Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐĐỊNH và ĐẦU TƯ XDCB      Add your company slogan   www.themegallery.com  LOGO         ...
Add your company slogan   I Tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán TSCĐ1. Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình là tài sản hình thái vật c...
Add your company slogan    I Tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán TSCĐ  Các tư liệu lao động sau đây có thời gian sử dụng...
Add your company slogan  2. Nguyên tắc kế toán Phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời về mặt số lượng, giá trị và hiện trạ...
Add your company slogan   II Kế toán TSCĐ hữu hình1. Phương pháp đánh giá – Theo giá thực tế-  TSCĐ do mua sắm  Nguy...
Add your company sloganNguyên giá =   Giá trị của TSCĐ đã ghi    +  Chi phí vận chuyển        “biên bản gia...
Add your company slogan  Một số quy định cần chú ý- Nguyên giá của TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trườnghợp sau : + Đá...
Add your company slogan   2. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 211, có 6 TK cấp 2Bên Nợ :- Nguyên giá TSCĐ tăng do mua...
Add your company slogan  3. Một số NVKT chủ yếu3.1 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình1) Rút dự toán hoạt động, dự án để mua sắm ...
Add your company sloganĐồng thời phải ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ vào các khoản chi :    Nợ TK661,662,635 ...
Add your company slogan4) Cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ hữu hình Nếu còn mới : Nợ TK 211             Có TK ...
Add your company slogan6) Nhận viện trợ bằng TSCĐ hữu hình, chưa có chứng từ ghi thu – ghi chi ngân sách :    Nợ TK 21...
Add your company slogan8) Phát hiện thừa TSCĐ hữu hình : Nếu TSCĐ có nguồn gốc ngân sách : Nợ TK 211           ...
Add your company slogan   3.2 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình1) Nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình  Đối với TSCĐ hữu hình c...
Add your company slogan Đối với TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh- Ghi giảm nguyên giá, giá trị HMLK, ghi nhận giá...
Add your company slogan3) Phát hiện thiếu TSCĐ hữu hình :- Ghi giảm nguyên giá, giá trị HMLK, ghi nhận giá trị còn lại : ...
Add your company slogan   III Kế toán TSCĐ vô hìnhNguyên giá của từng loại TSCĐ vô hình được xác định cụ thể từng loại n...
Add your company slogan   Tài khoản sử dụng – Một số NVKT chủ yếu  Kế toán sử dụng TK 213 – TSCĐ vô hình  Kế toán tăn...
Add your company slogan2) Trường hợp TSCĐ vô hình là các chi phí hình thành trong một quá trình :  Tập hợp chi phí thực ...
Add your company slogan  IV Kế toán hao mòn TSCĐ1. Khái niệm Trong qúa trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần về mặt giá t...
Add your company slogan   2. Một số quy định-  Đối tượng phạm vi tính hao mòn :  + Tất cả TSCĐ được NN giao quản lý,...
Add your company slogan- Hàng năm đơn vị chỉ tính số hao mòn tăng thêm hoặc giảm xuống trong năm căn cứ vào số hao mòn đã...
Add your company slogan 3. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 214Bên Nợ :- Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ trong các trường...
Add your company slogan   4. Một số NVKT chủ yếu1) Cuối năm, kế toán tính và phản ánh giá trị hao mòn làm giảm nguồn kin...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 241 – XDCB dở...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 241 – XDCB dở...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngBên Nợ :-  Chi phí thực tế về đ...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ2. Phương pháp kế toán2.1 Mua sắm TSCĐ phải qua lắp ...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ4) Khi quyết toán công trình XDCB NợTK211,213 NợTK...
Add your company slogan   V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ2.3 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ1) Tập hợp chi phí sửa ...
