disusun menurut abjad nama orang yang ditulis)929 Salasilah, nama, lambang, bendera930 Sejarah am untuk dunia purba tahun masihi 500931 – 939 Sejarah purba tempat-tempat tertentu (jika perlu) kelaskan di bahagian sejarah moden mengikut tempat-tempat tertentu931 China hingga tahun masihi 420932 Mesir hingga tahun masihi 640933 Palestin hingga tahun masihi 70934 India hingga tahun masihi 647935 Mesopotamia dan Dataran Tinggi Iran hingga tahun masihi 642 (Asia Barat, Assyria, Babylonia, Parsi)936 Eropah Utara dan barat Semenanjung Itali MODUL PSS 39
 40. 40. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY937 Semenanjung Itali dan wilayah-wilayah berhampiran hingga tahun masihi 476938 Yunani hingga tahun masihi 323939 Lain-lain bahagian dunia purba hingga kira-kira tahun masihi 640 (Abyssinia, Carthage, Numidia, Phoenicia)940 – 999 Sejarah dunia moden (Gunakan nombor di ruangan sebelah kiri untuk sejarah. Nombor di sebelah kanan untuk geografi)940 Eropah940.3 Perang dunia I940.53 Perang dunia II940.54 Penghujung abad 20941 United Kingdom, Great Britain, Scotland, Ireland, Northern Ireland, England, Wales943 Jerman – Republik Demokratik, Republik Persekutuan943.6 Austria943.7 Czeckoslavia943.8 Poland943.9 Hungary944 Perancis – Monaco945 Itali – Holy See, Malta, San Merino946 Sepanyol – Andora946.9 Portugis947 Rusia – Armenia, Azerbaijan, Byelorusia, Estonia, Georgia, Karelo-Finish SSR, Latvia, Lithuania, Moldavia, Russian SSR, Ukaraine947.1 Finland948 Scandinavia948.1 Norway948.5 Sweden948.9 Denmark949.1 Iceland949.2 Belanda, Holland949.3 Belgium – Luxemberg949.4 Switzerland949.5 Yunani MODUL PSS 40
 41. 41. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY949.6 Semenanjung Balkan – Albania949.7 Yugoslavia – Bulgaria949.8 Rumania949.9 Pulau-pulau Laut Aegean, Crete950 Asia951 China- Hong Kong, Macao, Mongolia, Tibet, Taiwan951.9 Korea952 Jepun953 Semenanjung Arab dan daerah-daerah berhampiran – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quiman, Yemen Arab Rep.953.8 Arab Saudi954 Asia Selatan – India, Bhutan, Pulau Maldive, Nepal, Sikkim954.9 Pakistan954.92 Bangladesh954.93 Sri Lanka955 Iran956 Asia Barat, Timur Tengah956.1 Turki – Cyprus956.7 Iraq956.9 Mediterranean Timur956.91 Syria956.92 Lebanon956.94 Palestine - Israel956.95 Jordan957 Siberia958 Asia Tengah – Kazakhstan, Kirghizia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan958.1 Afganistan MODUL PSS 41
 42. 42. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY959 Asia Tenggara959.1 Burma959.3 Thailand959.4 Laos959.5 Malaysia959.503 Sejarah lama dan moden hingga 1945959.5031 Sejarah awal hingga 1800959.5032 Sejarah moden 1800 – 1946959.504 Pertengahan abad ke 20, 1946 – 1963959.505 Persekutuan, 1963959.5051 Perdana Menteri, Tun Abdul Rahman Putra, 1963 – 1970 termasuk konfrontasi Indonesia959.5052 Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein, 1971 – 1976959.5053 Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn, 1976 – 1981959.5054 Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1981 –959. 5102 Dari zaman hingga 1511 termasuk kesultanan Kerajaan Melaka959.5103 Negeri-negeri Melayu dan kuasa luar 1511 – 1867 termasuk pengaruh Siam959.51031 Zaman lama, 1511 – 1786959.51032 Zaman pertengahan, 1986 – 1867959.5104 Negeri-negeri Melayu dan Britain, 1967 – 1942 termasuk Negeri- negeri Selat, Persekutuan Tanah Melayu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.959.5105 Zaman pemerintahan Jepun 1942 – 1945959.5106 Pemerintahan British 1945 –1957. Kelaskan di sini Malayan Union, 1946: Darurat 1948 –1960959.5107 Persekutuan Tanah Melayu, 1957 –1963959.5108 Persekutuan Malaysia, 1963 MODUL PSS 42
