Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SK11

603 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SK11

 1. 1. maj 2015 • CENA 4,90 EUR Start up KapitalStanovanjski kredit za 50.000 EUR STROŠKI, OBRESTNA MERA IN PREPLAČILO • Eva Škrinjar, GRAWE zavarovalnica: “Edini ponujamo ničli premijski razred in 60-odstotni bonus.“ • Jerneja Lampret, Expo Milano 2015: “Priložnost za predstavitev Slovenije 20 milijonom obiskovalcem.“ INTERVJUJI Letalski prevozniki, ugodnosti na letališčih, parkiranje PRILOGA LETALSTVO KAKO PRIHRANITI PRILOGA •Znižajte stroške TELEFONIJE z najnovejšimi paketi •Naredite bilanco stanja za OGREVANJE
 2. 2. SloveniaBusiness EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA! Kako poslovati sTurčijo TÜRKİYE İLE İŞ nasıl yapılır MAGAZINE PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP!
 3. 3. 3 UVOD Start up KAPITAL Start up Kapital P.S. In ne pozabite na 27. maj in Kapitalov PODJETNIŠKI DAN z najpopolnejšo predstavitvijo možnosti za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev. K akšna je razlika med Slovenijo in večjimi trgovskimi sistemi? Pravzaprav ni velike razlike, tako kot trgovci mamijo potrošnike z vsakodnevnimi znižanji in ugodnimi ponudbami, tako tudi Slovenija privablja tuje inve- stitorje z “ugodnostmi“ in velikimi diskonti. Na delu pa so predvsem preproda- jalci, pa najsi gre za slovenski Telekom, ali pa terjatve do ACH-ja, in drugih po- membnih podjetij. Danes so lastniki ameriški skladi, jutri ruski, nihče pa prav ne ve, kakšna bo dokončna usoda. Cene pa so seveda “diskontne“, včasih tudi po načelu “samo da prodamo“. Slovenskih junakov za nakup je izredno malo, še tisti, ki imajo denar se raje skri- jejo, saj imeti denar, je v Sloveniji bogokletno, živeti na račun države in dobiti podporo, pa “primerno“ Vlada pa še naprej lovi svoj rep v stilu “bomo preučili“, “bomo ustanovili komi- sijo“, “bomo pripravili ukrepe“… Rdeča nit vsega pa je, da ni kakšnih večjih spre- memb. Država po butalsko pripravlja vedno nove in nove ukrepe, kako pobrati še več davkov in “apelira“ na podjetja, da naj vendarle ne delajo več s s.p.-ji, tem- več naj čim več ljudi zaposlijo. Kot da “proizvajalci“ vedno novih ukrepov ne vi- dijo, da se podjetja ravnajo samo po zdravi kmečki logiki, saj drugače ne bi preži- vela. In Slovenija bi zagotovo doživela zaposlitveni bum, samo država mora dra- stično znižati prispevke, saj zajamčena plača dobrih 500 evrov pomeni za delo- dajalca več kot 900 evrov mesečno. In kako naj potem podjetja zaposlujejo in so ob tem še konkurenčna. Pa bo vlada ujela svoj rep, ali pa bo po butalsko veselo razglasila, da so krave na- vadili, da že dva tedna živijo brez hrane, “samo“ preživele niso. Z “malenkostmi“ pa se državni veleumi ja ne bodo ukvarjali. Pa tudi marsikateri slovenski lastni- ki ne bodo več imeli težav s podjetji, ker bodo le-ta v lasti tujcev! Uredništvo revije Start up Kapital Slovenska pomladna razprodaja! Finančno - poslovna revija IZVRŠNA UREDNICA Janja Mumlek janja.mumlek@slotur.com E-pošta redakcije: info@slotur.com OBLIKOVANJE IN TEHNIČNO UREJANJE G design, Igor Grujčič s.p. NAROČNINE IN MARKETING Nino Pirtovšek E-pošta: nino.pirtovsek@slotur.com DATUM NATISA maj 2015 Start up Kapital izdaja SLOTUR D.O.O. Partizanska c. 6 2000 Maribor tel: 08/205 58 92 www.slotur.com TISK Designstudio d.o.o. CENA IZVODA 4,90 EUR Izhaja 10-krat letno. Revija je registrirana pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Številka odločbe: 61510-4 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 2102 MARIBOR MAJ 2015 • CENA 4,90 EURMAJ 2015 • CENA 4,90 EUR Start up KapitalStanovanjski kredit za 50.000 EUR STROŠKI, OBRESTNA MERA IN PREPLAČILO • Eva Škrinjar, GRAWE zavarovalnica: “Edini ponujamo ničli premijski razred in 60-odstotni bonus.“ • Jerneja Lampret, Expo Milano 2015: “Priložnost za predstavitev Slovenije 20 milijonom obiskovalcem.“ INTERVJUJI Letalski prevozniki, ugodnosti na letališčih, parkiranje PRILOGA LETALSTVO KAKO PRIHRANITI PRILOGA •Znižajte stroške TELEFONIJE z najnovejšimi paketi •Naredite bilanco stanja za OGREVANJE
 4. 4. VSEBINA maj 2015 4 Start up KAPITAL maj 2015 20 14 12 5 KOLUMNA 5 ŽENSKO OKO “Panoga, ki ji pripadam, je namreč izredno dinamična in ne dovoljuje počitka na lo- vorikah. In četudi je doba spletnih strani minila, nakup “kile klikov“ za učinkovito spletno izkušnjo še vedno ni dovolj.“ Lucie Pokorna, strokovni vodja za strate- ško interno svetovanje v družbi iPROM PORTFOLIO 6 Pregled dogajanja Kljub rahli upočasnitvi Kitajske, nižjim ce- nam nafte in manj strogim fiskalnim poli- tikam bosta izvajanje ekspanzivne denar- ne politike in slabitev geopolitičnih nape- tosti pripomogli k okrevanju. Globalna naložbena strategija, UniCredit, Privatno bančništvo 8 Top naložbe Upravljalci predstavljajo TOP 3 najbolj do- nosne sklade v njihovi družbi in na katere naložbe, sklade trenutno stavijo. 12 Intervju Eva Škrinjar, vodja avtomobilskega zava- rovanja pri GRAWE zavarovalnici: “Edini na trgu ponujamo ničli premijski razred in s tem dajemo 60-odstotni bonus.“ ODPRTO 14 Managerske bolezni Največje menedžerske zdravstvene tego- be današnjega časa: povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, povišan holesterol, debelost, metabolični sindrom … —  NATAŠA KOPINIČ JERNEJŠEK, dr. med., specialistka interne medicine 16 Kako obvladati stres Posledice stresa delujejo počasi, kronično, nič ne “bolijo“. Stres je pomemben dejav- nik tveganja za razvoj bolezni srca in oži- lja pri managerjih. —  PRIM. RISTO ANGELSKI, dr. med., specialist interne medicine kardiologije in vaskularne medicine 20 Intervju Jerneja Lampret, generalna komisarka nastopa Slovenije na Expo Milano 2015: EXPO 2015 - priložnost za predstavitev Slovenije 20 milijonom obiskovalcem. V FOKUSU 23 Stanovanjski krediti Ugodnosti ob sklenitvi stanovanjskega kredita ob najemu 50.000 EU. Kolikšni so stroški, obrestna mera in preplačilo kredita. PRILOGA 39 KAKO PRIHRANITI ■■ NEPOVRATNA SREDSTVA: 22 milijo- nov evrov za obnovo stavb ■■ S trgovskimi karticami do - 40% do na- mestitev v hotelih, koncertnih vstopnic, ogledov ■■ Z vgradnjo toplotne črpalke prihranite celo 800 EUR na leto ■■ NASVET: Po koncu ogrevalne sezone naredite bilanco stanja PRILOGA 43 LETALSTVO ■■ Letalski prevozniki: Mreža poletov iz evropskih letališč ■■ Ugodnosti na letališčih: VIP Lounge, wellness ■■ Emirates App aplikacija: Da ne pozabite na vkrcanje, kje dvignete torbe ■■ Izračun: parkiranje ali organiziran pre- voz?
 5. 5. 5 P otovanja so ena izmed “ljubezni“ v mojem življenju – trenutno bivam že v svoji sedmi državi, obiskala pa sem jih še bistveno več. Med njihovim raziskovanjem je vedno fa- scinantno spremljati razlike med kulturami in nava- dami tamkajšnjih prebivalcev. Iz poslovnega vidika pa je zanimivo opazovati tudi, kako se globalne bla- govne znamke spopadajo z nalogo ponuditi svojim strankam konsistentno – a kljub temu lokalno rele- vantno – izkušnjo. Reprezentativen primer je veri- ga restavracij McDonald's – ko stopite v eno izmed njihovih poslovalnic, lahko zelo hitro pozabite, da ste v Bangkoku in ne v Ljubljani. Na prvi pogled je vse isto, a po natančnejšem prebiranju menija boste hitro ugotovili, da tajski McDonald's poleg ponud- be hamburgerjev ponuja tudi jedi z rižem in pito z okusom papaje, medtem ko bi se v Sloveniji lahko posladkali z njeno jabolčno različico. Podobno kot se s kreiranjem posamezne lokalne iz- kušnje spopadajo velike mednarodne korporacije, se v digitalnem svetu s tovrstnim izzivom srečuje- jo podjetja, ki želijo s svojimi strankami celovito ko- municiratinavečnačinov–pritempasevedazgraditi svojoprepoznavnost.Tozaresdosečipanitakopre- prosto,kotsemordazdi.Zatoseševednosrečujemo sprimeripodjetij,kiželijoidejeizklasičnegamarke- tinga brez premisleka in kritičnega vrednotenja ne- posrednoprenestitudinaspletnimarketing.Obtem pamirnozaobitidejstvo,danisovsikanalialivsepu- blike iste. A kaj hitro postane jasno, da rešitve, ki se naprvožogomordazdijologične,neprinašajožele- nihrezultatov.Panoga,kijipripadam,jenamrečizre- dnodinamičnainnedovoljujepočitkanalovorikah. In četudi je doba spletnih strani, ki so bile le digital- niprepistiskanegakataloga,minila,tudinakup“kile klikov“ za učinkovito spletno izkušnjo še ni dovolj. Je uspehe na tak način sploh možno doseči? Do neke mere, da – tudi McDonald's bi na Tajskem ver- jetno preživel brez papajine lokalne pite ali krožni- ka z rižem in morskimi sadeži. Seveda pa brez nekih relativno minimalnih prilagoditev menija in strate- gije ne bi beležil nadpovprečnih uspehov. Podobno v iPROM-u iščemo učinkovite spletne nastope za naše naročnike, pri čemer pa ne smemo zanemariti njihove umestitve v širši koncept. Zato kljub temu, da smo digitalna agencija, strankam priporočamo, da nadaljujemo s standardnimi pristopi. Naša nalo- ga pa medtem ostaja poiskati tiste stične točke, ki izkušnjo klasičnega oglaševanja nadgradijo s speci- fičnim znanjem, ki ga imamo o spletu. Zatoješetolikoboljpomembnoskozicelotennaku- pniprocesinnavsehkanalihskrbetizakonsistenten pretokvsebininzagotoviti,dapravvsak“zakaj“najde svoj“zato“.Koakcijooglašujemonaspletu,senesme zgoditi,davfizičnitrgoviniteponudbeni.Čenadruž- benih omrežjih napovedujemo novost, raje dvakrat preverimo, da so o njej ustrezno obveščeni vsi vple- teni. Spletno stran prilagodimo tako, da uporabniki doključnihinformacijdostopajoizvsehnapravinne gledenanjihovoločljivost.Marketinškokampanjov sodobnospletnouspešnico“prevedemo“tako,dacilj- nimuporabnikomdostavimotisteoglase,kisovskla- duznjihovimiinteresi,pravtakopaustreznodovrši- motudinjihovoponakupnoizkušnjo. Iz teh razlogov zame pravi izziv in tudi največje za- doščenje predstavlja tisti trenutek, ko poiščemo ravno pravo razmerje med konsistenco sporočila in specifikami posameznega kanala; torej tedaj, ko vsem vprašanjem damo prave odgovore in kjer ko- munikacijo vseskozi usmerjamo na pravi način. Z izkušnjo, ki je vedno in na vseh korakih orientirana nauporabnika,hkratigradimodolgoročnozaupanje in utrjujemo prepoznavnost blagovne znamke. Te- daj prepoznamo, da blagovna znamka v resnici na- govarja “nas“, njeno sporočilo pa vzamemo za svoje. Zato v Ljubljani brez pomisleka na meniju pričaku- jemo jabolčno pito, v bolj oddaljenih krajih pa z ra- dovednostjo okušamo lokalne specialitete. A prav povsod nam najbolj teknejo zgodbe o uspehu. Naj bo slednjih tudi pri vas čim več! n KOLUMNA KOMENTAR Razmišljaj globalno, ponudi lokalno ali vsak “zakaj“ ima svoj “zato“ LUCIE POKORNA, strokovni vodja za strateško interno svetovanje v družbi iPROM Panoga, ki ji pripadam, je namreč izredno dinamična in ne dovoljuje počitka na lovorikah. In četudi je doba spletnih strani minila, nakup “kile klikov“ za učinkovito spletno izkušnjo še vedno ni dovolj.
