Cac buoc thiet lap mang lan

732 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cac buoc thiet lap mang lan

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Các bư c thi t l p m ng LAN N i dung : Các bư c thi t l p m ng LAN CASE & NGU N Các bư c c n th c hi n MAIN_BOARD . Cài ñ t Card m ng cho các máy Chu n b m t Switch t 8 ñ n 24 c ng . VI X LÝ - CPU ð u dây cáp tín hi u t Switch ra các máy ð t l i tên cho các máy . Thi t l p ñ a ch IP cho các máy B NH RAM . Ki m tra s thông m ng . B ch ñ Password trên các máy _HDD, CDROM Chia s quy n truy c p . T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIC 1. Các bư c thi t l p m ng LAN .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A N i m ng có nhi u máy tính . Các bư c c n th c hi n Cài ñ t Card m ng cho các máy Chu n b m t Switch t 8 ñ n 24 c ng . ð u dây cáp tín hi u t Switch ra các máy ð t l i tên cho các máy . Thi t l p ñ a ch IP cho các máy Ki m tra s thông m ng . B ch ñ Password trên các máy Chia s quy n truy c p . a) Cài ñ t Card m ng cho các máy . N u máy tính c a b n ñã có s n Card m ng thì quá trình cài ñ t Window XP, ña s các trư ng h p h ñi u hành s cài s n trình ñi u khi n cho b n . N u b n l p Card m ng m i thì b n c n cài ñ t trình ñi u khi n chohttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 Card => B n l p Card m i vào máy, b t kh i ñ ng máy tính, trong quá trình kh i ñ ng h ñi u hành s t nh n ra Card m i và yêu c u b n cài ñ t Drive, b n cho ñĩa Drive ( kèm theo Card khi mua ) vào máy và cài ñ t theo các hư ng d n trong quá trình cài ñ t. Cài ñ t xong b n kh i ñ ng l i máy sau ñó vào màn hình Device Manager ñ ki m tra . + Kích ph i chu t vào My Computer / Ch n Properties / Ch n Hardware / Ch n Device Manager => Màn hình Device Manager xu t hi n : N u b n nhìn th y có tên Card m ng trong danh sách trên là Card m ng ñã ñư c cài ñ t, như trên ta th y có Network adapters t c là Card m ng ñã ñư c cài ñ t . b) Chu n b m t Switch 8 c ng ho c 16 ho c 24 c ng tuỳ theo nhu c u s d ng .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Switch 8 c ng Switch 16 c ng Switch 24 c ng c) ð u dây cáp t Switch ñ n các máy .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Chu n b m t kìm b m dây m ng . C t dây m ng t Switch ñ n máy, chi u dài t i thi u là 2,5m chi u dài t i ña là 100m . + Hai ñ u dây c t v b c nh a ñ h các s i dây kho ng 1 cm + Lùa các s i dây vào trong Z c c m Sau khi b n lùa dây vào z c, cho Z c m ng vào kìm và bóp m nh tayhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 Cáp ñ u t Switch ñ n các máy c n ñư c ñ u song song như hình dư i ñây .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 Cáp t Switch ñ n máy ñư c d u song song như trên th t các m u dây có th thay ñ i, nhưng b n ñ u theo th t trên là t t nh t . Chú ý : Cáp m ng t Switch ñ n các máy là cáp ñư c ñ u song song, t c là v trí các s i dây hai ñ u z c c m là như nhau d ) ð t l i tên cho các máy trong m ng ð các máy trong m ng có th liên l c ñư c v i nhau thì m i máy c n có m t tên và tên c a các máy trong m ng không ñư c trùng nhau , b n c n ñ t l i tên cho các máy như sau : + Kích ph i chu t vào My Computer / ch n Propeties / ch n Computer Name màn hình sau xu t hi n :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 Kích vào phím Change... h p tho i sau xu t hi n Nh p tên máy vào ô Computer namehttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 Kích ch n m c Workgroup : và ñ nguyên ch