 43. 43. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY959.52 Semenanjung Malaysia959.521 Pantai Barat Semenanjung Malaysia959.5211 Perlis959.5212 Kedah Kelas di sini Pulau Langkawi959.5213 Pulau nang (penang). Termasuk Seberang Perai (Province Wellesley)959.5214 Perak. Kelaskan di sini Pulau Pangkor959.5215 Selangor959.5216 Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur)959.5217 Negeri Sembilan959.5218 Melaka (malacca)959.5219 Johor (Johore)959.522 Pantai Timur, Semenanjung Malaysia959.5221 Kelantan959.5222 Terengganu959.5223 Pahang. Kelaskan di sini Pulau Tioman959.53 Sabah959.54 Sarawak959.55 Brunei Darussalam959.57 Singapura959.6 Kampuchea959.7 Vietnam959.8 Indonesia. Kelaskan di sini karya lengkap mengenai kepulauan Melayu- Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya959.9 Filipina960 Afrika961 Afrika Utara961.1 Tunisia961.2 Libya961.1 Libya962 Negeri-negeri Lembah Nil (Mesir) 962.4 Sudan MODUL PSS 43
 44. 44. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY962 Negeri-Negeri Lembah Nil (Mesir)963 Habsyah965 Magribi dan Pulau-pualau Pantai965 Algeria966 Afrika Barat dan Pulau-pulau Pantai – Cape Varde Island, Dahomey, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Hissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria/Biafra, Senegal967 Afrika Tengah dan Pulau-pulau Pantai- Afara Insas (French), Angola, Burandi, Cameroon, Central African Rep., Chad, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Kenya, Mozambique, Somalia, Tasmania, Uganda, Zaire968 Afrika Selatan – Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Of South Africa, Rhodesia, Swaziland, Zambia969 Pulau-pulau Lautan Hindi Selatan – Comorro Islands, Mauritius969.1 Rep. Malagasy970 Amerika Utara. Kelaskan di sini Eskino, Amerika Indian971 Kanada972 Amerika Tengah – Mexico, Belize, Costa Rica, Guatamela, Honduras, Nicaragua, El Salvador972.9 Hindi Barat – Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominian Rep., Haiti, Jamaica, Monsterrat, Netheland Antilles, Puerto Rico, Trinidad dan Tobago973 Amerika Syarikat980 Amerika Selatan. Kelaskan di sini orang asli di Amerika Selatan981 Brazil982 Argentina983 Chile984 Bolivia985 Peru986.1 Columbia MODUL PSS 44
 45. 45. NOMBOR PENGELASAN PERPULUHAN DEWEY986.2 Panama986.6 Ecuador987 Venezuela988 Guianas – Guyana (British Guiana), Guyane (French Guiana), Surinam (Dutch Guiana)989.2 Paraguay989.5 Uruguay990 Lain-lain bahagian dunia993 – 996 Pulau-pulau Lautan Pasifik993 New Zealand – Melanesia, Fiji, New Caledonia994 Australia – Tasmania995 New Guinea- Papua New Guinea, West Irian996 Polynesia – French Polynesia (Tahiti), Nauru, Samoa, Tonga, Western Semoa996.9 Hawaii997 Pulau-pulau Lau Atlantik998 Pulau-pulau Artik999 Dunia-dunia selain dari bumi kitaNOTA Nombor untuk negara/negeri di atas adalah untuk aspek Sejarah. Bagi aspek Geografi makaperlu tambahkan angka 1 selepas angka 9 yang pertamaCONTOH940 Sejarah Eropah 914 Geografi Eropah959 Sejarah Tenggara Asia 915.9 Geografi Asia Tenggera959.5 Sejarah Malaysia 915.95 Geografi Sabah959.53 Sejarah Sabah 915.953 Geografi Sabah959.8 Sejarah Indonesia 915.98 Geografi Indonesia960 Sejarah Afrika 916 Geografi Afrikadan sebagainya MODUL PSS 45

×