Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informació demogràfica dels residents del PRBB

Informació aportada pels centres amb data 1 d’octubre de 2013
Resum dades:
Nombre de residents

n = 1379

•

Disminució respecte el 2012 -3,7%
•

•

•

Després de set anys d’increment ...
Distribució de residents dels centres
del PRBB (n = 1379)
42
3%

17
1%
88
6%

38
3%

409
30%
IMIM
CEXS+IBE UPF
IBE CSIC

4...
Comparatiu residents 2007-2013

37
40

1400

38
35

1200
37
1000

76

79
72

103

114

60

299

17

CPRBB

109
46

88
42

...
Segons categories agrupades

Segons categories
Estudiants
Predoctorals

256
19%

256
19%

256
19%
Investigadors

Postdocto...
Segons gènere:
total PRBB

Percentatge homes/dones
per categories agrupades

Dones
Homes

602
43.3%
789
56.7%

47.2%
66.4%...
Segons edats

174
13%

85
6%

66
5%
< 25
26-35
36-45
46-55

629
45%

425
31%

> 55

Percentatge d'edats per centres
1.1%

...
Evolució per edats 2007-2013
64.2%

63.3%

61.0%

62.1%

> 36

59.5%
54.1%

54.1%

35.8%

2007

36.7%

2008

39.0%

37.9%
...
Percentatge espanyols-estrangers
Segons centres
94.1%

92.2%
82.5%

78.9%

78.6%

Estrangers

97.4%

Espanyols
71.0%

49.6...
Percentatge d’investigadors estrangers per centre

100%

0.0%
10.8%
19.2%

90%

26.5%

29.5%
40.0%

80%
70%

Estrangers

6...
Distribució d’estrangers per països

n residents =
n països =

345
53

Itàlia

83

Alemanya

37

França

28

Índia

20

Re...
Evolució estrangers total residents
100.0%
24.1%

24.9%

26.6%

27.0%

27.7%

25.0%

80.0%
Estrangers
Espanyols

60.0%
40....
Demografia del PRBB 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Demografia del PRBB 2013

271 views

Published on

Demograpfic data of the PRBB (in Catalan)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demografia del PRBB 2013

