Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia. Tulevaisuustyöpaja. Loimaa 25.3.2019

791 views

Published on

Esitys pidetty Loimaalla 25.03.2019. Varsinais-Suomen ennakointiakatemian tulevaisuustyöpajassa. Näkökulma työmarkkinat ja osaaminen.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia. Tulevaisuustyöpaja. Loimaa 25.3.2019

 1. 1. TULEVAISUUSTYÖPAJA LOIMAA 25.03.2019 https://ennakointiakatemia.fi/
 2. 2. FOREDATA ▪ Työmarkkinadata muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan työpaikkailmoitusaineistosta (te-palvelut.fi) vuosilta 2015-2018 sekä työpaikkailmoitusaineiston kuukausikohtaista päivityksestä 24 kuukauden ajalle. Vuosien 2015-2018 historia-aineisto sisältää Varsinais-Suomen osalta yli 90000. ▪ TE-toimiston käyttöosuus työntekijöiden hankinnassa vaihtelee toimialoittain. Logistiikka-alalla TE-toimistoa käytetään vähemmän kuin keskimäärin (Lähde: VM). Mukana kuitenkin myös avoimet vuokratyöpaikat TE-toimiston sopimusyhteistyökumppaneilta. ▪ Data kattaa selvästi yli puolet ilmoituksista mm. vuokratyöpaikkoja. ▪ Työpaikkailmoitusaineisto sisältää seuraavat tiedot työpaikkailmoituksista: • ilmoituksen jättöpäivämäärä • paikkalukumäärä • ammatti • työpaikan kunta • ilmoituksen jättänyt taho • osoite • vuokratyöpaikka vai ei • toimiala • työ alkaa • työaika • työn kesto • haku päättyy
 3. 3. PORE-AMMATIT ▪ Pore-ammatit ovat ammattinimikkeitä, joiden osaajien kysyntä työmarkkinoilla on kasvanut tai kasvussa positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Luokituksen perusteella ammatit on lajiteltu kasvualojen alle ja jaettu asiantuntijatason ja suorittavan tason ammatteihin. Positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta niin sanotut poreammatit ovat seuraavat: ▪ Kone- ja metalliteollisuuden asiantuntijataso ▪ Kone- ja metalliteollisuuden suorittavataso ▪ ICT-alan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan asiantuntijataso ▪ Sähköteknologian, automaation ja robotiikan suorittava taso ▪ Rakentamisen asiantuntijataso ja arkkitehtuuri ▪ Rakentamisen suorittava taso ▪ Lääkekehityksen erityisasiantuntijat ja asiantuntijat LISÄÄ PORETIETOA: https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
 4. 4. POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS LOIMAAN SEUDULLA TYÖPAIKKADATAN VALOSSA 0 50 100 150 200 250 Työntekijöiden kysyntä pore-ammateissa Työpaikkailmoitusten määrän muutos verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Loimaan seutukunnassa 2015-2019
 5. 5. Ammatti 2018 2017 2016 Konetekniikan erityisasiantuntijat 17 11 6 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat 8 4 4 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 17 11 12 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat 40 38 25 ILMOITUKSIA YHTEENSÄ 82 64 47 Kaikki ammatit yhteensä 1057 842 681 TYÖPAIKKAILMOITUKSET LOIMAAN SEUTUKUNNASSA 13.5.2019 5
 6. 6. REKRYTOIVIA TEKNOLOGIA -YRITYKSIÄ LOIMAAN SEUDULLA TAMMI- JA HELMIKUU 2019 Lisäksi rekrytointeja henkilöstövuokrausyritysten välityksellä
 7. 7. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVASSA TEKNOLOGIA TEOLLISUUDESSA VARSINAIS-SUOMI (suorittava taso) ▪ Koulutus: esim. tekninen, metalli, sähkö ▪ Kokemus/osaaminen: metalli, konetekniikka, tuotanto, prosessi, asennus, kunnossapito, huolto, automaatio, diagnostiikka, kalibrointi, laatu, dokumentointi ▪ Asenne: työmotivaatio, innostus, ahkeruus, tiimityö, halu oppia, oma-aloitteinen, aktiivinen, itsenäinen ▪ Ammattimaisuus ja huolellisuus ▪ Tarkkuus ja vastuu ▪ Joustavuus: vuorotyö ▪ Fyysinen kunto ▪ Työturvallisuus ▪ Kielitaito: suomi, englanti
 8. 8. TYYPILLISIÄ OSAAMISIA VALMISTAVA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUS VARSINAIS-SUOMI (asiantuntijat) ▪ Koulutus: Insinööri (DI/AMK) ▪ Kokemus/osaaminen: suunnittelu, automaatio, autocad, dokumentaatio, hydrauliikka, projektit- ja projektijohto, järjestelmät, kokonaisuuksien hallinta, koordinointi, kunnossapito, käyttöönotto, laatutyö, laskenta, mallinnus, mekaniikka, ohjelmistot, organisointi, prosessit, tuotanto, valmistus, raportointi, tutkimus, aikataulutus ▪ Asenteet: oma-aloitteisuus, aktiivisuus, asiakaslähtöisyys, positiivisuus, ennakkoluulottomuus, oppimis- ja kehittymishalu, vastuunkanto, innovatiivisuus, ongelmanratkaisu, järjestelmällisyys, paineensietokyky, päätöksentekokyky, sopeutumiskyky, vuorovaikutustaidot, yhteistyö, tiimityö. ▪ Kielitaito: suomi ja/tai englanti, suullinen ja kirjallinen taito
 9. 9. TULEVAISUUDEN OSAAMISIA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUDESSA Digiosaaminen Teknologiat ja järjestelmät Liiketoiminta- osaaminen Asiakkuus- osaaminen Johtaminen Tekniikka- osaaminen Ohjelmointiosaaminen Digitalisointi Järjestelmien integrointi Data-analytiikka Tietokantaosaaminen Virtualisointi Konenäkö Tietomallintaminen Tekoäly Koneoppiminen Neuroverkot Tietoturvallisuus Sensoriteknologiat Pilviteknologiat 5G IoT Toiminnanohjaus- järjestelmät (ERP) CAM-ja CAD- järjestelmät Uudet liiketoimintamallit Arvoverkkojen hallinta Alustatalouden liiketoimintamallit Tuoteideoiden tunnistaminen Tuotteistamis-ja kaupallistamis- osaaminen Nopea tuotekehitys Kiertotalous Skaalautuvuuden hallinta eBusiness Some-viestintä Asiakkuushallinta Palvelumuotoilu SaaS (software as a service) Aftersalesosaaminen Myynti ja markkinointi Vienti-ja kv- osaaminen Ihmisten johtaminen Strateginen johtaminen Työn johtaminen Tuotannonohjaus Henkilöstöjohtaminen Riskien hallinta Toimitusketjun ja logistiikan hallinta Automaatio Robotiikka Valmistusmenetelmät 3D-tulostus (metallit) Prosessitekniikka Hydrauliikka Energiatehokkuus Akkuteknologiat Uusiutuvat polttoaineet Ympäristöasioiden tuntemus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n yrityskysely (n=341)
 10. 10. KIITOS! HYVÄÄ ENNAKOINTI-ILTAPÄIVÄN JATKOA!

×