2. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE
      CU APĂ ŞI A CELOR DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL
      MORENI
...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


reprezentanţe, agenţii situate în alte localităţi din judeţul Dâmboviţa: Mo...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


     -  Consiliul...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


   atribuţie este îndeplinită prin deconcentrarea serviciului unor
   ...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


       - Primarul...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


administrativ, tehnic şi economic, dispune de forţă de muncă şi mijloace de...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


fel, încât să nu afecte...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


consumul excesiv, să încurajeze funcţionarea eficientă a acestora şi protec...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


    Aprobarea tarif...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
     Încadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice
    ...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


       - birou a...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


     2.2  Caracteristici tehnico-economice        ale   S....
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


    Lungimea totală...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


     Reţeaua publică de canalizare este o parte a sistemului de canali...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


respectarea reglementăr...
Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă


       - lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serv...
Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni


    4. ameninţări:
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 Analiza Prestarii Serviciilor De Alimentare Cu Apa Si A Celor De Canalizare In Municipiul Moreni

6,455 views

Published on

Published in: Business, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 Analiza Prestarii Serviciilor De Alimentare Cu Apa Si A Celor De Canalizare In Municipiul Moreni

 1. 1. 2. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI A CELOR DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aparţine domeniului public al cărui proprietar este autoritatea publică locală. Responsabilitatea asupra funcţionării serviciului public, precum şi asupra efectuării de investiţii revine autorităţii publice locale. Funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza unei legislaţii specifice sub monitorizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală şi a Ministerului Sănătăţii, prin Direcţiile de Sănătate Publică judeţene. Administrarea serviciului poate fi „directă“ (compartiment în cadrul primăriei localităţii) sau „indirectă“. În cazul administrării indirecte, bunurile care aparţin sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încredinţate spre administrare unei companii. Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni sunt asigurate de societatea comercială „Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa” S.A. (S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A.). Analiza prestării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni trebuie să includă o serie de aspecte generale referitoare la contextul serviciilor, respectiv caracterizarea globală a operatorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (obiect de activitate, capital social, management, organizare, colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, colaborare cu alţi agenţi economici privaţi sau bugetari etc.). De asemenea, este necesară o analiză tehnico- economică a operatorului serviciilor şi a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în urma căreia să se contureze principalele puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări şi pe această bază, să se propună măsuri de îmbunătăţire a serviciilor. 2.1 Caracteristici generale ale S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A. Societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. (S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A.) este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Sediul societăţii este în România, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Societatea are sucursale, filiale,