 1. 1. Informació demogràfica dels residents del PRBB Informació aportada pels centres amb data 1 d’octubre de 2013
 2. 2. Resum dades: Nombre de residents n = 1379 • Disminució respecte el 2012 -3,7% • • • Després de set anys d’increment continu, el nombre global de residents disminueix 54 persones. També per primer cop el CRG és el • centre que té més residents amb 411, seguit de l’IMIM amb 409. L’IMIM ha estat el centre que on ha disminuit més el nombre de residents, amb 28 persones menys respecte l’any anterior. La resta de centres han baixat molt poc o s’han mantingut, excepte el CRG, que ha augmentat • en 5 residents i el CEXS-UPF en 2. Pel que fa les categories, es mantenen les proporcions, tot i que el personal d’Administració, gestió i suport i serveis cientifico-tècnics disminueix lleugerament del 21% al 18 % i els tècnics augmenten del 25% al 27%. El percentatge de dones ha descendit lleugerament del 58,0 % al 2011 al 56,7 %., degut sobre tot als estudiants predoctorals, que han baixat del 62,4 % el 2011, al 59 % el 2013 En quant al nombre d’estrangers, es manté bàsicament la proporció, amb un petit descens de 2 punts pel que fa els investigadors estrangers que han passat del 27% al 2012 al 25% al 2013. La xifra més impactant segueixen sent els investigadors del CRG: el 68,8 % són estrangers. Els estrangers provenen de 53 països diferents. Els italians segueixen sent els més nombrosos amb 82 membres (93 al 2012), seguits dels alemanys amb 37 ( 46 al 2012), els francesos amb 28 (29 al 2012). És sorprenent el grup d’Índia que passa de 9 persones al 2012 a 20 al 2013 i es col·loca en quart lloc en el ranquing de països del PRBB.
 3. 3. Distribució de residents dels centres del PRBB (n = 1379) 42 3% 17 1% 88 6% 38 3% 409 30% IMIM CEXS+IBE UPF IBE CSIC 411 30% CRG CMRB 59 4% CREAL 315 23% FPM CONSORCI PRBB CEXS-UPF IBE UPF IBE UPF IBE CSIC 254 59 61 61
 4. 4. Comparatiu residents 2007-2013 37 40 1400 38 35 1200 37 1000 76 79 72 103 114 60 299 17 CPRBB 109 46 88 42 58 406 59 38 16 15 10 67 373 800 38 392 411 FPM CREAL 413 CMRB 324 69 59 CRG 600 267 225 301 289 313 315 339 IBE CSIC 400 200 398 432 413 418 437 409 UPF: CEXS+IBE UPF 314 IMIM 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 5. 5. Segons categories agrupades Segons categories Estudiants Predoctorals 256 19% 256 19% 256 19% Investigadors Postdoctorals Investigadors 373 27% 242 17% 750 54% 373 27% Tècnics Adm, gestió, sup ort i serv. cientificotècnics Tècnics recerca Adm, gestió, suport i serv. cientificotècnics 252 18% Percentatge categories per centre 100% 90% 14.9% 80% 70% 9.8% 8.5% 8.5% 20.4% 23.8% 19.3% 58.8% 21.7% 35.2% 60% 34.1% Tècnics 40.5% 100.0% 50% 83.1% 40% 30% 20% Adm, gestió, supor t i serv. cientificotècnics 27.3% 11.8% 62.9% 57.9% 49.9% 35.7% Investigadors 46.6% 29.4% 10% 0.0% 0% IMIM CEXS-UPF + IBE UPF IBE CSIC CRG CMRB CREAL FPM CONSORCI PRBB
 6. 6. Segons gènere: total PRBB Percentatge homes/dones per categories agrupades Dones Homes 602 43.3% 789 56.7% 47.2% 66.4% 70.1% 33.6% 29.9% 52.8% Investigadors Tècnics gestió, suport i serv. cientificotècnics Adm, Percentatge d'homes/dones per categories 31.0% 59.0% 51.7% 64.1% 70.1% Dones Homes 69.0% 41.0% 48.3% Estudiants Predoctorals Postdoctorals 32.3% Investigadors 30.7% Tècnics gestió, suport i serv. cientificotècnics Adm,
 7. 7. Segons edats 174 13% 85 6% 66 5% < 25 26-35 36-45 46-55 629 45% 425 31% > 55 Percentatge d'edats per centres 1.1% 1.2% 100% 11.0% 90% 80% 15.9% 6.8% 16.2% 11.9% 5.1% 4.8% 11.4% 19.0% 26.3% 27.6% 28.6% 29.6% 44.3% 11.8% 46-55 41.2% 40% 39.1% 43.5% 49.2% 39.5% 0% 47.6% 36.4% 23.5% 4.4% 6.3% 8.5% IMIMCEXS-UPF + IBE UPF CSIC IBE 23.7% 6.8% 4.1% CRG 26-35 < 25 57.9% 20% 10% > 55 36-45 50% 30% 10.5% 23.5% 31.6% 23.7% 70% 60% 6.3% CMRB CREAL FPM CONSORCI PRBB
 8. 8. Evolució per edats 2007-2013 64.2% 63.3% 61.0% 62.1% > 36 59.5% 54.1% 54.1% 35.8% 2007 36.7% 2008 39.0% 37.9% 2009 2010 40.5% 2011 < 36 45.9% 2012 45.9% 2013
 9. 9. Percentatge espanyols-estrangers Segons centres 94.1% 92.2% 82.5% 78.9% 78.6% Estrangers 97.4% Espanyols 71.0% 49.6% 50.4% 7.8% IMIM 17.5% 21.4% 21.1% CEXS-UPF IBE-CSIC CRG CMRB 29.0% CREAL 5.9% FPM Segons categories Estudiants Predoctorals 55.5% CPRBB Per categories agrupades 44.5% Investigadors Postdoctorals 2.6% 58.8% 65.0% 35.0% 41.2% Investigadors 80.6% 19.4% Tècnics recerca 82.6% 17.4% Adm, gestió, suport i serv. cientificotècnics 92.9% 7.1% Tècnics recerca Adm, gestió, suport i serv. cientificotècnics 82.6% 92.9% 17.4% 7.1%
 10. 10. Percentatge d’investigadors estrangers per centre 100% 0.0% 10.8% 19.2% 90% 26.5% 29.5% 40.0% 80% 70% Estrangers 68.5% Espanyols 60% 50% 100.0% 89.2% 80.8% 40% 73.5% 70.5% 60.0% 30% 20% 31.5% 10% 0% IMIM UPF CRG CMRB CREAL FPM IBE-CSIC
 11. 11. Distribució d’estrangers per països n residents = n països = 345 53 Itàlia 83 Alemanya 37 França 28 Índia 20 Regne Unit 15 Portugal 15 Holanda 10 Estats Units 9 Rússia 8 Argentina 8 Polònia 8 Colòmbia 7 Grècia 7 Bèlgica 7 Croàcia 6 Suïssa 5 Xile 4 Canadà 4 Turquia 4 Sèrbia 4 Dinamarca 4 Àustria 4 Xina 3 Israel 3 Corea del Sud 3 Cuba 3 Brasil 3 Mèxic 3 Hongria 3 Altres païssos 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 12. 12. Evolució estrangers total residents 100.0% 24.1% 24.9% 26.6% 27.0% 27.7% 25.0% 80.0% Estrangers Espanyols 60.0% 40.0% 75.9% 75.1% 73.4% 73.0% 72.3% 75.0% 20.0% 0.0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolució estrangers en personal investigador 100.0% 30.0% 80.0% 36.6% 37.8% 39.8% 36.8% 35.0% Estrangers Espanyols 60.0% 40.0% 70.0% 63.4% 62.2% 60.2% 63.2% 65.0% 20.0% 0.0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013

×