Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mag. Lidija Zupančič, KocPI
24.3.2016 Gospodarska zbornica Slovenije
O KocPI-JU
• Trajanje: 1.2.2013 do 31.8.2015
• Financiranje: 477.500,00€ (85% EU, 15%
MDDSZEM)
• Koodinator: Javni Sklad R...
KocPI PARTNERJI
KocPI sestavlja 19 panožnih podjetij:
3 velika:
• Papirnica Vevče d.o.o.,
• Količevo Karton d.o.o.,
• VIPA...
KocPI CILJI in REZULTATI
CILJI
– Panožni model kompetenc
– 553 vključenih oseb
– 2006 vključitev
– Povezovanje panoge
– So...
DOSEŽKI
• Po letu 2000 ponovno izpeljana Papirna Šola za 65 vključenih iz 4
slovenskih papirnic – 76 urni popoldanski prog...
Od KocPI-ja do MIC-a
KocPI STRATEŠKI CILJ: AKADEMIJA ZA PAPIRNIŠTVO = središče znanja, ki s
povezovanjem ekspertnega znanj...
Kaj lahko država naredi za KocPI
• Nadaljevanje programa KC za kadre – zagotavljanje kontinuitete
(Objava novih primernih ...
KocPI SPOROČILA I
– (KocPI) KC za kadre je ODLIČNO ZASNOVAN (PROJEKT)
PROGRAM DRŽAVE, (KI JE BIL ZASTAVLJEN ZA)
PRILAGOJEN...
KocPI SPOROČILA II
– Specifika papirniškega poklica je MULTIDISCIPLINARNOST,
in prav v tej točki je KocPI omogočal, da obl...
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
NE POZABITE:
PAPIR JE IN!
Natisnite ta dokument brez slabe vesti! Pomembno je le, da ga po uporab...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

- Razvoj znanj za tradicionalno IN perspektivno panogo papirništva; GZS 24.3. Država za gospdoarstvo

300 views

Published on

Lidija Zupančič, Karton Količevo je delovala kot vodja kompetenčnega centra, ki je povezal slovensko papirno industrijo pri razvoju kadrov.
Glavni dosežki projekta so bili:
preseženi zastavljeni cilji (preko 600 vključenih zaposlenih in preko 2.000 vključitev);
priprave na vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra s programom za papirništvo;
uspešno zaključena šola papirništva, šola hidravlike in šola za embalažerje;
predstavitev kompetenčnega centra v bivšem jugoslovanskem prostoru;
usposabljanje mentorjev iz različnih podjetij na skupnem programu v tujini;
večja povezanost panoge;
dejavnost se nadaljuje po zaključku financiranja (šola pnevmatike, srečanja predavateljev).

Published in: Business
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

- Razvoj znanj za tradicionalno IN perspektivno panogo papirništva; GZS 24.3. Država za gospdoarstvo

