Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vakka-suomen valmistava teknologiateollisuus työpaja 23.03.2020

73 views

Published on

Yarassa etänä pidetyn ennakointityöpajan materiaalit ja skenaariotyö

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vakka-suomen valmistava teknologiateollisuus työpaja 23.03.2020

 1. 1. Vakka-Suomen valmistavan teollisuuden osaamistarpeiden ennakointityöpaja Työpaja 23.3.2020, verkkototeutus
 2. 2. Työpajan ohjelma ja aikataulu Klo 9 Tilaisuuden avaus ja johdanto, Elina Vuorio, Turun AMK Klo 9.10 - 9.30 Vakka-Suomen valmistavan teollisuuden skenaariot, Mauri Kantola, Turun AMK Klo 9.30–n. 10.45 Profiiliennakoinnin verkkotyöskentely: • tuotantoteollisuuden ammattilainen esim. ”automaatio-operaattori” - profiili • tuotantoinsinööri -profiili • Valmistavan teollisuuden työnantaja / yritysjohtaja -profiili
 3. 3. Hankkeen kohde 1. Toimialojen ennakointi 2. Työtehtävien/osaamisten/ammattien ennakointi 3. Koulutuksen ennakointi
 4. 4. Ennakointiakatemian askareet: V-S EKA2- hankkeessa ja sen jälkeen • Kohdataan toimialojen ennakointitarpeet • Kuvataan mitä yritykset ja työelämä tarvitsevat • Kuvataan kuinka muuttaa yritysten tarpeet käytännön toimenpiteiksi koulutusohjelmissa • Pilotoidaan paikallisia tutkinnon osia • Tuotetaan uusia ideoita ja verkostoja tuotekehitykseen • Tuetaan yritysten henkilöstösuunnittelua • Viestitään säännöllisesti ennakointia koskevia sisältöjä • Huomioidaan saatu palaute
 5. 5. VS EKA:Vakka-Suomen valmistava teollisuus (versio 0.3) Moniteollisuuden seutukunta Laivatuotteiden kysyntä Rauma/Tku Akkutoimialan vaikutus laajenee Monialaiset Alihankintaverkostot yhteistyöhön Koulutukseen joustava monialaisuus Palvelujen seutu Taantuma Protektionismi Tuotantoa muihin maihin Henkilöjuna Tku-Uki Maahan- muutto Ulkoistus - palvelusektori Yritysten ekosysteemit Ikääntyvä väestö Väestömäärä Väestö ei vähene Ei insinöörejä, laaja osaajapula Reaaliaikainen data Asuntotuota nto Automaatio, robotiikka & tekoäly Keikka - insinöörit Insinöörejä ja automatiikka -operaattoreita Ympäristötietoisuus voimavaraksi Vety- seutu Maahanmuutosta voimaa Merenkulkualalle lisäpalveluita Asiakasymmärrys Vetytekniikka sähkön rinnalle Laitila, Kustavi, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa, Pyhäranta Matkailualan ekosysteemi kasvuun Tyttöjä ei saada alalle Aktiivi- eläkeläiset Ei mökkejä, ei telakkaa Kv.kaksois- tutkinnnot uusiutuvat energialähteet Ylikansalliset terveysuhat Julkisen sektorin elvytystoimet
 6. 6. TALOUSKATSAUS VAKKA-SUOMI 23.3.2020 LISÄÄ TILASTOJA: www.poretieto.fi www.ennakointiakatemia.fi Pore-ammatit ovat ammattinimikkeitä, joiden osaajien kysyntä työmarkkinoilla on kasvanut tai kasvussa positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Pore-ammatit sisältävät seuraavat työtehtävät: ICT-alan ja lääkekehityksen asiantuntijat sekä asiantuntija- ja suorittavan tason tehtävät kone- ja metalliteollisuudessa ja sähköteknologian, automaation ja robotiikan aloilla.
 7. 7. Yhteenveto skenaariokeskustelusta • Koronan laaja-alaiset vaikutukset • Raaka-aineiden saanti? • Logististen yhteyksien toimivuus keskeisessä roolissa (tieyhteydet, raideliikenne, satama) • Osaamispuolella laaja-alaisuuden tarve voi jopa edelleen vahvistua • Digiloikka ”pakon” edessä – digitaalisuudesta pysyvä tapa toimia epidemian jälkeenkin • Vaikutukset julkisen sektorin toimintaedellytyksiin (velkaantuminen, mahdollinen korkopiikki myöhemmin) • Kotitalouksien aseman muutos ja uudelleenjako (velka, korot) ja esim. vuokra-asuntojen tarpeen kasvu? Pitkien lomautuksien ja irtisanomisten myötä elämänhallintaongelmat lisääntyvät • Kuntatalouden tilanne heikkenee, mikä näkyy resursseissa • Tutkinnot yli rajojen -tyyppinen malli yleistynee jatkossa; muuntokoulutusten ja erilaisten lyhytkoulutusten rooli kasvaa jatkossa • TY/uusi tekninen tiedekunta – edellyttää toimivaa ammatillista koulutusta ja AMK-tasoa • Muuntokoulutusten ja ylipäänsä nopeiden koulutusavausten rooli kasvanee • Instituutionaalista koulutusjärjestelmää ja monipuolista elinkeinorakennetta koetellaan. Koulutuksen järjestäminen tulevaisuudessa iso haaste väestön vähenemisen takia • Maahanmuutto on jatkossakin tärkeä muuttuja skenaarioissa
