SlideShare a Scribd company logo

Ghost tu dia cung sang dia cung

1 of 7
Download to read offline
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                       Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800    H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      Ghost t ðĩa c ng sang ðĩa c ng
                       N i dung : M c ñích c a Ghost t ñĩa sang ñĩa , các bư c ti n hành .
          CASE & NGU N


          MAIN_BOARD .               1. M c ñích Ghost t    ðĩa sang ðĩa


          VI X  LÝ - CPU                Khi b n c n l p nhanh m t b máy tính trong kho ng 15 ñ n 20
                                 phút, b n c n s d ng chương trình Ghost ñ sao chép toàn b n i
                                 dung và các phân vùng c a ñĩa ngu n ( là    ñư c cài ñ t chu n )
          B  NH  RAM .
                                 sang ñĩa ñích ( là   l p m i trong máy ), so v i th i gian l p ráp và
                                 cài ñ t hoàn ch nh cho m t b máy m t kho ng 80 phút thì chương
            _HDD, CDROM
                                 trình Ghost ñã ti t ki m cho b n ñư c 60 phút làm vi c .

          T_B NH P XU T


          CARD M   R NG


          L P RÁP M.TÍNH


          CÀI WINDOW 98


          CÀI WIN2000, XP


          PARTION MAGIC


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                               1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET
                                Dùng ñĩa 1 có d li u làm ñĩa ngu n Ghost
                                 sang ñĩa 2 ( ñĩa ñích ) là ñĩa c n cài ñ t .
          Dowload G.Trình

                         2. Các bư c ti n hành
          PH N S / CH A

                            Chu n b m t ñĩa ngu n ( ñã ñư c cài ñ t chu n )
                            L p ñĩa ngu n chung cáp tín hi u v i ñĩa c ng trong máy, thi t l p
                            Jumper cho ñĩa ngu n là Master và ñĩa ñích là Slave
                             Thi t l p Jumper cho ñĩa ngu n ( có d li u ) là Master
                                  ñĩa ñích ( chưa có d li u) là Slave

                            Vào CMOS SETUP thi t l p cho    CD ROM là First Boot

                            Cho ñĩa Boot CD có chương trình Ghost vào và kh i ñ ng l i máy,
                            máy s kh i ñ ng vào màn hình MS-DOS v i d u nh c t     A
                            A:> _
                            Gõ l nh Ghost <Enter>                         A:> Ghost   <Enter>                         Màn hình Ghost xu t hi n
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                              Page 3 of
                         Ch n Local =>  Disk  =>  To Disk
                         Ch n  To Disk  <Enter>
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 4 of
                         Chương trình yêu c u b n ch n ñĩa ngu n, b n hãy ch n dòng s 1
                         ( Dòng s 1 là  v i thi t l p Master ) nh n  <Enter>
                         Chương trình s m c ñ nh ch n    ñích là  Drive 2 cho b n
                         b n nh n <Enter>
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                   1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 5 of
                         Chương trình cho phép b n có th thay ñ i kích thư c các  logic
                         trên ñĩa ñích  m c New site, n u b n không mu n thay ñ i thì
                         gi nguyên kích thư c m c ñ nh
                         Sau ñó nh n phím Tab ñ chuy n m c ch n xu ng    OK  và
                         nh n  <Enter>
                         Chương trình h i b n có ñ ng ý Ghost v i các l a ch n trên hay không?

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 6 of
                          b n ch nh Yes r i nhân <Enter>
                          Chương trình b t ñ u Ghost trong kho ng 5 phút ( tuỳ theo t c ñ máy,
                         t c ñ máy càng cao thì th i gian này càng ng n )
                          Thanh tr ng thái bên trên cho ta th y % d li u ñã hoàn thành .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200

Recommended

Ghost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partitionfree lance
 
Ghost tu file image sang dia cung
Ghost tu file image sang dia cungGhost tu file image sang dia cung
Ghost tu file image sang dia cungfree lance
 
Ghost tu file image ve partition
Ghost tu file image ve partitionGhost tu file image ve partition
Ghost tu file image ve partitionfree lance
 
Ghost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imagefree lance
 
Ghost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagifree lance
 
Gioi thieu chuong trinh ghost
Gioi thieu chuong trinh ghostGioi thieu chuong trinh ghost
Gioi thieu chuong trinh ghostfree lance
 
Thu thuat may tinh piv
Thu thuat may tinh pivThu thuat may tinh piv
Thu thuat may tinh pivnhatthai1969
 
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vn
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vnBien tan ls sv ig5 a dienhathe.vn
Bien tan ls sv ig5 a dienhathe.vnDien Ha The
 

More Related Content

What's hot

Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhfree lance
 
Chèn nhạc vào power point
Chèn nhạc vào power pointChèn nhạc vào power point
Chèn nhạc vào power pointDSLIDES
 
Tai leu hoc flash
Tai leu hoc flashTai leu hoc flash
Tai leu hoc flashHà Thu
 
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vn
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vnTour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vn
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vnBao Nguyen Minh
 
Cac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
 
Cai drive cho card video
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
 
Khac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)free lance
 

What's hot (8)

Thiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
 
Chèn nhạc vào power point
Chèn nhạc vào power pointChèn nhạc vào power point
Chèn nhạc vào power point
 