 2. 2. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă reprezentanţe, agenţii situate în alte localităţi din judeţul Dâmboviţa: Moreni, Fieni, Pucioasa şi Titu. În urma privatizării societăţii comerciale Gospodărie Comunală şi Transport Dâmboviţa S.A., în anul 2000 s-a înfiinţat societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. (S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A.), iar activităţile de apă şi canal au trecut în patrimoniul consiliilor locale sau a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acestea au încheiat contracte de concesiune cu S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A. pentru activităţile respective. Obiectul de activitate al societăţii constă în: - producerea şi distribuţia apei potabile, întreţinerea şi repararea reţelelor aferente; - colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate; - administrarea şi întreţinerea fondului locativ de stat; - colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea resturilor menajere de la populaţie şi a deşeurilor de la agenţii economici; - operaţiuni de vidanjare a foselor septice; - salubrizarea străzilor şi a altor spaţii publice; - organizarea, administrarea şi întreţinerea pieţelor şi oboarelor; - transport de persoane şi de mărfuri în trafic intern şi internaţional; - lucrări de construcţii-montaj civile, industriale şi agro-zootehnice; - prestări de servicii în domeniul construcţiilor; - întreţinere şi reparaţii drumuri şi spaţii verzi; - activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii şi instalaţii; - întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a aparatelor de măsură şi control; - întreţinerea şi repararea de ascensoare pentru mărfuri şi persoane; - activităţi de autoservice; - reparaţii pompe şi obiecte electrocasnice şi bobinaj; - activităţi comerciale en gros şi en detail de produse şi mărfuri alimentare şi industriale; - activităţi de import-export produse industriale şi bunuri de consum. Capitalul social al societăţii este de 120.500 RON, împărţit în 50.000 acţiuni nominative în valoare de 2,41 RON fiecare. Managementul societăţii comerciale Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. este asigurat de: - Adunarea Generală a Acţionarilor;
 3. 3. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni - Consiliul de Administraţie; - Directorul General; - Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producţie, Director Economic; - Şefii de compartimente funcţionale şi operaţionale. Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt evidenţiate în Statutul societăţii şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Pentru personalul de management şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post. Întrucât alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea sunt servicii de interes general prestate pentru o mare parte a locuitorilor şi firmelor publice şi private dintr-un oraş, asigurarea acestui serviciu presupune respectarea unor reguli, regulamente şi standarde, precum şi verificarea acestor activităţi de către o serie de autorităţi centrale şi locale. De aceea, în cadrul analizei S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A., trebuie luate în considerare mai multe autorităţi şi instituţii publice care joacă roluri diferite în planificarea, controlul, informarea consumatorilor şi adoptarea deciziilor în zona în care operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare îşi desfăşoară activitatea. Analizând autorităţile şi instituţiile publice care colaborează cu S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A., putem distinge două tipuri: 1. autorităţi centrale, inclusiv serviciile deconcentrate şi instituţiile subordonate sau de coordonare: - Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură realizarea programului de guvernare, iar, prin Direcţia Generală Servicii de Gospodărie Comunală, analizează situaţiile legale ale serviciilor publice de gospodărie comunală şi formulează propuneri de îmbunătăţire; - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, are drept scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală. Ea îşi exercită competenţele şi atribuţiile faţă de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; - Ministerul Sănătăţii aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei, răspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar şi are printre atribuţiile sale şi monitorizarea calităţii apei potabile. La nivel judeţean, această
 4. 4. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă atribuţie este îndeplinită prin deconcentrarea serviciului unor instituţii denumite Direcţii Judeţene de Sănătate Publică. Acestea au atribuţii de monitorizare a calităţii apei potabile şi atribuţii de informare, raportare şi sancţionare; - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are competenţă în problemele de amenajare complexă a bazinelor hidrografice şi de utilizare a resurselor de apă. Acest minister este reprezentat în teritoriu prin instituţii aflate în subordinea sa, respectiv opt agenţii regionale de protecţie a mediului şi 42 de agenţii judeţene de protecţie a mediului. Agenţiile Regionale de Protecţie a Mediului realizează planificarea de mediu la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, furnizează asistenţă de specialitate şi elaborează, revizuiesc şi gestionează proiecte şi programe pentru protecţia mediului la nivel regional finanţate din fonduri interne sau externe. Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului aplică legile privitoare la sistemul operativ de monitorizare integrată în domeniul mediului şi dispune măsuri legale de protejare, ameliorare şi reparare a calităţii mediului acolo unde acesta a fost distrus. Administraţia Naţională Apele Române este operator unic pentru serviciile publice specifice în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. Rolul principal al acestei companii este de a aplica politica şi strategia natională privind calitatea şi cantitatea resurselor de apă, precum şi programul naţional de implementare a regulamentelor din legislaţie aliniate la directivele Uniunii Europene. Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa aprobă, autorizează şi controlează folosinţele de apă, construcţiile pe apă sau legate de apă; - Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ- teritoriale; 2. autorităţi locale: - Consiliul Local are competenţă exclusivă cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală;
 5. 5. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni - Primarul este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, responsabilitatea sa principală fiind aceea de a pune în aplicare hotărârile Consiliului Local şi de a conduce serviciile publice; - Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 3. utilizatori: - 12.500 persoane care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă; - 11.500 persoane care beneficiază de serviciul public de canalizare; - 120 agenţi economici privaţi şi bugetari care beneficiază de serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Societatea cooperează cu agenţi economici, societăţi cu capital privat, agenţi bugetari şi populaţie. Cooperarea are la bază contractele încheiate între părţi, contracte care se reînnoiesc anual sau lunar, în cazul în care intervine un abonat nou. Societatea, care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, îşi poate desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale, participând astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii. În scopul prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, se adoptă decizii de către: - S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A. – conform contractului de concesionare semnat cu primăria, adoptă decizii privind funcţionarea operaţională a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul asigurării continuităţii şi calităţii serviciilor; - Consiliul Local – în concordanţă cu Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, adoptă decizii privind programele de reabilitare, contractarea de împrumuturi şi de garanţii, aprobarea regulamentelor de funcţionare a serviciilor şi aprobarea tarifelor serviciilor; - Primar – în calitate de coordonator de credite, urmăreşte îndeplinirea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Moreni. Societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. este o unitate economică de sine stătătoare, cu capital privat, care se conduce după principiul autogospodăririi. Ea este delimitată din punct de vedere
 6. 6. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă administrativ, tehnic şi economic, dispune de forţă de muncă şi mijloace de producţie proprii, pe care le foloseşte în mod planificat pentru a-şi putea respecta contractele cu beneficiarii direcţi. Pe lângă mijloacele de producţie proprii, societatea are încheiate contracte de prestări servicii apă distribuită şi canalizare menajeră cu mai multe consilii locale din judeţ. Pentru a putea respecta aceste contracte de concesiune, societatea este structurată pe compartimente funcţionale, care asigură funcţionarea în condiţii normale a serviciilor prestate în oraşele beneficiare ale acestor servicii. În organizarea sa, datorită specificului de unitate prestatoare de servicii de interes general, societatea urmăreşte respectarea următoarelor principii: a) securitatea serviciilor; b) tarifarea echilibrată a serviciilor; c) calitatea serviciilor şi eficienţa acestora; d) transparenţa şi responsabilitatea publică; e) consultarea cu sindicatele, precum şi cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative. Întreaga activitate economică a societăţii reprezintă un proces continuu de producţie/prestare, având la bază un plan de prestări servicii, care cuprinde sarcinile ce revin unităţii în legătură cu volumul şi calitatea serviciilor prestate, precum şi termenele de execuţie. Asigurarea continuităţii procesului de producţie impune efectuarea aprovizionării tehnico-materiale a unităţii în strânsă corelaţie cu nevoile reale de materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb şi cu disponibilităţile băneşti în contul de decontare şi casă, fără a crea stocuri supradimensionate, fără mişcare sau cu mişcare lentă. Funcţionarea optimă în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini presupune o organizare funcţională la nivelul fiecărei secţii prestatoare de servicii în fiecare oraş beneficiar. Aceste secţii (subunităţi) ale societăţii sunt dotate cu depozite de materii prime şi materiale, mijloace de transport (autocontainere, automăturătoare), sedii administrative, mijloace fixe în dotare, echipamente de lucru şi protecţie necesare. Aprovizionarea tehnico-materială a societăţii se efectuează prin Compartimentul Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificând necesarul de materii prime, materiale, combustibil pentru fiecare subunitate în parte. Principala sarcină a Compartimentului Aprovizionare este aceea de a asigura în mod ritmic cantităţile necesare de materii prime, materiale, combustibil, în aşa
