Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 unge opsparing i fokus hos unge

2,933 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 unge opsparing i fokus hos unge

 1. 1. OPSPARING 2011- Unge er bedre til at spare op, end mange trorAnn Lehmann ErichsenForbrugerøkonom2011
 2. 2. 60 pct. af de unge sparer regelmæssigt op. Næsten på niveau med hele befolkningen. - Men hver tredje i aldersgruppen 18-25 år sparer aldrig op Hvordan ser dit sparemønster ud? Angiv venligst, hvordan du normalt sparer op ved at vælge det alternativ, der bedst beskriver din situation. 0% 20% 40% 60% 80% 100% I alt 2011 63% 11% 21% 5% Blandt personer, der sparer op, er det gennemsnitlige månedlige beløb 3.500 kr. Medianværdien er 1.900 kr. Mænd 61% 12% 22% 4% Unge 18-25 år. sparer 1440 kr./måned i snit. Medianværdi 870 Kvinder 65% 9% 20% 6% kr. •Region Sjælland har en højere andel af personer, der sparer op på månedlig basis, end andre regioner. 18-25 år 60% 6% 32% 2% • Der er en højere andel af singler 26-39 år 65% 9% 21% 5% blandt de personer, der ikke sparer op i øjeblikket. 40-53 år 65% 12% 17% 6% • Personer med mellem eller høje indkomster sparer oftere 54-65 år 62% 14% 19% 6% regelmæssigt op i forhold til personer med lave indkomster. Det Regelmæssigt Fra tid til anden Sparer aldrig op Ved ikke samme gælder personer i arbejde i forhold til arbejdsløse og studerende.2 Definition af regelmæssig er her: Månedlig Kilde: Synovate Fra tid til anden: Kvartalsvis, halvårlig og årlig Base: 1.099 ip
 3. 3. Svenskerne bedst til regelmæssig opsparing Hvordan ser dit sparemønster ud? Angiv venligst, hvordan du normalt sparer op ved at vælge det alternativ, der bedst beskriver din situation. 0% 20% 40% 60% 80% 100% I alt 2011 65% 10% 20% 4% Danmark 63% 11% 21% 5% Finland 52% 11% 31% 6% Norge 61% 16% 18% 5% Sverige 76% 7% 14% 3% Regelmæssigt Fra tid til anden Sparer ikke/aldrig op Ved ikke3 Kilde: Synovate Base: 4.146 ip
 4. 4. 18-25-årige bedst til at målrette deres opsparing end andre Har du en plan for dine opsparinger/investeringer, hvor du har defineret nogle af følgende mål? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 33 Et bestemt formål med dine opsparede/investerede 43 38 penge 28 30 15 Spredning af risiko gennem forskellige 10 9 investeringstyper 18 20 10 7 Tidsplan for de forskellige typer opsparinger 10 11 12 6 5 Et mål for afkastet af opsparingen/investeringen 7 5 8 2 Et forud defineret prisniveau, hvor du skal 3 2 sælge/købe 2 2 55 Jeg har ingen plan for min opsparing/mine 48 56 investeringer 58 54 I alt 18-25 år 26-39 år 40-53 år 54-65 år4 Kilde: Synovate Base: Har opsparing/investeringer, 1.012 ip
 5. 5. Unge sparer op på opfordring af forældrene og for at opnå økonomisk uafhængighed Hvad fik dig til at begynde med at spare regelmæssigt op? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 43 53 Jeg vil sikre, at jeg kan være økonomisk uafhængig 34 47 43 33 Jeg begyndte at spare op for at nå et andet specifikt mål, 43 39 jeg havde/har 27 30 27 49 Mine forældre har lært mig, at det er vigtigt at spare op 33 23 16 19 Jeg begyndte at spare op, fordi jeg var/er bekymret for min 2 16 pension 22 28 9 13 Jeg begyndte at spare op for at købe egen bolig 13 8 4 8 Min økonomi skal være mere stabil, end mine forældres 7 7 var/er 10 6 I alt 18-25 år 26-39 år 40-53 år 54-65 år5 Kilde: Synovate Base: Sparer op, 879 ip
 6. 6. For unge er en pengegave oftere ”startskuddet” til at spare op end for andre Hvad fik dig til at begynde med at spare regelmæssigt op? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7 Jeg ønskede at investere for at få et 6 8 større afkast 6 7 6 Jeg begyndte at spare op for at 9 spare til mine børn 7 6 6 Min bank anbefalede mig at spare 3 5 regelmæssigt op 6 9 Jeg arvede eller vandt penge og 5 4 anvendte dem som startindskud på 3 en opsparing 5 7 Jeg fik penge som gave og anvendte 5 14 dem som startindskud på en 6 opsparing 3 2 13 7 Andet 14 15 11 5 2 Ved ikke 8 4 46 I alt 18-25 år 26-39 år 40-53 år 54-65 år Kilde: Synovate Base: Sparer op, 879 ip
 7. 7. Blandt dem, der ikke sparer op lige nu, har de 18-25-årige færrest penge til overs til at spare op af Hvad er årsagen til, at du ikke sparer penge op? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 63 83 Jeg har ikke penge til overs til at spare op af lige i øjeblikket 61 59 50 22 17 Jeg har ikke penge til overs, fordi jeg afbetaler/nedbetaler på mine lån 32 27 9 13 12 Jeg vil hellere leve nu end spare op, til jeg bliver gammel 8 13 22 4 Jeg har ikke penge til overs til at spare op af, fordi jeg støtter mine børn/børnebørn økonomisk 9 9 2 Jeg synes ikke, at det er vigtigt at spare op 2 5Jeg har ikke penge til overs til at spare op af, fordi jeg støtter mine forældre/min partners forældre økonomisk 7 5 Andet 7 6 10 2 Ved ikke 2 4 I alt 18-25 år 26-39 40-53 54-657 Kilde: Synovate Base: Sparer ikke op i øjeblikket/aldrig, 220 ip
 8. 8. Kom i gang med at spare opEr det svært at komme i gang med at spare op?Det er nemmere at spare op, hvis du sætter opsparing øverstpå din dagsorden, og har et mål med det du gør.Kom-i-gang-spørgsmål til dig selv:1. Hvad sparer jeg op til? Hvor mange penge skal jeg omtrent bruge? Hvornår skal jeg bruge pengene?2. Se på dine udgifter og regn ud, hvad du realistisk set kan spare op hver måned. Lidt er altid bedre end nul.3. Overfør beløbet automatisk til din opsparing via din netbank.4. Husk at evnen og viljen til at spare op er vigtig, også når man skal låne pengebeløb – store såvel som små.
 9. 9. Fakta om undersøgelsen Synovate har gennemført en undersøgelse i Sverige, Danmark, Finland og Norge på vegne af Nordea om adfærd og holdninger vedrørende forskellige former for opsparing og investeringer. Undersøgelsen blev gennemført via webpaneler i hvert land. Panelerne udgør et repræsentativt udsnit af aldersgruppen 18-65 online i hvert land. Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 4. til 17. maj 2011. I Danmark blev der gennemført 1.110 interview i aldersgruppen 18-65. Denne aldersgruppe udgør ca. 3,5 mio. af befolkningen. Kontaktpersoner i Nordea i Danmark vedrørende undersøgelsen: – Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom – ann.lehmann.erichsen@nordea.dk – + 45 61 55 81 819

×