Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wakacje w mieście
Raport badawczy
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Spis treści
Slajdy
Metodologia badania 3
Czas wolny podczas wakacji 4-12
Mo...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-30 lipca 2014r. metodą interneto...
Czas wolny podczas wakacji
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Najwięcej respondentów (ponad 80%), zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, odpo...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy rzadziej deklarują udział w wymieni...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Podobnie jak w przypadku nauki formalnej, zwiększył się odsetek osób, które...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Prawie połowa badanych odpowiedziała, że w czasie wakacji zwiększyła się ic...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Czas poświęcony na różne aktywności
Zaznacz ile godzin w tygodniu poświęcis...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Ilość wolnego czasu podczas wakacji
Czy w czasie wakacji ilość Twojego czas...
Możliwości darmowego
spędzenia czasu wolnego w
mieście
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Wśród wymienionych możliwości spędzania wolnego czasu w Warszawie prawie 60...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Wśród respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania ...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Wśród badanych, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania woln...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Najbardziej popularnymi sposobami spędzania czasu wolnego okazały kina plen...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Wśród badanych mieszkańców Warszawy 62,6% słyszało o kinach plenerowych, a ...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Respondenci mieszkający w strefie podmiejskiej Warszawy rzadziej niż mieszk...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Znajomość możliwości darmowego spędzania wolnego czasu
57,5
55,9
43,9
39,6
...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu
A z której z tyc...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Deklarowane korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu
A z ...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu - og...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu – mi...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu – mi...
Struktura demograficzna
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
42%
58%
15-24 lata 25-34 lata
Struktura demograficzna
PŁEĆ KATEGORIA WIEKOW...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
17,9%
26,3%
19,9%
9,6%
5,5%
2,0%0,5%
18,3%
do 1000 zł 1001 - 2000 zł
2001 -...
Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014
Struktura demograficzna
N=404
6,1%
5,9%
7,1%
20,2%
8,4%
11,3%
4,2%
1,3%
6,9...
Kontakt
Piotr Zimolzak
p.zimolzak@swresearch.pl
+48 535 987 335
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warsaw Watch 8 wakacje w stolicy

427 views

Published on

8 edycja Warsaw Watch - wakacje w stolicy. Raport z badania SW Research. Porównujemy w nim zmiany jakie zaszły na przestrzeni roku w sposobie spędzania wakacji w Warszawie

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warsaw Watch 8 wakacje w stolicy

 1. 1. Wakacje w mieście Raport badawczy
 2. 2. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30
 3. 3. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-30 lipca 2014r. metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel , a do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 15 do 34 lat. Zebrano łącznie 404 w pełni wypełnione kwestionariusze, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 4,9 pkt. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 10 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. Wyniki badania zostały porównane z analogicznym badaniem przeprowadzonym w tym samym okresie 2013 roku. Badania przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl (dawniej StudentsWatch.pl). Metodologia badania