www.themegallery.com  LOGO               31
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 4 ke toan tscd dau tu xdcb

1,221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuong 4 ke toan tscd dau tu xdcb

 1. 1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐĐỊNH và ĐẦU TƯ XDCB Add your company slogan www.themegallery.com LOGO 1
 2. 2. Add your company slogan I Tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán TSCĐ1. Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình là tài sản hình thái vật chất có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận độc lập tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định đồng thời thỏa mãn 2 tiêu chuẩn : - Có thời gian sử dụng trên 1 năm - Có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên Mọi khoản chi phí thực tế đơn vị HCSN đã chi ra có liên quan đến hoạt động của đơn vị nếu thỏa mãn đồng thời 2 tiêu chuẩn của TSCĐ mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được xem là TSCĐ vô hình. Nếu khoản chi phí này không đồng thời thõa mãn 2 tiêu chuẩn đó thì không ghi tăng TSCĐ vô hình. www.themegallery.com LOGO
 3. 3. Add your company slogan I Tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán TSCĐ Các tư liệu lao động sau đây có thời gian sử dụng trên 1 năm, nhưng không đủ tiêu chuẩn về mặt giá trị vẫn được quy định là TSCĐ :- Máy móc thiết bị, phương tiện quản lý văn phòng : máy vi tính, đầu máy, tủ lạnh, máy in, két sắt, tủ để tài liệu…- Phương tiện vận tải, phương tiện đi lại công tác- Dụng cụ đồ gỗ, mây tre, đồ nhựa cao cấp- Súc vật làm việc, cho sản phẩm, súc vật cảnh- Các bộ sách chuyên môn, khoa học, lịch sử- Các tài liệu, bản đồ điều tra, khảo sát, quy hoạch, đo đạc- Các tác phẩm nghệ thuật, các di vật lịch sử, các vật kỷ niệm…- Các loại nhà tranh tre, nứa lá : lớp học…, các vật kiến trúc www.themegallery.com LOGO
 4. 4. Add your company slogan 2. Nguyên tắc kế toán Phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời về mặt số lượng, giá trị và hiện trạng của TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và việc sử dụng TSCĐ. Kế toán đánh giá TSCĐ theo nguyên giá (giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ với : Giá trị còn lại = Nguyên giá – giá trị hao mòn lũy kế Kế toán phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định thống nhất nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý. www.themegallery.com LOGO
 5. 5. Add your company slogan II Kế toán TSCĐ hữu hình1. Phương pháp đánh giá – Theo giá thực tế- TSCĐ do mua sắm Nguyên giá = Giá mua (đã có thuế GTGT và các loại thuế khác) + CP vận chuyển, bốc dỡ, … - Các khoản giảm giá, chiết khấu Nếu TSCĐ mua về để sử dụng cho hoạt động SXKD thì tính theo giá mua chưa có thuế GTGT.- TSCĐ hình thành từ quá trình đầu tư XDCB Nguyên giá = Giá thực tế của công trình XD được duyệt quyết toán theo quy định tại điều lệ QL ĐTXD có liên quan- TSCĐ được cấp hoặc được điều chuyển đến www.themegallery.com LOGO
 6. 6. Add your company sloganNguyên giá = Giá trị của TSCĐ đã ghi + Chi phí vận chuyển “biên bản giao nhận TSCĐ” bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử…- TSCĐ được tài trợ, viện trợ, biếu tặngNguyên giá = Giá được cơ quan tài chính dùng để + Chi phí nâng cấp ghi thu, ghi chi ngân sách sữa chữa, bốc dỡ… www.themegallery.com LOGO
 7. 7. Add your company slogan Một số quy định cần chú ý- Nguyên giá của TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trườnghợp sau : + Đánh giá lại theo quyết định của NN + Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa làm tăng năng lực hoặc kéodài thời gian sử dụng của TSCĐ + Xây dựng trang bị thêm một số bộ phận + Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận- Mọi trường hợp tăng giảm TSCĐ phải lập “biên bản giaonhận”. “biên bản thanh lý” theo đúng quy định của NN www.themegallery.com LOGO