 6. 6. 76 Start up KAPITAL maj 2015 PORTFOLIO Pravo presenečenje pa prihaja iz Evrope: delnice stare celine so dosegle tako velik korak naprej, da se je naš pogled premaknil iz nevtralnega v pozitivnega - kar potrjuje izboljšanje splošnega gospodarstva Unije. A meriško gospodarstvo bo dosegalo rast, ki pa ne bo višja od 3%. Zaradi izredno hude zime in po- časnejšegazačetkavletu2015jenapovedanaod 2,5-do2,8-odstotnagospodarskarast.Podrugistranise vobmočjuevrapričakujepovečanjeprodajenadrobno, v Aziji pa pospeševanje proizvodnje predelovalnih de- javnosti.KljubrahliupočasnitviKitajske,nižjimcenam nafte in manj strogim fiskalnim politikam bosta izvaja- njeekspanzivnedenarnepolitikeinslabitevgeopolitič- nihnapetostipripomoglikokrevanju. Svetovnagospodarskarast Osnovni scenarij je še vedno ugoden za trg delnic. Naša naložbena porazdelitev daje prednost Evropi in Japonski, medtem ko ima- mo za ameriški trg nekoliko negativen pogled, saj so vrednotenja trenutno nekoliko manj privlačne. Po drugi strani pa naši analiti- ki zavzemajo negativni položaj tudi do delnic na trgih v razvoju in na pacifiških trgih. V smislu obveznic se še vedno nagibamo k trgom v razvoju, manj pa k državnim obveznicam glavnih držav in podjetniškim obveznicam. V Evropi ponovno potrjujemo nev- tralni položaj na obrobnih trgih v drugem četrtletju, čeprav lah- ko kvantitativno sproščanje, ki ga je sprožila Evropska central- na banka, kratkoročno privede do razkoraka med državnimi in nemškimi obveznicami za 60 – 70 bazičnih točk. Negativnipoložajnapodročjupodjetniškihobveznic V podjetniškem sektorju potrjujemo negativni položaj tako na po- dročjupodjetniškihobvezniczinvesticijskoocenokottudipritistih breznjezaradislabšanjakakovostinovihizdajinrastočegalikvidno- stnega tveganja. Na področju absolutnih donosov in nepremičnin- skihskladovzavzemamopozitivnipoložaj,medtemkonašianalitiki zaradiučinkovrevolucijezaradiplinaizskrilavcevvZDAnapodro- čju surovin/blaga ohranjajo negativni položaj. Brez dvoma je treba spremljatinekaterakritičnaglobalnavprašanja.Naprimer“tailrisk“ tveganjezaradikrizevobmočjuevra,kjerostajapoložajGrčijenego- tovzaraditrenjmednovovlado,kijovodiAlexisCipras,Nemčijoin MDS.OnkrajmejaEvropejetrebaspremljatisilovitoupočasnitevki- tajskegagospodarstva,stopnjevanjenapetostimedUkrajinoinRu- sijoterrazmerenaBližnjemvzhoduinvSeverniAfriki. PrvipozitivniznakiizEvrope? NapovedrastiBDPvEvropskiunijivletu2015smopopravilinavzgor z1na1,4-1,5%.Valoptimizmajemogočepripisatipredvsemzmanj- šanjustrogihfiskalnihpolitik,uvedbikvantitativnegasproščanjain šibkejšemuevru,karbopripomoglokizvozuinizboljšanjukreditnih pogojev.Zdise,dajenemškogospodarstvostabilno.Vletu2014seje zaposlenostpovečala-skoraj400tisočnovihdelovnihmest(pribli- žno 1% delovne sile), podoben trend pričakujemo tudi v letu 2015. Dobre novice prihajajo tudi iz Italije, kjer je stopnja brezposelnosti, kijedecembraznašala12,7%,januarjapadlana12,6%. VzrokizaslabzačetekletavZDA ČepravsoZDAfebruarjazabeležile295.000novihdelovnihmestin sejestopnjabrezposelnostiznižalaza5,5%,sodrugimakroekonom- skikazalcirazočarali:pričakovanastopnjarastijeokoli2,5do2,8%,v primerjavi s 3% pred nekaj meseci. Poraba se je upočasnila in grad- benisektorjezastal.Tuditrgovinskitokovisobilinekolikopodpri- čakovanji, ne vemo pa še, koliko je na upad uvoza in izvoza vplival nizprotestovvpristaniščihnazahodniobali.Pričakovatije,dabodo izboljšanjenatrgudela,znižanjestroškovgorivainvišjidohodkipri- spevalikcelovitejšemuokrevanju. Lahkojaponskogospodarstvoobrnenovlist? Rastvzadnjemčetrtletjuleta2014jepopravljenanavzdolz0,6%na 0,4%zzmanjšanjemzasebnihnaložb.Kljubtemunajnovejšipodatki kažejonamožnostokrevanja.Izvozinvesticijskegablagajejanuarja naraselza11,7%vprimerjavizzadnjimčetrtletjemleta2014;precej- šnjenaložbesobilenarejenevsektorje,kotsoenergetika,informaci- jeintelekomunikacijske.Pričakovatije,dasebozaradiizvoza,inve- sticijinpovečanjazasebnepotrošnjeBDPvletu2015povečalza1%. Kakšnisoobetizanastajajočetrgeinkitajsko gospodarstvo? ZaKitajskosepričakujepribližno7-odstotnarast,karvprimerjaviz letom2014predstavljarahelpadec.Taupočasnitevrastijezmnogo vidikovposledicapsihološkihdejavnikovinjepovezanatakostran- zicijskofazokitajskegagospodarstva,vkaterisetotrenutnonahaja, kotzupadomvstanovanjskemsektorju.Vprihajajočemletubovla- davPekinguposkušalazmanjšatiodvisnostdržaveodizvoza,pove- čatistopnjodomačepotrošnje,pritempazzmanjšanjemdavkomza malainsrednjapodjetjaspodbuditinaložbevinfrastrukturo.Oblasti stavijo predvsem na politiko mini fiskalnih spodbud in sprejemlji- vejšofiskalnopolitikozadosegogospodarskihciljev. Nakajjetrebabitipozoren? Najboljdestabilizirajočelementzavsenapovedibibilavrnitevkrize vobmočjuevra.Šezlastiskrbvzbujajočajevisokastopnjabrezposel- nostivnekaterihobrobnihgospodarstvih,čepravseštevilkeizbolj- šujejo. Pozornost je usmerjena na učinke kvantitativnega sprošča- nja,kigajemarcanaznanilaEvropskacentralnabanka,inpanaraz- mere v Grčiji. Država se po zmagi stranke Siriza na zadnjih volitvah trudi, da bi dosegla dogovor z EU in Mednarodnim denarnim skla- dom (IMF). Ostra zima v ZDA, ki se je pravkar končala, močno vpli- vanagospodarstvovelesile,kijeleta2015nekolikoboljzmernokot konecleta2014.Trebajespremljatipotezeameriškecentralneban- ke, ki se lahko odloči za povečanje ključne obrestne mere. Na Dalj- nem vzhodu so vse oči uprte v Kitajsko, kjer se kažejo znaki rahle upočasnitve. Ostaja upanje, da se ta ne spremeni v trden pristanek, karbilahkoimeloglobalneposledice,učinekpabisepoznalvEvro- piinZDA.Vozadjuševednoostajajogeopolitičnenapetostivvzho- dni Evropi, težave pri iskanju dogovora med Rusijo in Ukrajino ter na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Poleg konflikta v Siriji tudi stopnjevanjeislamskegaekstremizmavLibijilahkodestabilizirasre- dozemskoobmočje,karbivplivalonaceneglavnihvirovenergije. Evropavpreobratu Dejavniki,nakaterihtemeljijonašipozitivniobetizadelnice,so:rast proizvodnjenasvetovniravni,zelokonkurenčnecenenafte,ekspan- zivna denarna politika in umirjanje davčnih bremen v ZDA, Evropi in na Japonskem. Ocene delnic ostajajo privlačnejše od ocen obve- znic, z izjemo ameriških delnic. Kljub temu bo v letu 2015 ta nalož- beni razred po vsej verjetnosti deležen precej nestanovitnih dono- sov,predvsemzaradigeopolitičnihtveganjterodnosaameriškecen- tralnebanke,kiševednonidoločila,kdajbodvignilaobrestnemere. Ameriškedelnicesezaradivrednotenj,kisonadzgodovinskimpov- prečjeminjihtrenutnoocenjujemonevtralnooz.skorajnegativno(v primerjavizbenchmarkom).PravopresenečenjepaprihajaizEvro- pe:delnicestarecelinesodosegletakovelikkoraknaprej,dasejenaš pogled premaknil iz nevtralnega v pozitivnega - kar potrjuje izbolj- šanjesplošnegagospodarstvaUnije.Potrjujemosvojepozitivnona- klonjenost Japonski. Spremenilo pa se je naše stališče glede pacifi- škeregije(brezJaponske)-vtemprimeruzavzamemonegativnipo- ložaj,enakokotgledetrgovvrazvoju,kisoizpostavljenimočniupo- časnitvi kitajskega gospodarstva in padcu cen surovin. Med dejav- nikitveganja,kijihjetrebaspremljati,jevprvivrstinestanovitnost ševednopovezanazmočnogeopolitičnonapetostjo,kiseširiizBli- žnjega vzhoda v Sredozemlje, saj Libija predstavlja resen razlog za zaskrbljenostzahodnihvlad.Pravtakonesmemospregledatinere- šenegavprašanjamedRusijoinUkrajino.Posebnopozornostjetre- banamenititudiKitajski,kjernajvečjonevarnostpredstavljanena- dna upočasnitev. Spremljati je treba tudi nadaljevanje krize evra v lučipolitičnihnapetostizaradigrškegadolga. Naraščajočirazkorak VZdruženihdržavahAmerikevprihodnjihmesecihpričakujemopo- stopnopovečanjedonosnostivlučiizboljšanjagospodarskihrazmer, Globalna naložbena strategija, UniCredit, Privatno bančništvo Trgi so od začetka leta 2015 do danes močno porasli. Če si pogledamo zadnjih 8 mesecev, so se delniški trgi povzpeli za skoraj 30 %. Pozitivni trend se nadaljuje pregled dogajanja pregled dogajanja 1 1,12 1,24 1,36 1,48 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EUR/USD. Kljub izboljšanju evropskega gospodarstva dolar v primerjavi z evrom še naprej raste, devizni tečaj med dvema valutama pa je padel pod 1,10, kar je posledica kvantita- tivnega sproščanja. ZLATO. Porast cen zlata so upočasnili upad investicijskega povpraševanja, krepitev ameri- škega dolarja ter obeti rastočega realnega donosa.
 7. 7. 98 Start up KAPITAL maj 2015 Upravljalci predstavljajo TOP 3 najbolj donosne sklade v njihovi družbi in na katere naložbe, sklade trenutno stavijo. Stavijo na Evropo top naložbe PORTFOLIO Alta V ALTA družbi za upravljanje v zadnjem času vlagateljem svetujejo kombinaci- jo skladov razvitih in razvijajočih se tr- gov. Po donosnosti v tem letu so nekate- ri razvijajoči trgi celo prehiteli razvite in tako vsaj delno nadoknadili zamujeno rast preteklih let. Tako sedaj izpostavlja- jo ALTA GLOBAL, ALTA EUROPE in ALTA ASIA. Prva dva kot sklada razvitih trgov, tretji kot sklad razvijajočih se trgov. ■■ ALTA GLOBAL(letos +17,3%)– razprše- nost naložb v najboljša in največja pod- jetja v ZDA in Evropi daje skladu stabil- nost, saj velika podjetja poslujejo stabil- no na dolgi rok. So dobro upravljana in iz- plačujejo stabilne dividende. Ameriško gospodarstvo je v dobrem stanju, evrop- sko pa, kot posledica raznih ukrepov, kaže prve znake okrevanja. Poseben poudarek dajejo sektorski alokaciji, katera se v skla- du precej aktivno spreminja. ■■ ALTA EUROPE(letos +19,1 %)– sklad investira v najboljša evropska podjetja. V Alti pričakujejo, da bodo monetarne spod- bude Evropske centralne banke in nizka vrednost evra proti ostalim svetovnim va- lutam imele pozitiven vpliv na poslovanje evropskih podjetij v tekočem letu 2015. Za letošnje leto je ECB povišala napoved go- spodarske rasti v Evro območju na 1,5%, v letu 2016 na 1,9% in v letu 2017 na 2,1%, prav tako je nezaposlenost v evro obmo- čju v mesecu februarju padla na najnižjo vrednost v zadnjih 3 letih. ■■ ALTA ASIA (letos +29,3%)– Trgi v Azi- ji še naprej beležijo rast, pri čemer je med najbolj zaslužnimi za rast kitajski trg. Na- poved denarnega kot tudi fiskalnega spod- bujanja je tradicionalno razlog za silovito rast tečajev. Indija še naprej ostaja zani- miva, vendar za obdobje nekaj mesecev ne pričakujejo večje rasti, saj poslovanje podjetij še ne sledi v zadostni meri rasto- čim pričakovanjem investitorjev. Japonska podjetja beležijo rast poslovanja in so tudi zaradi nizke valute čedalje bolj agresivna v globalnem konkurenčnem boju. Vredno- tenja v Aziji so privlačna in okrevanje go- spodarstev in rastoča regionalna preplete- nost sta razloga za optimizem. karseboodražalonapostopnemvišanjuobrestnemeresstraniame- riškecentralnebanke.Vendarpajeameriškacentralnabankapouda- rila,dabodoodločitveodenarnipolitikiodvisneodmakroekonom- skih kazalcev, kar bi lahko pomenilo nekaj nestanovitnosti. Zahva- ljujoč različnim politikam centralnih bank na obeh straneh Atlan- tika, prilagoditvenih v območju evra in omejevalnih v ZDA, bo pri- tisk na donosnosti za Bund najverjetneje ostal šibek v vseh obdo- bjih, zato bodo evropske obveznice zanimivejše kot ameriške. Tre- nutnoohranjamonegativnipoložajglededržavnihinpodjetniških obveznic glede na našo previdnost v zvezi z fiksnim dohodkom in prednostjo, ki jo namenjamo delnicam. Potrjujemo nevtralni polo- žaj glede državnih obveznic perifernih članic območja evra, čeprav lahkokratkoročnoQEEvropskecentralnebankeprivededorazkora- kameditalijanskimiinnemškimidržavnimiobveznicamiza60–70 bazičnih točk. Edina izjema je dolgoročna zapadlost, pri čemer lah- ko obveznice obrobnih držav prekašajo 30-letne državne obvezni- ce.Ohranjamopozitivnomnenjeoobveznicahiztrgovvrazvoju,še posebnovprimerutrdnihvalutvstabilnihdržavah.Medmorebitni- mielementi,kilahkovplivajonatascenarij,lahkoizpostavimovrni- tevkrizenaobmočjuevrazaradipovečanjanapetostimedGrčijoin evropskimiinstitucijami,upočasnitvijonaKitajskeminposledično upočasnitev gospodarstev v vzponu. Stopnjevanje krize v Ukrajini lahkoposledičnopovečazanimanjezatakoimenovana“zatočišča“ ternenaklonjenosttveganju. Surovineševednopodpritiskom Vletu2015botrgblagašenaprejprivabljalomejenozanimanjevla- gateljev. Pomisleki glede gospodarske rasti na Kitajskem, močnega ameriškegadolarjainstrukturnaspremembavodnosumedponud- boinpovpraševanjemsobiliglavnirazlogi,zaradikaterihsobilesu- rovinevletu2014vslabempoložaju.Zatopotrjujemonegativnipo- ložaj. Glede povpraševanja je naša ocena povezana z upočasnitvi- jo rasti na Kitajskem, na strani ponudbe pa z revolucijo zaradi plina iz skrilavca. Namen je omogočiti Združenim držav Amerike, da po- stanejoneodvisneoddobavesurovin,učinkipasebodoodražalina ceniindustrijskihkovininnafte;močnejšidolarboustvarilšedoda- tenpritisk.Vokvirutegascenarijasmozavzelinegativnipoložajgle- dezlata.Porastcenzlatasoupočasniliupadinvesticijskegapovpra- ševanja,krepitevameriškegadolarjaterobetirastočegarealnegado- nosa.Kljubpovečanjupovpraševanjazaradinizkihcen,zlastivAziji, imamo