 4. 4. Czas wolny podczas wakacji
 5. 5. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Najwięcej respondentów (ponad 80%), zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, odpowiedziało, że w trakcje wakacji będzie spędzało czas wolny na spotkaniach ze znajomymi, przyjaciółmi. Kolejnymi deklarowanymi w 2014 roku sposobami spędzania wolnego czasu były wyjścia do kina (67%) oraz uprawianie sportu (66%). Wyjścia na koncerty i inne wydarzenia kulturalne zadeklarowała ponad połowa badanych. Prawie 30% respondentów odpowiedziało, że wakacje spędzi na samodzielnej nauce lub na wyjściach do muzeum/ na wystawę. 1/4 badanych zadeklarowała, że spędzi czas wolny w wakacje na wyjściach na mecz/ zawodowy sportowe lub wyjściach do teatru, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wśród podanych aktywności najmniejszy odsetek badanych (prawie 20%) wskazał naukę na kursach językowych, szkoleniach, warsztatach jako sposób spędzania czasu w wakacje. W porównaniu z rokiem 2013 o 5 punktów procentowych zmniejszyła się grupa badanych deklarujących wyjazd krajowy w wakacje oraz o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek deklaracji badanych, że czas wolny w wakacje spędzą oni zagranicą. Podsumowanie wyników (1/4)
 6. 6. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy rzadziej deklarują udział w wymienionych formach spędzania czasu wolnego niż mieszkańcy Warszawy. O 18 punktów procentowych mniejszy odsetek badanych spoza Warszawy niż zamieszkujących to miasto, zadeklarował jako formę spędzania czasu wolnego w wakacje spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi. Wyjścia do kina planuje ponad 51% respondentów, którzy zamieszkują strefę podmiejską i 72% badanych mieszkańców Warszawy. Znaczna część respondentów (37%) deklaruje, że w trakcie wakacji będzie pracować na ponad połowę etatu (tzn. na pracę zarobkową poświęci tygodniowo od 21 do 40 godzin), a 25,7% będzie pracować dłużej – od 41 do 100 godzin. Wyniki te zbliżone są do deklarowanych przez respondentów rok temu. Zwiększył się natomiast o 8,1 punktów procentowych odsetek osób, które na pracę zarobkową mają zamiar poświęcić więcej niż 101 godzin w tygodniu i o 8,4 punktów procentowych zmalał odsetek osób, którzy nie planują podjąć takiej pracy. W 2014 roku 30,2% badanych nie planuje spędzić czasu w wakacje na nauce formalnej, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z badaniem wcześniejszym. Wtedy takiej odpowiedzi udzieliło 63% respondentów. Ponad 50% badanych poświeci tej czynności od 1 do 20 godzin tygodniowo, podczas gdy w 2013 deklarował tak blisko co trzeci badany. Więcej niż 20 godzin tygodniowo na naukę formalną przeznaczy 18% badanych. Podsumowanie wyników (2/4)
 7. 7. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Podobnie jak w przypadku nauki formalnej, zwiększył się odsetek osób, które w wakacje wybierają naukę nieformalną (kursy, warsztaty). W 2013 roku 35% badanych odpowiedziało, że w ciągu tygodnia poświęca na taką formę aktywności od 1 do 20 godzin, a w roku 2014 było to już 61,8% respondentów. 18,4% badanych planuje przeznaczyć na naukę nieformalną więcej niż 21 godzin w tygodniu. 19,8% respondentów nie planuje w wakacje poświęcać czasu na taką aktywność, podczas gdy w 2013 roku deklarowało tak 59%. Badani deklarują zwiększenie ilości czasu wolnego w wakacje – 56,5% odpowiedziało, że w ciągu tygodnia ma ponad 40 godzin, w których może robić to, na co ma ochotę, podczas gdy w 2013 roku odsetek osób deklarujących te odpowiedzi był o 9,5 punktów procentowych mniejszy. Z 26% do 17,5% spadł odsetek osób, które odpowiedziały, że w czasie wakacji posiadają od 1 do 20 godzin wolnego czasu. Podsumowanie wyników (3/4)
