Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla Estratègic del Turisme deSant Cugat del VallèsSant Cugat, és una destinació turística urbana, on elvisitant “creix” vi...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsÍndex 2①Arena competitiva:a) Recursos 3b) Línies de productes 5c) Públic...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Oferta 3a) Recursos:L’oferta turística de Sant ...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Oferta 4Ecosistema (*)empresarialtecnològic i c...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès5b) Línies de productesEls 7 recursos claus defineixen 5 grans línies de...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Demanda 6c) Públics objectius:Entenem per públi...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès7Debilitats,•La planificació conjunta•La coordinació entre els agents•La...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès8a) Missió i Visió,②②②② Estratègia turística de Sant Cugat del Vallès“El...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès9Vector rellevants de ladiferenciacióAtributs associats als vectorsestra...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès10“Entorn per a lainnovació i l’excel·lènciaturística a prop deBarcelona...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès11Sant Cugat, és una destinació turística urbana, on elvisitant “creix” ...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsEstructurar l’oferta de producte/ impulsar el turisme cultural: elaborar...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsImplementar sistemes de treball i eines que facilitin la planificació tu...
Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla Estratègic de Turisme

646 views

Published on

Sant Cugat aposta per la transferència de coneixement com a element clau de promoció turística

L’Ajuntament dóna un nou impuls al sector del turisme educatiu, empresarial i tecnològic com a element de reactivació i dinamització econòmica

El Pla Estratègic de Turisme, elaborat amb la Diputació de Barcelona, detecta altres recursos clau per atraure visitants com l’important clúster cultural de la ciutat i el Monestir