MSHOME ( M c Workgroup các máy ph i như nhau ) => Sau ñó nh n OK e ) Thi t l p ñ a ch IP cho các máy . B n có th ch n m t trong hai cách sau : Cách 1 : Thi t l p ñ a ch IP ñ ng . ð các máy có th g i và nh n d li u thì chúng c n có m t ñ a ch IP, b n có th thi t l p ñ a ch IP ñ ng cho các máy như sau : T màn hình Desktop Kích ph i chu t lên bi u tư ng Network / ch n Propertieshttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Kích ph i chu t lên bi u tư ng Local Area Connection / ch n Properties Kích ñúp vào dòng Internet Protocol ( TCP/IP ) ðánh d u vào dòng Obtain an IP address automaticalyhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 1 và dòng Obtain DNS server address automaticaly => Sau ñó Click OK Chú ý : n u thi t l p ñ a ch IP t ñ ng thì toàn b các máy trong m ng ñ u ph i thi t l p ñ a ch IP là t ñ ng . Cách 2 : Thi t l p ñ a ch IP tĩnh B n th c hi n các bư c như trên, ñ n bư c cu i cùng sau : B n nh p ñ a ch IP như trên cho máy s 1 B n nh p ñ a ch IP như trên cho máy s 2 Như v y gi a các máy trong m ng ch các nhau s cu i cùng c a dòng ñ u tiên, ñây chính là s IP tĩnh gán cho m i máy, s này có th ñánh t s 1 ñ n 254 và không ñư c trùng nhau trong m t m ng . Các s phía trư c là 192.168.1. là như nhau trong m t m ng Các s dòng Subnet mask ñư c máy t ñ ng ñi n vào như trênhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 1 Trong m c thi t l p bên dư i b n hãy ñ tr ng . Lưu ý : N u m ng thi t l p IP tĩnh thì ph i thi t l p cho t t c các máy trong m ng là IP tĩnh . f ) Ki m tra s thông m ng B n kh i ñ ng l i các máy tính trong m ng, ñ i sau kho ng 5 phút sau ñó b n làm theo các bư c sau : Kích ñúp vào bi u tư ng Network trên màn hình Desktop => Kích vào dòng View workgroup computers màn hình sau xu t hi n :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 1 Các máy xu t hi n trong c a s này là các máy ñã ñư c thông m ng, tuy nhiên cũng có trư ng h p máy ñã thông m ng nhưng không xu t hi n trên c a s , khi ñó b n c n ki m tra t c a s cmd Ki m tra s thông m ng thông qua c a s cmd + Vào Start / kích vào Run... Gõ cmd trong c a s r i nh n OK c a s cmd xu t hi nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 1 Gi s b n ñang ñ ng trên Máy 1, b n ki m tra xem có thông v i Máy 4 không ta làm như sau : T d u nh c trên gõ l nh : PING MAY4 <Enter> Thông báo trên cho bi t không tìm th y máy 4 Làm các bư c tương t v i máy 3 K t qu trên cho th y máy 3 ñã ñư c thông m ng khi máy nào ñó ñư c thông m ng thì chương trình cmd s li t kê ñ a ch IP c a máy ñó cùng v i th i gian truy c p như trên . Sau khi thi t l p ñ a ch IP cho các máy là b n ñã có th s d ng m ng ñ truy c p Internet ch c n b n yêu c u m t thuê bao ADSL và m t Modem ADSL ñư c nhà cung c p thi t l p s n các thông shttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 1 cho b n => B n ñ u cáp tín hi u t Modem ADSL vào m t c ng b t kỳ trên Switch là s d ng ñư c Lưu ý : ðo n cáp t Modem ADSL ñ n Switch ph i là cáp tín hi u ñ u chéo, cáp này thư ng ñi theo Modem ADSL . Tuy nhiên n u d ng l i bư c này thì b n chưa s d ng ñư c tài nguyên trên m ng n i b c a nhau, vì v y b n c n ph i b ch ñ Password trên các máy và cài ñ t chia s tài nguyên ñ cho máy khác có th truy c p vào các ñĩa, các bư c này s ñ c p bài ti p theo . Khái ni m v m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN Các bư c thi t l p m ng LAN (ti p) K t n i Internet ADSL Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×