Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang senarai semak pbs pai ting 1

1,284 views

Published on

  • Be the first to comment

Borang senarai semak pbs pai ting 1

  1. 1. REKOD PELAKSANAAN PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1NAMA:……………………………………………………………………………………. BAHAGIAN TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDEN SKOR TARIKH TILAWAH BACAAN B1 D1 E1 AL-QURAN B2 E1 B3 E1 B4 E1 B5 E1 B6 E1 HAFAZAN B1 D2 E1 B2 E1 B3 E1 B4 E1 B5 E1 B6 E1 AYAT B1 D3 E1 KEFAHAMAN B2 E1 B3 E1 B4 E1 B5 E1 B6 E1 HADIS PENG. HADIS B1 D4 E1 B2 E1 B3 E1 HADIS1 B1 D5 E1 HADIS2 B2 E1 B3 E1 B4 D4 E1 B5 E1 B6 E1 AKIDAH ASAS B1 D6 E1 &KONSEP E2 AKIDAH B2 D6 E1 E2 E3 B3 D6 E1 E2 B4 D5 E1 E2 B5 D5 E1 B6 D5 E1
  2. 2. BAHAGIAN TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDEN SKOR TARIKHAKIDAH AKIDAH B1 D7 E1 BERTERASKAN B2 E1 RUKUN IMAN B3 E1 B4 E1 B5 E1 B6 E1 KONSEP B1 D8 E1 MUKMIN DAN B2 E1 MUSLIM B3 E1 DALIL B1 D9 E1 KEWUJUDAN B2 E1 ALLAH B3 E1 B4 D8 E1 B5 E1 B6 E1IBADAT KONSEP B1 D10 E1 FARDU AIN B2 E1 DAN KIFAYAH APLIKASI B3 D10 E1 FARDU AIN B4 D9 E1 DAN KIFAYAH B5 E1 KONSEP B1 D11 E1 BERSUCI E2 E3 E4 E5 E6 E7 B2 D11 E1 E2 E3 E4 E5 E6 B3 D11 E1 B4 D10 E1 B5 D10 E1 B6 D10 E1 SOLAT FARDU B1 D12 E1 DAN E2 KHUSYUK E3 SOLAT B2 D12 E1 E2
  3. 3. BAHAGIAN TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDEN SKOR TARIKH PERLAKUAN B3 D12 E1 DALAM E2 SOLAM B4 D11 E1 E2 B5 D11 E1 B6 D11 E1 SOLAT B1 D13 E1 BERJEMAAH B2 D13 E1 E2 PERLAKUAN B3 D13 E1 SOLAT B4 D12 E1 BERJEMAAH B5 D12 E1 B6 D12 E1 SOLAT B1 D14 E1 JUMAAT B2 D14 E1 E2 E3 E4 B3 D14 E1 E2 E3 B4 D13 E1 E2 B5 D13 E1 E2 B6 D13 E1 SOLAT SUNAT B1 D15 E1 RAWATIB B2 E1 DAN B3 E1 TAHIYATUL B4 D14 E1 MASJID B5 E1 B6 E1SIRAH DAN MASYARAKAT B1 D16 E1TAMADUN ARAB SBLM B2 E1ISLAM DAN SLPS B3 E1 KELAHIRAN B4 D15 E1 RASULULLAH B5 E1 B6 E1 RIWAYAT B1 D17 E1 HIDUP RASULULLAH
  4. 4. BAHAGIAN TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDEN SKOR TARIKH B2 D17 E1 B3 E1 B4 D16 E1 B5 E1 B6 E1 PERJUANGAN B1 D18 E1 NABI B2 E1 MUHAMMAD B3 E1 DI MAKKAH B4 D17 E1 B5 E1 B6 E1 PERISTIWA B1 D19 E1 HIJRAH B2 E1 RASULULLAH B3 E1 B4 D18 E1 B5 E1 B6 E1 TOKOH ISLAM B1 D20 E1 B2 E1 B3 E1 B4 D19 E1 B5 E1 B6 E1ADAB DAN SEMUA TAJUK B1 D21 E1AKHLAK ADABISLAMIAH B2 E1 B3 E1 B4 D20 E1 B5 E1 B6 E1

×