 8. 8. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Prawie połowa badanych odpowiedziała, że w czasie wakacji zwiększyła się ich ilość czasu wolnego, co jest wzrostem o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu z minionym badaniem. 20,4% badanych twierdzi, że ma mniej czasu wolnego podczas wakacji i nie widać tu istotnej zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszył się natomiast odsetek osób, które uważają, że ilość wolnego czasu nie uległa zmianie – z 36% w roku 2013 do 31,7% w roku 2014. Zwiększenie ilości czasu wolnego bardziej deklarują mieszkańcy Warszawy (50%) niż mieszkańcy strefy podmiejskiej (41,7%). Jednocześnie 18,2% badanych mieszkańców Warszawy i 27,1% badanych mieszkańców strefy podmiejskiej odpowiedziało, że ich ilość wolnego czasu podczas wakacji zmniejszyła się. Podsumowanie wyników (4/4)
 9. 9. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał/a czas wolny w następujący sposób: * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi 80,9 67,2 65,8 52,8 43,1 29,2 85,5 72,5 66,9 55,8 46,4 29,4 67,1 51,4 62,4 43,9 33,1 28,5 84,0 70,0 67,0 50,0 48,0 30,0 spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi wyjścia do kina uprawianie sportu wyjścia na koncerty i inne wydarzenia kulturalne wyjazd krajowy samodzielna nauka np. na studia Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) Sposoby spędzania wolnego czasu (1/2)
 10. 10. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał/a czas wolny w następujący sposób: * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi 27,8 25,4 23,5 21,4 17,2 0,8 29,0 26,8 24,2 24,4 16,9 0,4 24,3 21,3 21,7 12,5 18,3 2,1 26,0 21,0 20,0 19,0 16,0 2,0 wyjścia do muzeum / na wystawę wyjścia na mecze / zawody sportowe wyjścia do teatru wyjazd zagraniczny nauka na kursach językowych, nauka na szkoleniach, warsztatach spędzę czas wolny w inny sposób Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) Sposoby spędzania wolnego czasu (2/2)
 11. 11. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Czas poświęcony na różne aktywności Zaznacz ile godzin w tygodniu poświęcisz w trakcie wakacji na: 2013 N=599 2014 N=404 6,6 15,0 21,7 18,0 37,0 38,0 25,7 27,0 9,1 1% 2014 2013 PRACĘ ZAROBKOWĄ 30,2 64,0 51,8 30,0 7,7 5,0 8,9 1,0 1,4 0,0 2014 2013 NAUKĘ FORMALNĄ (STUDIA, SZKOŁA) 19,8 59,0 61,8 35,0 8,9 5,0 8,0 1,0 1,5 0,0 2014 2013 NAUKĘ NIEFORMALNĄ (KURSY, WARSZTATY) 1,1 1,0 17,5 26,0 24,9 26,0 32,3 33,0 24,2 14,0 2014 2013 0 godzin 1-20 godzin 21-40 godzin 41-100 godzin 101-168 godzin CZAS WOLNY (TAKI, W KTÓRYM MOŻNA ROBIĆ TO, NA CO MA SIĘ OCHOTĘ)
 12. 12. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Ilość wolnego czasu podczas wakacji Czy w czasie wakacji ilość Twojego czasu wolnego: 47,9 50,0 41,7 44,0 20,4 18,2 27,1 20,0 31,7 31,8 31,2 36,0 Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) zwiększyła się zmniejszyła się nie uległa zmianie
 13. 13. Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego w mieście
 14. 14. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Wśród wymienionych możliwości spędzania wolnego czasu w Warszawie prawie 60% respondentów odpowiedziało, że słyszało o kinach plenerowych, co stanowi spadek o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Drugą formą aktywności w Warszawie, o której słyszeli badani są nowo powstałe siłownie plenerowe – znajomość takiej możliwości darmowego spędzania wolnego czasu zadeklarowało 55,9% respondentów. 43,9% badanych wie o możliwości grillowania po lewej stronie Wisły, 39,6% o Parku Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik a 37,8% o zwiedzaniu muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin. O festiwalu „Jazz na Starówce” słyszało 28,7% respondentów a prawie 1/4 o letnich spektaklach Teatru Polonia. 