Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia: työpajojen toteutus

73 views

Published on

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia on järjestänyt viime vuosina ennakointityöpajoja. Tässä kokemuksiamme.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia: työpajojen toteutus

  1. 1. V-S Ennakointiakatemia -hankkeessa pilotoitujen työpajojen toteutus Yhteenveto työpajojen toimintamalleista (versio 26.5.2020)
  2. 2. Ennakointityöpajan toteutusrunko I: toimintaympäristön kartoitusvaiheen työpajat • Työpajan toteutus on suunniteltu kestoltaan n. 3–4 h. Fasilitaattoreita työpajan toteutuksen ja pienryhmäosuuksien ohjauksessa. • Työpaja on mahdollista toteuttaa myös verkkoympäristössä. • Työpajan toteutus yhden toimialan / monen toimialan näkökulmasta. • Työpajan toteutus paikallisesti / alueellisesti / seudullisesti / maakunnallisesti. • Toteutusrungon pääkohdat: 1. Työpajan avaus 2. Työpajatyöskentelyn herättelypuheenvuoro(t) työelämästä 3. Työpajassa käytettävän ennakointityökalun ja -menetelmän lyhyt esittely 4. Ensimmäinen osuus pienryhmätyöskentelystä (tulevaisuuden ilmiöiden valinta ja äänestys) 5. Yhteenveto pienryhmätöistä ja keskustelu 6. Tilastollinen katsaus ko. toimialan/-alojen tilaan Varsinais-Suomen osalta 7. Toinen osuus pienryhmätyöskentelystä (tulevaisuuden ilmiöiden arviointi) 8. Yhteenveto pienryhmätöistä ja keskustelu 9. Jatkosuunnitelman ja työpajan päätös 26.5.2020Etunimi Sukunimi2
  3. 3. Ennakointityöpajan toteutusrunko II: analyysivaiheen työpajat / skenaariotyöpajat • Työpajan toteutus on suunniteltu kestoltaan n. 2 h. Fasilitaattoreita työpajan toteutuksen ja pienryhmäosuuksien ohjauksessa. • Työpaja on mahdollista toteuttaa myös verkkoympäristössä. • Työpajan toteutus yhden toimialan / monen toimialan näkökulmasta. • Työpajan toteutus paikallisesti / alueellisesti / seudullisesti / maakunnallisesti. • Toteutusrungon pääkohdat: 1. Työpajan avaus 2. Työpajaa varten työstettyjen skenaarioluonnosten esittely (+ muu mahdollinen työpajaosuutta orientoiva materiaali) 3. Pienryhmätyöskentelyä skenaarioiden parissa 4. Yhteenveto pienryhmätöistä ja keskustelu 5. Jatkosuunnitelmat ja työpajan päätös 26.5.2020Etunimi Sukunimi3
  4. 4. Ennakointityöpajan toteutusrunko III: profiiliennakoinnin työpajat • Työpajan toteutus on suunniteltu kestoltaan n. 2 h. Fasilitaattoreita työpajan toteutuksen ja pienryhmäosuuksien ohjauksessa. • Työpaja on mahdollista toteuttaa myös verkkoympäristössä; mahdollisuus yhdistää skenaariotyöpajaan. • Työpajan toteutus yhden toimialan näkökulmasta; työstettäviä ammatti- ja osaamisprofiileja useampi (tässä eri työntekijäprofiilit, myös työnantajan profiili). • Työpajan toteutus paikallisesti / alueellisesti / seudullisesti / maakunnallisesti. • Toteutusrungon pääkohdat: 1. Työpajan avaus 2. Työpajatyöskentelyn herättelypuheenvuoro(t) työelämästä 3. Työpajaa varten työstettyjen ammatti-/osaamisprofiilien luonnosten esittely (+ muu mahdollinen työpajaosuutta orientoiva materiaali) 4. Pienryhmätyöskentelyä profiilipohjien osalta 5. Yhteenveto pienryhmätöistä ja keskustelu 6. Jatkosuunnitelmat ja työpajan päätös 26.5.2020Etunimi Sukunimi4

×