Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REKOD PBS PENDIDIKAN ISLAM

7,385 views

Published on

Terima kasih USTAZAH YASIRAH YAZID-
GC PEND ISLAM
SMK TAMAN UNIVERSITI
SKUDAI JOHOR
yg sudi berkongsi ilmu dan bahan smg Allah mmberi ganjaran kpdnya

Published in: Education

REKOD PBS PENDIDIKAN ISLAM

 1. 1. REKOD PELAKSANAAN PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1NAMA:…………………………………………………………………………………….BAHAGIAN TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDEN TAJUK √TILAWAH BACAAN B1 D1 E1 B1D1E1 AL- ( AYAT Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah mengikut bacaan QURAN BACAAN 1- guru. 286 ) B2 E1 B2D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan bimbingan guru. B3 E1 B3D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul tanpa bimbingan. B4 E1 B4D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin. B5 E1 B5D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar. B6 E1 B6D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. HAFAZAN B1 D2 E1 B1D2E1 ( SEMUA Menghafaz kalimah serta potongan ayat TAJUK AYAT daripada surah al-Baqarah:
 2. 2. HAFAZAN ) ayat 1 – 5 B2 E1 B2D2E1 ayat 201 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah ayat 255 ayat 256 B3 E1 B3D2E1 ayat 284 Menghafaz ayat-ayat surah al-Baqarah denganbetul dan bertajwid iaitu:– 286 B4 E1 B4D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarahdengan betul, bertajwid dan lancar iaitu: B5 E1 B5D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: B6 E1 B6D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir:AYAT B1 D3 E1 B1D3E1KEFAHAMAN Mengiakan/menggeleng/diam dgn pergerakan badan (body language) @HAFAZAN memberi isyarat mengenai isi kandungan ayat-ayat surah al-Baqarah( SEMUATAJUK AYATKEFAHAMA B2 E1 B2D3E1N) Menyatakan isi kandungan ayat -ayat surah al-Baqarah dgn betulPEL 1PEL 2 B3 E1 B3D3E1PEL 3 Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah al-BaqarahPEL 4
 3. 3. PEL 5 B4 E1 B4D3E1 PEL 6 Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul PEL 7 PEL 8 B5 E1 B5D3E1 PEL 9 Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul dan PEL 10 istiqamah B6 E1 B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dgn betul, istiqamah dan boleh dicontohiHADIS PENG. B1 D4 E1 B1D4E1 HADIS Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) memberi isyarat atau menyatakan:  Pengertian hadis. ( PEL 11 – BT MS 76 )  Hadis sebagai sumber hokum ( PEL 11 – BT MS 76 )  Menyatakan perbezaan hadis dan al-Quran. B2 E1 B2D4E1 Menyatakan :  maksud hadis al-Aqwal dan al-Af’al ( PEL 11 – BT MS 78 )  Menerangkan syarat-syarat perawi hadis ( PEL 11 – BT MS 79 ) B3 E1 B3D4E1 Menyatakan perbezaan hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran. HADIS1 B1 D5 E1 B1D5E1 HADIS2 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi
 4. 4. kandungan:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.B2 E1 B2D5E1 Menyatakan isi kandungan:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.B3 E1 B3D5E1 Menjelaskan isi kandungan :  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin.B4 D4 E1 B4D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 – BT MS 87 )  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin ( PEL 12 – BT MS 81 )B5 E1 B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 – BT MS 87 )  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. ( PEL 12 – BT MS 81 )B6 E1 B6D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu ( PEL 13 – BT MS 87 )  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. ( PEL 12 – BT MS 81 )
 5. 5. AKIDAH ASAS B1 D6 E1 B1D6E1 &KONSEP Menyatakan pengertian akidah. AKIDAH E2 B1D6E2 Menyatakan sumber utama akidah Islamiah. B2 D6 E1 B2D6E1 Menyatakan ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. E2 B2D6E2 Menyatakan tujuan mempelajari ilmu akidah. E3 B2D6E3 Menyatakan empat aspek akidah Islamiah B3 D6 E1 B3D6E1 Menyenaraikan perkara-perkara yang merosakkan akidah. E2 B3D6E2 Menyenaraikan perkara-perkara yang memantapkan akidah. B4 D5 E1 B4D5E1 Menyatakan perkara-perkara yang boleh memantapkan akidah. E2 B4D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah. B5 D5 E1 B5D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan. E2 B5D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan
 6. 6. akidah secara berterusan. E3 B5D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman B6 D5 E1 B6D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. E2 B6D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. E3 B6D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman secara berterusan.BAHAGIA TAJUK BAN DESKRIPT EVIDEN TAJUKN D ORAKIDAH RUKUN B4 D6 E1 B4D6E1 IMAN TERAS Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman AQIDAH dengan rukun-rukun iman dengan betul. ISLAM B5 E1 B5D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul dan istiqamah. B6 E1 B6D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yangmenunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi AKIDAH B1 D7 E1 B1D7E1 BERTERASK Menyatakan rukun iman. AN RUKUN B2 E1 B2D7E1 IMAN Menyatakan maksud rukun iman.