20,1% badanych deklaruje, że słyszało o festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich, a 13% - o festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” na Uniwersytecie Muzycznym. O żadnej z tych możliwości spędzania czasu wolnego w Warszawie nie słyszało 6,6%, co stanowi spadek w porównaniu z badaniem wcześniejszym o ponad 5 punktów procentowych. W przypadku każdego w wymienionych sposobów spędzania wolnego czasu większą znajomością wykazywali się mieszkańcy Warszawy w porównaniu do mieszkańców strefy podmiejskiej – jedynie znajomość festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” wskazał większy odsetek badanych spoza Warszawy niż jej mieszkańców. Podsumowanie wyników (1/6)
 15. 15. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Wśród respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu, 27,7% skorzystało z siłowni plenerowych. 26,6% brało udział w kinie plenerowym „pod chmurką” a 19% w grillowaniu po lewej stronie Wisły. Mniej popularne okazało się zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (13% wskazań), wizyta w Parku Odkrywców (12%), festiwal „Jazz na Starówce” (10,8%) oraz festiwal Strefa Ciszy (7,9%). Najmniej popularnymi możliwościami spędzania wolnego czasu okazały się letnie spektakle Teatru Polonia (5% wskazań) oraz festiwal „Od Chopina do Góreckiego” (3,5%). W porównaniu z rokiem poprzednim spadł o 26,8 punktów procentowych odsetek osób, które nie skorzystały z żadnej z wymienionych możliwości. W podziale na miejsce zamieszkania badanych, większy odsetek mieszkańców Warszawy niż mieszkańców strefy podmiejskiej korzystał z podanych możliwości spędzania czasu wolnego. Jedynie udział w festiwalu „Jazz na Starówce” zadeklarował większy odsetek mieszkańców okolic Warszawy niż samej stolicy. Podsumowanie wyników (2/6)
 16. 16. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Wśród badanych, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu w Warszawie 41,3% planuje skorzystać w trakcie tych wakacji z kina plenerowego a 33,2% z siłowni plenerowych. Prawie 30% deklaruje grillowanie po lewej stronie Wisły a ponad 20% wizytę w Parku Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik. 19,2% badanych planuje zwiedzać muzea w ramach darmowych dni odwiedzin a 13,4% wziąć udział w festiwalu „Jazz na Starówce”. 10,9% respondentów deklaruje udział w letnich spektaklach Teatru Polonia, 9,6% w festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich. Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią był udział w festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” na Uniwersytecie Muzycznym, a 8,9% badanych nie planuje korzystać z żadnej z wymienionych możliwości darmowego spędzania czasu wolnego w Warszawie. Większy odsetek mieszkańców Warszawy, niż mieszkańców strefy podmiejskiej deklaruje skorzystanie z wymienionych możliwości. 45,1% badanych mieszkańców Warszawy planuje udział w kinie plenerowym „pod chmurką”, podczas gdy wśród mieszkańców strefy podmiejskiej odsetek ten wynosi 29,9%. Skorzystanie z siłowni plenerowych planuje 35,8% mieszkańców stolicy i 25,4% mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy. Podsumowanie wyników (3/6)
 17. 17. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Najbardziej popularnymi sposobami spędzania czasu wolnego okazały kina plenerowe „pod chmurką” i siłownie plenerowe. Podczas gdy prawie 60% ogółu badanych deklaruje znajomość kin plenerowych i siłowni plenerowych w Warszawie, z tej możliwości spędzania wolnego czasu korzysta prawie 30% deklarujących znajomość takich form. O grillowaniu po lewej stronie Wisły słyszało 43,9% badanych, a z tej możliwości skorzystało 19%. Park Odkrywców odwiedziło 12% badanych, podczas gdy znajomość takiej formy rozrywki zadeklarowało prawie 40%. O możliwości zwiedzania muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin słyszało 37,8% badanych, a 13% zadeklarowało, że skorzystało z tej aktywności. Festiwal „Jazz na Starówce” zna 28,7%, a uczestniczyło w nim 10,8% badanych deklarujących znajomość wymienionych możliwości spędzania wolnego czasu. O letnich spektaklach Teatru Polonia słyszał co czwarty badany, a brało w nich udział 5% respondentów. 