GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 3...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              P...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 5 o...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              P...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Pag...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                         Page 12 of ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 13 ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              P...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Pag...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 1...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Pag...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sua chua cac benh cua may tinh

1,145 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,145
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sua chua cac benh cua may tinh

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 2 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . S a ch a các b nh c a Máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, CASE & NGU N qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng MAIN_BOARD . không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . VI X LÝ - CPU 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát B NH RAM . ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng _HDD, CDROM thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . T_B NH P XU T DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER CARD M R NG 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : L P RÁP M.TÍNH Boot Failure Insert BOOT Diskete in A CÀI WINDOW 98 Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài CÀI WIN2000, XP l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t. 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m PARTION MAGIC so v i t c ñ th c .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 2 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET - Máy tính là m t b máy g m nhi u thi t b k t h p l i c ng v i ph n m m ñi u khi n ñã t o lên m t b máy tinh vi và ph c Dowload G.Trình t p, b t k hư h ng m t thi t b ph n c ng nào hay l i do ph n m m ñ u làm cho máy tính b tr c tr c PH N S / CH A - ð s a ch a t t b n c n có c ki n th c v ph n c ng và ph n m m c a máy tính, các ki n th c ñó ñã ñư c trình bày trong các chương trên. - Sau ñây là các b nh hư h ng liên quan ñ n ph n h p máy, nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a . Các b nh thưòng g p c a máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 2 Trong các b nh trên thì B nh 1, B nh 2 và B nh 6 thông thư ng do h ng Mainboard còn các b nh khác thư ng do h ng RAM, Card Video, c ng ho c l i ph n m m Nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . Nguyên nhân : ( do m t trong các nguyên nhân sau ) H ng b ngu n ATX H ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard H ng công t c t t m Power On Ki m tra : S d ng m t b ngu n t t ñ th , n u máy ho t ñ ng ñư c thì dohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 2 h ng b ngu n trên máy => Phương pháp s a ngu n ñư c ñ c p chương CASE và NGU N . Ki m tra công t c t t m ho c dùng Tô vít ñ u ch p tr c ti p hai chân P.ON trên Mainboard => N u máy ho t ñ ng là do công t c không ti p xúc . Các bi n pháp trên v n không ñư c là do h ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard . M ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard => B n hãy dò ngư c t chân P.ON ( chân c p ngu n cáp 20 chân, chân có dây m u xanh lá là P.ON ) v ñ bi t IC khu ch ñ i ñ m Damper, dò m ch ñi u khi n ngu n theo sơ ñ trên, ki m tra Transistor trên ñư ng P.ON trên , ki m tra ñi n áp nuôi (5V) c p cho IC Damper, thay th IC Damper . - N u m ch ho t ñ ng thì sau khi b t công t c, chân P.ON ñang t 3V gi m xu ng 0V . => Dùng máy hàn khò hàn l i IC Chipset nam Sourth Bridge Phng pháp s d ng máy hàn khòhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 2 Máy hàn khò có 2 tri t áp là - Tri t áp ch nh nhi t ñ là HEAT - Tri t áp ch nh gió là AIR - Nút ch nh nhi t ñ b n ñ ch ng 30 ñ n 40% , ho c kho ng 400o C ( n u máy có ñ ng h ño nhi t ) - Nút ch nh gió b n ñ 40% . S d ng máy hàn hơihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 2 - Hàn l i Chipset Sourth Bridge - Khi hàn b n pha nh a thông vào nư c r a m ch in r i quét lên lưng IC . - ðưa m hàn ñ u kh p trên lưng IC, khi c m giác t i nhi t ñ nóng ch y c a thi c thì dùng Panh n nh IC xu ng ñ m i hàn ti p xúc, Chipset là IC chân g m . Chipset Sourth Bridge là IC chân g m B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n, qu t ngu n quay khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 2 Nguyên nhân : Ngu n m t ñi n áp P.G H ng CPU H ng Mainboard L i ph n m m trên ROM BIOS H ng loa bên trong máy và Ram ho c Card video ñ ng th i = N u các thi t b trên t t mà l i Ram hay Card Video thì có ti ng kêu khi kh i ñ ng . = N u h ng các ñĩa thì v n lên màn hình, v n báo phiên b n Bios Ki m tra : B n c n ki m tra ñ k t lu n xem có ph i do Mainboard ho c CPU hay không ? Trư c tiên hãy thay m t b ngu n ATX t t ñ lo i tr , n u thay ngu n khác mà máy ch y ñư c thì do h ng ngu n trên máy = B n s a b ngu n trên máy = lưu ý chân PG ( m u xám ) khi qu t ngu n quay chân này ph i có ñi n áp kho ng 3V ñ n 4V, n u chân này không có ñi n thì máy không kh i ñ ng ñư c . PG ( Power Good = Ngu n t t ) Ki m tra loa bên trong máy và ch c ch n r ng loa bên trong máy v n t t.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 2 Loa báo s c cho máy tính Tháo RAM, Card Video và các ñĩa ra kh i máy ch ñ l i CPU g n trên Mainboard r i b t công t c ngu n ñ ki m tra . = N u không có ti ng kêu loa thì = Mainboard ho c CPU chưa ho t ñ ng . = Thi t l p l i Jumper cho ñúng t c ñ BUS c a CPU ( v i Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 ) = N u ñã thao tác như trên nhưng máy v n không có các ti ng bíp dài loa là h ng Mainboard ho c h ng CPU = S a ch a Mainboard ñư c ñ c p ph n sau B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp.....Bíp......Bíp...... có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . Nguyên nhân : Máy b l i RAM = L i RAM thư ng phát ra nh ng ti ng Bíp....... dài liên t c . Máy b h ng Card Video = H ng Card Video thư ng phát ra m t ti ng Bíp.......dài và ba ti ng Bip Bip Bip ng n .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 2 Ki m tra S a ch a : N u máy có nh ng ti ng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên t c thì thông thư ng do l i RAM, b n hãy tháo RAM ra kh i Mainboard , dùng d u RP7 làm v sinh s ch s chân ti p xúc trên RAM và khe c m sau ñó g n vào và th l i . V sinh s ch khe c m RAM b ng d u RP7 ho c b ng xănghttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 2 V sinh s ch chân RAM cho kh năng ti p xúc t t nh t N u không ñư c thì b n hãy thay m t thanh RAM m i r i th l i N u máy có m t ti ng Bíp dài và nhi u ti ng bíp ng n thì thông thư ng là do l i Card Video . = B n hãy v sinh chân Card Video và khe c m Card Video tương t chân RAM . V sinh khe c m AGP V sinh chân c m Card video = N u không ñư c b n hãy thay m t Card Video t t cùng lo i r i th l i . B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo hhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 2 th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ( ðĨA KH I ð NG B H NG, CHO ðĨA H TH NG VÀO VÀ B M PHÍM B T KỲ ) Nguyên nhân : H ng cáp tín hi u c a c ng Cáp ngu n c a c ng không ti p xúc H ng h ñi u hành trên c ng ð u sai Jumper trên c ng H ng c ng Ki m tra S a ch a : C m l i cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng cho ti p xúc t thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 2 Cáp c ng N u máy có hai c ng thì t m th i tháo m t ra và th l i N u ñ hai c m trên m t dây cáp thì c n thi t l p m t là MS (Master - chính) và m t là SL (Slaver- ph ) Hai c ng ñ u chung cáphttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 2 V trí thi t l p Jumper trên Vào màn hình CMOS ñ ki m tra xem máy ñã nh n c ng chưa ? = Khi kh i ñ ng b m liên ti p vào phím Delete ñ vào màn hình CMOS . - B m vào dòng Standard CMOS Feature xu t hi n như sau : trên cho th y dòng IDE Channel 0 Master ñã nh n ñư c [Memorex DVD +/-RW Tru] và dòng IDE Channel 2 Master ñã nh n ñư c [WDC WD800JD-00HKA0]http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 2 = N u như t t c các dòng trên ñ u báo [ None ] thì nghĩa là máy chưa nh n ñư c c ng nào c = B n c n ki m tra cáp tín hi u ho c thay cáp r i th l i = N u k t qu máy v n không nh n ñư c ñĩa thì b n c n thay c ng