Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen Swung-1 Tom van Tilborg Gilles Janssen Jeanette Veurman 26 september 2011 10 oktob...
26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
De aanpak <ul><li>Oud: </li></ul><ul><li>Gemeenten en BSV (subsidie aanvragen) </li></ul><ul><li>RWS en ProRail in IenM-pr...
Welke wegen en spoorwegen? <ul><li>Voor alle infra met GPP = heersend + 1,5 dB </li></ul><ul><li>Voor infra met GPP gebase...
Wanneer? <ul><li>Volgens de Wet: </li></ul><ul><li>Voor 31-12-2020 plan indienen door beheerder bij Bevoegd Gezag. </li></...
Procedure autonome sanering <ul><li>Afdeling 3.4 Awb </li></ul><ul><li>Ontwerp saneringsplan ter visie </li></ul><ul><li>Z...
Wat zijn de saneringsobjecten? <ul><li>Drie groepen geluidgevoelige objecten vormen de saneringsobjecten: </li></ul>26 sep...
Wat zijn de streefwaarden? <ul><li>60 dB bij rijkswegen en </li></ul><ul><li>65 dB bij spoor </li></ul><ul><li>Langs grot...
Akoestisch onderzoek voor sanering <ul><li>Berekenen geluidsbelasting bij volledig benut geldend GPP </li></ul><ul><li>Bep...
Specifiek spoor 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Specifiek weg <ul><li>raildempers </li></ul><ul>...
Werking DMC bij sanering, algemeen <ul><li>Aspect “overwegende bezwaren van financiële aard” </li></ul><ul><li>Algemeen p...
Werking DMC bij sanering – schematisch (1) voorbeeld mogelijke uitgangssituatie onderzoek 26 september 2011 Ministerie van...
Werking DMC bij sanering – schematisch (2) 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu de weg optimale (star...
Werking DMC bij sanering (3) 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 met 66 dB: 7800 1 met 67 dB: 810...
26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2laags ZOAB: 22 per 10 m2 scherm (per meter): Werking DMC bij sa...
Wat is onderdeel van saneringsplan <ul><li>akoestisch onderzoek bijgevoegd met geluidbelasting saneringsobjecten bij gelde...
Rol en invloed gemeente <ul><li>Mogelijkheid 1: passief </li></ul><ul><li>Wacht maar rustig </li></ul><ul><li>Mogelijkhei...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen

1,021 views

Published on

Eén van de drie pijlers van het nieuwe geluidbeleid is het voorkomen van te hoge geluidbelastingen. Al sinds jaar en dag bestaat daarvoor een saneringsregeling. Maar in het kader van SWUNG - de introductie van geluidproductieplafonds - wordt dit stevig geïntensiveerd. Zo is 1 miljard euro gereserveerd in het Infrafonds voor het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) langs rijksinfra. Maar wat zijn nu de verschillen met de oude sanering? Wat kunnen lokale overheden verwachten? En wat is de rol van het nieuwe Doelmatigheidscriterium? Zijn er ook kansen? Dit zijn vragen die in deze presentatie aan bod komen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen

 1. 1. Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen Swung-1 Tom van Tilborg Gilles Janssen Jeanette Veurman 26 september 2011 10 oktober 2011 13 oktober 2011
 2. 2. 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. 3. 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. 4. De aanpak <ul><li>Oud: </li></ul><ul><li>Gemeenten en BSV (subsidie aanvragen) </li></ul><ul><li>RWS en ProRail in IenM-projecten (gekoppeld) </li></ul><ul><li>Hogere waarde vaststellen </li></ul><ul><li>Nieuw: </li></ul><ul><li>€ 1 miljard Infrafonds voor Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) langs rijksinfra </li></ul><ul><li>uitvoering: </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. 5. Welke wegen en spoorwegen? <ul><li>Voor alle infra met GPP = heersend + 1,5 dB </li></ul><ul><li>Voor infra met GPP gebaseerd op recent projectbesluit alleen als dat in de AMvB is aangegeven; voorbeeld: </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijks-weg Van Naar Van km Tot km Jaar (Deel van) project: 11.56 van overeen-komstige toepassing? 1 Aansluiting Bussum Knooppunt Eemnes 21,5 27,5 2010 A1 't Gooi nee 1 Knooppunt Hoevelaken Aansluiting Barneveld 46,0 54,0 2009 A1 Hoevelaken-Barneveld alleen voor km 50.9 - 51.1 zuidzijde 1 Knooppunt Beekbergen Aansluiting Deventer-Oost 89,3 108,4 2008 A1 knooppunt Beekbergen-Deventer-Oost nee
 6. 6. Wanneer? <ul><li>Volgens de Wet: </li></ul><ul><li>Voor 31-12-2020 plan indienen door beheerder bij Bevoegd Gezag. </li></ul><ul><li>Gevelisolatie voor 31-12-2021. </li></ul><ul><li>De praktijk: </li></ul><ul><li>RWS en ProRail staan in de startblokken </li></ul><ul><li>2013-2018 saneringsplannen; 2014-2020 (2025) bouw. </li></ul><ul><li>Volgorde: 1. efficiency; 2. grootste knelpunten. </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. 7. Procedure autonome sanering <ul><li>Afdeling 3.4 Awb </li></ul><ul><li>Ontwerp saneringsplan ter visie </li></ul><ul><li>Zienswijzen </li></ul><ul><li>Besluit door BG (= minister IenM) </li></ul><ul><li>Beroep </li></ul><ul><li>Onherroepelijk </li></ul><ul><li>Bouwvergunning (vormgeving/inpassing) </li></ul><ul><li>Aanbesteding en realisatie </li></ul><ul><li>GPP? </li></ul><ul><li>Gekoppelde procedure tot verlaging GPP als plan geluidbeperkende maatregelen bevat. </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. 8. Wat zijn de saneringsobjecten? <ul><li>Drie groepen geluidgevoelige objecten vormen de saneringsobjecten: </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu grote groei gehad (Amvb lijst) > 65 / 70 dB op eindmelding BSV en > 60 / 65 dB en niet eerder gesaneerd
 9. 9. Wat zijn de streefwaarden? <ul><li>60 dB bij rijkswegen en </li></ul><ul><li>65 dB bij spoor </li></ul><ul><li>Langs grote groei baanvakken: </li></ul><ul><ul><li>5 dB onder de waarde bij het geldende plafond </li></ul></ul><ul><ul><li>Of 60 dB (rijksweg)/65 dB (spoor) indien dit lager is </li></ul></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. 10. Akoestisch onderzoek voor sanering <ul><li>Berekenen geluidsbelasting bij volledig benut geldend GPP </li></ul><ul><li>Bepalen doelmatige maatregelen voor de (clusters van) saneringsobjecten </li></ul><ul><li>Bepalen effect definitief maatregelpakket </li></ul><ul><li>Bepalen welke GPP’s moeten worden verlaagd, en tot welke waarden </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 11. 11. Specifiek spoor 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Specifiek weg <ul><li>raildempers </li></ul><ul><li>schermen, sober: schermen van 1 meter aluminium, vormgevingsdocument voor hogere schermen, moet passen binnen omgeving. </li></ul><ul><li>mogelijkheden om instroom stil materieel mee te nemen op bepaalde baanvakken in MJPG zijn nog in onderzoek. </li></ul><ul><li>tweelaags ZOAB, minimale lengte 500 meter in DMC afweging </li></ul><ul><li>schermen, sober: diverse uitvoeringen afhankelijk bestaande schermen, route-ontwerp, modulaire schermen </li></ul><ul><li>gevelisolatie in landelijk programma </li></ul>
 12. 12. Werking DMC bij sanering, algemeen <ul><li>Aspect “overwegende bezwaren van financiële aard” </li></ul><ul><li>Algemeen principe: niet verder reduceren dan streefwaarde, en maatregelpunten (‘kosten’) niet hoger dan beschikbare reductiepunten (‘budget’) </li></ul>maatregelpunten reductie punten 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 13. 13. Werking DMC bij sanering – schematisch (1) voorbeeld mogelijke uitgangssituatie onderzoek 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu de weg eerder gemelde saneringswoningen, Lden-GPP>60dB eerder gemelde saneringswoningen, Lden-GPP<=60dB NoMo woningen (Lden-GPP>65dB), al eerder gesaneerd, toch saneringsobject
 14. 14. Werking DMC bij sanering – schematisch (2) 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu de weg optimale (start)lengte af te wegen saneringsmaatregel (‘2D’); bijv. 250 meter groep knelpunt-woningen NoMo woningen (Lden-GPP>65dB), al eerder gesaneerd, toch saneringsobject eerder gemelde saneringswoningen, Lden-GPP>60dB
 15. 15. Werking DMC bij sanering (3) 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 met 66 dB: 7800 1 met 67 dB: 8100 6 met 65 dB: 30000 totaal: 45900 weg (dB) spoor(dB) punten 50 55 0 51 56 1000 52 57 1300 53 58 1600 54 59 1900 55 60 2100 56 61 2400 57 62 2700 58 63 3000 59 64 3300 60 65 3600 61 66 3900 62 67 4100 63 68 4400 64 69 4700 65 70 5000 66 71 7800 67 72 8100 68 73 8300 69 74 8600 70 75 8900 71 76 9200 72 77 9500 73 78 9800 74 79 10100
 16. 16. 26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2laags ZOAB: 22 per 10 m2 scherm (per meter): Werking DMC bij sanering (3) 500 meter 2laags ZOAB: 22000 250 meter 2 m scherm: 23250 totaal: 45250 of 250 meter 4 m scherm: 43250 250 meter 5 m scherm: 53000 budget: 45900 327 8m 289 7m 251 6m 212 5m 173 4m 133 3m 93 2m
 17. 17. Wat is onderdeel van saneringsplan <ul><li>akoestisch onderzoek bijgevoegd met geluidbelasting saneringsobjecten bij geldend GPP </li></ul><ul><li>overzicht doelmatige maatregelen, keuze pakket </li></ul><ul><li>overzichtskaarten </li></ul><ul><li>effect maatregelen op saneringsobjecten </li></ul><ul><li>planning voor uitvoering van de maatregelen </li></ul><ul><li>verzoek tot verlaging GPP's met effect doelmatige maatregelen </li></ul><ul><li>geen onderdeel van plan: onderzoek binnenwaarde </li></ul><ul><li>> maximale waarde: registratie bij kadaster </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 18. 18. Rol en invloed gemeente <ul><li>Mogelijkheid 1: passief </li></ul><ul><li>Wacht maar rustig </li></ul><ul><li>Mogelijkheid 2: actief </li></ul><ul><li>Behartiger belangen burgers: </li></ul><ul><ul><li>zo laag mogelijke plafonds! </li></ul></ul><ul><ul><li>voorlichting </li></ul></ul><ul><ul><li>zo snel mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>inpassing </li></ul></ul><ul><li>Samenhang gemeentelijke plannen </li></ul><ul><ul><li>sloop, stadsvernieuwing </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwbouw </li></ul></ul><ul><li>Samen met beheerder naar de burger </li></ul>26 september 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

×