negativno stališče glede surove nafte, pravzaprav menimo, dasozaradirekordnihzalogcenepodpritiskom.Negativnoocenju- jemo tudi industrijske kovine zaradi visoke ravni zalog, upočasni- tve na Kitajskem in prekomerne ponudbe; glede kmetijskih suro- vinpaostajamonevtralni. Fleksibilni in absolutni donos kot privlačna alternativa obveznicam V tem tržnem okolju so fleksibilni skladi z absolutnim donosom potrjeno dobra alternativa tradicionalnim produktom s “fiksnim donosom“ in denarnim naložbam. V nepremičninskem sektorju v ZDA se bo trend na trgu še naprej izboljševal, čeprav nekoliko počasneje. Dvig cen nepremičnin, čeprav je bolj zmeren, kaže, da je trend po vseh letih stagnacije še vedno pozitiven, kar potrjuje, da je ameriško gospodarstvo v dobrem stanju. Zato tudi deluje- mo na področju alternativnih naložb, saj lahko absolutni donos in nepovezana sredstva igrajo pomembno vlogo pri diverzifika- ciji z obveznicami. Ti instrumenti vlagateljem omogočajo, da se osredotočijo na listinjenje hipotekarnih in potrošniških posojil, ki so običajno zaprta za tradicionalne obveznice. Zato zavzema- mo pozitivni položaj na področju nepremičninskega sektorja. Ne glede na to je ta sektor še vedno podvržen raznolikim tveganjem: ponoven pojav nestabilnosti na trgih bi lahko preusmeril vlaga- telje od finančnih instrumentov, ki veljajo za prezapletene. Poleg tega lahko nenaden dvig obrestnih mer v ZDA povzroči zakasni- tev izboljšanja položaja na nepremičninskem trgu. Ohranjamo pozitivno stališče do dolarja Kljub izboljšanju evropskega gospodarstva dolar v primerjavi z evrom še naprej raste, devizni tečaj med dvema valutama pa je padel pod 1,10, kar je posledica kvantitativnega sproščanja in za- gotovil predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija, ki je zanikal kakršno koli namero za nakup manjše količine držav- nih obveznic od pričakovane. Glede na razhajajoči se denarni po- litiki, ki sta jih uvedli ameriška centralna banka s sprejetjem manj prilagodljivega pristopa in Evropska centralna banka, ki je zače- la z ekspanzivno politiko, vredno 60 milijard na mesec, ki bo tra- jala vsaj do septembra 2016, ohranjamo pozitivno stališče do do- larja. Vrednost japonskega jena bi se morala na dolgi rok še naprej nižati. Prilagoditveni ukrepi banke Japonske, da nadaljuje izva- janje prilagodljive politike, ter odločitev državnega javnega po- kojninskega sklada, da poveča težo naložb v tujini, bodo japon- sko valuto ponovno izpostavili pritisku, kar se bo še naprej odra- žalo v padanju vrednosti v korist industrijskega sektorja in izvo- za. Začasna upočasnitev vse večje moči dolarja ne bi bila nobeno presenečenje, med drugim tudi zaradi dobrih novic iz evropske- ga gospodarstva s spodbudnimi številkami – brezposelnost je iz- vzeta. Treba je dodati, da so makro podatki ZDA za prvo četrtle- tje leta 2015 pod pričakovanji. Nadalje bi se lahko vlagatelji zara- di večjih geopolitičnih napetosti preusmerili na varnejše valute, še posebej jen. n pregled dogajanja PORTFOLIO Najbolj destabilizirajoč element za vse napovedi bi bila vrnitev krize v območju evra. Še zlasti skrb vzbujajoča je visoka stopnja brezposelnosti v nekaterih obrobnih gospodarstvih, čeprav se številke izboljšujejo.
 8. 8. 10 Start up KAPITAL maj 2015 11 Infond Beta, Infond Life, Infond Techno- logy ter Infond Consumer. Vsaj dobra po- lovica sredstev naj bo naložena v skladu Infond Beta. Triglav S-kladi Sašo Ivanović iz Triglav Skladov poja- snjuje: “V letošnjem letu vidimo kot naj- bolj perspektivni regiji Evropo in Azijo. Makroekonomski kazalniki v Evropi so v zadnjih mesecih začeli odločneje okreva- ti. Indeks ekonomskih presenečenj ban- ke Citigroup (angl. “Citigroup Economic Surprise Index“) se je v Evropi letos ob- čutno povišal, prispevki k rasti pa izvira- jo iz različnih segmentov. Najbolj spodbu- dne so vse boljše ocene poslovanja evrop- skih podjetij (merjeno s čistim dobičkom na delnico). Vodilni kazalniki (npr. indeks nakupnih managerjev) ključnih držav, kot sta Francija in Italija, so v zadnjih mesecih prestopili v območje rasti, najvišje od ob- dobja pred dolžniško krizo pa je tudi zau- panje evrskih potrošnikov. K izboljšanju poslovne klime v Evropi je izdatno pripo- mogla ECB z ameriškim stilom monetar- nega spodbujanja. Politika monetarnega sproščanja je letos prisotna tudi v Aziji. Po- leg klasičnega nižanja obrestnih mer (npr. v Indiji, Južni Koreji, Avstraliji in na Taj- skem) odkupovanje vrednostnih papirjev že nekaj časa uporablja japonska central- na banka, po dveh februarskih ukrepih pa je 'ekspanzivni' trend nakazala tudi kitaj- ska centralna banka. Menimo, da je poleg skladov Triglav Azija in Triglav Evropa v portfelju smiselno imeti tudi sklad Triglav Svetovni razviti trgi, ki zaradi svoje širše regionalne diverzifikacije zmanjšuje ne- katera deželna tveganja. Med ključna tve- ganja spadajo geopolitična tveganja pove- zana z Bližnjim Vzhodom in Rusijo, tvega- nja povezana z izstopom Grčije iz obmo- čja evra ter tveganja, povezana z dvigom obrestne mere v ZDA.“ NLB Skladi Top trije najbolj donosni podskladi družbe NLB Skladi (v zadnjih 12 mesecih): ■■ NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški(+51,75%) Staranje svetovnega prebivalstva in izbolj- ševanje življenjskega standarda narekuje- ta čedalje večje povpraševanje po zdravi- lih ter zdravstveni oskrbi in opremi, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb. Podsklad NLB Skla- di - Farmacija in zdravstvo delniški sred- stva nalaga v delnice družb, ki jim koristi- jo demografska gibanja. ■■ NLB Skladi – Azija delniški(+46,78%) Podsklad NLB Skladi - Azija delniški vse- buje dobro razpršene naložbe v delnice iz- dajateljev iz vseh ključnih gospodarstev v Aziji (Kitajska, Indija, Singapur, Indonezi- ja, Malezija, Filipini, Južna Koreja, Tajvan in druge države) iz različnih gospodarskih dejavnosti. ■■ NLB Skladi – Nepremičnine delniški (+45,21%) Nepremičnine predstavljajo dodatno mo- žnost razpršitve finančnih naložb. Najve- čja pomanjkljivost neposrednih naložb v nepremičnine je visok začetni vložek, niz- ka likvidnost in stroški njihovega vzdrže- vanja. Nepremičninski skladi tako posta- jajo vse resnejša alternativa kupovanju ne- premičnin v naravi, saj odpravljajo večino prej naštetih pomanjkljivosti in so primer- ni tudi za manjše vlagatelje. Najbolj perspektiven podsklad v letu 2015: NLB Skladi – Razvita Evropa delniški n KBM Infond TOP 3 najbolj donosni skladi v upravljanju KBM Infond so: ■■ InfondBetaje sodi med osnovne sklade delniškega naložbenega portfelja, saj raz- viti trgi predstavljajo 80% celotne borzne kapitalizacije sveta. Torej je primeren kot osnova delniškega dela vsakega portfelja. ■■ Infond Technologyje tipičen predstav- nik panožno specializiranih skladov, ki so primerni za dopolnjevanje osebnega port- felja. Zaradi specializacije lahko v obdobju ugodnih borznih trendov dosega nadpov- prečne donose, po drugi strani pa v času padajočih borznih trendov specializira- ni skladi lahko padajo hitreje kot splošni. ■■ Infond Lifepa je primer še ene, prav po- sebne naložbene zgodbe. Sodi med neci- klične specializirane sklade. Ker je poraba s področja zdravstva v veliki meri spod- bujena z življenjsko potrebo, plačana pa s strani zdravstvenega zavarovanja, ima po- dročje zdravstva bistveno manjša nihanja prihodkov kot drugi gospodarski sektor- ji ne glede na to, ali je gospodarstvo v fazi rasti ali krčenja. Izjemne donose v zadnjih letih izkazuje kot sektor, ki mu vlagatelji zaupajo, ki ima močan razvoj predvsem na področju bioloških zdravil in močno za- ledje v na eni strani staranju prebivalstva razvitega sveta in na drugi strani vzposta- vljanja zdravstvenih zavarovanj v razvija- jočem se svetu. Pretekle rasti so izjemne in netipične. Na katere sklade/naložbe/ dogajanja trenutno stavi KBM Infond Upravljavec – analitik Aleš Grbić, odgovar- ja: ZDA uspešno zaključuje proces razdol- ževanja privatnega sektorja. Gospodar- sko okrevanje je v polnem zagonu, profi- tne marže podjetij pa ponovno na zgodo- vinsko visokih ravneh. Delniški trg ZDA ocenjujemo kot pošteno ovrednoten ozi- roma po oceni Morningstarja bi naj bil 3% nad pošteno vrednostjo. Po njihovi oceni kotirajo podjetja z izrazitimi konkurenčni- mi prednostmi 2% pod pošteno vredno- stjo, tista z manj izrazitimi so 3% nad po- šteno vrednostjo, tista brez konkurenčnih prednosti kotirajo kar 5% nad pošteno vre- dnostjo. V ZDA lahko dolgoročno pričaku- jemo skoraj povprečne zgodovinske dono- se. Velika večina makroekonomskih kazal- nikov izkazuje pozitiven trend in znake nadaljevanja gospodarske rasti. V Evropi vrednotenja delnic niso tako vi- soka, kar vlagateljem daje večjo mero za- varovanja pred padci. Tudi v letu 2015 bo ključna vloga ECB, ki je v začetku leta 2015 sprožila program odkupa državnih obve- znic, v katerih sodelujejo tudi lokalne cen- tralne banke. Posledica tega so zgodovin- sko nizke obrestne mere v večini evrop- skih držav. Kar nekaj držav iz EU se že dol- goročno zadolžuje po negativnih obre- stnih merah. Tako se Nemčija za 9-letni dolg lahko zadolži po negativni obrestni meri! Učinek zniževanja obrestnih mer se bo prelil v uspešnost poslovanja evrop- skih podjetij. KBM Infond ocenjuje, da je primernejše dolgoročno varčevanje v stabilni struktu- ri skladov, kot pa stave na določene dogod- ke, naložbe, sklade. Zate je iskanje ustre- znih sektorjev primerno le kot začimba globalnega portfelja oziroma za agresiv- nejše vlagatelje. Pomembneje kot iskanje perspektivnih sektorjev je pravilna izbira razmerja med delnicami in obveznicami glede na profil vlagatelja in seveda ustre- zna razpršitev naložb tako znotraj sektor- ja kot tudi med sektorji. Običajno razoča- ranje vlagateljev izhaja iz tega, da niso iz- brali ustreznega produkta glede na svoj profil. Skoraj enako pomembno je, da, če gre za delniške naložbe, lahko ostane v na- ložbi vsaj 10 in več let. Po raziskavi, nare- jeni med ameriškimi vlagatelji konec leta 2014, so jo daleč najbolje odnesli vlagate- lji, ki svojih naložb 15 let niso spreminjali in so varčevali v splošnih delniških vzaje- mnih skladih. Dolgoročno perspektivni vsekakor osta- jajo sektorji informacijske tehnologije (“megatrend“), osnovnih in trajnih potro- šnih dobrin ter sektor farmacije. Za dolgo- ročnega vlagatelja bi bila v delniškem delu portfelja smiselna kombinacija skladov top naložbe PORTFOLIO SAŠO IVANOVIĆ, Triglav Skladi “V letošnjem letu vidimo kot najbolj perspektivni regiji Evropo in Azijo. Makroekonomski kazalniki v Evropi so v zadnjih mesecih začeli odločneje okrevati. Najbolj spodbudne so vse boljše ocene poslovanja evropskih podjetij (merjeno s čistim dobičkom na delnico).“ ALEŠ GRBIĆ, upravljavec – analitik KBM Infond “KBM Infond ocenjuje, da je primernejše dolgoročno varčevanje v stabilni strukturi skladov, kot pa stave na določene dogodke, naložbe, sklade. Zate je iskanje ustreznih sektorjev primerno le kot začimba globalnega portfelja oziroma za agresivnejše vlagatelje.“ BLAŽ BRAČIČ, vodja oddelka za trženje in prodajo, NLB Skladi “Odločnost ECB ohranjati izredno nizke obrestne mere in sprostitev 'transmisijskega mehanizma', to je povečati kreditno aktivnost bank, govori v prid evrop- skim delnicam. Pretekli napori pri izvedbi struktur- nih reform se v zadnjih četrtletjih jasno kažejo v viš- ji gospodarski rasti reformnih držav. Posledični prvi znaki nižanja stopnje brezposelnosti so dober obet za nadaljevanje okrevanja nekdaj problematičnega južnega obrobja evroobmočja. Pocenitev nafte moč- no koristi Evropi in še posebej evroobmočju, ki kar 94% porabljene nafte uvozi, kar predstavlja 3% BDP- ja, nedavna pocenitev evra pa je dodatna spodbuda izvoznim podjetjem evroobmočja.“ Med ključna tveganja spadajo geopolitična tveganja povezana z Bližnjim Vzhodom in Rusijo, tveganja povezana z izstopom Grčije iz območja evra ter tveganja, povezana z dvigom obrestne mere v ZDA. LAVRA MUNDA SLAČEK, vodja oglaševanja in odnosov z javnostmi, KBM Infond “V petletnem obdobju so najbolj donosni skladi v upravljanju KBM Infond: n Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, ki sredstva brez panožnih omejitev nalaga v delnice raz- vitih borznih trgov; n Infond Life, delniški podsklad, ki sredstva brez ge- ografske omejitve nalaga na področje zdravstvenih storitev, farmacije, ortopedskih pripomočkov, bio- tehnologije in bioznanosti n Infond Technology, delniški podsklad, ki sredstva brez geografske omejitve nalaga v delnice družb sek- torja informacijske tehnologije.“