 7. 7. B3 E1 B3D7E1 Menyenaraikan akibat tidak mempercayai rukun iman. B4 E1 B4D7E1 Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin. B5 E1 B5D7E1 Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin secara istiqamah B6 E1 B6D7E1 Mempamerkan imej muslim yang mukminKONSEP B1 D8 E1 B1D8E1MUKMIN Menyatakan maksud islam, iman dan ihsan.DANMUSLIM B2 E1 B2D8E1 Menyatakan maksud muslim dan mukmin. B3 E1 B3D8E1 Menyenaraikan sifat-sifat muslim dan mukmin.DALIL B1 D9 E1 B1D9E1KEWUJUDA Menyebut bukti kewujudan Allah SWT danN ALLAH keesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata). B2 E1 B2D9E1 Menyatakan dalil akli tentang kewujudan Allah SWT B3 E1 B3D9E1 Menyatakan dalil nakli tentang kewujudan Allah SWT B4 D8 E1 B4D8E1 Menjelaskan bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam
 8. 8. syahadah. B5 E1 B5D8E1 Menunjukkan kesyukuran melalui perkataan , perlakuan dan keyakinan bahawa Allah SWT itu wujud. B6 E1 B6D8E1 Mempamerkan sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan- Nya.IBADAT KONSEP B1 D10 E1 B1D10E1 FARDU AIN Menyebut pengertian: DAN  fardu ain KIFAYAH  fardu kifayah B2 E1 B2D10E1 Memberi contoh:  fardu ain  fardu kifayah APLIKASI B3 E1 B3D10E1 FARDU AIN Menjelaskan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. DAN KIFAYAH B4 D9 E1 B4D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul. B5 E1 B5D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan. KONSEP B1 D11 E1 B1D11E1 BERSUCI Menyebut pengertian bersuci. E2 B1D11E2 Menyebut pengertian najis.
 9. 9. E3 B1D11E3 Menyebut pengertian dan hukum istinjak. E4 B1D11E4 Menyebut pengertian dan hukum berwuduk. E5 B1D11E5 Menyebut pengertian mandi dan bahagian mandi. E6 B1D11E6 Menyebut pengertian dan hukum bertayamum. E7 B1D11E7 Menyebut pengertian dan hukum samakB2 D11 E1 B2D11E1 Boleh mengenal pasti:  benda-benda kotor yang najis  bahan-bahan bersuci  jenis-jenis najis  alat-alat istinjak E2 B2D11E2  Menyatakan anggota wuduk  Menyenaraikan rukun wuduk E3 B2D11E3 Menyebut sebab wajib mandi. E4 B2D11E4 Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum. E5 B2D11E5 Menyebut alat-alat samak.
 10. 10. E6 B2D11E6 Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar.B3 D11 E1 B3D11E1 Menunjukkan kebolehan:  Membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor.  Membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya.  Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.  Melafazkan niat wuduk.  Mengamalkan perlakuan wuduk.  Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib.  Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib.  Melaksanakan tayamum dengan lafaz niat tayamum.  Menyatakan sebab-sebab tayamum dan rukun tayamum.  Melakukan samak.B4 D10 E1 B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan:  sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat.  melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul.  melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak.  melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan.  melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan.  melaksanakan tayamum dengan betul.  melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan cara-cara sertu dan samak.B5 D10 E1 B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan:  Menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan.  Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat.  Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.
 11. 11.  Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan adab ketika berwuduk. B6 D10 E1 B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan:  Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi.  Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. SOLAT B1 D12 E1 B1D12E1 FARDU Menyebut pengertian solat. DAN E2 B1D12E2 KHUSYUK Menyebut hukum menunaikan solat. SOLAT E3 B2D12E3 Menyebut pengertian khusyuk solat. B2 D12 E1 B2D12E1 Menyatakan kedudukan imam dan makmum. E2 B2D12E2 Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat.BAHAGIAN TAJUK BAND DESKR EVID TAJUK IPTOR EN PERLAKUAN B3 D12 E1 B3D12E1 DALAM Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud. SOLAM E2 B3D12E2 Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat. B4 D11 E1 B4D11E1 Membaca bacaan–bacaan dalam solat dengan betul.
 12. 12. E2 B4D11E2 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan B5 D11 E1 B5D11E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah. B6 D11 E1 B6D11E1 Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi.SOLAT B1 D13 E1 B1D13E1BERJEMAAH Menyebut pengertian solat berjemaah dan hukum melaksanakan solat berjemaah. B2 D13 E1 B2D13E1 Menyatakan kedudukan imam dan makmum. E2 B2D13E2 Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum.PERLAKUAN B3 D13 E1 B3D13E1SOLAT Tunjuk cara solat berjemaah:BERJEMAAH  kedudukan imam dan makmum  makmum masbuk dan muafik B4 D12 E1 B6D13E1 Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. B5 D12 E1 B6 D12 E1 B6D12E1 Menjadi imam solat berjemaah dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi.SOLAT B1 D14 E1 B1D14E1JUMAAT Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat E2 B1D14E2 Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat.