 8. 8. Add your company slogan 2. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 211, có 6 TK cấp 2Bên Nợ :- Nguyên giá TSCĐ tăng do mua sắm, do XDCB hoàn thành, do được tài trợ biếutặng viện trợ…- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạonâng cấp.Bên Có :- Nguyên giá TSCĐ giảm xuống do điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bánthanh lý…- Nguyên giá TSCĐ do tháo dỡ bớt một số bộ phận hoặc đánh giá lại.SD Bên Nợ : Nguyên giá TSCĐ hiện có tại đơn vị www.themegallery.com LOGO
 9. 9. Add your company slogan 3. Một số NVKT chủ yếu3.1 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình1) Rút dự toán hoạt động, dự án để mua sắm TSCĐ sử dụng ngay không qua lắp đặt chạy thử : Nợ TK 211 Có TK 461,462,465 Có TK 111,112 – Chi phi vận chuyển, bốc dỡ Đơn có TK 008,009 Trường hợp mua TSCĐ phải qua lắp đặt chạy thử : Nợ TK 241 Có TK 461,462,465,111,112 Khi hoàn thành đưa vào sử dụng : Nợ TK 211 Có TK 241 www.themegallery.com LOGO
 10. 10. Add your company sloganĐồng thời phải ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ vào các khoản chi : Nợ TK661,662,635 Có TK 4662) Mua TSCĐ bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không qua lắp đặt chạy thử : Nợ TK 211 Có TK 111,112Đồng thời phải ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ vào các khoản chi hoặcgiảm các nguồn quỹ khác : Nợ TK 661,662,635 hoặc Nợ TK 431,441 Có TK 4663) Công trình XDCB hoàn thành, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng : Nợ TK 211 Có TK 241K/c nguồn www.themegallery.com LOGO
 11. 11. Add your company slogan4) Cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ hữu hình Nếu còn mới : Nợ TK 211 Có TK 461 Nếu đã qua sử dụng : Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 461 K/c nguồn5) Nhận TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến : Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 466 www.themegallery.com LOGO
 12. 12. Add your company slogan6) Nhận viện trợ bằng TSCĐ hữu hình, chưa có chứng từ ghi thu – ghi chi ngân sách : Nợ TK 211 Có TK 521 Khi có chứng từ ghi thu – ghi chi ngân sách : Nợ TK 521 Có TK 461,462,465 K/c nguồn7) Mua TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động SXKD : Nợ TK 211 Nợ TK 3113 Có TK 111,112,331 K/c nguồn : Nợ TK 431 Có TK 411 www.themegallery.com LOGO
 13. 13. Add your company slogan8) Phát hiện thừa TSCĐ hữu hình : Nếu TSCĐ có nguồn gốc ngân sách : Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 466,3318 Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh : Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 411,33189) Điều chỉnh tăng TSCĐ hữu hình theo quyết định của NN : Nợ TK 211 Có TK 412 www.themegallery.com LOGO
 14. 14. Add your company slogan 3.2 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình1) Nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình Đối với TSCĐ hữu hình có nguồn gốc ngân sách :- Ghi giảm nguyên giá, giá trị HMLK, ghi nhận giá trị còn lại : Nợ TK 214 Nợ TK 466 Có TK211- Ghi nhận số thu từ thanh lý, nhượng bán : Nợ TK 111,112 Có TK 5118- Ghi nhận số chi cho thanh lý, nhượng bán : Nợ TK 5118 Có TK 111,112 www.themegallery.com LOGO
 15. 15. Add your company slogan Đối với TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh- Ghi giảm nguyên giá, giá trị HMLK, ghi nhận giá trị còn lại : Nợ TK 214 Nợ TK 5118 Có TK211- Ghi nhận số thu từ thanh lý, nhượng bán : Nợ TK 111,112 Có TK 5118 Có TK 3331- Ghi nhận số chi cho thanh lý, nhượng bán : Nợ TK 5118 Nợ TK 3113 Có TK 111,1122) TSCĐ hữu hình không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC : Nợ TK 214 Nợ TK 466 – TSCĐ thuộc nguồn vốn NS Nợ TK 631,643 – TSCĐ thuộc NVKD Có TK 211Đơn nợ TK 005 www.themegallery.com LOGO