 9. 9. 1312 Start up KAPITAL maj 2015 INTERVJU Eva Škrinjar, vodja avtomobilskega zavarovanja pri GRAWE zavarovalnici Eva Škrinjar “Edini na trgu ponujamo ničli premijski razred in s tem dajemo 60-odstotni bonus“ na dolgi rok, pripravljamo novosti in ažur- no rešujemo škode.“ Start up KAPITAL: GRAWE pripravlja pov- sem novi produkt avtomobilskega zavarovanja za trg. Kakšne so vaše prednosti pred konkurenco z novim produktom glede na zgoraj navede- ne podatke? E. Škrinjar: “V GRAWE zavarovalnici smo pri- pravili povsem novo kasko zavarovanje s fiksno franšizo pod blagovno znamko GRAWE KASKO ELITE. To zavarovanje je na slovenskem trgu nekaj povsem novega in posebnega, saj zavarovancu nudi popol- no kritje v primeru škode - t.i. 'all in one' princip. Na ta način stranka nima nobe- ne dileme, kaj je krito in kaj ni. Naslednja zelo velika prednost našega novega pro- dukta GRAWE KASKO ELITE je, da škoda pri kasko zavarovanju ne vpliva na bonus v naslednjem zavarovalnem obdobju, kar je nekaj edinstvenega in uporabnikom za- varovanja ponuja veliko prednost. Slednje je zlasti pomembno za hitro in učinkovito reševanje škod in to brez vprašljivosti gle- de samega temelja.“ Start up KAPITAL: Lahko navedete morda nekaj konkretnih primerov zavaro- vanja avtomobilov. Kakšne ugodno- sti lahko ponudite? E. Škrinjar: “GRAWE zavarovalnica edina na trgu ponuja 0 (ničli) premijski razred in s tem daje 60-odstotni bonus. Z upošteva- njem slednjega bo za vozilo Renault Twin- go kasko zavarovanje stalo 96 EUR. Za VW golf pod istimi pogoji bo kasko zavarova- nje stalo 160 EUR. Za BMW 5 pa bo zava- rovanje stalo 370 EUR.“ Start up KAPITAL: Ena od novosti je dru- žinski bonus. Koliko lahko družina s tem prihrani oz. kakšne druge ugo- dnosti še ima? E. Škrinjar: “Pripravili smo ugodnost družin- ski bonus, ki nagrajuje zvestobo, lojal- nost in pripadnost. Družinam s tem omo- gočamo, da svoje drugo oziroma vsako naslednje vozilo zavarujejo pri GRAWE pod bistveno ugodnejšimi pogoji. Tipi- čen primer bi bil, da sin ali hči naredi vo- zniški izpit in dobi svoj avto, ki se ga za- varuje pri GRAWE s posebnimi dodatni- mi ugodnostmi.“ Start up KAPITAL: Za mlade voznike po- nujate le 10 % doplačilo, kakšni so pogoji za to? E. Škrinjar: “Poleg družinskega bonusa smo uvedli tudi posebne ugodnosti za mlade voznike. Omejitev za pridobitev te ugo- dnosti ni, in je namenjena vsem mladim voznikom. Ob samo 10% doplačilu za mla- dega voznika bo lahko vsak mladi voznik, ki bo pri nas sklenil avtomobilsko zavaro- vanje, brezskrbno vozil tudi druga vozila, ki so zavarovana pri nas (od očeta, mame, dedka, babice ali pa tudi celo od prijatelji- ce, prijatelja).“ Start up KAPITAL: Kako se pri vas rešuje- jo škodni primeri? E. Škrinjar: “V GRAWE zavarovalnici smo pre- pričani, da je postopek in hitrost reševa- nja škodnega primera v očeh kupca najpo- membnejši pokazatelj 'dobre' zavarovalni- ce. Škode rešujemo ažurno. Po škodnem primeru naj stranka čim prej pokliče na za- varovalnico. Za tem izvedemo ogled vozi- la in cenitev. Pomembna prednost GRAWE zavarovalnice je, da ogled vozila opravimo povsem v skladu z željo stranke, torej na domu ali pri serviserju ... Poškodovane- ga vozila, ki velikokrat ni povsem primer- no za promet, torej ni potrebno voziti na ogled na zavarovalnico.“ n Start up KAPITAL: Ponudba avtomobil- skih zavarovanj na trgu je zelo širo- ka. Ogromno je raznih podatkov in ljudje se kar težko znajdejo. Ste stro- kovnjakinja za avtomobilska zavaro- vanja. Ali lahko svetujete uporabni- kom, katere osnovne informacije po- trebujejo, da se lahko odločijo, kate- ro zavarovanje je optimalno? E. Škrinjar: “Na slovenskem trgu je 8 ponu- dnikov avtomobilskih zavarovanj, ki po- leg obveznega ponujajo tudi kasko zava- rovanje, tako da je konkurenca res zelo ve- lika. Večkrat se zgodi, da se enaka zavaro- vanja 'zapakirajo' v različna imena ali kom- binacije in na koncu potrošnik več ne ve, kaj je kaj. Pogosto je zanj pomembna niz- ka cena, tako pa se hitro zgodi, da je pod- zavarovan ali celo nezavarovan, kar pome- ni, da v primeru škode ne dobi odškodni- ne, ki jo je pričakoval. V zavarovalnici GRAWE stavimo na odpr- to komunikacijo, tako kupcu želimo na- tančno povedati, kaj in kako že na samem začetku. Zelo pomembno je, da stranka ob sklenitvi zavarovanja natančno ve, kakšno bo izplačilo ob škodi oziroma če sploh bo. Na podlagi tega se lahko odloči, kakšen ob- seg kritja želi, ali bo v primeru škode že- lel imeti soprispevek (franšizo) in koliko bo znašal ta prispevek, kako se bo reševa- la škoda, torej, kdaj in kako bo opravljena cenitev, in ali lahko sam izbira serviserja. Seveda je obseg kritij odvisen od tega, ka- kšni vozniki smo, kje se vozimo in tudi ka- kšen avto vozimo. V zavarovalnici GRAWE s svojimi strankami gradimo dobre odnose »V GRAWE zavarovalnici smo pripravili povsem novo kasko zavarovanje s fiksno franšizo pod blagovno znamko GRAWE KASKO ELITE. To zavarovanje je na slovenskem trgu nekaj povsem novega in posebnega, saj zavarovancu nudi popolno kritje v primeru škode - t.i. 'all in one' princip.«
 10. 10. 14 Start up KAPITAL maj 2015 15 NATAŠA KOPINIČ JERNEJŠEK, dr. med., specialistka interne medicine managerske bolezni Medical center Rogaška obišče med 300 in 400 menedžerjev na leto, trend pa se povečuje. Prevladujejo osebe med 40 in 50-im letom, med katerimi je več moških, ki živijo nezdravo in stresno; mnogi se ne gibajo, kadijo, uživajo alkohol ter se neustrezno prehranjujejo. M enedžerska funkcija ima svoje čare; uspeh in napredek potrju- jeta prizadevanja. Je način življenja, ki mu natrpan urnik, stres in neskončne delovne obveznosti kažejo zobe. Prepogosto na- mreč pri vsem skupaj pozabimo nase in na svoje zdravje. V Medical cen- tru Rogaška verjamemo, da je skrivnost resnično uspešnih ljudi, da ob številnih delovnih obveznostih in nenehni tekmi s časom znajo poskr- beti za svoje zdravje in si pravočasno vzamejo čas zase. Hude in neprijetne posledice Stresno življenje menedžerjev, intenzi- ven delovni tempo s polnimi urniki, dol- gotrajnimi sestanki, napornimi vožnjami, neurejenim prehranjevalnim ritmom in s pomanjkanjem zadostne zdrave telesne aktivnosti vodijo telo v stres in poveča- no tveganje za nastanek bolezni. Posledi- ce hitrega načina življenja so lahko hude in neprijetne. Najpogosteje se kažejo kot povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, po- višan holesterol, debelost in metabolični sindrom, ki vodijo v bolezni srca in žilja: angino pektoris, srčni infarkt ali možgan- sko kap. Med boleznimi prebavil so nere- dna prebava, refluksna bolezen želodca, ulkusna bolezen ter rak želodca in čreves- ja. Menedžerje pogosto težijo tudi kronič- na utrujenost, motnje spanja, izgorelost in depresija. Poznate vzroke menedžerskih bolezni? Med vzroki za menedžerske bolezni so ne- zdrav način življenja, prekomerna telesna teža, neustrezna prehrana, pomanjkanje gibanja in različne razvade. Med slednjimi so problem predvsem kajenje, uživanje al- kohola in stres, vendar nanje lahko vpliva- mo s spremembo življenjskega sloga. Ne- katere izmed menedžerskih bolezni lah- ko zdravimo, saj izhajajo iz določenih bo- lezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bo- lezen in povišane maščobe v krvi. Naspro- tno pa na vzroke, ki so dedno ali biološko pogojeni, nimamo vpliva. Največje menedžerske zdravstvene tegobe pod drobnogledom O zvišanem krvnem tlaku govorimo, ka- dar je vrednost višja od 140/90. Je eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek bolezni. Višji kot je, in dlje časa, kot je po- višan, tem večja je nevarnost za nasta- nek bolezni srca in žilja, srčnega infark- ta in možganske kapi. Ker v večini prime- rov dolgo ne povzroča težav, ga imenuje- mo tudi tihi ubijalec. Sladkorno bolezen ima bolnik, katerega vrednost krvnega sladkorja je na tešče višja od 8 mmol/l. Pri tipu 1 te bolezni gre za imunsko povzroče- no uničenje celic trebušne slinavke in je prisotna že v mladosti, zdravi pa se z in- zulinom. Tip 2 je posledica neobčutljivo- sti tkiv na inzulin in je rezultat nezdrave- ga načina življenja. Povezan je z debelo- stjo, telesno neaktivnostjo in razvadami. Holesterol je povišan, kadar je vrednost celokupnega holesterola višja od 5 mmol/l in je LDL večji od 2,5mmol/l. Je presnov- na motnja, posledica neustrezne prehra- ne, pomanjkanja gibanja in nekaterih bo- lezni, na primer ščitnice, jeter ali bolezni ledvic. Pogosto igra pomembno vlogo de- dnost oziroma družinska obremenjenost. Slednja predstavlja neodvisen dejavnik tveganja za nastanek ateroskleroze, ki lah- ko vodi v angino pektoris. Gre za tiščečo bolečino v prsih, ki nastane, ker se zaradi delne zapore koronarne arterije zmanjša oskrba srčne mišice. Če pride do zapore pretoka, govorimo o srčnem infarktu, če pa gre za zaporo žile v centralnem živčevju, nastopi možganska kap. O debelosti oziroma težavah s preko- merno telesno težo po definiciji govorimo takrat, ko je ITM večji od 25 kg/m2 ter je ob- seg pasu pri ženskah večji od 80 cm, pri moških pa presega 94 cm. Težava predsta- vlja dejavnik tveganja za nastanek arterij- ske hipertenzije, sladkorne bolezni in hi- perholesterolemije. Če so prisotni povišan krvni tlak, debelost, sladkorna bolezen in povišane maščobe v krvi, govorimo o me- taboličnem sindromu. Med menedžer- ske bolezni sodijo tudi psihosomatske motnje, ki so posledica dolgotrajnega stre- sa, velikih delovnih zahtev, konfliktov in psihičnih obremenitev doma in v službi. Posledice so kronična utrujenost, nespeč- nost in izgorelost – burn out sindrom. Kako ukrepati? Osnova je sprememba življenjskega slo- ga oziroma upoštevanje nefarmakolo- ških ukrepov, ki zajemajo zdravo uravno- teženo prehrano; vzdrževanje normalne telesne teže oz. znižanje, če je ta povišana; opustitev kajenja; omejitev vnosa alkoho- la; redno rekreacijo, pri čemer so primerni predvsem aerobni športi; ter ne nazadnje – treba se je naučiti, kako obvladovati stres. Če so krvni tlak, krvni sladkor in holeste- rol povišani, moramo ob pravem času po- seči tudi po zdravljenju z zdravili. Pri odlo- čitvah za spremembo življenjskega sloga in reševanju posameznih težav imajo po- membno vlogo preventivni menedžerski pregledi. Pri slednjih v skladu s strokov- nimi smernicami opravljamo preglede in preiskave, ocenjujemo dejavnike tvega- nja in izračunavamo stopnjo ogroženosti za pojav bolezni srca in ožilja ter rakastih bolezni. Posameznik dobi natančne indivi- dualno prilagojene napotke za spremem- be v načinu življenja in če je treba, ustre- zna zdravila oziroma priporočila za doda- tne preiskave v drugih ustanovah. Preventivni menedžerski pregledi V razvitem svetu ima preventiva vse ve- čji pomen in tega se zavedamo tudi v Me- dical centru Rogaška. V ta namen smo kot prvi v Sloveniji že pred 30. leti razvili pre- ventivne programe z zavedanjem, da lah- ko z zgodnjim odkrivanjem dejavnikov tveganja oz. bolezni na začetni stopnji bi- stveno zmanjšamo obolevnost in umrlji- vost. Med preventivnimi programi izsto- pajo predvsem preventivni menedžerski pregledi. Z njimi strokovnjaki ugotavljamo trenutno zdravstveno stanje na somatski in duševni ravni. Potrjujemo zdravje ozi- roma odsotnost bolezni ali pa z določeni- mi diagnostičnimi preiskavami odkriva- mo bolezni na začetni stopnji, ko posame- znik še nima težav. Pomembno je, da me- nedžerji pregled opravijo pravočasno. V Medical centru Rogaška ga priporočamo osebam med 35. in 40. letom starosti, pri mlajših pa, če so družinsko obremenjeni. Preventivni menedžerski pregled: v kratkem času in na enem mestu Preventivni menedžerski pregledi so za- snovani na način, da gost v kratkem času in na enem mestu opravi vse specialistič- ne preglede ter sodobne preiskave. Pote- kajo kot eno- ali dvo- dnevni kardiološki in/ali gastroenterološki programi, ki jih glede na želje in potrebe gosta še dopol- nimo z ortopedskim, urološkim ali gineko- loškim pregledom, mamografijo ter dru- gimi rentgenskimi in ultrazvočnimi prei- skavami. Ekipo, ki opravlja tovrstne pre- glede, sestavlja okrog 10 zdravnikov, stro- kovnjakov različnih specialnosti, ki so čla- ni evropskih zdravniških združenj in ima- jo stike s priznanimi klinikami v Evropi in Ameriki. n Nataša Kopinič Jernejšek, dr. med., specialistka interne medicine, je na Medicinski fakulteti v Ljubljani diplomirala leta 1993, od leta 1994 pa je zaposlena v Medical centru Rogaška. Specializacijo iz interne medicine je zaključila leta 2002, opravila je podiplomsko šolo o sladkorni bolezni ter klinični alergologiji in astmi. Udeležila se je 1. slovenske šole ehokardiografije in opravila izpit iz transtorakanega UZ srca. Danes dela na področju kardiologije in je strokovna vodja Preventivnega menedžerskega pro- grama v Medical centru Rogaška. Največje menedžerske zdravstvene tegobe današnjega časa: povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, povišan holesterol, debelost, metabolični sindrom … Ob tekmi s časom tudi tek zase managerske bolezni ODPRTO Med preventivnimi programi izstopajo predvsem preventivni menedžerski pregledi. Z njimi strokovnjaki ugotavljamo trenutno zdravstveno stanje na somatski in duševni ravni.