 8. 8. Profiiliennakoinnin verkkotyöskentely • Profiilipohjat ryhmätyöskentelyyn (ks. seuraavat diat): • tuotantoteollisuuden ammattilainen esim. ”automaatio-operaattori”- profiili v. 2030 • Tuotantoinsinööri-profiili v. 2030 • tuotantoteollisuuden työnantaja / yritysjohtaja -profiili v.2030 • Tehtävänanto: – Verkkotyöskentelyn osallistujat keskittyvät profiileihin ja kirjataan keskustelu (n. 60 min.)  käsiteltiin kaikki 3 profiilia • millaisia osaamisia ko. profiilissa erityisesti vaaditaan? Puuttuuko kuviosta jokin osaaminen + perustelut? • valitkaa 5 keskeisintä osaamista + perustelut • mistä näitä osaamisia voi hankkia? Kirjatkaa esim. paikkoja (huom! koulutusorganisaatioiden lisäksi), tekemisiä, asioita, joista vaadittavaa osaamista voi kartuttaa. • Profiiliennakoinnin tulosten hyödyntäminen: Ennakointiakatemian verkkosivuston signaalit-osion esimerkkiprofiilien liittäminen
 9. 9. ProFilointi Automaatio-operaattori - tuotantoteollisuuden ammattilainen v. 2030 Digitaalinen osaaminen Kierrätysosaaminen Työyhteisöosaaminen Tekninen osaaminen Säädösten sisäistäminen omassa työssä Materiaalikierrätysosaaminen Hukan hallinta ”Vähemmän sutta ja sekundaa” Digi-asenne Uusien IT-sovellusten hallintaosaaminen Mobiilisovellutusten hallintaosaaminen Valmistautuminen keinoälyn lisääntyvään käyttöön Tietoturvaosaaminen (perushallinta omassa työssä) Kone- ja tuotantoteknisen alan perusosaaminen Tekninen sovelluskyky (ml. ohjelmointitaidot) Moniosaajuus Turvallisuus- ja työsuojeluosaaminen Lojaalius, itseohjautuvuus (sisäinen yrittäjyys) Jatkuvan oppimisen motivaatio Palveluosaaminen ja kommunikaatiotaidot Tiimityöosaaminen Projektitaidot Organisointi- ja ongelmaratkaisutaidot Kansainvälisyystaidot (kielitaitoa ja kulttuuria)
 10. 10. Ryhmätyön tuotos automaatio-operaattori I Profiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Jatkuvan oppimisen motivaatio Ammattitaitovaatimuste n jatkuva muuttuminen Jatkokoulutus Työyhteisön tuki tässä 2. Digiosaaminen Lisääntynyt digitaalisuus Jatkokoulutus Yhteiskunta ottanut nyt ison digiloikan, joka jäänee osittain pysyväksi 3. Kone- ja tuotantotekniikan erityisosaaminen Teknisen koulutuksen täytyy erikoistua. Suunnittelu lisääntyy myös vientiartikkelina; koko henkilöstö kehitystyössä mukana Perus- ja jatkokoulutus (ml. työpaikan järjestämä täydennyskoulutus) Työssäoppimisen kautta karttuu osaamista (tiimityö) 30.4.2020 11
 11. 11. Ryhmätyön tuotos automaatio-operaattori II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Sopeutumiskyky Muuttuva yhteiskunnallinen tilanne ja työelämä Pitkälti työkokemuksen kautta Olemassa olevilla työkaluilla muutoksen toteuttaminen 12 30.4.2020
 12. 12. Tuotantoinsinööri v. 2030 Tuotantoteknologiaosaaminen Digitaalinen osaaminenTuotantotalousosaaminen Ympäristöosaaminen Tieteellistekninen ajattelu Automaatio ja robotiikka Lasertekniikka Levytyö-, liitos- ja koneistustekniikka Ainetta lisäävä valmistus (3D) Innovaatio-osaaminen Projektinhallinta Monialainen työskentely Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutus Käyttäjäkokemus, palvelukonseptit Muotoilu ja tuotetiedon hallinta Ennakointi-osaaminen Asiakkaan integrointi osaksi tuotekehitysprosessia 3D-suunnittelu Simulointi Dataosaaminen (ml. tietoturvaosaaminen) Tekoälyosaaminen Valmistuksen mobiilisovellukset ProFilointi Tuottavuusosaaminen Rahoitus ja verotus Myynti, hankinta Markkinointi Ennakointi-osaaminen EU- ja Suomen säädökset Cleantech-osaaminen Kierrätysosaaminen HiilijalanjälkiTyöyhteisöosaaminen Jatkuvan oppimisen motivaatio Organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot Palveluosaaminen ja kommunikaatiotaidot Kansainvälisyystaidot (kieli, monikulttuurisuus) Tiimityö ja verkosto-osaaminen Projektityöskentelytaidot