m i . = N u máy ñã nh n ñư c c ng như trên thì b n hãy cài ñ t l i h ñi u hành cho máy . B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready Nguyên nhân : Khi kh i ñ ng máy, trong A v n có ñĩa quên chưa b ra . A b h ng Máy h t Pin CMOS Máy không l p A nhưng trong CMOS l i khai báo A là [1,44M 3,5 in ] Ki m tra S a ch a : Tháo h t ñĩa ra kh i A khi m máy Ki m tra Pin CMOS n u 3V thì thay Pin m i sau ñó thi t l p l i CMOS . - Khi máy h t Pin CMOS = c u hình máy ñư c thi t l p trong RAM CMOS s b xoá h t, khi ñó máy s s d ng b n Default trong BIOS ñ ki m tra thi t b , trong b n Default luôn luôn khai báo A là [ 1.44M 3,5in ] vì v y n u máy không l p A nó s b báo l i khi kh i ñ ng . N u máy không l p A thì ph i khai báo trong màn hình CMOS Ahttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 2 là [ None ], B là [ None ] Phiên b n Default luôn luôn khai báo A như trên N u b n không l p A vào máy thì c n khai báo A là [None] , B là [None] như hình trên B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . Nguyên nhân : Máy b l i RAM ( d ng nh ) Máy g n 2 thanh RAM khác ch ng lo i ho c khác t c ñ Bus Trên Mainboard b khô ho c b ph ng lưng các t hoá l c ngu n . Máy b xung ñ t thi t b , g n nhi u Card lên khe PCI Ki m tra S a ch a :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 16. 16. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 16 of 2 Ki m tra RAM, n u trên máy g n 2 thanh thì hãy tháo th m t thanh ra ngoài r i th l i, khi g n 2 thanh vào máy thì ph i cùng Bus, cùng ch ng lo i và nên có dung lư ng b ng nhau . Thay th thanh RAM khác r i th l i . Tháo h t các Card m r ng ra, ch ñ l i Card Video trên máy r i th l i = n u máy ch y ñư c là do l i Card ho c máy xung ñ t thi t b . Quan sát các t hoá l c ngu n trên Mainboard n u th y có hi n tư ng ph ng lưng thì b n c n thay th t m i .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 17. 17. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 17 of 2 C dãy t bên trên b ph ng lưng = c n thay m i Chú ý : - Khi thay t hoá trên Mainboard b n ph i cho th t nhi u nh a thông sao cho khi tháo t ra thì mũi m hàn ph i chìm bên trong nh a thông, n u b n tháo khan có th s làm h ng m ch in c a Mainboard . - B n có th thay t m i có ñi n áp b ng ho c cao hơn t h ng và ñi n dung có th thay sai s ñ n 20% .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 18. 18. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 18 of 2 B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c . Nguyên nhân : H ng qu t CPU Cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng ti p xúc ch p ch n Máy b nhi m Virus L i h ñi u hành c ng b Bad phân vùng ch a h ñi u hành . Ki m tra S a ch a Ki m tra xem qu t CPU có quay bình thư ng không ? N u qu t CPU không quay thì máy s b treo sau khi ch y ñư c vài phút Thay th cáp tín hi u c a c ng và làm v sinh chân c m dây ngu n lên c ng r i th l i .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 19. 19. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 19 of 2 N u cáp tín hi u c a c ng ti p xúc ch p ch n s làm cho máy b treo S d ng các ph n m m m i nh t ñ quét Virus cho máy, ph n m m quét Virus c n ph i c p nh t m i thư ng xuyên thì quét m i có hi u qu . Cài l i h ñi u hành cho máy ( xem l i ph n cài ñ t ) . Sau khi ñã làm các bi n pháp trên v n không ñư c thì có th c ng b Bad, n u c ng Bad n ng thì khi cài h ñi u hành s b l i, n u Bad nh thì b n v n cài ñ t bình thư ng nhưng khi s d ng máy hay b treo . = Ki m tra ñĩa có Bad không b n làm như sau : - Vào màn hình CMOS thi t l p cho CD ROM kh i ñ ng trư c - Cho ñĩa Boot CD vào và kh i ñ ng máy t ñĩa Boot CD s xu t hi n màn hình sau : A:_ T màn hình trên b n gõ SCANDISK C : Enter http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 20. 20. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 20 of 2 = ð i cho máy t quét ki m tra , b n b m Enter khi máy d ng l i sau ñó s xu t hi n màn hình SCANDISK như sau : Màn hình trên cho th y trên C có m t s ñi m b Bad ( các v trí có ch B m u ñ là b Bad ðĩa h ng ) D ng c ñ s a ch a Máy tính S a ch a các b nh c a Máy tính Phương pháp s a ch a Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 21. 21. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 21 of 2 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×