 16. 16. Add your company slogan3) Phát hiện thiếu TSCĐ hữu hình :- Ghi giảm nguyên giá, giá trị HMLK, ghi nhận giá trị còn lại : Nợ TK 214 Nợ TK 466 – TSCĐ thuộc nguồn vốn ngân sách Nợ TK 3118 – TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh Có TK2114) Trường hợp điều chuyển TSCĐ cho cấp đơn vị khác Nợ TK 214 Nợ TK 466 Có TK 211 Nếu cấp kinh phí cho cấp dưới bằng TSCĐ : Nợ TK 214 Nợ TK 341 – Kinh phí cấp cho cấp dưới Có TK 2115) Đánh giá lại nguyên giá TSCĐ hữu hình theo quyết định của NN Nợ TK 412 Có TK 211 www.themegallery.com LOGO
 17. 17. Add your company slogan III Kế toán TSCĐ vô hìnhNguyên giá của từng loại TSCĐ vô hình được xác định cụ thể từng loại như sau :- Giá trị quyền sử dụng đấtNguyên giá = Giá trị QSD đất do NN giao cho đơn vị theo khung giá đất của từng địa phương + toàn bộ chi phí thực tế có liên quan- Bằng phát minh sáng chếNguyên giá = Toàn bộ chi phí phải trả cho các đơn vị thực hiện các công trình nghiên cứu, sản xuất thử hoặc do đơn vị mua lại- Bản quyền tác giảNguyên giá = Toàn bộ chi phí thù lao trả cho tác giả (được NN công nhận cho tác giả độc quyền phát hành và bán tác phẩm của mình)- Phần mềm máy vi tínhNguyên giá = Toàn bộ chi phí phải trả để thuê lập trình hoặc mua lại phần mềm www.themegallery.com LOGO
 18. 18. Add your company slogan Tài khoản sử dụng – Một số NVKT chủ yếu Kế toán sử dụng TK 213 – TSCĐ vô hình Kế toán tăng – giảm TSCĐ vô hình tương tự như kế toán tăng – giảm TSCĐ hữu hình. Cần chú ý một số trường hợp :1) Mua sắm TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động sự nghiệp dự án, đơn đặt hàng của NN : Nợ TK 213 Có TK 111,112,461,462,465… Nếu rút dự toán hoạt động, chương trình để mua : Đơn có TK 008,009 Đồng thời căn cứ nguồn kinh phí để ghi tăng nguồn hình thành TSCĐ vô hình : Nợ TK 661,662,635,441,431 Có TK 466 www.themegallery.com LOGO
 19. 19. Add your company slogan2) Trường hợp TSCĐ vô hình là các chi phí hình thành trong một quá trình : Tập hợp chi phí thực tế phát sinh về TSCĐ vô hình : Nợ TK 241 Có TK111,112,331 Khi kết thúc quá trình đầu tư XDCB, ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình: Nợ TK 213 Có TK 241 K/c nguồn www.themegallery.com LOGO
 20. 20. Add your company slogan IV Kế toán hao mòn TSCĐ1. Khái niệm Trong qúa trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần về mặt giá trị và hiện vật. Phần giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị của sản phẩm dưới hình thức trích khấu hao TSCĐ. Vậy, Khấu hao TSCĐ là sự biểu hiện bằng tiền của phần giá trị TSCĐ đã hao mòn. Trích khấu hao TSCĐ cũng là để thu hồi vốn đầu tư sau một thời gian nhất định để tái sản xuất TSCĐ khi tài sản hư hỏng phải loại bỏ. www.themegallery.com LOGO
 21. 21. Add your company slogan 2. Một số quy định- Đối tượng phạm vi tính hao mòn : + Tất cả TSCĐ được NN giao quản lý, sử dụng tại đơn vị đều phải tính hao mòn vào tháng 12 hàng năm. + TSCĐ đã tính hao mòn đủ vẫn còn sử dụng không phải tính hao mòn, TSCĐ chưa tính hao mòn đủ đã hư hỏng không sử dụng tiếp thì không phải tính hao mòn nữa- Phương pháp tính hao mòn: Mức hao mòn hàng năm = Nguyên giá * Tỷ lệ hao mòn (%năm) Tỷ lệ hao mòn năm = 1 * 100% Thời gian sử dụng TSCĐ www.themegallery.com LOGO
 22. 22. Add your company slogan- Hàng năm đơn vị chỉ tính số hao mòn tăng thêm hoặc giảm xuống trong năm căn cứ vào số hao mòn đã tính năm trước để xác định số hao mòn phải trích năm nay : Số hao mòn Số hao mòn đã Số hao mòn Số hao mòn cho năm N = tính cho năm N-1 + tăng năm N - giảm năm N Trong đó : Số hao mòn Số hao mòn giảm của Số hao mòn của những = + giảm năm N những TSCĐ giảm năm N TSCĐ đã tính đủ hao mòn nhưng vẫn sử dụng Nếu TSCĐ của đơn vị được sử dụng cho hoạt động SXKD thì đơn vị phải tính hao mòn và trích khấu hao hàng tháng. www.themegallery.com LOGO