 13. 13. Ryhmätyön tuotos tuotantoinsinööri I Profiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Jatkuvan oppimisen motivaatio Työtehtävien vaatimusten jatkuva muuttuminen Jatkokoulutus Työyhteisön tuki tässä 2.Moniosaaminen (vs.tosierikois- tuminen), sovelluskyky Nykyään suorittavia työtehtäviä korvataan yhä enemmän koneella, joiden kehittämiseen tarvitaan erityisosaamista Koulutus (perusosaamiset), erityisosaamisen työnantajan kautta, kv- työskentely 3. Tuotantotalous- osaaminen Kaupallisen ja teknisen osaamisen yhdistyminen on tärkeitä osaamisaloja nyt ja tulevaisuudessa Koulutus, työkokemus 30.4.202014
 14. 14. Ryhmätyön tuotos tuotantoinsinööri II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1.Luovuus ja improvisaatio (vrt. innovaatio-osaamista) Ko. osaaminen on kasvussa mm. teknisen erikoistumisen ja yritysten hankkimien kilpailuetujen edellytys Osin koulutuksen kautta, mutta työelämäkokemus on ja persoona vaikuttavat pitkälti Tiimin/työyhteisön tuki antaa tilaa luovuudelle 2. Sopeutumiskyky Muuttuva yhteiskunnallinen tilanne ja työelämä Pitkälti työkokemuksen kautta Olemassa olevilla työkaluilla muutoksen toteuttaminen 30.4.2020Etunimi Sukunimi15
 15. 15. ProFilointi Valmistavan teollisuuden yritysjohtaja Innovaatio- osaaminen Verkosto-osaaminen Yhteiskuntavastuu- osaaminen Ennakointi- osaaminen Johtamistaidot Strategiaosaaminen Ympäristöosaaminen Kv-säädökset ja toimialan säädökset Ilmastoajattelu Signalointi Trendit Skenaariotyö Profilointi Liiketoimintasuunnittelu Yleissivistys Jatkuvan oppimisen motivaatio Kaupallinen osaaminen Monialainen työskentely TKI-projektitaidot Signaali-herkkyys Joustava arviointikyky Kansanvälisyystaidot Uudistava työote Korkea ammattisivistys Toimialan yleistuntemus Lainsäädäntöosaaminen (kv-säädökset) Liiketoimintaosaaminen Ketjujen liinaus Riskienhallintaosaaminen Digiosaaminen (ml. alustatalouden ja tekoälyn ymmärrys) Tiimityö Esimiestaidot Ihmisosaaminen Työhyvinvointiosaaminen Kansainvälisyystaidot (kielitaito, monikulttuurisuustaidot) Ylialainen toimijatuntemus Rajapinnoille hakeutumiskyky Asioiden yhdistely-osaaminen Kokonaisuuksien hahmotus
 16. 16. Ryhmätyön tuotos yritysjohtaja/-johtaminen IProfiilin keskeiset osaamiset Perustelut valituille osaamisille Mistä /miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Liiketoiminta- osaaminen (ml. ennakointiosaaminen) Ko. osaamiset ovat yritystoiminnan perusta, liiketoimintasuunnitelma ssa strategisen kehittämisen näkökulma Osin koulutuksen kautta, mutta työelämäkokemus on tärkeää Kannattavan liiketoiminnan näkökulma on tässä tärkeä 2. Signaaliherkkyys, muutosvalmius, osaamisen tunnistaminen Ko. osaaminen on uudistuvan ja ajassa pysyvän yrityksen perusta Ks. edellinen kohta 3. Jatkuvan oppimisen motivaatio On elinvoimaisen yritystoiminnan perusta Motivoitunut johtaja motivoi henkilöstöä 30.4.202017
 17. 17. Ryhmätyön tuotos yritysjohtaja/-johtaminen II Profiilista puuttuvat osaamiset Perustelut ko. osaamisille Mistä / miten ko. osaamista voi hankkia? Muita huomioita 1. Yritysjohdon viestintätaidot Tärkeää yrityksen identiteetin/brändin luomisessa; muutostilanteissa kriisiviestintätaidot Koulutus (esim. lyhyet koulutukset) On yhteydessä osaavan työvoiman saatavuuteen 2.Arvojohtaminen (vrt. yhteiskunta- vastuuosaaminen) Vaikuttamis- ja verkostotyön taidot ovat keskeinen osa yritysjohdon työnkuvaa; yrityksen arvopohjan luoja Työelämäkokemus tärkeää; osin luonnekysymys 3. Jatkuvan oppimisen motivaatio On elinvoimaisen yritystoiminnan perusta Jatkokoulutus Motivoitunut johtaja motivoi henkilöstöä 30.4.2020Etunimi Sukunimi18

×