Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varsinais-Suomen meri- ja teknologiateollisuusfoorumin ennakointityöpaja 14.5.2019

771 views

Published on

Esitys pidetty Turussa meri- ja teknologiateollisuuden ennakointifoorumissa 14.5.2019. Teknologia, työllisyys ja osaaminen.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varsinais-Suomen meri- ja teknologiateollisuusfoorumin ennakointityöpaja 14.5.2019

 1. 1. TULEVAISUUSTYÖPAJA TURKU 14.05.2019 https://ennakointiakatemia.fi/ Otto Kanervo Tilastoasiantuntija, VTT Varsinais-Suomen liitto
 2. 2. TYÖLLISYYS JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ LISÄÄ TILASTOJA PORETIETO.FI
 3. 3. FOREDATA ▪ Työmarkkinadata muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan työpaikkailmoitusaineistosta (te-palvelut.fi). Vuosien 2015-2019 historia-aineisto sisältää Varsinais-Suomen osalta yli 100000 ilmoitusta. ▪ TE-toimiston käyttöosuus työntekijöiden hankinnassa vaihtelee toimialoittain. (Lähde: VM). ▪ Datassa mukana myös avoimet vuokratyöpaikat TE-toimiston sopimusyhteistyökumppaneilta, joka parantaa kattavuutta. ▪ Data kattaa selvästi yli puolet avoimista työpaikoista ▪ Työpaikkailmoitusaineisto sisältää seuraavat tiedot työpaikkailmoituksista: • ilmoituksen jättöpäivämäärä • paikkalukumäärä • ammatti • työpaikan kunta • ilmoituksen jättänyt taho • osoite • vuokratyöpaikka vai ei • toimiala • työ alkaa • työaika • työn kesto • haku päättyy
 4. 4. PORE-AMMATIT ▪ Pore-ammatit ovat ammattinimikkeitä, joiden osaajien kysyntä työmarkkinoilla on kasvanut tai kasvussa positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Luokituksen perusteella ammatit on lajiteltu kasvualojen alle ja jaettu asiantuntijatason ja suorittavan tason ammatteihin. Positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta niin sanotut poreammatit ovat seuraavat: ▪ Kone- ja metalliteollisuuden asiantuntijataso ▪ Kone- ja metalliteollisuuden suorittavataso ▪ ICT-alan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan suorittava taso ▪ Rakentamisen asiantuntijataso ja arkkitehtuuri ▪ Rakentamisen suorittava taso ▪ Lääkekehityksen erityisasiantuntijat ja asiantuntijat LISÄÄ PORETIETOA: https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
 5. 5. POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS LOUNAIS-SUOMESSA – TYÖN KYSYNTÄ LISÄÄ TILASTOJA PORETIETO.FI
 6. 6. POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS LOUNAIS-SUOMESSA – TYÖVOIMAPULA LISÄÄ TILASTOJA PORETIETO.FI
 7. 7. POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS VARSINAIS-SUOMESSA – TYÖTTÖMYYS LISÄÄ TILASTOJA PORETIETO.FI
 8. 8. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVASSA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUDESSA VARSINAIS-SUOMI (suorittava taso) ▪ Koulutus: esim. tekninen, metalli, sähkö ▪ Kokemus/osaaminen: metalli, konetekniikka, tuotanto, prosessi, asennus, kunnossapito, huolto, automaatio, diagnostiikka, kalibrointi, laatu, dokumentointi ▪ Asenne: työmotivaatio, innostus, ahkeruus, tiimityö, halu oppia, oma-aloitteinen, aktiivinen, itsenäinen ▪ Ammattimaisuus ja huolellisuus ▪ Tarkkuus ja vastuu ▪ Joustavuus: vuorotyö ▪ Fyysinen kunto ▪ Työturvallisuus ▪ Kielitaito: suomi, englanti Osaamiset poimittu Varsinais-Suomen työpaikkailmoituksista ajalla 01-03/2019 (n=75)
 9. 9. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUS VARSINAIS-SUOMI (asiantuntijat) ▪ Koulutus: Insinööri (DI/AMK) ▪ Kokemus/osaaminen: suunnittelu, automaatio, autocad, dokumentaatio, hydrauliikka, projektit- ja projektijohto, järjestelmät, kokonaisuuksien hallinta, koordinointi, kunnossapito, käyttöönotto, laatutyö, laskenta, mallinnus, mekaniikka, ohjelmistot, organisointi, prosessit, tuotanto, valmistus, raportointi, tutkimus, aikataulutus ▪ Asenteet: oma-aloitteisuus, aktiivisuus, asiakaslähtöisyys, positiivisuus, ennakkoluulottomuus, oppimis- ja kehittymishalu, vastuunkanto, innovatiivisuus, ongelmanratkaisu, järjestelmällisyys, paineensietokyky, päätöksentekokyky, sopeutumiskyky, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, tiimityö. ▪ Kielitaito: suomi ja/tai englanti, suullinen ja kirjallinen taito Osaamiset poimittu Varsinais-Suomen työpaikkailmoituksista ajalla 01-03/2019 (n=75)
 10. 10. TULEVAISUUDEN OSAAMISIA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUDESSA Digiosaaminen Teknologiat ja järjestelmät Liiketoiminta- osaaminen Asiakkuus- osaaminen Johtaminen Tekniikka- osaaminen Ohjelmointiosaaminen Digitalisointi Järjestelmien integrointi Data-analytiikka Tietokantaosaaminen Virtualisointi Konenäkö Tietomallintaminen Tekoäly Koneoppiminen Neuroverkot Tietoturvallisuus Sensoriteknologiat Pilviteknologiat 5G IoT Toiminnanohjaus- järjestelmät (ERP) CAM-ja CAD- järjestelmät Uudet liiketoimintamallit Arvoverkkojen hallinta Alustatalouden liiketoimintamallit Tuoteideoiden tunnistaminen Tuotteistamis-ja kaupallistamis- osaaminen Nopea tuotekehitys Kiertotalous Skaalautuvuuden hallinta eBusiness Some-viestintä Asiakkuushallinta Palvelumuotoilu SaaS (software as a service) Aftersalesosaaminen Myynti ja markkinointi Vienti-ja kv- osaaminen Ihmisten johtaminen Strateginen johtaminen Työn johtaminen Tuotannonohjaus Henkilöstöjohtaminen Riskien hallinta Toimitusketjun ja logistiikan hallinta Automaatio Robotiikka Valmistusmenetelmät 3D-tulostus (metallit) Prosessitekniikka Hydrauliikka Energiatehokkuus Akkuteknologiat Uusiutuvat polttoaineet Ympäristöasioiden tuntemus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n yrityskysely (n=341)
 11. 11. KIITOS! HYVÄÄ ENNAKOINTI-ILTAPÄIVÄN JATKOA!

×