Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gastcollege Radboud Universiteit duurzame stad 9 3-2016

290 views

Published on

De duurzaamheid van de stad wordt beschouwd vanuit vier verschillende perspectieven: planet, prosperity, people en power met aandacht voor theorie en beleidspraktijken.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gastcollege Radboud Universiteit duurzame stad 9 3-2016

 1. 1. Duurzaamheid en de stad Radboud Universiteit 9 maart 2016
 2. 2. Almere Kopenhagen Portland Canberra Freiburg Tampines Duurzame steden Internationale benchmark De 4 P’s van duurzaamheid Bron: DRIFT, Rotterdam 2011. Urban Development: The State of the Sustainable Art Stad als ecosysteem Lagenbenadering Circulaire economie Smart cities Bestuurskracht Governance Participatie Segregatie arm-rijk Gentrification
 3. 3. De stad als ecosysteem Metabolisme van de stad Ingaande stromen van grondstoffen, voedsel, verkeer, water en energie leiden tot uitputting en aantasting van ecosystemen en milieuproblemen in de stad Uitgaande stromen van afval, afvalwater, verkeer en emissies leiden tot vervuiling en aantasting van ecosystemen elders Duurzaam beheer van ingaande en uitgaande stromen (ketenbeheer) door het introduceren van slimme (technische) innovaties in de stad Kringlopen sluiten in de stad
 4. 4. De Strategie van de twee netwerken
 5. 5. Kopenhagen: Suburbane ontwikkeling volgens ‘vijf-vinger plan’: vijf trein- en metro- trajecten met groengebieden en autosnelwegen ertussen Goed bereikbaar per OV en auto Zeer dicht netwerk van fietspaden Bron: DRIFT, Rotterdam 2011. Urban Development: The State of the Sustainable Art
 6. 6. Fietsstructuur Houten Rood = vrijliggende fietspaden Geel = fietsstraten
 7. 7. LAGENBENADERING Bron: www.ruimtexmilieu.nl
 8. 8. De Groene Loper A2 Maastricht
 9. 9. Meervoudig ruimtegebruik SPOORTUNNEL DELFT
 10. 10. Biowasmachine Utrecht www.youtube.com/watch?v=m3NEFoDpUrA
 11. 11. Waterplein
 12. 12. Benthemplein Rotterdam www.youtube.com/watch?v=5bkXGAAF0ms
 13. 13. Prosperity Circulaire economie Smart cities
 14. 14. SMART GRIDS
 15. 15. Ondergrondse fietsenstalling Groningen
 16. 16. People Sociaal kapitaal Segregatie arm-rijk Gentrification
 17. 17. London Riga Madrid, Vilnius Milan, Tallinn Amsterdam, Athene Boedapest Oslo en Stockholm Praag en Venetië
 18. 18. Sociaal-economische segregatie Factoren Ontwikkelingen Huisvesting- en welvaartsbeleid Huisvesting wordt overgelaten aan de markt. Promotie huiseigendom en privatisering sociale huurwoningen Gentrification, suburbanisatie Globalisering Veranderende positie van de stad in de wereldeconomie (Alpha, Beta, Gamma cities) Toenemende economische ongelijkheid Vanaf 1980 toenemende inkomensongelijkheid Sociale polarisatie Historisch ontwikkelingspad Arbeidsmarkt en culturele diversiteit Morfologische patronen Institutionele arrangementen (buurtwerk, GSB)
 19. 19. Power en planning Bestuurskracht Governance Participatie
 20. 20. Transitiemanagement Autonome ontwikkelingen Globale trends Regime Wetten, regels, beleid Experimenten Projecten Praktijken
 21. 21. Wind- en zonne-energieparken  Procedures Wet ruimtelijke ordening en Wet milieubeheer  Verdeling van bevoegdheden Rijk, provincie, gemeente  Belangen/beleid ministeries Economische Zaken, Financiën en I&M
 22. 22. Benchmark duurzame steden Steden Beleid Portland Al 40 jaar krachtig duurzaamheidsbeleid Klimaatstrategie vanaf 1993 Sustainability institute brengt stakeholders bij elkaar Kopenhagen Adoptie vijf-vinger plan na WO II Prioriteit voor duurzame mobiliteit Vasthouden aan politieke keuzes Almere Focus op bouwen van betaalbare woningen Almere principes voor duurzame ontwikkeling Stadsmanifest als resultante van participatie Canberra Publieke eigendom van alle grond Bottom up planning
 23. 23. Omgevingswet (2018)  Omgevingsvisie–omgevingsplan–programma  Van tientallen bestemmingsplannen naar één integraal omgevingsplan  Ruimtelijke en milieukwaliteit in één plan  Organische ontwikkeling  Tijdelijke bestemmingen mogelijk maken  Tijdhorizon langer dan 10 jaar  Digitalisering ruimtelijke plannen
 24. 24. Almere Kopenhagen Portland Canberra Freiburg Tampines Duurzame steden Internationale benchmark De 4 P’s van duurzaamheid Bron: DRIFT, Rotterdam 2011. Urban Development: The State of the Sustainable Art Stad als ecosysteem Lagenbenadering Circulaire economie Smart cities Bestuurskracht Governance Participatie Segregatie arm-rijk Gentrification

×