7,9% badanych brało udział w festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich a znajomość tego festiwalu zadeklarowało 20,1%. Festiwal „Od Chopina do Góreckiego” na 13% badanych, a uczestniczyło w nim 3,5%. 6,6% badanych zadeklarowało, że nie słyszało o żadnej z wymieniony możliwości spędzania wolnego czasu, a 26,2% mimo ich znajomości, nie skorzystało z żadnej. Podsumowanie wyników (4/6)
 18. 18. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Wśród badanych mieszkańców Warszawy 62,6% słyszało o kinach plenerowych, a 59,2% o siłowniach plenerowych. Z takich możliwości spędzenia wolnego czasu skorzystało ok. 30% badanych, deklarujących ich znajomość. Grillowanie po lewej stronie Wisły zna 45,4% badanych mieszkańców Warszawy, a skorzystało z tej możliwości 19%. Ponad 40% zna Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik oraz możliwość zwiedzania muzeów w ramach dni odwiedzin, a z tych form aktywności skorzystało odpowiednio 12,9% oraz 14,5% badanych. Wśród badanych mieszkańców Warszawy 29,5% zna festiwal „Jazz na Starówce”, a uczestniczyło w nim 9,5%. Co czwarty respondent mieszkający w Warszawie zna letnie spektakle Teatru Polonia a udział w nich zadeklarowało 4,8% badanych. Co piąty warszawiak słyszał o festiwalu Strefa Ciszy a 7,8% wzięło w nim udział. Festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” zna 11,7% badanych mieszkańców stolicy, a uczestniczyło w nim 3,5%. 28% badanych mieszkańców Warszawy nie słyszało o żadnej z podanych możliwości. Podsumowanie wyników (5/6)
 19. 19. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Respondenci mieszkający w strefie podmiejskiej Warszawy rzadziej niż mieszkańcy stolicy słyszeli i korzystali z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu. Prawie połowa spośród nich słyszała o siłowniach plenerowych, a skorzystało z nich 23,8%. Kina plenerowe „pod chmurką” zna 41,9% badanych ze strefy podmiejskiej Warszawy, a skorzystało z nich 15,9%. Większy odsetek (19%) skorzystał z możliwości grillowania po lewej stronie Wisły, podczas gdy znajomość takiej możliwości spędzania czasu zadeklarowało mniej badanych (39,4%). Po 30% badanych spoza Warszawy zna Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik oraz możliwość zwiedzania muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin, a z tej formy spędzania wolnego czasu korzystało odpowiednio 9,7% oraz 8,5% respondentów. Festiwal „Jazz na Starówce” zna 26,2% badanych ze strefy podmiejskiej Warszawy a uczestniczyło w nim 14,5% z nich. Festiwal Strefa Ciszy oraz letnie spektakle Teatru Polonia zna po 19,7% respondentów mieszkających w okolicach Warszawy, a uczestniczyło w nich odpowiednio 8,1% i 5,8% badanych. Znajomość festiwalu „Od Chopina do Góreckiego” deklaruje 16,6% badanych mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy a uczestnictwo w nim – 3,5%. Wśród badanych mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy 20,6% nie brało udziału w żadnej z wymienionych możliwości spędzenia czasu wolnego w stolicy, przy czym nieznajomość którejkolwiek z nich zadeklarowało 7,1%. Podsumowanie wyników (6/6)
 20. 20. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Znajomość możliwości darmowego spędzania wolnego czasu 57,5 55,9 43,9 39,6 37,8 28,7 24,1 20,1 13,0 6,6 62,6 59,2 45,4 42,8 40,3 29,5 25,5 20,3 11,7 6,5 41,9 45,9 39,4 30,1 30,0 26,2 19,7 19,7 16,6 7,1 68,5 39,9 37,2 16,2 15,1 8,4 11,9 kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi
 21. 21. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? 27,7 26,6 19,0 13,0 12,1 10,8 7,9 5,0 3,5 26,2 29,1 30,2 19,0 14,5 12,9 9,5 7,8 4,8 3,5 28,0 23,8 15,9 19,0 8,5 9,7 14,5 8,1 5,8 3,5 20,6 25,3 16,1 7,3 3,5 5,3 1,5 53,0 siłownie plenerowe kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich, grillowanie przy brzegu Wisły zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik festiwal "Jazz na Starówce" festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich letnie spektakle Teatru Polonia festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie skorzystałem/am z żadnej z tych możliwości Ogółem 2014 (n=377) Mieszkańcy Warszawy (n=283) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=94) Ogółem 2013 (n=608) * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu
 22. 22. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Deklarowane korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystasz w trakcie tych wakacji? 41,3 33,2 29,7 20,8 19,2 13,4 10,9 9,6 5,9 8,9 45,1 35,8 30,5 21,5 20,6 14,7 10,9 10,2 5,9 9,3 29,9 25,4 27,4 18,6 14,9 9,6 11,0 7,9 5,9 7,9 kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich, siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) Festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie skorzystam z żadnej z tych możliwości Ogółem 2014 (n=377) Mieszkańcy Warszawy (n=283) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=94) * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu
 23. 23. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu - ogółem 57,5 55,9 43,9 39,6 37,8 28,7 24,1 20,1 13,0 6,6 26,6 27,7 19,0 12,1 13,0 10,8 5,0 7,9 3,5 26,2 kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości słyszał (N=404) korzystał** (n=377) Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu
 24. 24. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu – mieszkańcy Warszawy 62,6 59,2 45,4 42,8 40,3 29,5 25,5 20,3 11,7 6,5 30,2 29,1 19,0 12,9 14,5 9,5 4,8 7,8 3,5 28,0 kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości słyszał (n=303) korzystał** (n=283) Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu
 25. 25. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu – mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy 45,9 41,9 39,4 30,1 30,0 26,2 19,7 19,7 16,6 7,1 23,8 15,9 19,0 9,7 8,5 14,5 8,1 5,8 3,5 20,6 siłownie plenerowe kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich letnie spektakle Teatru Polonia festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości słyszał (n=101) korzystał** (n=94) Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu
 26. 26. Struktura demograficzna
 27. 27. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 42% 58% 15-24 lata 25-34 lata Struktura demograficzna PŁEĆ KATEGORIA WIEKOWA 51% 49% kobieta mężczyzna N=404
 28. 28. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 17,9% 26,3% 19,9% 9,6% 5,5% 2,0%0,5% 18,3% do 1000 zł 1001 - 2000 zł 2001 - 3000 zł 3001 - 4000 zł 4001 - 6000 zł 6001 - 8000 zł powyżej 8001 zł odmowa odpowiedzi Struktura demograficzna STATUS NA RYNKU PRACY * DOCHODY NETTO N=404 45,4% 40,3% 17,1% 10,4% 1,6% pracuję na cały etat uczę się/ studiuję pracuję na część etatu zajmuję się domem emeryt / rencista *Możliwość wyboru wielu odpowiedzi
 29. 29. Warsaw Watch – wakacje w mieście – lipiec 2014 Struktura demograficzna N=404 6,1% 5,9% 7,1% 20,2% 8,4% 11,3% 4,2% 1,3% 6,9% 6,3% 3,4% 7,8% 0,9% 0,3% 1,1% 1,4% 5,5% 2,0% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz DZIELNICA ZAMIESZKANIAMIEJSCE ZAMIESZKANIA 75,0% 5,3% 4,9% 3,4% 2,9% 2,4% 1,9% 0,8% 0,8% 2,6% Warszawa Piaseczno Otwock Wołomin Mińsk Mazowiecki Żyrardów Legionowo Pruszków Sochaczew inna miejscowość, jaka? * Tylko mieszkańcy Warszawy n=303
 30. 30. Kontakt Piotr Zimolzak p.zimolzak@swresearch.pl +48 535 987 335

×