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla Estratègic de Turisme

 1. 1. Pla Estratègic del Turisme deSant Cugat del VallèsSant Cugat, és una destinació turística urbana, on elvisitant “creix” vivint experiències úniques, a prop deBarcelona
 2. 2. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsÍndex 2①Arena competitiva:a) Recursos 3b) Línies de productes 5c) Públics objectius 6d) DAFO resum 7②Estratègia per el turisme de Sant Cugata) Missió i visió 8b) Estratègia Competitiva 9c) Posicionament 10d) U.S.P 11③Full de ruta 2013 / 2017 12
 3. 3. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Oferta 3a) Recursos:L’oferta turística de Sant Cugat del Vallès es basa sobre 7 recursos clau, suma d’unnombre de recursos, valors, característiques que fan del municipi un lloc atractiuper viure o desenvolupar una activitat empresarial.Una part d’aquests recursos són atípics. La posada en valor d’aquests recursos noconvencionals recolza una aposta decidida per un model de desenvolupamentturístic diferent, en sintonia amb l’estil del municipi.Exemples il·lustratiusClúster “cultural” Monestir• Agenda cultural amb 260activitats• Mercantic• 53 empreses d’activitatsartístiques, recreatives identreteniment• 6 galeries d’art• Mix de cultura• Nivell de formació• Etc.• És part delposicionament actual deSant Cugat• És un legat patrimonialhistòric de gran valor• Té vocació d‘iconaSant Cugat +BarcelonaCollserola• Proximitat i excel·lentcomunicació• Complementarietat del’oferta• Possibilitat de generaroferta combinada• Sinergies i palanquescomercial, etc.• És el punt d’unió ambBarcelona i a la vegadaés la garantia d’unambient diferent a SantCugat.• A més és un espai de11.000 ha ondesenvolupar activitatsmulti segments
 4. 4. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Oferta 4Ecosistema (*)empresarialtecnològic i científic.Creapolis - Esade• 4 Centres Universitaris• 269 empreses del sectorcientífic i tecnològic• Empreses icona: RocheDiagnòstic, HP, Esteve,Creapolis, etc.• És part del conjuntuniversitari però té uncaràcter únic que elconverteix en un recursicònicCAR• És també un equipamentúnic, que comparteix elsvalors de competitivitat-performance,excel·lència, etc. propisdel “ecosistema”(*) Ecosistema empresarial: entorn favorable a l’activitat empresarial amb vocació d’emprenedoria i d’innovació que propicia oportunitatsde negoci per el turisme, aprofitant l’activitat de les pròpies empreses (Ex: MICE Clàssic) i/o també generant noves formes de turisme ambvalor afegit (Turisme de transferència de coneixement).Els recursos claus es combinen amb altres recursos importants - tot i que amb menorcapacitat de diferenciació - per dissenyar productes enfocats als públics objectius dela destinació (ver. Pag.6)Golf de SantCugatComerç dequalitat en unentorn de qualitatEsdevenimentsRestauració dequalitat a preuraonableHípiques (*)
 5. 5. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès5b) Línies de productesEls 7 recursos claus defineixen 5 grans línies de productesEcosistemaempresarialtecnològic i científic.Creapolis - Esade CARSant Cugat +BarcelonaCollserola Clúster cultural Monestir• Turisme MICE• Turisme de industria viva o de descoberta tecnològica• Turisme “corporate”• Turisme educatiu• Turismeesportiu• Turisme Familiar• Turismedenatura• Turisme Cultural“Turisme de transferència deconeixement”La transferència de coneixement és a la vegada un concepte transversal que s’aplica a cada línia deproducte per crear una oferta que participi del creixement del visitant turístic .①①①① Arena competitiva / Oferta
 6. 6. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès①①①① Arena competitiva / Demanda 6c) Públics objectius:Entenem per públics objectius perfils de consumidors que poden tenir més afinitatamb la destinació i per als quals definirem el posicionament i desenvoluparem elconjunt del mix de màrqueting.Els públics objectius hauran de ser degudament segmentats (per exemple a travésde variables geogràfiques, sociodemogràfiques, hàbits de consum d’oci, etc.) perpoder desenvolupar accions de màrqueting molt enfocades.Les famílies amb nenspetitsPersones vinculades al mondels estudiantsEmpreses innovadores iemprenedorsInvestigadors, científics Turistes atrets perBarcelona
 7. 7. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès7Debilitats,•La planificació conjunta•La coordinació entre els agents•La gestió de la informació interna iexterna•L’oferta de productes estructurats•La promoció•La comercialitzacióAmenaces,•Desenvolupar un model aliè alposicionament de la ciutat de SantCugat•No tenir en compte la capacitat decarrega de la destinació•No atendre les prioritats a curt terminide sectors econòmics vinculatsdirectament o indirectament al turisme(Ex. Comerç, sector cultural, etc.)•Apostar per un model no diferenciatFortaleses,•Recursos culturals (Ex. Monestir,agenda cultural, etc.)•Recursos atípics i diferenciadors (Ex.CAR, empreses líders, Creapolis,Mercantic, etc.)•Valors intrínsecs del municipi (Ex.qualitatde vida, innovació, emprenedoria, etc.)Oportunitats,•Assolir un lideratge en novestemàtiques de turisme basades enrecursos no convencionals•Convertir-sese en un “partner”privilegiat de la destinacióBarcelona①①①① Arena competitiva / DAFOd) DAFO
 8. 8. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès8a) Missió i Visió,②②②② Estratègia turística de Sant Cugat del Vallès“El turisme participa de la projecció de Sant Cugat del Vallès com a ciutat atractivaper viure i on es desenvolupa una important activitat econòmica, complementael model econòmic del municipi generant riquesa i permet la posada en valor de lacultura i del patrimoni. El turisme a Sant Cugat del Vallès sinscriu en un model deciutat sostenible; subscriu i contribueix a assolir els reptes de la innovació il’excel·lència, afegint un nou marc de relació entre els actors implicats de formadirecta o indirecta en aquesta nova activitat que ha de permetre seguir millorant enla vocació de servei del municipi”“Sant Cugat del Vallès esdevé a mig-llarg termini una destinació que complementael mapa turístic de la província de Barcelona; proposa un model de turismeurbà innovador tant pel contingut de l’oferta com per el sistema de gestió, latipologia o perfil dels actors que integren la cadena de valor i l’òptim aprofitament deles sinergies que potencia la proximitat i connexió directa amb Barcelona. ”
