Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valmistava loimaa pemamek tyopaja_04032020

159 views

Published on

Valmistavan teknologiateollisuuden osaamistarpeet ja profiilit Loimaan seutukunnassa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valmistava loimaa pemamek tyopaja_04032020

 1. 1. Valmistavan teollisuuden osaamistarpeiden ennakointityöpaja Työpaja 4.3.2020 Pemamek Oy:ssä
 2. 2. Työpajan ohjelma ja aikataulu Klo 9 Tilaisuuden avaus ja johdanto, Elina Vuorio, Turun AMK Klo 9.10 - 9.30 Loimaan alueen valmistavan teollisuuden skenaariot, Mauri Kantola, Turun AMK Klo 9.30–10.30 Profiiliennakointityöskentely pienryhmissä: • tuotantoteollisuuden ammattilainen esim. ”automaatio-operaattori” - profiili • tuotantoinsinööri -profiili • Valmistavan teollisuuden työnantaja / yritysjohtaja -profiili Klo 10.30–11 Miten yrityksessä tehdään osaamistarpeiden ennakointia? Entä mitä ja miten tietoa hyödynnetään?, Pekka Heikonen ja Niina Nurmi, Pemamek Oy
 3. 3. Hankkeen kohde 1. Toimialojen ennakointi 2. Työtehtävien/osaamisten/ammattien ennakointi 3. Koulutuksen ennakointi
 4. 4. Ennakointiakatemian askareet: V-S EKA2- hankkeessa ja sen jälkeen • Kohdataan toimialojen ennakointitarpeet • Kuvataan mitä yritykset ja työelämä tarvitsevat • Kuvataan kuinka muuttaa yritysten tarpeet käytännön toimenpiteiksi koulutusohjelmissa • Pilotoidaan paikallisia tutkinnon osia • Tuotetaan uusia ideoita ja verkostoja tuotekehitykseen • Tuetaan yritysten henkilöstösuunnittelua • Viestitään säännöllisesti ennakointia koskevia sisältöjä • Huomioidaan saatu palaute
 5. 5. VS EKA Valmistava teollisuus Loimaan seudulla (0.3) Valmistavan teollisuuden seutukunta Laivatuotteiden kysyntä Akkutoimialan vaikutus laajenee Alihankintaverkosto- yhteistyö Koulutuksen joustava monialaisuus Omillaan pärjäävä seutukunta Teollisuus - vähenemän seutukunta Protektionismi Tuotanto muihin maihin Maahan- muutto Asunto- tuotanto Ulkoistus - palvelusektori Yritysten ekosysteemit Ikääntyvä väestö Aura, Koski, Loimaa, Marttila Oripää, Pöytyä Maahanmuutto kasvuun Väestö ei vähene Osaajapula Maatalousinnovaatiot lisäävät teollisuutta Asunto- tuotanto Automaatio, robotiikka & tekoäly keikkainsinöörit Osaajapula hallussa Ympäristötietoisuus voimavaraksi Ympäristöteollisuuden seutukunta Laivatuotteiden kysyntä Asiakasymmärrys Kestävä kunta& palvelurakenne Toimiva henkilö- ja tavaraliikenne Työssä oppimisen mallin hyödyntäminen Koulut lähtevät
 6. 6. Yhteenveto skenaariokeskustelusta • Kasvuskenaarioon lisättäviä tekijöitä: – Loimaan seudulla on useita valmistavan teollisuuden kasvuhakuisia, menestyviä, brändiyrityksiä.  Ovat keskittyneet erikoisosaamisalaansa ja kehittäneet sitä aktiivisesti. – Loimaan seutu on yritystoiminnan kannalta optimaalinen toimintaympäristö: edukas kustannusrakenne, yrityksissä on sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä; lisäksi valmistava teollisuus sopii seutualueille (vrt. maakunnan keskuskaupunki). – Diplomi-insinöörikoulutus: on odotuksia, että ko. koulutuksen myötä yritysten panostukset TKI-työhön tulevat lisääntymään, mikä osaltaan mahdollistaa tulevaisuudessa uudenlaiset teknologiset innovaatiot ja niiden kaupallistamisen.
 7. 7. TALOUSKATSAUS VALMISTAVA TEKNOLOGIATEOLLIS UUS LOIMAAN SEUTUKUNTA 4.3.2020 LISÄÄ TILASTOJA: www.poretieto.fi www.ennakointiakatemia. fi
