Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6017 ycasadevall viu catalunya, viu els castells

218 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6017 ycasadevall viu catalunya, viu els castells

 1. 1. PAC 4 de l’assignatura El turisme com a pràctica de consum del màster en gestió cultural de la UOC .Autor: Yolanda Casadevall Pino Viu Catalunya Viu els castells Pa r t i c i p a e n u n a a c t i v i t a t d e c l a r a d a P a t r i mo n i I mma t e r i a l d e l a H u ma n i t a t p e r l a
 2. 2. • Activitat única a tot Els castellsel món.• Tradició catalanacentenària.• Declarats PatrimoniImmaterial de laHumanitat.• Fomenten valorssocials com lasolidaritat, lacohesió social i laintegració, ipotencien elsentiment depertinença a una Evilaclara a www.panoramio.comidentitat cultural.
 3. 3. Montblanc • Nucli antic declarat conjunt monumental i artístic. • Pintures rupestres declarades patrimoni de la humanitat. • Ciutat origen de la llegenda de Sant Jordi. • Emplaçament de la coneguda Setmana Medieval de Montblanc. • Subseu cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2012.www.concadebarbera.info
 4. 4. Cap de setmana casteller a Montblanc  Producte innovador que ofereix turisme cultural sostenible, basat en la creativitat i la participació del turista.  Prioritza l’experiència cultural sobre el benefici per no sobreexplotar els recursos ni degradar el territori i garantir la sostenibilitat local.  Treballa amb els agents locals públics, privats i del tercer sector per potenciar l’economia de la zona: és una eina de desenvolupament i cohesió social.  Requereix una inversió inicial mínima perquè aprofita els recursos existents i es basa en aspectes culturals subjectius.  Permet desestacionalitzar l’afluència de turistes, diversificar l’oferta i ampliar elhttp://usuaris.tinet.cat/torraire/ mercat de la demanda.
 5. 5. Programa Divendres Arribada a Montblanc Presentació de la colla i explicació teòrica per introduir els participants al món casteller Dotació del vestuari típic casteller Participació a l’assaig de l’actuació Sopar de germanor al local després de l’assaig Dissabte Trasllat en autocar fins a la localitat de l’actuació Participació en la pinya dels castells o bé en activitats alternatives (acompanyament dels grallers, del cap de colla, etc.) Tornada a Montblanc amb autocar Dinar amb productes típics de la zona Diumenge Dia lliure, amb possibilitat de concertar activitats addicionals http://usuaris.tinet.cat/torraire/  Visita guiada per la vila de Montblanc  Visita interactiva a la vila de Montblanc amb un passi en 3D del DVD “La llegenda de Sant Jordi”  Visita a les muralles amb degustació final de vins El paquet de tres dies inclou l’allotjament amb esmorzar a fondes del nucli antic de Montblanc que el client podrà escollir en funció de les seves preferències. El client s’emportarà de record l’equipació dels Torraires de Montblanc, un llibre del món dels castells i un certificat d’assistència.
 6. 6. Públic objectiu El turista cultural: elevat valor afegit i poder adquisitiu i nivell cultural generalment alts. Busca experiències per al desenvolupament personal i, si han estat valuoses, no mostra preocupació pel cost del producte. Si està satisfet, compartirà l’experiència amb amics i coneguts (així incitarà a nous turistes) i és possible que vulgui repetir. Turista fidelitzat a Catalunya que té com a motivació principal conèixer la cultura catalana a fons. Turista que viatja en grup (parella, família amb fills a partir de 8 anys o grups d’amics. Tot i que és una activitat amb un públic molt ampli, per evitar possibles riscos l’activitat es dirigirà a un grup d’edat d’entre 20 i 40 anys. Presenta un nivell educatiu mitjà-alt i està acostumat a utilitzar Internet com a font d’informació i de recerca d’experiències i de noves destinacions turístiques.
 7. 7. Objectius estratègics• Promoure i donar a conèixer la cultura viva catalana a partir del fet casteller.• Incrementar i diversificar l’oferta turística de la zona mitjançant la creació denous productes turístics que permetin desestacionalitzar la demanda.• Posicionar Montblanc en el segment del turisme cultural sostenible.• Dissenyar polítiques i estratègies de promoció i comercialització eficients pertal d’incrementar el nombre de turistes.• Crear un producte turístic compacte per tal que el desenvolupament del’activitat turística generi sinèrgies i contribueixi al desenvolupament local.• Articular els recursos immaterials, serveis i oferta existent com a producteturístic.• Enfortir la col·laboració i la cooperació dels diversos agents turístics delterritori fomentant la col·laboració entre els sectors públic – privat – tercersector.• Fer partícip a la població de la importància del fet turístic.• Reforçar el fet identitari i la cohesió social de la població local gràcies a laseva participació en el fet turístic i al contacte amb d’altres cultures.• Fomentar l’ús de les eines de la web 2.0 en la promoció, comercialització igestió d’un producte turístic. elpatidigital.wordpress.com
 8. 8. Avantatges competitius• Diferenciació.• Producte i atenció personalitzats.• Participació activa per part del turista en tot el procés del fet turístic.• Ús d’eines de participació i interacció a la xarxa.• Poca inversió inicial.• Explotació turística basada en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.• Foment dels valors socials.• La tradició castellera ha estat declarada per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat.• Potencial de la localitat.• Foment del fet turístic com a experiència de creixement individual.• Planificació de l’activitat amb antelació gràcies a que es disposa del calendari d’actuacions amb un any d’antelació.• Combinació de coneixement teòric i vivència http://usuaris.tinet.cat/torraire/ personal.• És un nínxol de mercat sense competència amb un gran potencial de negoci.
 9. 9. Web 2.0El tipus de turista al qual es destina aquest producte és un usuari habitualde les noves teconologies. Per aquest motiu s’utilizarà com a based’organització, promoció i comercialització la web de l’Àrea de Turisme iProjecció Exterior de l’Ajuntament de Montblanc i totes les xarxes socialsdisponibles: Tot el procés de La promoció i Aquestes eines consulta d’informació màrqueting del faciliten el boca-orella i reserva es podrà fer producte també es entre possibles a través de la xarxa. basaran en l’ús de la usuaris. web 2.0. D’aquest manera Font d’informació s’eliminen els Tot això es tradueix real: detecció de intermediaris externs en una reducció dels noves necessitats i i es facilita l’accés costos. adaptació a un entorn directe al producte. canviant. en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 10. 10. Gamma de preus Transport Restauració Fonda Cal Blasi Assegurança Aportació als Torraires Fonda dels Àngels Vestuari Certificat dassistència i Fonda Riuot llibre Marge de benefici Allotjament 0 50 100 150 200 250Aquests preus són per persona en habitació doble amb esmorzar. Per a d’altres opcions, contacteu ambl’Àrea de Turisme i Promoció Exterior de Montblanc.
 11. 11. Sinèrgies del producte L’Àrea de Turisme i Els Torraires de Projecció Exterior de Montblanc l’Ajuntament deaconsegueixen una Montblanc té una nova font de nova font d’ingressos finançament i de i una nova eina de promoció. promoció de la Cap de setmana població. casteller a El turista coneix una Els establiments Montblanc tradició catalana locals obtenen declarada Patrimoni beneficis directes i Immaterial de la indirectes de la Humanitat per lacomercialització del UNESCO i producte. aprofundeix en la cultura de la zona.
 12. 12. Des de l’Àrea de Turisme i PromocióExterior de l’Ajuntament de Montblanc agraïm la vostra atenció i esperem veure-us ben aviat!www.montblancmedieval.cat

×