Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geluidaanpak in gemeenten

268 views

Published on

Voor een effectieve geluidaanpak is het nodig de relevante geluidkwesties aan de voorkant van de besluitvorming mee te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie. De geluidbelastingkaart is daarvoor niet geschikt. Een kaart met de relevante geluidkwesties wel.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geluidaanpak in gemeenten

 1. 1. Geluidaanpak in gemeenten 2 oktober 2014
 2. 2. Stelling Een effectieve geluidaanpak De relevante geluidkwesties moeten eerder in beeld komen, zodat de link kan worden gelegd met andere omgevingskwesties vereist agendering van geluidkwesties in de omgevingsvisie en de doorwerking ervan in een brede programma-aanpak
 3. 3. Plandrempels Stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight Overschrijding voorkeursgrenswaarde (48 dB) Stedelijk wegverkeer: 39.000 woningen (ca. 75%) Overschrijding Plandrempel Stedelijk wegverkeer (68 dB): 522 woningen Geluidbelastingkaart Delft Met het budget kan per 5 jaar circa 1/4 van de woningen boven de plandrempel worden aangepakt.
 4. 4. Aanpak EU-richtlijn Omgevingslawaai Opstellen geluidbelastingkaart Vaststellen plandrempel Actieplan geluid Stille wegdekken Gevelisolatie Beperkingen huidige aanpak 1.Gemeente trekt de kar alleen 2.Sectorale aanpak 3.Actieplan geluid zonder budget
 5. 5. Integrale geluidaanpak Meer in detail kijken naar type en kwaliteit geluidbelaste woningen en omgevingsaspecten Bredere aanpak gericht op verhogen wooncomfort en kwaliteit woonomgeving Meer aandacht voor synergie van maatregelen: • stedenbouwkundig • verkeerskundig • technisch (stille wegdekken, gevelisolatie) Van geluidbelastingkaart naar kaart met relevante ‘geluidkwesties’ 1. Slaapvertrekken van woningen met een te hoog geluidsniveau en risico op slaapverstoring 2. Geluidbelaste woningen zonder één geluidsluwe zijde of collectieve buitenruimte 3. Eerstelijnsbebouwing langs wegen/spoor met een geluidbelasting vanaf 60 dB 4. Stille gebieden in de stad
 6. 6. Geluid-maatregelen Synergie van maatregelen wat resulteert in meer geluidsreductie Maatregel Geluidsreductie Gesloten bouwblok 15-20 dB Geluidsscherm/- wal 10 dB Geluidsarme wegdekken 3-4 dB Stille banden (alle auto’s) 3 dB Instellen éénrichtingsverkeer 2-3 dB Rotonde 2 dB Groene golf 2 dB Ruimere afstanden 1-2 dB Parkeerverwijssysteem nihil Routering vrachtverkeer 0,5-1 dB Parkeerbeleid 0,5-1 dB
 7. 7. Slaapvertrekken & geluidsluwe buitenruimten Voorzetgevels Glazen wanden tussen woonblokken Bebouwen lege plekken tot een gesloten front
 8. 8. Eerstelijns-bebouwing Verhogen wooncomfort door energiebesparing en geluidisolatie te combineren bij woningen > 65 dB Toepassen stille wegdekken op wegen met woningen < 65 dB Rekening houden met binnenmilieu en burengeluid
 9. 9. Stille gebieden Hofjes Woonerven Parken
 10. 10. Geluid in omgevingsvisie en programma 1. Aanpak geluidkwesties borgen ‘Governance’ van geluid in programma leefomgeving Gemeente, woningcorporaties, bouwbedrijven, energie- en installatiebedrijven in omgevingsvisie 2. Doorwerking in programma wonen, mobiliteit en leefomgeving 3. Bundelen van geldstromen

×