 7. 7. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni fel, încât să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii a producţiei, prestaţiei sau planului financiar al societăţii. În acest sens, societatea are contracte încheiate cu o serie de furnizori, după cum urmează: • furnizori de materii prime, materiale etc.: - Baza Aprovizionare Floreşti Prahova - S.C. Detubări S.A. - S.C. Comat S.A. - S.C. Rigamo S.A. • furnizori de combustibil: - S.N.P. PETROM S.A. • furnizori de energie electrică: - S.C. Electrica S.A. • furnizori de apă cumpărată: - Administraţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Ialomiţa Buzău ESZ – sucursala Prahova • furnizori de servicii: - S.C. Magic Electronic 94, Bucureşti În baza contractelor economice încheiate cu beneficiarii (populaţie, agenţi economici privaţi, agenţi economici bugetari), societatea facturează lunar contravaloarea serviciilor prestate, prin Compartimentul Producţie. În Tabelul nr. 2.1 se prezintă principalii clienţi ai societăţii şi ponderea acestora în totalul vânzărilor. Tarifele pentru plata serviciilor de apă şi canalizare se fundamentează pe baza costurilor de prestare şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare, incluzând cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi profitul operatorului, cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege. Tariful pentru apa potabilă cuprinde în principal cheltuielile pentru captarea apei din râuri, tratarea acesteia pentru a deveni potabilă, pomparea în reţelele stradale şi către consumatori. Tariful pentru canalizare cuprinde în principal cheltuielile pentru colectarea apelor uzate şi pluviale în reţeaua stradală, precum şi pentru transportul şi epurarea acestora pentru a putea fi redate mediului natural. Structura şi nivelul tarifelor sunt stabilite în aşa fel încât să reflecte costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de apă şi canalizare, să descurajeze
 8. 8. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă consumul excesiv, să încurajeze funcţionarea eficientă a acestora şi protecţia mediului, să încurajeze investiţiile de capital şi să fie corelate cu gradul de suportabilitate de către utilizatori. Principalii clienţi ai societăţii Tabelul nr. 2.1 Nr. Beneficiari Pondere în totalul vânzărilor (%) crt. 1. Agenţi bugetari, din care: 15,3 Penitenciar Mărgineni 4,01 Liceul I.L. Caragiale Moreni 3,01 Sanatoriu T.B.C. Floreşti 2,51 Liceul nr. 2 Moreni 2,02 Spitalul Orăşenesc Moreni 2,00 Primăria Municipiului Moreni 1,75 2. Agenţi economici privaţi, din care: 25,8 S.N.P. PETROM S.A. Moreni 4,33 S.C. Recunoştinţa S.A. Moreni 4,28 S.C. Foraj S.A.Moreni 3,59 S.C. Romarm S.A.Moreni 2,86 S.C. Romarm S.A. Mija 2,50 S.C. Como S.A. Moreni 2,17 S.C. Cristim S.A. Moreni 2,14 S.C. Principal Construct S.A. Moreni 2,09 S.C. Petrom Service S.A. Moreni 1,84 3. Populaţie + Asociaţii de locatari 58,9 şi proprietari Operatorul are dreptul de a propune tarife binome, care au două componente: - o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi funcţionarea în condiţii de eficienţă a sistemului de alimentare cu apă, respectiv de canalizare; - o componentă variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate înregistrată la utilizatori.
 9. 9. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni Aprobarea tarifelor se face de către consiliile locale sau judeţene în conformitate cu dispoziţiile legale, în baza avizului autorităţii de reglementare şi apoi de către Ministerul Finanţelor Publice – Oficiul Concurenţei 1 . Tariful actual al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Moreni (acelaşi pentru consumatori casnici şi pentru societăţi comerciale) este de 0,25 euro/mc, inclusiv TVA, din care 0,20 euro/mc pentru apă rece şi 0,05 euro/mc pentru canalizare. Principalele componente ale tarifului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni sunt: - operare – 63,82%; - întreţinere – 5%; - resurse umane – 31,18%. Structura resurselor umane din cadrul S.C. G.C.L.T. Dâmboviţa S.A. Încadrarea în muncă a salariaţilor se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana juridică, reprezentată de Directorul General al societăţii. În contractul individual de muncă sunt stipulate drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului. În baza organigramei societăţii, structura resurselor umane este următoarea: - personal conducere; - personal execuţie; - personal administrativ, auxiliar. Conducătorul societăţii este Directorul General, numit de Adunarea Generală a Acţionarilor şi are în subordine directorii executivi: Director Tehnic, Director Producţie, Director Economic. La rândul lor, directorii executivi ai societăţii au în subordine compartimentele funcţionale structurate pe activităţi, servicii, birouri. Încadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice este prezentată în tabelul nr. 2.2. 1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii nr. 326/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