 11. 11. 16 Start up KAPITAL maj 2015 17 prim. RISTO ANGELSKI, dr. med., specialist interne medicine kardiologije in vaskularne medicine managerske bolezni Moderna medicina šele zadnja leta ugotavlja organsko povezanost stresa z omenjenimi boleznimi. S stresom se bolj ukvarjajo stroke kot so psihologija in psihiatrija. Stres danes opredeljujemo bolj kot psihično obremenitev, izgorevanje. Vendar na vse “psihične“ faktorje reagira celotno telo. S tres je odziv telesa na številne dejavnike. Lahko je pozitiven, saj nas spodbuja k akciji, inovativnosti, kreativnosti in boljšim rezultatom dela. Žal je večina stresnih dejavnikov negativnih, saj lahko deluje- jo škodljivo na telo. Posledice stresa Najočitnejše negativne posledice se kažejo predvsem na srčno žilnem sistemu. Posle- dice stresa lahko delujejo počasi, kronično, nič ne “bolijo“. Počasi in nezadržno lahko vodijo v jasno razvidno klinično sliko obo- lenja srca in ožilja. Posledice stresa se lah- ko kažejo z naglim razvojem akutnega in- farkta srčne mišice, nenadne srčne smrti, akutne in življenjsko pomembne motnje srčnega ritma ali v možgansko kap. Vseteboleznipotekajobistvenohitrejepri stresu ob prisotnih znanih rizičnih faktor- jihzarazvojboleznisrcainožilja:zmanjša- narekreativnafizičnaaktivnost,prekomer- natelesnateža,nezdravljenialislabozdra- vljeni povišani krvni tlak, kajenje, sladkor- na bolezen, povečane maščobe v krvi. V novejšem času se kot dodatni rizični fak- torji omenja tudi povečano izločanje dolo- čenih beljakovin v urinu (albumini) in po- večani obseg trebuha. Z merjenjem obse- ga trebuha določamo ali je povečana ko- ličina maščobnih celic med trebušnimi organi, saj je znano, da te celice delujejo kot samostojni “organ“, ki močno vpliva nas razvoj bolezni srca in ožilja, povišane- ga krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Pri moških je posebno rizičen obseg trebu- ha nad 102 cm, riziko je bistveno manjši pri obsegu pod 94, pri ženskah so te meje med 88 in 80 cm. Povezava med omenjenimi rizičnimi fak- torji in kroničnem stresu je dokazano, da se skupno delovanje kaže predvsem v po- spešenem procesu nalaganja maščob pod notranjo ovojnico arterij, ki se debeli, tvo- ri se obloga ali leha, ki postopoma zožuje arterijo. Dokler je leha stabilna ima čvrsto ovojnico, nestabilna je takrat ko ovojnica poči, na tem mestu se pojavi krvavitev, na- glo se tvori strdek (tromb), ki arterijo aku- tno zapre in prepreči dotok krvi v določe- ni del srca, ledvic, možganov – pojavi se slika akutnega infarkta enega ob omenje- nih organov. Celotno telo reagira na “psihične“ faktorje Moderna medicina šele zadnja leta ugota- vlja organsko povezanost stresa z omenje- nimi boleznimi. S stresom se bolj ukvarja- jo stroke kot so psihologija in psihiatrija. Stres danes opredeljujemo bolj kot psihič- no obremenitev, izgorevanje. Vendar na vse “psihične“ faktorje reagira celotno telo. Dandanes so stresni faktorji predvsem posledica hitrega načina življenja, sooče- ni smo z vsakodnevnimi dogodki, ki lah- ko močno vplivajo na socialno sigurnost (izguba službe, nagel upad uspešnosti podjetja ipd). Vse manj je časa za gibanje, druženje, sproščanje. Delovnik je vse dalj- ši, spanec vse krajši in nemiren. Vse manj nas veselijo vsakodnevne enostavne stva- ri, ne najdemo časa za prijatelje, obiske ra- znih prireditev ipd. Vse do sedaj povedano zahteva, da posa- meznik spozna, da so mnoge težave po- sledica stresa. To lahko stori sam (branje ustrezne literature), s pomočjo prijate- ljev, strokovnjakov za psihične in telesne probleme. Zelo pomembna je stabilnost v družini, možnost reševanja problemov s partnerjem, pomembna je tudi redna fizič- na aktivnost, redna prehrana, naspanost. Vse to omogoča lažje soočenje z zunanji- mi stresnimi faktorji, ki jih bistveno lažje rešujemo in obvladujemo. Primerno vzdušje v delovnem kolektivu močno zmanjša vpliv stresnih faktorjev v delovnem okolju. Zelo pomembna so pre- davanja o teh problemih ustreznih stro- kovnjakov v samem delovnem kolektivu. Izgorelost na delu V sebi moramo ustvariti čvrsto željo po spremembi. Delne in le občasne kampanj- ske rešitve nas pogosto le razočarajo, češ zopet sem popustil, saj ni nobene koristi že stotič začeti znova. Vzeti si moramo čas in analizirati, tudi pisno, kateri je tisti stresni faktor, ki nas muči. Velikokrat to ne moremo storiti sami, ker smo pogosto do problemov ne- kritični, jih podcenjujemo in ne vidimo, kako vsestransko že na nas delujejo. Veli- kokrat ne znamo oceniti, da je resen pro- blem na srcu posledica tudi kroničnega in intenzivnega stresa in živimo v lažnem prepričanju, da bo uspešna intervencija na srcu (razširitev zožene srčne arterije z vsta- vljeno opornico ali premostitvena opera- cija na arterijah srca – by pass) rešila mar- sikaj. Žal, stres je še vedno prisoten in ne- moteno deluje naprej, napada arterije dru- gje in tiste, ki so bile na eden ali drug način že popravljene. Dopust je tudi priložnost, da o teh proble- mih v miru razmislimo in se pogovorimo s partnerjem, prijatelji. Med delom in počitkom je treba najti pra- vo razmerje. Dobra organizacija dneva in dela je pomembna za manjšo izpostavlje- nost stresu. Danes je velik problem, da je delovni dan dolg 12 ur in več, da z delom nadaljujemo tudi ko pridemo domov in prostimi dnevi: sobota, nedelja in prazni- ki. Izgorelost na delu se kaže tudi v tem, da nam se zdi škoda proste dni izkoristiti za sebe in ne za delo. Sprostitvene tehnike V takem tempu dela ne vidimo, da je učin- kovitost gledano na daljši čas veliko boljša, če znamo z delom tudi prekiniti in nekaj narediti za sebe oz. kot se običajno reče za svojo dušo. Počitek in okrevanje sta za nekoga v kro- ničnem stresu bolj pomembni od dela, ve- lik problem je dostikrat pristati na manj dela in na manjši dobiček. Redna in aerobna rekreativna telesna pri- pravljenost sta predpogoj za antistresno delovanje. S telesno aktivnostjo porabimo stresne hormone, ki jih v nastanku stresa nismo mogli ali smeli porabiti. Sprostitvene tehnike, tehnike meditacije imajo ugodne učinke na telo. Najmanj en- krat dnevno si vzamemo čas, se sprostimo, razmišljamo pozitivno, poskušamo poza- biti na strahove in vsakodnevne težave. Poskušamo navkljub številnim delovnim obveznostim gojiti športne aktivnosti, tek, kolesarjenje, ples, ukvarjanje z glasbo, umetnostjo, druženje s prijatelji in števil- ne druge dejavnosti, ki nas izpolnjujejo z občutkom, da je življenje lahko tudi mar- sikaj drugega in ne samo neprestano delo dan za nočjo. Na oddih brez telefona in računalnika Oddih, ko imamo ob sebi računalnik, te- lefon, katerega zvonjenje nas lahko zmoti kjerkoli in ob katerikoli dejavnosti, da re- šujemo službene težave, ni pravi oddih. Vsak manager bi se moral zavedati, da ni nepogrešljiv na delovnem mestu za čas, ki si ga je izbral za oddih in da se v tem času popolnoma osredotoči na samega sebe, na aktiven počitek, kjer se bo ukvarjal s po- polnoma drugimi stvarmi kot v službi. Krajši oddihi ob koncu delovnega tedna so dobrodošli in nujno potrebni za normalno delovanje, vendar zagotovo niso dovolj in ne morejo zamenjati daljšega oddiha, ko si polnimo baterije za nove zagone. Prav po daljšem oddihu se veliko lažje soočamo z novimi izzivi in je naša produktivnost bi- stveno večja kot je bila pred oddihom. n Posledice stresa delujejo počasi, kronično, nič ne “bolijo“. Stres je po- memben dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja pri managerjih. Kako obvladati stres managerske bolezni ODPRTO Medicinski center CARDIAL Ljubljana SAVA MEDICAL prim. RISTO ANGELSKI, dr. med., specialist interne medicine kardiologije in vaskularne medicine S telesno aktivnostjo porabimo stresne hormone, ki jih v nastanku stresa nismo mogli ali smeli porabiti.
