Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unges opsparing 2013

1,990 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unges opsparing 2013

  1. 1. Unges opsparing 2013 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom
  2. 2. To ud af tre unge har en kontant opsparing 2 64% 16% 20% Har kontant opsparing Ingen opsparing Ved ikke/vil ikke oplyse Har kontant opsparing:Har kontant opsparing: 18-21 år: 61% 22-25 år: 66% 26-29 år:65% 14% 13% 18% 14% 2% 12% 27% 24% 12% 16% 12% 3% 17% 15% 25% 14% 13% 12% 2% 18% 16% 1-10000 DKK 10001-25000 DKK 25001-50000 DKK 50001-150000 DKK 150001 DKK eller mere Jeg har ingen opsparing Ved ikke/Ønsker ikke at svare 18-21 år 22-25 år 26-29 år
  3. 3. Hvor stor er din kontante opsparing? 3 Opsparing Gennemsnit i undergrupper i kr. Base: 1,002 Source: TNS for Nordea 2013 Base: Has cash savings, 642 Source: TNS for Nordea 2013 43.805 47.295 39.985 44.515 45.590 41.070 40.355 45.185 46.130 5.353 50.760 43.300 23.490 I alt Mænd Kvinder 18-21 år 22-25 år 26-29 år Op til 99.999 kr./år 100.000 - 199.999 kr./år 200.000 eller mere kr./år Ved ikke Arbejder Uddannelssøgende Ledig 21% 13% 16% 13% 2% 16% 20% 1 - 10.000 kr. 10.001 - 25.000 kr. 25.001 - 50.000 kr. 50.000 - 100.000 kr. 150.000 kr. eller mere Ingen opsparing Ved ikke 64 % af alle unge har kontanter sparet op
  4. 4. Har du en opsparing i kontanter i banken? 4 63% 63% 60% 79% 77% 67% 74% 58% 67% 52% Kollegiebolig Alene i lejebolig Med partner i lejebolig I bofællesskab I bolig min forældre ejer/har købt I bolig jeg ejer (alene eller sammen med partner/ven) I andelsbolig (alene eller sammen med partner/ven) Hjemme hos familien I fremlejet bolig Jeg har ingen permanent adresse og flytter rundt mellem flere boliger Opspraring efter boligform Har kontant opsparing i banken
  5. 5. Har du forbrugslån (inkl. kreditkortgæld o.lign.), og hvad er i så fald den samlede størrelse på dine forbrugslån? 5 13% 82% 5% Ja Nej Ved ikke Forbrugslån 38.450 35.355 41.390 I alt Mand Kvinde Gennemsnit i grupper: Base: 1,002 Source: TNS for Nordea 2013 Base: Har forbrugslån, 124 Source: TNS for Nordea 2013
  6. 6. Om undersøgelsen 6 Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup for Nordea Dataindsamling i perioden 27. maj – 7. juni 2013 Undersøgelsen er gennemført som online interviews, via TNS panelet. Data er vægtet med alder, køn og region I alt er gennemført 1.002 interviews I en repræsentativ stikprøve af befolkningen i alderen 18 - 29

×