 8. 8. Profiiliennakointityöskentelyn toteutus • Profiilipohjat pienryhmätyöskentelyyn: • tuotantoteollisuuden ammattilainen esim. ”automaatio-operaattori”- profiili v. 2030 • Tuotantoinsinööri-profiili v. 2030 • tuotantoteollisuuden työnantaja / yritysjohtaja -profiili v.2030 • Tehtävänanto: – Pienryhmä keskittyy 1 profiiliin ja kirjaa keskustelun (n. 30 min.): • millaisia osaamisia ko. profiilissa erityisesti vaaditaan? Puuttuuko kuviosta jokin osaaminen + perustelut? • valitkaa pienryhmässänne 5 keskeisintä osaamista + perustelut • mistä näitä osaamisia voi hankkia? Kirjatkaa esim. paikkoja (huom! koulutusorganisaatioiden lisäksi), tekemisiä, asioita, joista vaadittavaa osaamista voi kartuttaa. – Yhteinen purku (n. 20 min.) • Profiiliennakoinnin tulosten hyödyntäminen: Ennakointiakatemian verkkosivuston signaalit-osion esimerkkiprofiilien liittäminen
 9. 9. Tuotantoinsinööri v. 2030 Tuotantoteknologiaosaaminen Digitaalinen osaaminenTuotantotalousosaaminen Ympäristöosaaminen Tieteellistekninen ajattelu Automaatio ja robotiikka Lasertekniikka Levytyö-, liitos- ja koneistustekniikka Ainetta lisäävä valmistus (3D) Innovaatio-osaaminen Projektinhallinta Monialainen työskentely Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutus Käyttäjäkokemus, palvelukonseptit Muotoilu ja tuotetiedon hallinta Ennakointi-osaaminen Asiakkaan integrointi osaksi tuotekehitysprosessia 3D-suunnittelu Simulointi Dataosaaminen (ml. tietoturvaosaaminen) Tekoälyosaaminen Valmistuksen mobiilisovellukset ProFilointi Tuottavuusosaaminen Rahoitus ja verotus Myynti, hankinta Markkinointi Ennakointi-osaaminen EU- ja Suomen säädökset Cleantech-osaaminen Kierrätysosaaminen HiilijalanjälkiSoft skills Jatkuvan oppimisen motivaatio Organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot Palveluosaaminen ja kommunikaatiotaidot Kansainvälisyystaidot (kieli, monikulttuurisuus) Tiimityö ja verkosto-osaaminen Projektityöskentelytaidot
 10. 10. Pienryhmätuotos asiantuntijainsinööri I Profiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Liiketoiminta- osaaminen/talous - ja tuottavuus Ko. osaamiset yritystoiminnan perusta Koulutus, työelämäkokemus Kannattavan liiketoiminnan näkökulma; asiat yksinkertaisiksi 2. Myynti- osaaminen Ks. edellinen kohta Ks. edellinen kohta; työkokemus ”Tehdyksi saa, jos saa myydyksi” 3.Moniosaaminen (vs.tosierikois- tuminen), sovelluskyky Ks. edellinen kohta Koulutus (perusosaamiset), erityisosaamisen työnantajan kautta, kv-työskentely Matemaattiset taidot tärkeitä; aikuiskoulutusavus tukset, yrit.sisäiset mentorit, tekniset harrastukset 4.Asiakastar- peiden ymmärrys Ko. osaaminen kasvussa Koulutus, työelämäkokemus 6.3.2020 Pienryhmä: Pekka Heikonen, Tuomas Heilala, Iiro Aaltonen, Otto Kanervo 10
 11. 11. Pienryhmätuotos asiantuntijainsinööri II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1.Paineen- sietokyky Ko. osaaminen on kasvussa mm. projektimaisen työskentelyn takia Tiimin/työyhteisön tuki; lyhytkoulutus projektityöskentely stä? Työnkierrosta apua työkuorman tasapainotta- miseen? 2. Ammattiylpeys Asenne työtä kohtaan kunnossa = merkki sitoutumisesta Työyhteisö vaikuttaa tähän; perusasenne ammattia kohtaan muodostunut (perus)koulutukses sa Ammattiprofiilit ovat lähentyneet (esim. tuotannosta tullut projektipäälliköitä) nyt suuntaus, että hienoa vaihtaa säännöllisesti työpaikkaa (osaajat pinnallisia?) 6.3.2020Etunimi Sukunimi11
 12. 12. ProFilointi Automaatio-operaattori - tuotantoteollisuuden ammattilainen v. 2030 Digitaalinen osaaminen Kierrätysosaaminen Työyhteisöosaaminen Tekninen osaaminen Säädösten sisäistäminen omassa työssä Materiaalikierrätysosaaminen Hukan hallinta ”Vähemmän sutta ja sekundaa” Digi-asenne Uusien IT-sovellusten hallintaosaaminen Mobiilisovellutusten hallintaosaaminen Valmistautuminen keinoälyn lisääntyvään käyttöön Tietoturvaosaaminen (perushallinta omassa työssä) Kone- ja tuotantoteknisen alan perusosaaminen Tekninen sovelluskyky (ml. ohjelmointitaidot) Moniosaajuus Turvallisuus- ja työsuojeluosaaminen Lojaalius, itseohjautuvuus (sisäinen yrittäjyys) Jatkuvan oppimisen motivaatio Palveluosaaminen ja kommunikaatiotaidot Tiimityöosaaminen Projektitaidot Organisointi- ja ongelmaratkaisutaidot Kansainvälisyystaidot (kielitaitoa ja kulttuuria)
