Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.contoh evidens pel 24 raja siap

599 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5.contoh evidens pel 24 raja siap

  1. 1. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK TAMAN UNIVERSITI JOHOR BAHRUNAMA PELAJAR :……………………………………………...................... TING : BAHAGIAN SIRAH PEL 24 : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS ISLAM 1. Maksud Jahiliah dari segi istilah ialah : [ B1D16E1 ] Tidak tahu dan _________________ daripada _____________________________. 2. Pilih kenyataan yang tepat mengenai keadaan masyarakat Jahiliah. [ B2D16E1 ] a. Masyarakat Arab Jahiliyah hidup berkabilah dan diketuai oleh seorang pemimpin yang dikenali sebagai A. Presiden C. Sheikh B. Residen D. Tok Guru b. Antara berikut ialah agama yang dianuti oleh masyarakat jahiliah kecuali A. agama Yahudi C. agama Buddha B. agama Hanif D. agama Majusi 3. a. Yang manakah antara berikut bukan perangai buruk masyarakat Arab Jahiliah. [ B3D16E1 ] A. Minum arak C. Suka berperang B. Membunuh anak lelaki D. Menindas golongan lemah c. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kedudukan wanita. Golongan wanita dijadikan I pemimpin II penghibur II hamba IV barang dagangan A. I dan II C. II dan III B. II dan III D. II, III dan IV 4. Huraikan dua amalan jahiliah yang masih diamalkan oleh umat Islam masa kini. Huraian anda hendaklah beserta contoh/ isu semasa yang berlaku pada hari ini. [ B4D15E1] [Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan Jahiliah]
  2. 2. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK TAMAN UNIVERSITI JOHOR BAHRUNAMA PELAJAR :……………………………………………...................... TING : ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
  3. 3. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK TAMAN UNIVERSITI JOHOR BAHRUNAMA PELAJAR :……………………………………………...................... TING : BAHAGIAN AQIDAH PELAJARAN 20 : UNIT 1 – KONSEP BERSUCI

×