Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enpresen konfiantza 2018ko 3. hiruhilekorako aurreikuspenak

95 views

Published on

LABORAL Kutxa Ikerketa departamentuaren aurreikuspenak.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enpresen konfiantza 2018ko 3. hiruhilekorako aurreikuspenak

 1. 1. ENPRESEN konfiantza Ikerketa Departamentua – LABORAL Kutxa BANCA EMPRESAS 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 2. 2. 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 3. 3. 3. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 0 INGURUNEA LABORAL Kutxak Industria Konfiantzari buruzko inkesta egin die Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei, 2018ko hirugarren hiruhilekorako dituzten igurikimenen berri izateko. Bada, ondorio interesgarriak eman ditu, aurreko hiruhilekotik beherakada bat sumatu baita. Jarraian, ondorio nagusien laburpen txikia eskainiko dizuegu. Ingurune ekonomikoari buruzko enpresen igurikimenei dagokienez, % 58,4k uste du egoerak bere horretan jarraituko duela, eta % 28,2k hobetu egingo dela. Ikus daitekeenez, ikuspegi baikorra da nagusi, eta, geroago ikusiko dugunez, aztertutako gainerako aldagai guztietan ere islatzen da 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 4. 4. 1 FAKTURAZIOA 4 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK Enpresek fakturazioari buruz dituzten aurreikuspenak aldekoak dira, 2018ko hirugarren hiruhilekoari begira. Hala, % 49ren iritziz, fakturazioan ez da aldaketarik egongo, eta % 35,6ren ustez, hobera egingo du. Beraz, fakturazio txarragoa espero duten enpresak % 15,4 dira.
 5. 5. 5 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 2 JARDUERA Aurreko adierazlearekin bat, 2018ko hirugarren hiruhilekoan jarduerak bere horretan segituko duela uste dutenen kopurua % 59,5ekoa da, eta egoerak hobera egingo duela uste dutenena % 26,8koa. Laginaren % 13,7k baino ez du uste jarduerak okerrera egingo duela. 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 6. 6. 6 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Erantzunok ikusita, honako zalantza hau sortu zaigu: fakturazioa eta jarduera hobetuko dela uste dutenek gehiago saltzea ala garestiago saltzea espero dute? Emaitzek diote eskabideen bolumena hobetzeko igurikimen argia dagoela. Ondoren agertzen den irudian ikus daitekeenez, inkestari erantzun diotenen % 53,3k uste du bolumenean ez dela aldaketarik egongo, eta % 32k hobera egingo duela. Enpresen % 14,7k baizik ez du uste eskabideen bolumenak behera egingo duela. 3 ESKABIDEAK 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 7. 7. 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK 7. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 4 PREZIOAK Prezioei dagokienez, egonkor jarraituko dutela uste dute gehienek; izan ere, inkestari erantzun diotenen % 78,8k uste du prezioek bere horretan jarraituko dutela hirugarren hiruhilekoan. Gainerako enpresetatik, % 12,7k uste du prezioak handiagoak izango direla, eta gainerako % 8,5ek, berriz, txikiagoak izango direla.
 8. 8. 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK 8 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA 5 ERRENTAGARRITASUNA Eragiketen errentagarritasunari buruzko aurreikuspenei erreparatuta, erantzunen % 70,6ren arabera ez da aldaketarik egongo; enpresen % 15,7k uste du handiagoa izango dela eta % 13,7k errendimendu txikiagoa lortuko duela.
 9. 9. 9. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 6 INBERTSIOA Orain arte azterturiko datuen arabera, egoera nahiko positiboa da, eta, ondoren ikusiko dugunez, badirudi enpresek ahalmen produktiboa eta, ondorioz, langileen kopurua handitzeko asmoa dutela. Inbertsio-bolumenari dagokionez, enpresen % 67,3k uste du eutsi egingo diotela 2018ko hirugarren hiruhilekoan. % 22,2k, berriz, inbertsio-bolumenak gora egitea espero du. Horrenbestez, gainerako % 10,5ak uste du behera egingo duela. 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 10. 10. 7 ENPLEGUA 10 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Azkenik, enpresen % 71,9k erantzun du enpleguan ez dutela aldaketarik espero; % 21,2k langile taldea handitzeko itxaropena du eta % 6,9k guztiz kontrakoa (plantilla murriztu egingo duela). 2018KO 3. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK
 11. 11. 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 12. 12. 8 KONFIANTZA-INDIZEA ETA ESPORTAZIOEN BILAKAERA 12. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Aurreko adierazleak (inguruneari buruzko iritzia izan ezik) gehitu eta haztatzen baditugu, 56,6ko konfiantza- indizea lortzen dugu. Horrek esan nahi du aurreko hiruhilekoko datuarekin alderatuta beherakada bat egon dela, orduko hartan 61,7ko balioa lortu baitzen. Interpretazioa hauxe da: enpresek ikuspegi ezkorragoa dute ekonomiaren bilakaerari buruz, 2018ko hirugarren hiruhilekoari begira. Gainera, indizearen balioa 50etik gora dagoenez, hedatze-eremuan gaude, beste eremu geografiko interesgarri batzuetan lortutako datuekin bat. Espainian, esaterako, 55,4ko datua lortu zen urtarrilean, eta Eurogunean 54,1ekoa otsailean. 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK Amaitzeko, inkestako beste gai batzuetan izandako emaitzak aurkeztuko ditugu, aurretik azaldutako indizearekin zerikusirik ez dutenak. Azken urteko esportazioen bilakaerari dagokionez, inkestatuen % 53,9k uste du bere horretan jarraitu duela eta % 32,9k hobera egin duela. % 13,2ren iritzian, kanpoko salmentek txarrera egin dute.
 13. 13. 13 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Departamento de Estudios Azken urtean berrikuntzari edo I+Gko ekimenei bideraturiko salmenten ehunekoari dagokionez, inkestatuen % 75 balio minimoetan kokatzen da: % 0 eta % 1 artean. Bestalde, % 7,7k salmenten % 5 baino gehiago bideratzen du arlo horietara. 9 BERRIKUNTZA ETA I+G ALORREKO EKIMENAK 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 14. 14. 14 . OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 10 BEZEROEI KOBRATZEKO EPEAREN BILAKAERA Inkestari erantzun diotenen % 76,8rentzat, bezeroei kobratzeko epean ez da aldaketarik egon azken urte honetan, eta enpresen % 16,4ren esanetan, epea luzatu egin da . Hala, enpresen % 6,7k soilik erantzun du kobratzeko epea laburtu egin dela. 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 15. 15. 15. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Amaitzeko, inkestatuen % 71,1ek erantzun du bankuen finantzaketa eskuratzeko aukerak berdin jarraitu duela azken urtean. Gainerako enpresen artean, % 21,1ek dio hobetu egin dela, eta % 7,7k lehen baino zailagoa dela finantzaketa lortzea. . 11 BANKUEN FINANTZAKETA ESKURATZEKO ERRAZTASUNA 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 16. 16. 2018AN ADIERAZLEAK IZAN DUEN BILAKAERAREN LABURPEN-GRAFIKOA
 17. 17. 17. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Grafiko honetan, aztertu ditugun azken bi hiruhilekoetako aurreikuspenen adierazle partzialen eta osoen balioak ikus daitezke. 12 ENPRESEN IGURIKIMENAK 2018AN ADIERAZLEAK IZAN DUEN BILAKAERAREN LABURPEN-GRAFIKOA
 18. 18. 18. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Ondorengo grafikoan, Industriaren Balio Erantsi Gordinaren (BEG) portaeraren aurreikuspena ikus daiteke 2018rako, urtetik urterako balioetan. Labur esanda, sektorearen BEGa % 3,1ekoa izango dela aurreikusten da. 13 Industria-sektorearen portaera 2018AN ADIERAZLEAK IZAN DUEN BILAKAERAREN LABURPEN-GRAFIKOA % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 3,0 % 2,2 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Industria-sektorearen balio erantsi gordina: urte arteko bilakaeraren aurreikuspena 2018rako
 19. 19. 19. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Fitxa teknikoa eta metodologia EAEko 400 enpresari egin zaie inkesta.

×