 9. 9. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès9Vector rellevants de ladiferenciacióAtributs associats als vectorsestratègicsExcel·lència, emprenedoria, dinamisme, son elements de l’ADN deSant Cugat que han de proveir un avantatge competitiu al modelturístic de la ciutatInnovació en línies de productes complementàries on Sant Cugatdisposa de barreres d’entrada fortes (*)El teixit empreses líders / universitats de prestigi (ecosistema) iles sinergies potencials i reals que suposa són elements claus de ladiferenciació i a més són difícilment reproduïblesL’estil i el marc de vida han d’inspirar el disseny de l’oferta turísticaLa connexió a Barcelona com a marca turística global ha de proveirun altre avantatge competitiuEstratègiaClàssicaDisruptivaDiferenciació Lideratge encostosEnfocamentBlue OceanInnovacióEcosistemaEmpreses /universitatsBarcelonaLife style StCugat9Valors deSant Cugat②②②② Estratègia turística de Sant Cugat del VallèsSant Cugat competeix amb unaestratègia de diferenciaciób) Estratègia competitiva(*) Els productes turístics basats en les empreses de SantCugat o en instal·lacions com Creapolis o el CAR sóndifícilment reproduïbles en altres destinacions. En aquestsentit aquests productes són “barreres d’entrada” per nouscompetidors en aquests segments.
 10. 10. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès10“Entorn per a lainnovació i l’excel·lènciaturística a prop deBarcelona”“Entorn per a lainnovació i l’excel·lènciaturística a prop deBarcelona”Sant Cugat s’obre (ara) alvisitant oferint tot el que jasedueix empreses líders ifamílies d’arreu del mónSant Cugat s’obre (ara) alvisitant oferint tot el que jasedueix empreses líders ifamílies d’arreu del mónPròxima aBarcelonaAmb unentornatractiuQue escaracteritza pelseu dinamismeempresarialAllunyadadelsparadigmesdel turismeJove, amigadels infantsOn es percepsensibilitat iexigènciaUn espai deconvivència deculturesOn la societatcivil volprotagonismeAmb sòlidesarrels culturalsUna ciutat delconeixementAmb patrimonihistòric, culturali natural②②②② Estratègia turística de Sant Cugat del Vallèsc) Posicionament“La promesa vinculada alposicionament és que cada visitantque opta per la destinació “SantCugat” té la certesa de gaudir d’unaexperiència excel·lent i innovadora, enun espai de qualitat dissenyat perpersones que valoren un marc de vidaúnic, tocant a Barcelona”Aquesta promesa es fa palès:•En el disseny dels productes•En les pautes de servucció•En el to i contingut de la comunicació•En les eines i suports de la promoció•...En definitiva en tot el màrqueting mix ien tota la cadena de valor de ladestinació
 11. 11. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès11Sant Cugat, és una destinació turística urbana, on elvisitant “creix” vivint experiències úniques, a prop deBarcelona.El Missatge a transmetre com a destinació turística és que Sant Cugat,•És una ciutat acollidora,•que pot sorprendre els visitants,•una ciutat on neixen iniciatives i propostes,•que poden enriquir i fer créixer,•una ciutat on la cultura, la natura, l’esport formen part d’un estil de vida únic i dequalitat,•que atrau famílies, empreses i universitaris d’arreu del món,•En definitiva, entitats i persones que participen d’un model de ciutat basat en lainnovació i lexcel·lència•on es poden desenvolupar noves formes d’oci de valor afegit•tu també ets benvingut en una destinació tan diferent,•I tan a prop②②②② Estratègia turística de Sant Cugat del Vallèsd) USP (Unique Selling proposition)
 12. 12. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsEstructurar l’oferta de producte/ impulsar el turisme cultural: elaborar novesexperiències turístiques, p. Ex les visites de nit amb notes musicals, la visitanocturna les llegendes del Monestir o la vista el dia a dia dels monjosEstructurar l’oferta de producte/potenciar l’eix comercial del centre-> dissenyaraccions per incrementar el benefici del turisme pel comerç: p. Ex Ruta de latapa, l’acció comercial de productes de la terra, el ral·li de cotxes SantCugat-Tibidabo, La Fira vintage que es fa cada primer diumenge de mes al’Av Graells....Desenvolupar la comercialització/establir relacions amb partners estratègics->Definir un marc de col·laboració amb FGC en l’àmbit turístic on, entred’altres, es crearà un paquet turístic que inclourà el transport i la visita alMonestir.Construir i assentar el posicionament/desenvolupar Eines de promoció-> lacreació d’una nova estructura per la plana web de turisme.Full de ruta 2013-2017Pla d’acció
 13. 13. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del VallèsImplementar sistemes de treball i eines que facilitin la planificació turística ensintonia amb altres sectors econòmics del municipi/ creació d’una taula deturisme amb el sector hoteler del municipiDesenvolupaments comercial/crear el wellcome pack o App-> S’hadesenvolupat un apartat dins de l’App de l’associació de comerciants, ambrutes, que potencia l’oci i el turisme de la ciutatDesenvolupaments comercial/crear el wellcome pack o App-> S’ha creat unseguit de material turístic de la ciutat en diferents idiomesEstablir relacions amb els partners estratègics/apropar-se a l’Agència Catalanade Turisme, Diputació de Barcelona i Turisme Barcelona, oferint famtripspels agents amb l’objectiu d’ensenyar els nostres atractius
 14. 14. Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès

×