 12. 12. 18 Start up KAPITAL maj 2015 S tres je odgovor posameznika na morebitno škodljiv stresni dejav- nik, dogodek, določeno zahtevo, duševno obremenitev, časovno sti- sko, spor na delovnem mestu itd. Kako obvladati kronični stres Zelo pomembno je, kako se bo posame- znik odzval na stres, kar pa določajo nje- gova osebnost, življenjska naravnanost, pretekle izkušnje, znanje, telesna pripra- vljenost in trenutne okoliščine. Dr. Bojan Lovše, specialist medicine dela in športa, pravi: “Kronični stres pomeni za naše telo stanje stalne pripravljenosti na akcijo, povečano mišično napetost (zakr- čenost mišic), povišan krvni tlak, hitrejši utrip srca, povečan nivo energetskih ele- mentov, kot so maščobe in sladkor v krvi, miselno napetost in negotovost – strah. Rekreacija, gibanje in aerobne aktivnosti so tiste oblike, ki celostno vplivajo na srč- no-žilni sistem, usmerjeno možgansko ak- tivnost in kostno mišično relaksacijo. Za obvladovanje kroničnega stresa in njego- vih posledic so najprimernejše naslednje oblike telesne aktivnosti: organizirana ae- robna vadba, nadzorovana vadba v fitne- su, plavanje, hoja, tek in kolesarjenje.“ Gibanje s številnimi pozitivnimi učinki Na stres se torej lahko bolje pripravimo in poskrbimo za sprostitev takrat, ko smo iz- postavljenistresu.Rednatelesnaaktivnost bo pozitivno vplivala na nas, saj ima giba- nje številne pozitivne učinke. Športna re- kreacija v fitnesu pod vodstvom osebnega trenerja je ena od oblik nadzorovane vad- be, kjer se hitro pokažejo pozitivni učinki vadbe. Zaradi redne telesne aktivnosti in posledično dobre telesne pripravljenosti smo bolj motivirani za vsakodnevne izzi- ve,delo,imamovečenergijeinseboljepo- čutimo. “Prav tako ne gre zanemariti osta- lihučinkovvadbe,kotsoizboljšanatelesna drža in mišični tonus, večje zavedanje la- stnegatelesa,boljšeravnotežjeinkoordina- cijaterizboljšanamiselnakoncentracijains temmanjstresa,“praviMarkoGeršak,med- narodnifitnesstrokovnjakinosebnitrener, ustanovitelj Bodifit® programa. Sodoben način življenja pa ne prinaša zgolj negativnih učinkov stresa, ampak negativno vpliva tudi na našo hrbtenico. Ste kdaj pomislili, koliko pravzaprav pre- sedimo? Sedimo, ko zajtrkujemo, v službi, na poti domov, pri obrokih, tudi ko zaspi- mo, ležimo v zakrčenem položaju, ki spo- minja na sedenje. Individualizacija pri izboru vaj in vadbenega režima Marko Geršak, se kot osebni trener vsako- dnevno srečuje s težavami telesne drže ter posledicamistresa:“Vdanašnjemčasunašo hrbtenico najbolj obremenjuje sedeč polo- žaj, ki ga pogojuje naš način življenja. Pro- blemi drže se pojavljajo že pri zdravih ose- bah, katerih skeletni aparat je (še) zdrav in strukturno nespremenjen. Hrbtenica daje našemu telesu oporo, stabilnost in ravno- težje.Čehrbtenicanifunkcionalnainaktiv- na, kar se v sedečem položaju dogaja, se pri takšnidržidoločenemišiceraztegujejo,do- ločenekrajšajo.Zatosevtelesupojavijopri- tiski, neravnovesja, navori, kar dolgoročno povzroča različne mišično-skeletne težave. Največ težav imajo ljudje predvsem zaradi nepravilne drže, nepravilnega gibanja, pre- velike obremenjenosti in nepravilne drže na delovnem mestu, debelosti in stresa, ki še dodatno obremenjujejo kostni in mišič- ni sistem. Izkušnje kažejo, da je gibanje, ki je zasnovano tako, da se redno vzpostavlja ravnovesje mišic, edina oblika preventive. Težko določimo univerzalne vaje, pravza- prav je to celo nemogoče, saj ni preproste univerzalne formule, ki bi bila primerna za vsakegaposameznika.Nujnajeindividuali- zacija pri izboru krepilnih vaj in vadbenega režimaterstopnjevanjezahtevnostiizvedbe vaj.Svetujemotorejvadbopodnadzoromfi- tnes strokovnjaka, ki spodbujajo stabilnost inmočšibkihoz.šibkejšihdelovtelesa.“ n MATEJA VODOPIVEC, Bodifit program V današnjem neusmiljenem tempu življenja, v katerem vladajo stres, natrpa- ni urniki, kratki roki in veliko oz. preveč obveznosti, ljudje pozabljamo nase. Gibanje – najmočnejše orožje proti stresu preventiva ODPRTO MARKO GERŠAK, mednarodni fitnes strokovnjak in osebni trener, ustanovitelj Bodifit® programa “V svoji dolgoročni praksi opažam, da se menedžerji, poslovneži in zaposleni, ki veliko sedijo, srečujejo s težavami s sklepi (koleni, kolki, gležnji) ter bolečina- mi v križu, zaradi česar se tudi sami slabše počutijo. Zavedajo pa se, da je gibanje prava rešitev. Že po nekaj treningih tudi sami opazijo pozitivne učinke vadbe.“ MARIBOR: BODIFIT STUDENCI, Na Poljanah 20, 031 222 862 BODIFIT FONTANA, Koroška cesta 172, 040 812 952 BODIFIT CITY, Ulica Kneza Koclja 22, 064 135 500 Fitnes centri z osebnim pristopom DOMŽALE: BODIFIT DOMŽALE, Breznikova 17, 040 800 364 KAMNIK: BODIFIT KAMNIK, Usnjarska 8, 031 439 439 Organizirana vadba za podjetja in zaposlene fitnes • skupinska vadba • pilates • funkcionalna vadba • preventivna vadba Programi za menedžerje in poslovneže Vadba pod nadzorom osebnega trenerja Promocija zdravja na delovnem mestu Profesionalne meritve telesne sestave www.bodifit.net Poskrbite za gibanje in zdravje - zase in za svoje sodelavce. informacije: bodifit@bodifit.net
 13. 13. 2120 Start up KAPITAL maj 2015 Start up KAPITAL: Na svetovni razsta- vi Expo 2015 v Ljubljani, se bo Slovenija predstavila z enim od naj- lepših paviljonov. Kako pa bo z vse- binskim nastopom, gre tudi za veli- ke poslovne priložnosti? Bomo našli denar tudi za tovrstne predstavitve? J. Lampret: “Svetovne razstave so v prvi vr- sti namenjene predvsem predstavitvi dr- žav splošni javnosti, vendar pa organiza- torji čedalje bolj dajejo poudarek tudi mre- ženju in poslovnemu sodelovanju podje- tij. Italija je pomembna gospodarska par- tnerica Slovenije (prva po obisku turistov v Sloveniji, druga najpomembnejša zuna- njetrgovinska partnerica Slovenije in tretji največji tuji investitor), zato je nastop Slo- venije na Expo Milano 2015 izrednega po- mena ter priložnost za slovensko gospo- darstvo. Cilji, ki jih želi Slovenija doseči na svetovni razstavi, so: krepitev izvoza, gospodarskega sodelovanja ter poslovnih partnerstev, krepitev prepoznavnosti dr- žavne znamke I feel SLOVEnia in večanje ugleda Slovenije ter krepitev prepoznav- nosti Slovenije kot zelene turistične de- stinacije usmerjene v trajnostni turizem. Vključitev gospodarsko-poslovne kompo- nente v predstavitev Republike Slovenije na EXPO Milano 2015 zahteva učinkovi- to in usklajeno delo ter koordinacijo vseh udeležencev na gospodarskem področju. S tem namenom bo v slovenskem paviljo- nu od začetka do konca svetovne razstave deloval tudi Poslovni center, ki bo na vo- ljo vsem slovenskim podjetjem (informa- cijska točka in podpora podjetjem, orga- nizacija predstavitev podjetij, organizaci- ja poslovnih sestankov, poslovni publika- ciji, spremljanje delovanja in aktivnosti v paviljonu Evropske komisije, organizator- ja EXPO, Milanske gospodarske zbornice ter dvanajstih poslovnih centrov posame- znih držav (Italije, Francije, Nemčije, Veli- ke Britanije, Češke, Slovaške, Rusije, Indi- je, Kitajske, ZDA, Brazilije in Poljske). Po- slovni center je uradno odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdrav- ko Počivalšek ob odprtju svetovne razsta- ve 1. maja 2015.“ Start up KAPITAL: Kakšne poslovne prilo- žnosti se ponujajo podjetjem in ka- teri bodo glavni dogodki pri promo- ciji slovenskega podjetništva? J. Lampret: “Namen udeležbe Slovenije na svetovni razstavi EXPO 2015 Milano je doseči večjo internacionalizacijo sloven- skega gospodarstva. Priložnosti za slo- venska podjetja je več; lahko se predsta- vijo v okviru infrastrukture slovenskega paviljona (npr. na zaslonih, na zunanjem odru, z informacijskimi pulti); kapacitete so že zasedene za tovrstno predstavitev. Poleg tega se lahko vpišejo v poslovno po- vezovalno platformo, ki jo je pripravil or- ganizator z namenom povezovanja pod- jetij z vsega sveta. Poslovna srečanja in mreženje podjetij bo potekalo tudi v okvi- ru poslovnih delegacij, ki jih bo organiziral SPIRIT Slovenija s partnerji ali v poslovnih delegacijah, ki jih organizira Evropska ko- misija na temo živilskega sektorja za mre- ženje z evropskimi državami in z država- mi tretjega sveta. Bližina svetovne razsta- ve pa omogoča, da turisti z vsega sveta lah- ko že v času razstave obiščejo Slovenijo. Šestmesečni program predstavitve Slove- nije na Expo bo obogatil predstavitev Slo- venije v paviljonu s stalno razstavo. Šest mesečni program vsebuje: ■■ predstavitev desetih slovenskih regij na turističnem, kulinaričnem in kulturnem področju, ■■ nacionalni dan – obisk slovenskega dr- žavnega vrha, udeležba predsednika Vla- de in pester kulturni program na sloven- skem paviljonu, poslovna delegacija – 19.6., ■■ dogodki v sodelovanju s turističnim sektorjem (npr. predstavitev turističnih produktov – pohodništvo in kolesarjenje, slovenska zdravilišča …), ■■ predstavitev slovenske manjšine v Ita- liji.“ Start up KAPITAL: So ciljna skupina pred- stavitev predvsem gosti iz Italije, ocena je, da si bo razstavo ogledalo več kot 20 milijonov ljudi. J. Lampret: “Po napovedih organizatorjev si bo svetovno razstavo v Milanu ogledalo INTERVJU Jerneja Lampret Jerneja Lampret, generalna komisarka nastopa Slovenije na Expo Milano 2015 EXPO 2015 - priložnost za predstavitev Slovenije 20 milijonom obiskovalcem Dogajanje in predstavitve držav pa bo dodatno virtualno spremljala milijarda ljudi po vsem svetu, kar je predvsem priložnost, da se Slovenija preko svoje spletne strani www.exposlovenia. si, družabnih omrežij in medijskih objav predstavi tudi občinstvu, ki se svetovne razstave ne bo moglo udeležiti.
 14. 14. 2322 Start up KAPITAL maj 2015 V FOKUSU stanovanjski krediti 20 milijonov ljudi, od tega vsak četrti Ita- lijan. Glede na to, da je Italija pomembna gospodarska partnerica, je torej za Slove- nijo nastop na tokratni svetovni razstavi strateškega pomena. Dogajanje in predsta- vitve držav pa bo dodatno virtualno spre- mljala milijarda ljudi po vsem svetu, kar je predvsem priložnost, da se Slovenija pre- ko svoje spletne strani www.exposlovenia. si, družabnih omrežij in medijskih objav predstavi tudi občinstvu, ki se svetovne razstave ne bo moglo udeležiti.“ Start up KAPITAL: Kako lahko slovenska podjetja še sodelujejo v Milanu, ka- kšna so vaša priporočila? J. Lampret: “Predvsem lahko sodelujejo z vpisom v platformo za poslovno mreže- nje podjetij iz Evrope in tretjih trgov ter v različnih poslovnih delegacijah. Glede odločitve, na kakšen način naj se predsta- vijo, se lahko posvetujejo z nami v okvi- ru Poslovnega centra, ki bo začel delova- ti v slovenskem paviljonu in kjer bodo na voljo vse informacije tudi o dogod- kih in poslovnih priložnosti na celotnem razstavišču.“ Startup KAPITAL: Kaj bo v slovenskem pa- viljonu najbolj privlačno za obisko- valce, tako za poslovne kot tudi po- tencialne turiste? J. Lampret: “Slovenija se v slovenskem pavi- ljonu predstavlja s stalno razstavo v po- vezavi z glavno temo svetovne razstave, ki je hrana in podtemami, kot so trajno- stni razvoj, zelene tehnologijo, eko ino- vacije … Predstavljamo se s petimi vsebi- nami: soline, čebele, termalne in mineral- ne vode, pohodništvo in kolesarjenje ter projekt merjenje črnega ogljika. Omenjene vsebine bodo obiskovalcem predstavlje- ne na informativen ter interaktiven način ter multimedijsko obogatene. Cilj je, da se obiskovalcem predstavi, kje na svetov- nem zemljevidu se nahajamo ter kakšna so sporočila Slovenije na temo trajnostne- ga razvoja, zagotavljanja kvalitetne hrane za vse ljudi, ohranitve okolja, zdravega ži- vljenjskega stila …“ n Jerneja Lampret INTERVJU KAKO DO VSTOPNIC ZA OBISK EXPA IN ŠE NEKAJ NASVETOV: ■ Obiskovalci lahko vstopnice kupijo na spletni strani organizatorja: https://tickets.expo2015.org/?language=en ■ Glede lokacije in dostopa (več na: http://www.exposlovenia.si/ lokacija-in-dostop) ■ Prizorišče svetovne razstave EXPO Milano 2015 se nahaja severno-za- hodno od Milana, le nekaj kilometrov od središča mesta. Območje je ne- posredno povezano s tremi glavnimi letališči in glavnimi linijami javnega prevoza. ■ Prevoz na Expo Milano organizirajo Slovenske železnice ter GoOpti. Nekatere turistične agencije ponujajo tudi posebne izlete na Expo Milano. VSTOPNICE BREZ FIKSNEGA DATUMA Vstopnica omogoča enkratni ogled svetovne razstave od 1. maja do 31. ok- tobra 2015 med 10.00 in 23.00. Priporočamo, da se vpišete na MyExpo čim prej, da si izberete datum obiska Expa in preverite dogodke na tisti dan. Pomembno: ko enkrat določite datum obiska na Expo Milano 2015, datuma ne morete več spremeniti. Če imate kupljeno vstopnico brez dolo- čenega datuma in niste določili točnega datuma obiska, vseeno lahko obi- ščete svetovno razstavo, če bo na voljo še dovolj prostora. VSTOPNICE S FIKSNIM DATUMOM Vstopnica velja samo na točno določen datum med 10.00 in 23.00. STANDARDNE VSTOPNICE ■ Odrasli: starost od 14 do 64, na dan obiska ■ Družinski paketi: 1 odrasel + 1 otrok; 2 odrasla + 1 otrok; 1 odrasel + 2 otroka; 2 odrasla + 2 otroka. V kolikor je otrok več, se kupi še dodatna otroška vstopnica. Starost otrok v družinskem paketu od 4. do 13. leta. ■ Dva zaporedna dneva: s fiksnim datumom ali odprtim. ■ Carnet (2 ali 3 dnevi): večkratni obisk; ne nujno v zaporednih dneh. Ni predvidena rezervacija obiska, vstop bo omogočen, če bo še dovolj pro- stih mest. ■ Večerni vstop: vstop po 19. uri. ■ Sezonske vstopnice: omogoča vstop od dneva potrditve do 31. oktobra 2015. VSTOPNICE S POPUSTI (za vse se potrebuje veljaven dokument) ■ Starejši od 65 let ■ Mlajši otroci: starost do 3 let, imajo prost vstop. ■ Študenti: od 14. do 25. leta, imeti morajo veljavno študentsko izkaznico. ■ Cena vstopnic za šole (osnovnošolci, dijaki in študenti) znaša 10,00 EUR in je na voljo za skupine najmanj 15 ljudi. Vstopnica omogoča brez dopla- čila vstop enega odraslega spremljevalca/učitelja na vsakih 12 študentov ter enega odraslega spremljevalca (učitelj / vzgojitelj) za vsakega invalida študenta. Obvezna je prijava prek spleta. Predstavniki šol si samostojno zagotovi- jo rezervacijo vstopnic prek spletnega obrazca. Po obdelani rezervaciji bodo organizatorji EXPO Milano 2015 potrdili rezervacijo in omogočili do- končanje nakupa prek spleta. Šolam predlagamo, da si prevoz na EXPO Milano zagotovijo v okviru lastnih avtobusnih prevoznikov oz. se na raz- stavo odpravijo z vlakom iz Trsta. Banka Koper Banka Koper poudarja ponudbo fiksne obrestne mere, predvsem za tiste kreditojemalce, ki se želijo zavarovati pred zvišanjem spremenljive obrestne mere zaradi zvišanja Euriborja. Vsem, ki se odločajo za prenovo, adaptacijo ali kupujejo novo ne- premičnino in potrebujejo kredit v višini do 50% vrednosti vre- dnost zastavljene nepremičnine, pa ponujajo v Banki Koper po- sebej ugodno spremenljivo obrestno mero 6 m Euribor + 2,25%. Informativni izračun Banke Koper Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,50% 240 mesecev 1.171,30 267,11 2,88 65.277,70 50.000 6 M EURIBOR + 2,25%* 240 mesecev 1.171,30 261,03 2,63 63.818,50 50.000 3,3% fiksna 240 mesecev 914,50 284,87 3,56 69.283,30 *obrestnameravelja,vkolikorvišinakreditapredstavljanajveč50%vrednostizastavljenenepremičnine. Vizračunusspremenljivoobrestnomerojeuporabljen6-mesečniEuriborvvišini0,088%,veljavennadan1.4.2015. **Vizračunefektivneobrestnemere(EOM) sovključeneobresti,stroškiodobritve,stroškizavarovanjazzastavo nepremičnine(vEOMseneupoštevajomorebitninotarskistroški) instroškivodenjatransakcijskegaračuna.VizračunEOMza