 23. 23. Add your company slogan 3. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 214Bên Nợ :- Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ trong các trường hợp giảm TSCĐ- Ghi giảm giá trị hao mòn khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của NN.Bên Có :- Ghi tăng giá trị hao mòn trong quá trình sử dụng- Ghi tăng giá trị hao mòn khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của NNSD Bên Có : Giá trị đã hao mòn của TSCĐ hiện có. www.themegallery.com LOGO
 24. 24. Add your company slogan 4. Một số NVKT chủ yếu1) Cuối năm, kế toán tính và phản ánh giá trị hao mòn làm giảm nguồn kinh phí hình thành TSCĐ có nguồn gốc ngân sách : Nợ TK 466 Có TK 2142) Hàng tháng khi trích khấu hao TSCĐ thuộc NVKD hoặc nguồn vốn vay: Nợ TK 631 Có TK2143) Đối với TSCĐ do ngân sách NN cấp dùng cho hoạt động SXKD, hàng tháng khi trích khấu hao : Nợ TK 631 Có TK4314 – Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Có TK 333 – Phải nộp cho NN www.themegallery.com LOGO
 25. 25. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 241 – XDCB dở dang• Nguyên tắc sử dụng TK 241 :- Đơn vị có hoạt động đầu tư XDCB- TSCĐ mua về cần phải qua quá trình lắp đặt chạy thử.- Sửa chữa lớn TSCĐ- Chi phí đầu tư XDCB trên TK241 phải theo dõi được số lũy kế từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt.- Đơn vị không được xét duyệt quyết toán ngân sách NN các khoản chi đầu tư XDCB từ các tiền hàng viện trợ theo chương trình dự án mà chưa có chứng từ ghi thu – ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Đơn vị chỉ được xét duyệt quyết toán khi có chứng từ ghi thu - ghi chi ngân sách. www.themegallery.com LOGO
 26. 26. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 241 – XDCB dở dang• Nguyên tắc sử dụng TK 241 :- Khi công trình hoàn thành chủ đầu tư phải tiến hành tính toán phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác theo nguyên tắc : + Chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến TSCĐ nào thì tính trực tiếp cho TSCĐ đó. + Nếu liên quan đến nhiều đối tượng thì phải phân bổ theo các tiêu thức thích hợp. www.themegallery.com LOGO
 27. 27. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ1. Tài khoản sử dụngBên Nợ :- Chi phí thực tế về đầu tư XDCB, mua sắm, SCL tài sản cố định phát sinh- Chi phí đầu tư để cải tạo nâng cấp TSCĐBên Có :- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB, chi phí sửa chữa lớn- Giá trị TSCĐ hoàn thành hoặc giá trị công trình SCL được kết chuyểnSD Bên Nợ : Chi phí đầu tư XDCB dở dang www.themegallery.com LOGO
 28. 28. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ2. Phương pháp kế toán2.1 Mua sắm TSCĐ phải qua lắp đặt chạy thử (phần TSCĐ)2.2 Đầu tư XDCB1) Khi tạm ứng kinh phí của kho bạc : NợTK241 CóTK3362) Tập hợp chi phí đầu tư XDCB : NợTK2412 NợTK3113 (nếu có) CóTK3313) Rút dự toán để thanh toán chi phí đầu tư XDCB hoặc thanh toán cho người nhận thầu : NợTK331,2412 CóTK461,462,441 – Đơn có 008,009 www.themegallery.com LOGO
 29. 29. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ4) Khi quyết toán công trình XDCB NợTK211,213 NợTK441- Nguồn kinh phí được phép duyệt bỏ NợTK3118 – Phần chi phí không được phép duyệt bỏ phải thu hồi CóTK241 Căn cứ nguồn kinh phí hoặc quỹ đầu tư XDCB kế toán kết chuyển nguồn : NợTK661,662,635 NợTK441,431 CóTK466 www.themegallery.com LOGO
 30. 30. Add your company slogan V Kế toán đầu tư XDCB & sửa chữa lớn TSCĐ2.3 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ1) Tập hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ : NợTK2413 NợTK3113(nếu có) CóTK111,112,3312) Khi công trình SCL hoàn thành, quyết toán chi phí sửa chữa : NợTK 661,662,635 NợTK643 – trường hợp phải phân bổ CóTK2413 www.themegallery.com LOGO
 31. 31. www.themegallery.com LOGO 31

×