 10. 10. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă Încadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice Tabelul nr. 2.2 Nr. Pondere Resurse umane Număr crt. (%) 1 Management 11 6,47 2 Execuţie 89 52,35 3 Muncitori: 70 41,18 - direct productivi 64 91,43 - indirect productivi 6 8,57 4 Cu studii superioare: 25 14,70 - tehnice 17 68,00 - economice 4 16,00 - juridice 1 4,00 - alte specialităţi (chimie, fizică) 3 12,00 5 Cu studii medii: 74 43,53 - tehnice 52 70,27 - economice 22 29,73 6 Cu pregătire generală 71 41,77 7 Total 170 100 Activităţile din cadrul societăţii şi, implicit, compartimentele, sunt încadrate cu personal, principalele meserii fiind: - activitatea apă-canal: tehnician, laborant, mecanic, electrician, sudor, instalator, muncitor necalificat, încasator; - activitatea salubritate: maistru, şofer, sudor, muncitor necalificat, încasator; - activitatea energie termică: maistru, electrician, mecanic, sudor, fochist; - personalul administrativ: inginer, tehnician, economist. Societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. are în structura sa 12 compartimente, din care: a) 6 compartimente funcţionale: - birou producţie, investiţii; - birou personal, învăţământ, salarizare, raport producţie; - oficiu vânzări locuinţe fond locativ; - birou analiză economică, facturare, control financiar intern, marketing, tarife;
 11. 11. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni - birou aprovizionare, transport, administrativ; - compartiment aprovizionare, transport, administrativ; b) 6 compartimente operaţionale: - Secţia Moreni; - Secţia Fieni; - Secţia Pucioasa; - Secţia Titu; - Secţia prestări; - Atelier mecano-energetic, PSI, mediu. În desfăşurarea procesului de producţie/prestare al societăţii un rol important revine resurselor umane întrucât, cu ajutorul mijloacelor de producţie, acestea acţionează asupra materiilor prime şi materialelor în vederea prestării unor servicii de calitate. Resursele umane existente necesită o instruire adecvată în scopul cunoaşterii modului de operare cu sisteme moderne automatizate. Planul de măsuri privind instruirea personalului se va face concomitent cu introducerea noilor tehnologii. În procesul desfăşurării activităţii curente este necesară o evidenţă tehnic- operativă şi primară a muncii prestate, respectiv a timpului de muncă utilizat. În acest scop societatea, prin angajaţii săi, întocmeşte pontaje, bonuri individuale şi colective de lucru, raportul zilnic de control şi salarizare, fişa individuală de salarizare. Datele sunt apoi prelucrate şi centralizate în statul de plată, în care se regăseşte fiecare angajat până la concurenţa fondului efectiv de salarizare, descompus individual pe elemente ce formează salariul brut (salariu de bază, adaosuri, sporuri, indemnizaţii etc.) şi pe categorii de reţineri legale din totalul brut. Salariile plătite personalului sunt: - salarii de bază – cuvenite pentru munca prestată, timpul de lucru, funcţia exercitată conform contractului individual de muncă; - salarii suplimentare – cuvenite conform prevederilor specifice ale legislaţiei muncii şi ale contractului colectiv de muncă (spor de vechime, de toxicitate, de noapte, de fidelitate). Pe lângă salariile de bază şi suplimentare, angajaţii mai beneficiază pe parcursul anului de prime acordate (prime de Paşte, de Crăciun), precum şi de dividende la finele anului, în raport cu numărul de acţiuni deţinute în cadrul societăţii.
 12. 12. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă 2.2 Caracteristici tehnico-economice ale S.C. G.C.L.T. Dîmboviţa S.A. Reţelele de distribuţie apă şi de canalizare fac parte din domeniul public al Consiliului Local Moreni, pentru exploatare şi funcţionare fiind încheiat un contract de concesiune cu societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă reprezintă ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă 2 . Sistemul public de alimentare cu apă potabilă include următoarele componente: - captări; - aducţiuni; - staţii de tratare a apei brute; - staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; - rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile; - reţele de distribuţie; - branşamente până la punctul de delimitare. Reţeaua publică de alimentare cu apă este o parte a sistemului de alimentare cu apă alcatuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei potabile la doi sau mai mulţi utilizatori independenţi. Alimentarea