kreditesspremenljivoobrestnomerosovključenišestroškispletnebanke-BankeIN.EOMsespreminja,čese spremenikakršenkolipodatek,kismogauporabiliprinjenemizračunu.EOMjeizračunanapodpredpostavko,dase kreditkoristinadanprenosavodplačilo.Informativniizračunzakreditesspremenljivoobrestnomerotemeljina predpostavki,daseobrestnameravizbranemobdobjunespreminja. Hypo banka V Hypo banki do 31. maja 2015 podarijo polovico notarskih stro- škov. Poleg tega nudijo obrestno mero, od 3-mesečni EURIBOR + 1,99% (končna obrestna mera je odvisna od bonitete stranke in vrste zavarovanja). Sicer lahko stranka izbira med fiksno nominal- no obrestno mero ali spremenljivo obrestno mero. Najdaljša mo- žna odplačilna doba je 30 let, z možnostjo predčasnega odplačila, najnižji mesečni obrok je 40 EUR. Višina kredita je odvisna od dolžine odplačilne dobe, kreditne sposobnosti kreditojemalca in od vrste zavarovanja kredita. Stranka lahko skupaj z družinski- mi člani najame t. i. Družinski stanovanjski kredit, kjer lahko več članov odplačuje en kredit, pa še dobijo višji znesek z najnižjimi možnimi stroški. Kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, lah- ko stranka najame v višini do 75% vrednosti nepremičnine, ki jo zastavlja. V primeru nakupa nepremičnine lahko stranki izplača- jo del kredita v gotovini. Informativni izračun Hypo banka Znesek odobrenega kredita 50.000,00 eur Obrestna mera (euribor, r) 0,021%, 1,99% Odplačil. doba/skupna obr. mera 240 mes / 2,011% Mesečna obveznost (anuiteta) 253,20 eur Stroški odobritve 460,00 eur Stroški zavar. premije 0,00 eur Interkalarne obresti št. dni 0 0,00 eur Znesek izplačanega kredita 49.540,00 eur Preplačilo kredita 21,54% 10.768,53 EUR Grezainformativniizračun,kivključujeinformativnoobrestnomero.Dejanskaobrestnamerazastrankojeodvisna odbonitetekreditojemalcatervrsteinkvalitetezavarovanja.EOMnevključujevodenjaTRR. Abanka Abanka za stanovanjske kredite nudi naslednjo obrestno mero (o.t. – odstotna točka): Obdobje Spremenljiva obrestna mera* nad 1 do vključno 10 let 6-mesečni EURIBOR** + 2,30 o.t. nad 10 do vključno 20 let 6-mesečni EURIBOR** + 2,50 o.t. nad 20 do vključno 25 let 6-mesečni EURIBOR** + 2,70 o.t. Posebna ponudba velja za kreditojemalce, komitente Abanke, Ugodnosti ob sklenitvi stanovanjskega kredita ob najemu 50.000 EU. Kolikšni so stroški, obrestna mera in preplačilo kredita. Stanovanjski krediti
 15. 15. 24 Start up KAPITAL maj 2015 25 Pri Unicredit svetujejo, da ko se odločamo za najem dolgoročnega kredita s spremenljivo obrestno mero, se je potrebno zavedati, da se bo vrednost referenčne obrestne mere Euribor v prihodnje zagotovo spreminjala. ki poleg tega uporabljajo še najmanj dve iz nabora naslednjih storitev: ■■ uporaba obročne kartice kreditne Visa Electron, ■■ Spletna banka Abanet, ■■ Mobilna banka Abamobi, ■■ Rentno varčevanje, ■■ Namensko varčevanje, ■■ Depozit, ■■ Življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Ugoden kredit lahko najamejo tudi nekomitenti, če pred sklenitvi- jo kredita izpolnijo pogoje za komitenta Abanke in sklenejo naj- manj dve storitvi iz nabora storitev. Kredit lahko zavarujete s pla- čilom zavarovalne premije ali z zastavo nepremičnine. Ponudba velja od 1. 4. 2015 do 31. 5. 2015 oziroma do preklica. Za stanovanjske kredite, zavarovane s hipoteko, imate mo- žnost odplačevanja kredita s pomočjo soplačnika brez dodatnih stroškov. Informativni izračun Abanka Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,50 o.t. 240 mesecev 450 EUR 267,11 EUR 2,72% 64.558,47 EUR SKB Margarete Reberšak, direktorice sektorja Marketing, produkti in procesi pri SKB banki, pojasnjuje, da se stranke pri izbiri obrestne mere lahko odločajo med spremenljivimi in fiksnimi obrestnimi merami. Za zavarovanje kredita lahko izbirajo med hipoteko, po- roki ali plačilom zavarovalne premije. V sodelovanju s partnersko zavarovalnico lahko strankam uredijo primerno življenjsko zava- rovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ali DOM zavarova- nje nepremičnine. Poleg dodatne varnosti si tako stranka lahko zniža tudi obrestno mero. Ugodnosti si stranka lahko zagotovi v trenutnih akcijah Kredit z najugodnejšo fiksno obrestno mero ali Ponudba kreditov za Spar stranke, Ponudba SKB in Telekom Slo- venije. Dodatne ugodnosti so lahko še: delno izplačilo v gotovi- ni (odvisno od namena kredita in zavarovanja), možnost najema družinskega kredita, spremljanje odplačevanja kredita preko ele- ktronskega bančništva. Informativni izračun SKB Znesek (v €) Doba odplačila Obrestna mera Stroški odobritve Anuiteta Skupni stroški kred- ita (EUR) Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 240 mese- cev 3 M EURIBOR + 2,45 255 EUR 264 EUR 14.116,66 64.116,66 EUR Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko. BKS BKS banka predstavlja izračun za hipotekarni stanovanjski kredit, najet pod pogoji kreditnega paketa, pri katerem je potreben pre- nos plače ali pokojnine na paketni transakcijski račun Premium in nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti in več kot 50 % invalidnosti s 50% kritjem glavnice. Informativni izračun BKS Znesek kredita EUR 50.000,00 Doba odplačevanja 240 mesecev Obrestna mera* 6 M Euribor + 2,20% p. a. Stroški odobritve kredita** EUR 400 Mesečna anuiteta EUR 260,71 EOM*** 2,83972% Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec EUR 65.038,75 * Obrestni pribitek je pogojen z izbranim kreditnim paketom (odprtje Premium plus transakcijskega računa, nezgodno zavarovanje kreditojemalca za primer nezgodne smrti in več kot 50% invalidnosti s 50% kritjem glavnice). ** V stroške kredita so vključeni tudi stroški cenitve nepremičnine. Notarske stroške plača stranka pri notarju, po notarski tarifi. *** Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih na dan 20. 4. 2015 in je informativne narave. Izračun EOM upošteva  pogoje, veljavne na dan izračuna kredita in predpostavki, da je kredit črpan v enkratnem znesku. EOM dodatno vključuje tudi mesečne stroške vodenja transakcijskega računa za celotno obdobje odplačevanja kredita in nezgodno zavarovanje kreditojemalca. EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli parameter, uporabljen pri izračunu. NKBM Aleksander Batič, izvršilni direktor uprave banke za področje po- slovne mreže, NKBM pravi, da lahko v Novi KBM komitenti in vsi, ki še bodo postali komitenti banke dobijo kredit po ugodni posebni ponudbi, ki bo trajala do porabe za to namenjenih sred- stev. Prav tako so v okviru ponudbe znižali obseg pokritosti za- varovanja z zastavo nepremičnine na 125%. Ostale prednosti ponudbe so: ■■ Pribitek že od 2,05 o.t.* za kredite zavarovane z zastavo nepre- mičnine. ■■ Najmanjša mesečna obveznost je 35 EUR. ■■ Kredit lahko odplačujete sami ali skupaj s kreditno sposobni- mi družinskimi člani. ■■ Doba odplačila za kredite v domači valuti je do 31 let. ■■ Izplačilo do 100% v gotovini na vaš osebni račun. ■■ Upoštevanje vrednotenja zastavljenih nepremičnih po GURS, kar za komitente pomeni prihranek stroška. *Najem kredita iz posebne ponudbe velja za komitente (prejema- te redni priliv na osebni račun) naše banke in tiste, ki bodo to šele postali. Nižja obrestna mera velja ob sklenitvi ali uporabi produk- tov, ki omogočajo lažje poslovanje: Informativni izračun NKBM V FOKUSU stanovanjski krediti Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR +2,35 o.t. 240 mese- cev 370,00 EUR 263,01 EUR 2,53% 63.492,40 EUR Gorenjska banka V Gorenjski banki izpostavljajo trenutno dodatno ugodnost - obrestna mera je še namreč še nižja, če ob najemu kredita skle- nete tudi življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav. Skupna ponudba, ki jo omogočajo od marca dalje, je namenjeno večji var- nosti kreditojemalca oziroma njegove družine.  Seveda siceršnje prednosti stanovanjskega kredita Gorenjske banke ostajajo:  ■■ Strankam mlajšim od  40 let omogočimo tudi do 30-letno obdobje odplačevanja kredita. ■■ Mesečna anuiteta lahko doseže do 60 odstotkov plače ali po- kojnine. ■■ Do 80 odstotkov celotnega zneska kredita lahko koristite  v gotovini. ■■ Pri najemu kredita lahko sodeluje več družinskih članov, pri če- mer stroške  odobritve kredita zaračunamo samo enkrat. Informativni izračun Gorenjska banka Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna  EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,4% (*) 240 mese- cev 490,00 € 264,71 € 2,63 % 64.028,74 € (*)obrestnipribitekzakomitenta,kisklenetudiživljenjskozavarovanje Greste na novo ali v prenovo? www.nlb.si Znižali smo fiksne obrestne mere kreditov. Priložnost za vse, ki želite enako mesečno obveznost celotno dobo odplačevanja kredita in se želite zaščititi pred spreminjanjem obrestne mere. Uresničite načrte o svojem domu s stanovanjskim ali osebnim kreditom. Oglasite se pri kreditnih svetovalcih v naših poslovalnicah. 01 477 20 00 NLBd.d.,Trgrepublike2,1000Ljubljana NLB Krediti
 16. 16. 2726 Start up KAPITAL maj 2015 Adriatic Slovenica Zavarovalnica Adriatic Slovenica ponu- ja zavarovancem, ki se odpravljajo v tu- jino, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS. To zavarovanje nudi za- varovalno kritje po vsem svetu, brez ka- kršnekoli delitve ali posebnih pogojev za nekatere dele sveta, sklene se pa ga lah- ko za potovanje, ki traja 1 dan oziroma do enega leta. To je prednost tega zavarova- nja, saj so zato zavarovalne premije odvi- sne izključno od izbrane višine zavaroval- nega kritja (25.000 EUR, 50.000 EUR in 100.000 EUR) ter trajanja (števila dni) za- varovanja. Celotno tabelo o zavarovalnih kritjih si lahko ogledate na spletni strani zavarovalnice Adriatic Slovenica. Adriatic Slovenica ponuja tudi Multirisk zavarovanje, ki nudi še naslednja kritja: ■■ preklic leta, ■■ izguba/kraja prtljage, ■■ zamuda prtljage/leta, ■■ izguba osebnih dokumentov, ■■ nezgodna smrt, ■■ civilna odgovornost, ■■ nujno nakazilo denarja, ■■ organizacija pravne pomoči, itd. V primeru nenadne bolezni ali nezgode morate obvestiti asistenčni center CO- RIS (24 ur na dan). Prednost tega zavaro- vanja je predvsem pri stroških prevoza v domovino, ki so kriti do višine celotne do- govorjene zavarovalne vsote in je ta lahko tudi 100.000 EUR. V primerih težje bole- zni ali nezgode lahko prevoz v domovino stane tudi več kot 50.000 EUR. Poleg tega zdravstveno zavarovanje nima letnega agregata, vsak zavarovalni primer je krit do višine zavarovalne vsote. Pri družinskem zavarovanju je velika prednost v tem, da je vsak član družine zavarovan do izbrane višine zavarovalne vsote (v primeru 4-članske družine ste lah- ko zavarovani kar do 400.000 EUR). Svo- jim zavarovancem nudijo tudi sklenitev permanentnega celoletnega zavarovanja. S tem zavarovanci nimajo več skrbi z vsa- kokratno sklenitvijo zavarovanja, preden se odpravljajo na pot v tujino. Vzajemna d.v.z. Petra Juvančič, direktorica službe za od- nose z javnostmi, Vzajemna, d.v.z. svetu- je, da vsem tistim, ki potujejo v tujino, to- rej, na kratek oddih ali daljše potovanje, večkrat na leto na službeno pot v tujino ali pa se odpeljejo v katero od sosednjih držav zgolj po nakupih ali enodnevni izlet, seveda pomeni, da v tujini vse pogosteje potrebujemo tudi zdravstveno pomoč, zato pred odhodom ne smemo pozabiti na sklenitev primernega zdravstvenega Pregled ponudbe turističnih zavarovanj z asistenco v tujini za tiste, ki v tujino potujejo večkrat, kot tudi za tiste, ki se odpravijo po nakupe čez mejo ali na krajše izlete. Brezskrbno na pot turistična zavarovanja OSEBNOV FOKUSU stanovanjski krediti Hranilnica Lon Zlati stanovanjski kredit lahko najamejo komitenti hranilnice in novi komitenti. Obrestne mere so: ■■ - 6 mesečni EURIBOR + 1,99% - za dobo do 120 mesecev ■■ - 6 mesečni EURIBOR + 2,19% - za dobo do 180 mesecev  ■■ - 6 mesečni EURIBOR + 2,49% - za dobo do 240 mesecev  Pogoj je, da kreditojemalec mora postati imetnik Zlatega paketa. Kredit s pribitkom 1,99% ima lahko ročnost do maksimalno 120 mesecev, s pribitkom 2,19% je ročnost maksimalno 180 mesecev, s pribitkom 2,49% pa je ročnost maksimalno 240 mesecev. Kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije ali hipoteko. Ponudba velja do 4.6.2015. Višina kredita je odvisna od plačilne sposobno- sti kreditojemalca in njegovih obremenitev plače. Informativni izračun Hranilnica Lon Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,49% 240 mese- cev 510 EUR 266,83 EUR 2,744% 64.595,95 EUR Banka Celje V Banki Celje so znižali obrestne mere stanovanjskih kreditov z ročnostjo do 20 let. Obrestne mere za kredite do 15 let 6 meseč- ni Euribor + 2,20%*, za kredite nad 15 do 20 let pa 6 mesečni Eu- ribor + 2,50%*. Posebna ponudba velja do 30.6.2015. Ena od no- vosti pri stanovanjskih kreditih je tudi možnost do 100% goto- vinskega koriščenja.* Pogoji veljajo: ■■ za komitente banke, ki na transakcijski račun pri Banki Celje prejemajo redne mesečne prilive; ■■ pri koriščenju vsaj treh navedenih storitev Banke Celje (tran- sakcijski račun z rednimi prilivi, plačilna kartica z odloženim pla- čilom, elektronska banka NLB Klik, varčevanje, varčevalni račun, depozit, izredni limit, najem bančnega sefa, SMS sporočila); ■■ v primeru sklenitve življenjskega zavarovanja, ■■ v primeru sklenitve nezgodnega ali premoženjskega zavaro- vanja, ■■ v primeru sklenitve kreditnega zavarovanja za primer brezpo- selnosti. Preverite tudi ugodnejše obrestne mere za Natur stanovanjske kredite, kjer ponujamo tudi možnost delnega gotovinskega koriščenja. Informativni izračun Banka Celje Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,50% 240 mese- cev 570 EUR 267,15 EUR 2,75% 64.695,04 EUR Unicredit Bank V UniCredit Bank ponujajo kredit s fiksno ali spremenljivo obre- stno mero. Pri Unicredit svetujejo: “Ko se odločamo za najem dol- goročnega kredita s spremenljivo obrestno mero, se je potrebno zavedati, da se bo vrednost referenčne obrestne mere Euribor v prihodnje zagotovo spreminjala, kar pomeni, da je trenutna obre- stna mera in posledično tudi anuiteta, danes nižja kot bi jo bilo lahko pričakovati v prihodnje. Ko se stranka odloča za najem sta- novanjskega kredita, navadno primerja ponudbo kredita s spre- menljivo obrestno mero s ponudbo kredita z višjo, fiksno obre- stno mero. Ker je danes vrednost referenčne obrestne mere Eu- ribor zelo nizka, lahko stranka sklepa, da je bolje najeti kredit s spremenljivo obrestno mero. Na dolgi rok pa je vsekakor dobro preveriti tudi možnosti za najem stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero, saj se stranka tako izogne tveganju spremembe referenčne obrestne mere Euribor in posledično tveganju spre- membe mesečne anuitete.“ Informativni izračun Unicredit Bank Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,6% 240 mese- cev 500 268,50 2,94% 64.440,20 Sberbank banka Sberbank banka d.d. v mesecu aprilu nudi najem stanovanjskih kreditov z obrestno mero od 6 mesečni Euribor + 2,20% dalje. Informativni izračun Sberbank banka Znesek (v €) Obrestna mera Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM  Skupni znesek, ki ga na koncu plača kreditojemalec 50.000 6 M EURIBOR + 2,40% 180 mese- cev 430 EUR* 333,09 EUR 2,64% 60.386,20 EUR 20.000 6 M EURIBOR + 2,20% 84 mese- cev 160 EUR** 257,89 EUR 3,16% 22.219,04 EUR *kreditzavarovanshipoteko **kreditzavarovanprizavarovalniciprotiplačiluzavarovalnepremijevvišini396,43EUR Višina kredita je odvisna od dolžine odplačilne dobe, kreditne sposobnosti kreditojemalca in od vrste zavarovanja kredita.