 13. 13. masjid dan solat sunat rawatib.B2 D14 E1 B2D14E1 Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat. E2 B2D14E2 Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. E3 B2D14E3 Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat. E4 B2D14E4 Menyenaraikan tiga adab semasa berada di masjidB3 D14 E1 B3D14E1  Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan. E2 B3D14E2 Melaksanakan adab makmum solat Jumaat. E3 B3D14E3 Menyatakan rukun khutbah Jumaat.B4 E1 B4D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid.B5B6 E1 B6D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohiB4 D13 E1 B4D13E1 Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur. E2 B4D13E2 Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat.B5 D13 E1 B5D13E1
 14. 14. Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. E2 B5D13E2 Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat B6 D13 E1 B6D13E1 Menghuraikan perbezaan kaedah antaragolongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. SOLAT SUNAT B1 D15 E1 B1D15E1 RAWATIB Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul DAN TAHIYATUL B2 E1 B2D15E1 MASJID Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. B3 E1 B3D15E1 Menyatakan  lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul masjid  Tunjuk cara solat B4 E1 B4D15E1 Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan Jahiliah B5 E1 B5D15E1 Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah B6 E1 B6D15E1 Menghindari amalan Jahiliah yang ada masakini secara beristiqamah dan boleh dicontohi.SIRAH DAN MASYARAKAT B1 D16 E1 B1D16E1TAMADUN ARAB SBLM Menyatakan pengertian Jahiliah dan keadaan masyarakat Jahiliah.ISLAM DAN SLPS KELAHIRAN B2 E1 B2D16E1 RASULULLAH Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah SAW. B3 E1 B3D16E1 Menyatakan sifat keji masyarakat Jahiliah.
 15. 15. B4 E1 B4D16E1 Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah SAW. E2 B4D16E2 Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah SAW. B5 E1 B5D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. B6 E1 B6D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. B4 D15 E1 B4D15E1 Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan Jahiliah. B5 E1 B5D15E1 Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah B6 E1 B6D15E1 Menghindari amalan Jahiliah yang ada masa kini secara beristiqamah dan boleh dicontohi. RIWAYAT B1 D17 E1 B1D17E1 HIDUP Menyatakan riwayat hidup Rasulullah SAW. RASULULLAHBAHAGIAN TAJUK BAND DESKRI EVIDEN TAJUK PTOR B2 D17 E1 B2D17E1 Menyatakan keturunan Rasulullah SAW
 16. 16. B3 E1 B3D17E1 Menyatakan kisah Rasulullah SAW semasa:  kelahiran  bersama ibunya  bersama datuknya  bersama bapa saudaranya  remajaPERJUANGAN B1 D18 E1 B1D18E1NABI Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah.MUHAMMADDI MAKKAH B1D18E1 Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul. B6 E1 B6D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi. B4 D17 E1 B5D17E1 Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW. B5 E2 B5D17E2 Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah. B6 E1 B6D17E1 Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi.PERISTIWA B1 D19 E1 B1D19E1HIJRAH Menyatakan pengertian hijrah Rasulullah SAW.RASULULLAH B2 E1 B2D19E1 Menyatakan sebab berlakunya hijrah Rasulullah SAW. B3 E1 B3D19E1 Menceritakan tentang peristiwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. B4 D18 E1 B4D18E1 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah SAW
 17. 17. B5 E1 B5D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dalam kehidupan. B6 E1 B6D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi. TOKOH B1 D20 E1 B3D20E1 ISLAM Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:  Abu Bakar B2 E1 B2D20E1 al-Siddiq Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:  Khadijah al- Khuwailid B3 E1 B3D20E1  Sumaiyah Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:  Bilal bin Rabah B4 D19 E1 B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam B5 E1 B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: B6 E1 B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohiADAB DAN SEMUA B1 D21 E1 B1D21E1AKHLAK TAJUK ADAB Mengia / menggeleng / diam denganpergerakan badan (body language) atauISLAMIAH memberi isyarat tentang adab:  menjaga fitrah lelaki B2 E1 B2D20E1 dan Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: perempuan  berkawan B3 E1 B3D21E1  dengan ibu Melakukan adab: bapa  dengan B4 D20 E1 B4D20E1 keluarga Melakukan adab dengan betul
 18. 18.  berguru B5 E1 B5D20E1 menuntut Melakukan adab dengan betul dan istiqamahilmu B6 E1 B6D20E1 menjaga Melakukan adab dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohiharta sekolah membacaal-Quran

×