cu apă potabilă a Municipiului Moreni, ce are o populaţie de 21.500 locuitori, se realizează prin mai multe surse, cele mai importante fiind: 1. sursa Paltinu – este o sursă de suprafaţă amplasată pe râul Doftana, judeţul Prahova. Municipiul Moreni este racordat la această sursă printr-o conductă de aducţiune cu o lungime de 17,3 km. Apa este înmagazinată în două rezervoare cu o capacitate totală de 5000 mc (2 x 2500 mc), amplasate în punctul Bana. De la rezervoarele Bana apa este distribuită gravitaţional spre consumatorii din Municipiul Moreni. Această sursă asigură 90% din necesarul de apă al municipiului, iar calitatea apei este foarte bună; 2. sursa Iedera – este o sursă formată din două puţuri de mare adâncime (peste 70 m), amplasată pe malul stâng al râului Cricovul Dulce. Apa extrasă este pompată spre Municipiul Moreni printr-o conductă din oţel cu o lungime de 7,4 km. 2 Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
 13. 13. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 21,4 km, prin aceasta asigurându-se necesarul de apă pentru 12.500 persoane, precum şi pentru mai mult de 120 agenţi economici privaţi şi bugetari. Reţeaua de distribuţie a apei potabile cuprinde conducte din oţel, fontă, PVC, azbest şi beton cu diametre cuprinse între Φ50 şi Φ600. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Moreni are următoarele caracteristici tehnice: - asigură apa potabilă pentru 58,14% din populaţia Municipiului Moreni; - asigură apa potabilă 24 ore/zi, 7 zile/săptămână; - staţiile de pompare şi reţelele sunt uzate fizic şi moral (multe componente au timpul de viaţă expirat), sunt supradimensionate comparativ cu actualul consum şi sunt ineficiente din punct de vedere energetic (consumurile energetice sunt de cca. 0,5-0,75 kWh/mc apă, adică dublu comparativ cu sistemele moderne); - starea de degradare a reţelei de distribuţie conduce la pierderi de apă estimate la 43%; - pierderile de apă din conducte şi ţevi conduc la creşterea riscului de alunecare a terenurilor în zonele locuite; - nivelul contorizării este de 90% pentru societăţile comerciale şi de 47% pentru consumatorii casnici; - apa potabilă corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic legislaţiei în vigoare. Sistemul public de canalizare reprezintă ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare 3 . Sistemul public de canalizare cuprinde următoarele componente: - racorduri de canalizare de la punctul de delimitare; - reţele de canalizare; - staţii de pompare a apelor uzate; - staţii de epurare; - colectoare de evacuare spre emisar; - guri de vărsare în emisar; - depozite de nămol deshidratat. 3 Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
 14. 14. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă Reţeaua publică de canalizare este o parte a sistemului de canalizare, alcatuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu. Reţeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime totală de 20,2 km, la această reţea fiind racordate 11.500 persoane şi 120 agenţi economici privaţi şi bugetari. Configuraţia terenului nu permite racordarea la reţeaua de canalizare a tuturor locuitorilor. În perspectivă, până în anul 2015 s-au realizat programe ce au în vedere extinderea reţelei de canalizare pentru toţi locuitorii municipiului. Epurarea apelor uzate se realizează într-o staţie de epurare cu o capacitate de 160 l/s şi trei trepte: mecanică, biologică şi chimică. Deversarea apelor uzate epurate se realizează în receptorul natural Cricovul Dulce. Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are următoarele caracteristici tehnice: - asigură canalizarea pentru 53,49% din populaţia Municipiului Moreni; - staţiile de pompare a apelor uzate şi reţelele de canalizare sunt îmbătrânite; - capacitatea staţiei de epurare este de 160 l/s, iar epurarea se realizează conform legislaţiei în vigoare. Scopul principal al societăţii comerciale Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. este să asigure populaţiei şi agenţilor economici calitatea serviciilor de distribuţie a apei potabile şi de canalizare, precum şi eficienţa acestor servicii, securitatea lor, tarifarea echitabilă, care să permită adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor. Activităţile organizaţiei trebuie să fie concepute şi derulate în aşa fel încât să permită asigurarea calităţii apei potabile la nivelul standardelor precizate în directivele Uniunii Europene. Totodată, societatea trebuie să asigure îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor de apă şi epurarea apelor uzate, reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice, reducerea consumurilor specifice de apă potabilă prin contorizarea tuturor branşamentelor utilizatorilor. Este necesar ca organizaţia să îndeplinească principala condiţie de funcţionare, respectiv continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ, prin