 1. 1. Mag. Lidija Zupančič, KocPI 24.3.2016 Gospodarska zbornica Slovenije
 2. 2. O KocPI-JU • Trajanje: 1.2.2013 do 31.8.2015 • Financiranje: 477.500,00€ (85% EU, 15% MDDSZEM) • Koodinator: Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije KocPI IZZIVI – Formalnega izobraževanja za papirničarja NI! – Potrebujemo usposobljene upravljavce strojev, vzdrževalce strojev, tehnologe, tržnike in skrbnike kakovosti – Konkurenčnost ima negativni prizvok
 3. 3. KocPI PARTNERJI KocPI sestavlja 19 panožnih podjetij: 3 velika: • Papirnica Vevče d.o.o., • Količevo Karton d.o.o., • VIPAP Videm Krško d.d. 15 mikro, malih oziroma srednjih podjetij: • AKI Izlake d.o.o., • ATUM d.o.o., • Eurobox d.o.o., • Embalaža d.o.o., • EGP Škofja Loka d.d., • Slokart d.o.o., • Paloma PIS d.o.o., • MSK d.o.o., • Muflon d.o.o., • Dama d.o.o., • Tark d.o.o., • Papirol d.o.o., • Jamnik d.o.o., • Pelar d.o.o. in • Seti d.o.o. ter INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR kot koordinator.
 4. 4. KocPI CILJI in REZULTATI CILJI – Panožni model kompetenc – 553 vključenih oseb – 2006 vključitev – Povezovanje panoge – Sodelovanje podjetij – Promocija panoge REZULTATI  635 vključenih oseb  2428 vključitev (292)  305 usposabljanj  100% črpana sredstva SKUPNI PROGRAMI PO MERI: – Papirna šola – Šola hidravlike – Šola za embalažerje SKUPNI NASTOPI IN PROMOCIJA: – Skupni nastop na INPAKu – Sodelovanje s šolami in inštituti – Skupni projekti SKUPNA STRATEGIJA: – Akademija za papirništvo/MIC – Mentorji in predavatelji – Poklicni standardi
 5. 5. DOSEŽKI • Po letu 2000 ponovno izpeljana Papirna Šola za 65 vključenih iz 4 slovenskih papirnic – 76 urni popoldanski program • Šola Hidravlike – 18 delavnic, 183 ur, 27 slušateljev iz treh papirnic • Šola za Embalažerje, 85 urni program, 10 slušateljev iz treh podjetij. • Redno povezovanje partnerjev • Sejmi INFORMATIVA 2x, INPAK (razstavni prostor in organizacija predavanj), ZLATIBOR – simpozij papirništva za bivši jugoslovanski prostor • Sodelovanje za ABZ Steyrermühl (ogled programa za papirničarje, Train the Trainer program za naše mentorje in predavatelje),…
 6. 6. Od KocPI-ja do MIC-a KocPI STRATEŠKI CILJ: AKADEMIJA ZA PAPIRNIŠTVO = središče znanja, ki s povezovanjem ekspertnega znanja iz podjetij in inštitucij zagotavlja trajno in celovito ponudbo programov izobraževanja in usposabljanja za potrebe panoge. • Namen: Zagotoviti podjetjem dostop do programov temeljnega strokovnega ter specialističnega usposabljanja. • Kako: S projektom KOCPI smo vzpostavili temelje lastnega, fleksibilnega sistema izobraževanja kadrov: – Identifikacija potreb, kompetenčni model – usposobitev mentorjev za prenos strokovnih znanj v podjetjih in izvajanje skupnih programov izobraževanja - Vzpostavitev temeljnih pogojev za razvoj in izvajanja programov na ICP.
 7. 7. Kaj lahko država naredi za KocPI • Nadaljevanje programa KC za kadre – zagotavljanje kontinuitete (Objava novih primernih razpisov) • Podpora MEDPODJETNIŠKEMU IZOBRAŽEVALNEMU CENTRU, s fleksibilnimi, gospodarstvu prilagojenimi oblikami (do) usposabljanja in strokovnega izobraževanja
 8. 8. KocPI SPOROČILA I – (KocPI) KC za kadre je ODLIČNO ZASNOVAN (PROJEKT) PROGRAM DRŽAVE, (KI JE BIL ZASTAVLJEN ZA) PRILAGOJEN PODJETJEM IN IZVEDBENO DODELAN. Je nebirokratski, fleksibilen in transparenten. – Način izvedbe je bil ODLIČEN in naša želja je, da se tak način izvajanja ohrani (pohvala MDDSZEM in Javnemu Skladu) – Za nas je bistvena KONTINUITETA (KocPI je odlično izhodišče vendar je za utrditev praks izobraževanja potrebno več kot samo 2 leti). Trenutna vrzel je korak NAZAJ - čim hitreje objaviti nove razpise in začeti z delom.
 9. 9. KocPI SPOROČILA II – Specifika papirniškega poklica je MULTIDISCIPLINARNOST, in prav v tej točki je KocPI omogočal, da oblikujemo in izvajamo edinstvene in prilagojene programe. – Kot panoga smo številčni in raznoliki, zato potrebujemo podporne programe kot je KocPI, saj nam OMOGOČA DOSEGATI ŠIRINO – KAR BREZ POMOČI DRŽAVE NI MOGOČE.
 10. 10. HVALA ZA VAŠO POZORNOST! NE POZABITE: PAPIR JE IN! Natisnite ta dokument brez slabe vesti! Pomembno je le, da ga po uporabi ločeno odložite in omogočite njegovorecikliranje. Papir je biološko razgradljiv, obnovljiv in mogoče ga je reciklirati; je trajnosten proizvod narejen iz lesa, ostalih naravnih materialovter vveliki meriizstaregapapirja. Papirje naravenmedij zashranjevanje vašihidej. Please don't feel guilty to print this document! It's OK to use paper. It is just important to collect waste paper separatelyand recycleit.Paperisabiodegradable, renewableand recyclableproduct; a sustainableproductmade from trees, othernatural materialsand to alargeextentfrom recovered paper. Paperisthenatural supportof yourideas.

×