 13. 13. Pienryhmätuotos automaatio-operaattori I Profiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Jatkuvan oppimisen motivaatio Ammattitaitovaati musten jatkuva muuttuminen Jatkokoulutus 2. Digiosaaminen Lisääntynyt digitaalisuus Jatkokoulutus Laitevikaantumisista toipuminen 3. Tekninen sovelluskyky Digitaalisuuden lisääntyminen Vikaantumisesta toipuminen 6.3.2020 Pienryhmä: Jarkko Kantola, Timo Laakso, Tuija Mustalahti, Mauri Kantola, Minna Lipponen & Niina Nurmi 13
 14. 14. Pienryhmätuotos automaatio-operaattori II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Kotouttamis- osaajat Osaavan työvoimaan saanti yrityksiin Kielimuuri 2. Harrastekerhot Alan vetovoimaisuuden lisääminen Yrityksissä tai oppilaitoksissa 3. Asenne Asenne työtä ja tehtäviä kohtaan kunnossa Oppilaitos Ammattiylpeys 4. Monitutkinnol- lisuus: amk/pt AMK tutkinnon suorittajan kiinnostus suorittaa perustutkinto Esillä yhteismessuilla 14 6.3.2020
 15. 15. ProFilointi Valmistavan teollisuuden yritysjohtaja Innovaatio- osaaminen Verkosto-osaaminen Ympäristö- osaaminen Ennakointi- osaaminen Johtamistaidot Strategiaosaaminen Yhteiskuntavastuu Kv-säädökset ja toimialan säädökset Ilmastoajattelu Signalointi Trendit Skenaariotyö Profilointi Liiketoimintasuunnittelu Yleissivistys Kaupallinen osaaminen Monialainen työskentely TKI-projektitaidot Signaali-herkkyys Joustava arviointikyky Kansanvälisyystaidot Uudistava työote Korkea ammattisivistys Toimialan yleistuntemus Lainsäädäntöosaaminen (kv-säädökset) Liiketoimintaosaaminen Ketjujen liinaus Riskienhallintaosaaminen Digiosaaminen (ml. alustatalouden ja tekoälyn ymmärrys) Tiimityö Esimiestaidot Ihmisosaaminen Kansainvälisyystaidot (kielitaito, monikulttuurisuustaidot) Ylialainen toimijatuntemus Rajapinnoille hakeutumiskyky Asioiden yhdistely-osaaminen Kokonaisuuksien hahmotus
 16. 16. Pienryhmätuotos yritysjohtaja I Profiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Liiketoimintaosaa minen ja ketjujen liinaus Ko. osaamiset ovat yritystoiminnan perusta Osin koulutuksen kautta, mutta työelämäkokemus on tärkeää Kannattavan liiketoiminnan näkökulma on tässä tärkeä 2. Signaaliherkkyys, muutosvalmius Ko. osaaminen on uudistuvan ja ajassa pysyvän yrityksen perusta Ks. edellinen kohta 3. Johtamistaidot ja sen eri alaosaamiset Ko. osaamiset ovat yritystoiminnan perusta Ks. edellinen kohta 6.3.2020 Pienryhmä: Mikko Arminen, Antti Virtanen, Maritta Mikkola, Teija Messula, Eija Velin, Tommi Virtanen, Antti Vasanen, Eila Äärilä ja Elina Vuorio 16
 17. 17. Pienryhmätuotos yritysjohtaja II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Yritysjohdon viestintätaidot Tärkeää yrityksen identiteetin/brändin luomisessa Koulutus (esim. lyhyet koulutukset) On yhteydessä osaavan työvoiman saatavuuteen 2. Henkilöstön työhyvinvoinnis- ta huolehtiminen Osaaminen tukee henkilöstön sitoutumista Koulutus (esim. lyhyet koulutukset) HR-toiminnoista huolehtiminen tukee tätä asiaa 3.Yhteiskunnal- linen vaikuttaminen Vaikuttamis- ja verkostotyön taidot ovat keskeinen osa yritysjohdon työnkuvaa nyt ja tulevaisuudessa Työelämän / vapaa-ajan toiminnan kautta, työelämäkokemus tärkeää Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta mahdollista vaikuttaa toiminta- ympäristöön 4. Jatkuvan oppimisen motivaatio On elinvoimaisen yritystoiminnan perusta Ko. asia on pitkälti luonnekysymys Motivoitunut johtaja motivoi henkilöstöä 6.3.2020Etunimi Sukunimi17

×