 15. 15. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. Din analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni de către societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. se pot desprinde principalele puncte forte, slabe, oportunităţi şi ameninţări, după cum urmează: 1. puncte forte: - suficiente rezerve de apă, debite mari la sursele existente de apă (capacitatea de a transporta cantităţi foarte mari de apă); - alimentarea cu apă potabilă este continuă (24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână); - contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societăţile comerciale şi de 47% pentru consumatorii casnici; - există personal calificat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare; - deschiderea autorităţilor de administraţie publică locală şi judeţeană pentru atragerea de fonduri necesare reabilitării şi modernizării infrastructurii sectorului de apă şi canalizare; - sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni asigură apa potabilă şi epurarea apelor uzate la parametrii de calitate prevăzuţi de actele normative în vigoare; - creşterea încrederii populaţiei în serviciile prestate de S.C. G.C.L.T. S.A.; - sprijin al guvernului, prin măsuri economice şi legislative, pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ); - folosirea pe scară redusă a substanţelor chimice în agricultură, ceea ce conduce la reducerea poluării surselor subterane de apă; - existenţa organizaţiilor non-guvernamentale interesate în domeniul serviciilor prestate către cetăţeni. 2. puncte slabe: - operarea cu reţele şi instalaţii învechite; - ca volum pluviometric, râul Cricovul Dulce se caracterizează prin ape mari primăvara datorate topirii zăpezilor şi viituri de vară provocate de ploile ce au un carcater torenţial, nivelul record fiind atins în anul 1991 – 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s; - instalaţii supradimensionate ce duc la creşterea costurilor specifice;
 16. 16. Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă - lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciilor prestate cu servicii similare din alte zone ale ţării; - lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi (restul de 10% societăţi comerciale şi 53% consumatori casnici care nu sunt contorizaţi) şi a echipamentelor de automatizare pentru monitorizare şi control în timp real al proceselor tehnologice; - costul ridicat al materialelor necesare pentru reparaţiile curente şi capitale; - dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă; - promovarea scăzută a investiţiilor în infrastructură; - diferenţe de nivel între zonele inferioare şi zonele superioare ale oraşului 4 , fapt care creează dificultăţi în alimentarea cu apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a tuturor consumatorilor; - finanţare redusă în domeniul cercetării şi dezvoltării; - cooperare redusă între sectorul academic, instituţiile de cercetare şi dezvoltare şi operatorii de apă/canal, ceea ce conduce la un transfer redus de tehnologie şi inovaţii în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 3. oportunităţi: - posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare; - armonizarea legislaţiei privind apa şi mediul cu directivele Uniunii Europene; - relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşteri numărului de consumatori; - dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul şi compararea indicatorilor de performanţă; - interes sporit din partea autorităţilor locale pentru promovarea parteneriatelor publice/private în domeniul protecţiei mediului. 4 Municipiul Moreni este amplasat în depresiunea Moreni, mărginită de dealuri, cele mai înalte vârfuri atingând 500-600 metri în partea de nord, iar în partea de sud înălţimile sunt sub 500 m. În partea sudică a municipiului se află zona de ,,Câmpie piemontană înaltă a Cricovului Dulce”, cunoscută sub denumirea de ,,Câmpia Măgurii”, caracterizată prin denivelări de 100-150 metri faţă de Subcarpaţi, de unde coboară în pantă lină până la înălţimea de 320 metri.
 17. 17. Analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în municipiul Moreni 4. ameninţări: - întârzierea plăţii serviciilor prestate; - scăderea consumului de apă potabilă; - în sezonul de iarnă, marile cantităţi de zăpadă sunt un obstacol important în cazul intervenţiilor programate/neprogramate la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare; - poluarea mediului prin exfiltraţii; - slaba securizare a instalaţiilor; - interferenţe externe negative, cum ar fi întreruperile de curent electric; - migraţia tineretului din municipiul Moreni către alte oraşe din ţară şi străinătate, unde pot găsi mai uşor un loc de muncă. Necesitatea asigurării calităţii serviciilor de distribuţie a apei potabile şi de canalizare, a îmbunătăţirii calităţii mediului, a asigurării continuităţii serviciilor, a reducerii pierderilor de apă şi a consumurilor energetice sunt numai câteva dintre elementele care impun efectuarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

×