 17. 17. 28 Start up KAPITAL maj 2015 29 ■■ prevoz otroka v domovino v primeru smrti zavarovanca, ■■ prevoz in bivanje skrbnika, ■■ stroške organizacije vrnitve v domovi- no v primeru smrti ali hude bolezni dru- žinskega člana, itd. Poleg tega je prednost NLB Vite tudi ta, da pri multitrip zavarovanju ni letnega agre- gata. Multitrip zavarovanje velja za neo- mejeno število potovanj v tujino, pri če- mer je zavarovalno kritje omejeno na pr- vih 45 dni potovanja, in sicer do višine iz- brane zavarovalne vsote. Zavarovanje vam velja za območje vsega sveta razen za Slo- venijo in državo, kjer ima zavarovanec ura- dno prijavljeno stalno bivališče (oz. stal- no in začasno bivališče v primeru Multi- trip zavarovanja). Medicinska asistenca v slovenskem jeziku vam je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, ne glede na to, kje se nahajate. PREMIJE glede na izbrane pa- kete zavarovanja najdete na spletni strani Nlb Vite Tujina. Zavarovalnica Triglav V sklopu turističnega zavarovanja so v Za- varovalnici Triglav na voljo so trije paketi, ki omogočajo različne višine zavarovalne- ga kritja, različne zavarovalne premije in različen čas trajanja zavarovanja. Glavne prednosti vseh treh paketov so: ■■ zavarovanje velja kjerkoli po svetu, 24 ur na dan; ■■ Triglav zdravstvena asistenca zagotavlja pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki: + 386 59 09 18 81; ■■ Triglav zdravstvena asistenca se takoj vključi v postopek zdravljenja, tako da prevzame komunikacijo z zdravstvenimi ustanovami, z zavarovancem, sorodni- ki ter prevzame tudi stroške, ki nastane- jo v povezavi z zdravljenjem zavarovan- ca v tujini, ■■ zavarovanje odgovornosti (krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb); ■■ zavarovanje bolnišničnega dne v tujini; ■■ zavarovanje zlorabe plačilnih in kredi- tnih kartic; ■■ zavarovanje stroškov izdelave novih do- kumentov. Z izbiro paketa B lahko kritje razširite tudi na zavarovanje prtljage, s paketom C pa poleg predhodno navedenih kritij še za- varovanje za primer nezgodne smrti, po- vrnitve stroškov pravne pomoči in zava- rovanje prekinitve potovanja ter kasnejše vrnitev z njega. Več o vseh paketih najde- te na spletni strani zavarovalnice. Aktualna ponudba Ob sklenitvi turističnega zavarovanja lah- ko izbirate med individualnim ali družin- skim zavarovanjem, različnim časom tra- janja ter med tremi paketi zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po obsegu kritij in nudijo zaščito pred neljubimi posledi- cami, do katerih lahko pride na potovanjih v tujini. Ob sklenitvi zavarovanja preko in- terneta ste deležni do 20% popusta. Ob sklenitvi zavarovanja na prodajnem me- stu ali pri vašem zavarovalnem zastopni- ku pa boste deležni popusta iz vašega Tri- glav kompleta, ki lahko znaša tudi do 50 %. Podrobnejše informacije o pogojih za- varovanja so dostopne na spletni strani zavarovalnice. Zavarovalnica Maribor V Zavarovalnici Maribor ponujajo Turistič- no zavarovanje z asistenco v tujini (TZA), ki zavarovancem nudi dovolj varnosti, da se na zaslužene počitnice odpravijo bolj brezskrbno. Zavarovanje omogoča izbor med paketi A B ali C in glede na izbiro zra- ven asistence krijejo še 15 različnih stori- tev, ki jih lahko najdete na spletni strani zavarovalnice. Prednosti turističnega za- varovanja, ki ga ponujajo v Zavarovalni- ci Maribor: ■■ Zagotovljena pomoč strokovnjakov v primerih zdravstvenih in pravnih težav, izgubljene prtljage, zamud s prevozi ipd. ■■ Kritje stroškov zdravniške oskrbe v tu- jini. ■■ Organiziranjenujnihvrnitevvdomovino. ■■ Možnost sklepanja individualnega ali skupinskega zavarovanja. TZA velja v vseh državah sveta z izključi- tvijo Slovenije in države, kjer ima zavaro- vanec prijavljeno stalno in/ali začasno ura- dno prebivališče, cene za letno zavarova- nje za odraslo osebo pa se začnejo že pri 26,48 EUR za paket A. Premije za letno turistično zavarovanje ZM PAKET A B C Nosilec zavarovanja 26,48 34,44 39,73 Partner (mož, žena ali izven zakonski partner) 26,48 34,44 39,73 Otrok do dopolnjenega 25. leta starosti 16,30 21,19 24,46 Vse premije so v EUR, veljajo za eno osebo in že vključujejo 8,5 % DPZP. zavarovanja z medicinsko asistenco v tu- jini, ki predstavlja dodatno varnost in 24- urno asistenco v slovenskem jeziku v pri- meru zdravstvenih težav v tujini. Le-ta se lahko uveljavlja pri večjem številu izva- jalcev kot evropska kartica, in sicer tako v javnih ustanovah kot pri zasebnih izva- jalcih, vemo pa, da so v turističnih mestih pogosto na voljo le zasebni izvajalci zdra- vstvenih storitev. Če se boste na primer odpravili na petdnevni oddih v katero iz- med evropskih držav, boste že z 8,48 evra poskrbeli za svojo zdravstveno varnost. Iz- berete lahko tudi družinski paket in v tem primeru boste za osemdnevno dopustova- nje v enem izmed evropskih mest za celo družino odšteli manj kot 22 evrov. Glede na destinacijo potovanja je možna izbira med območji razširjena Evropa in Svet ter različnimi paketi – S, M, L ali ekskluziven XXL MILIJON paket z višino kritja v vre- dnosti kar enega milijona evrov. Za vse, ki se čez leto pogosteje odpravljate v tujino, pa smo pripravili paket celoletnega zava- rovanja Multritrip, s katerim boste poskr- beli za svojo zdravstveno varnost tudi pri nenačrtovanih poteh v tujino. Za Multitrip z zavarovalno vsoto 50 tisoč evrov, ki ve- lja v območju Evrope, boste tako odšteli samo 52,54 evra. Grawe zavarovalnica Krijta, ki jih Grawe Turist zajema so: ■■ stroške ambulantnega in stacionarne- ga zdravljenja do 250.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ zdravljenje nenadnih akutnih kronič- nih bolezni do 15.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ nujen prevoz ali prevoz domov zaradi kroničnih bolezni 50.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ stroški reševanja (tudi helikopterskega) do 11.000 EUR (cel svet + Slovenija), ■■ stroški pogreba in prevoza posmrtnih ostankov do 22.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ nadomestilo pri ponovnem potovanju do 3.300 EUR (cel svet + Slovenija), ■■ dodatni stroški pri povratku ali dodatni stroški zaradi zamude na ladjo ali letalo do 100% (cel svet + Slovenija), ■■ nezgodna smrt 6.500 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ trajna invalidnost do 33.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ zavarovanje odgovornosti do 440.000 EUR (cel svet brez Slovenije), ■■ pravna pomoč in stroški prevajalca do 2.200 EUR (cel svet + Slovenija), ■■ stroški evakuacije 100% (cel svet + Slo- venija). Cena za 8 dnevno zavarovanje za posame- znika je 28 EUR. Vključena so vsa kritja, ki so opisana. Posebnost je, da je zelo vi- soka zavarovalna vsota in vključen je tudi helikopterski prevoz. Za družine ponujajo 8-dnevno zavarovanje za 52 EUR. Cena za letno zavarovanje posameznika je 76 EUR. NLB Vita NLB Vita Tujina je zdravstveno zavaro- vanje, ki med drugim krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ter medicin- sko asistenco v slovenskem jeziku v pri- meru bolezni ali poškodbe v tujini. V pri- meru potovanja v tujino je zato smiselno skleniti zdravstveno zavarovanje z medi- cinsko asistenco v tujini, ker le to omogoča kritje stroškov nujnega zdravljenja in nuj- ne medicinske pomoči v tujini brez nepo- srednega plačevanja storitev, tako v jav- nih kot tudi zasebnih zdravstvenih usta- novah. Poleg tega pa zdravstveno zavaro- vanje NLB Vita Tujina poleg nujne zdra- vstvene storitve in prevoza v primeru ne- zgode ali bolezni v tujini nudi tudi takšna zavarovalna kritja, ki jih evropska kartica ZZZS ne krije, kot npr.: ■■ medicinska asistenca tj. organizacija nujne zdravstvene oskrbe in prevoza, ■■ posredovanje nujnih informacij najbliž- jim, ■■ prevoz v domovino, turistična zavarovanja OSEBNO VERA KOCBEK, vodja marketinga, GRAWE zavarovalnica “Ravno pravočasno sklenjeno turistično zavarovanje lahko povrne vsaj finančno plat zgodbe, z asistenč- nim delom storitve pa vas v primeru nezgode ali bo- lezni napotimo do primerne zdravniške pomoči tudi v najbolj eksotičnih in oddaljenih krajih sveta.“ MAG. EVGEN LIKL, izvršni direktor Sektorja trženja v Zavarovalnici Maribor “Ponujamo tudi kratkoročno obliko zavarovanja, vendar tistim, ki potujejo čez mejo večkrat letno, pri čemer štejejo tudi krajši izleti ali nakupi v tuji- ni, vsekakor svetujemo, da se odločijo za letno za- varovanje.“ SILVO HAJDINJAK, , strokovni direktor razvoja in podpore premoženjskih zavarovanj za mala podjetja in fizične osebe pri Adriaticu Slovenici “Zavarovanci z zdravstvenim zavarovanjem v tujini z asistenco lahko uveljavljajo storitve poleg javnih tudi v zasebnih ambulantah - po vsem svetu. Asistenčni center je na voljo 24ur, asistenca je v slovenskem jeziku, ki ureja zadeve v državi, kjer potrebujemo zdravljenje.“ PETRA JUVANČIČ direktorica službe za odnose z javnostmi, Vzajemna, d.v.z. “Če se boste na primer odpravili na petdnevni oddih v katero izmed evropskih držav, boste že z 8,48 evra po- skrbeli za svojo zdravstveno varnost. Izberete lahko tudi družinski paket in v tem primeru boste za osem- dnevno dopustovanje v enem izmed evropskih mest za celo družino odšteli manj kot 22 evrov.“

×