Tai leu hoc flash
Tai leu hoc flashTai leu hoc flash
Tai leu hoc flash
 
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vn
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vnTour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vn
Tour Thái Lan 4N3D 4tr999 tại tugo.com.vn
 
Cac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinh
 
Cai drive cho card video
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card video
 
Khac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cung
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
 

Similar to Ghost tu dia cung sang dia cung

Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanfree lance
 
Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
 
Chia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieuChia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieufree lance
 
Phuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddfree lance
 
Phuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardfree lance
 
Pp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardfree lance
 
Cac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuafree lance
 
Gioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddfree lance
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
 
Sua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanHate To Love
 
Sua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhfree lance
 
Card video card man hinh
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinhfree lance
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosfree lance
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Hate To Love
 
ghost
ghostghost
ghostVNG
 

Similar to Ghost tu dia cung sang dia cung (20)

Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
 
Kiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
 
Chia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieuChia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieu
 
Phuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboard
 
Chua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
 
Dinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
 
Phuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
 
Pp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
 
Cac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
 
Gioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
 
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
 
Chon thiet bi
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bi
 
Sua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinh
 
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
 
Sua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
 
Card video card man hinh
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
 
Rom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmos
 
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
 
ghost
ghostghost
ghost
 
Chuong 13 ghost
Chuong 13 ghostChuong 13 ghost
Chuong 13 ghost
 

More from free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong free lance
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGfree lance
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetfree lance
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnfree lance
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1free lance
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho befree lance
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
 

More from free lance (20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
 
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
 
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
 
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
 
Test case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
 
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
 
Tailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
 
Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
 
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
 
Email marketing
Email marketingEmail marketing
Email marketing
 
Bypassing censorship-vi
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Tranh to mau cho be
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
 
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
 
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
 

Ghost tu dia cung sang dia cung

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Ghost t ðĩa c ng sang ðĩa c ng N i dung : M c ñích c a Ghost t ñĩa sang ñĩa , các bư c ti n hành . CASE & NGU N MAIN_BOARD . 1. M c ñích Ghost t ðĩa sang ðĩa VI X LÝ - CPU Khi b n c n l p nhanh m t b máy tính trong kho ng 15 ñ n 20 phút, b n c n s d ng chương trình Ghost ñ sao chép toàn b n i dung và các phân vùng c a ñĩa ngu n ( là ñư c cài ñ t chu n ) B NH RAM . sang ñĩa ñích ( là l p m i trong máy ), so v i th i gian l p ráp và cài ñ t hoàn ch nh cho m t b máy m t kho ng 80 phút thì chương _HDD, CDROM trình Ghost ñã ti t ki m cho b n ñư c 60 phút làm vi c . T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIC http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dùng ñĩa 1 có d li u làm ñĩa ngu n Ghost sang ñĩa 2 ( ñĩa ñích ) là ñĩa c n cài ñ t . Dowload G.Trình 2. Các bư c ti n hành PH N S / CH A Chu n b m t ñĩa ngu n ( ñã ñư c cài ñ t chu n ) L p ñĩa ngu n chung cáp tín hi u v i ñĩa c ng trong máy, thi t l p Jumper cho ñĩa ngu n là Master và ñĩa ñích là Slave Thi t l p Jumper cho ñĩa ngu n ( có d li u ) là Master ñĩa ñích ( chưa có d li u) là Slave Vào CMOS SETUP thi t l p cho CD ROM là First Boot Cho ñĩa Boot CD có chương trình Ghost vào và kh i ñ ng l i máy, máy s kh i ñ ng vào màn hình MS-DOS v i d u nh c t A A:> _ Gõ l nh Ghost <Enter> A:> Ghost <Enter> Màn hình Ghost xu t hi n http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Ch n Local => Disk => To Disk Ch n To Disk <Enter> http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Chương trình yêu c u b n ch n ñĩa ngu n, b n hãy ch n dòng s 1 ( Dòng s 1 là v i thi t l p Master ) nh n <Enter> Chương trình s m c ñ nh ch n ñích là Drive 2 cho b n b n nh n <Enter> http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of Chương trình cho phép b n có th thay ñ i kích thư c các logic trên ñĩa ñích m c New site, n u b n không mu n thay ñ i thì gi nguyên kích thư c m c ñ nh Sau ñó nh n phím Tab ñ chuy n m c ch n xu ng OK và nh n <Enter> Chương trình h i b n có ñ ng ý Ghost v i các l a ch n trên hay không? http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of b n ch nh Yes r i nhân <Enter> Chương trình b t ñ u Ghost trong kho ng 5 phút ( tuỳ theo t c ñ máy, t c ñ máy càng cao thì th i gian này càng ng n ) Thanh tr ng thái bên trên cho ta th y % d li u ñã hoàn thành . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Khi quá trình Ghost hoàn thành 100%, b n c n ch n Reset Computer ñ kh i ñ ng l i máy . => Quá trình Ghost ñã hoàn thành . Gi i thi u chương trình Ghost Ghost t ðĩa c ng sang ðĩa c ng Ghost ðĩa c ng vào File Image Ghost t File Image ra ñĩa c ng . Ghost t Partition ñ n Partition Ghost t Partition thành File Image Ghost t File Image v Partition Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200