Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enpresen konfiantza 2018ko 1. hiruhilekorako aurreikuspenak

78 views

Published on

LABORAL Kutxa Ikerketa departamentuaren aurreikuspenak.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enpresen konfiantza 2018ko 1. hiruhilekorako aurreikuspenak

 1. 1. ENPRESEN konfiantza LABORAL Kutxaren Ikerketa Departamentua BANCA EMPRESAS 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO AURREIKUSPENAK
 2. 2. 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO AURREIKUSPENAK
 3. 3. 1 FAKTURAZIOA 4. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK Enpresek 2018ko lehen hiruhilekorako aurreikuspen positiboak dituzte fakturazioaren harira: % 59,1en ustez, mantendu egingo da, eta % 30,5en ustez, hobera egingo du. Enpresen %10,4k uste du fakturazioa txarragoa izango dela. % 30,5 % 59,1 % 10,4 Hobera egingo du Berdin jarraituko du Txarrera egingo du
 4. 4. 5. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 2 JARDUERA 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK Aurreko adierazlearekin bat, eta 2018ko lehen hiruhilekoan espero den jardueraren bilakaeraren aurrean, % 58,5ek uste du ez dela aldaketarik egongo, eta % 27,7k hobera egingo duela. Laginaren % 13,9k baino ez du uste jarduerak okerrera egingo duela. % 27,7 % 58,5 % 13,8 Hobera egingo du Berdin jarraituko du Txarrera egingo du
 5. 5. 6. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Erantzunok ikusita, honako zalantza hau sortu zaigu: fakturazioa eta jarduera hobetuko dela uste dutenek gehiago saltzea ala garestiago saltzea espero dute? Emaitzek diote eskabideen bolumena hobetzeko igurikimen argia dagoela. Ondoren agertzen den irudian ikus daitekeenez, inkestari erantzun diotenen % 58,2k uste du bolumenean ez dela aldaketarik egongo, eta % 30,3k hobera egingo duela. % 11,5ek baizik ez du uste eskabideen bolumenak behera egingo duela. 3 ESKABIDEAK 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK % 30,3 % 58,2 % 11,5 Hobera egingo dute Berdin jarraituko dute Txarrera egingo dute
 6. 6. 7. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 4 PREZIOAK Prezioei dagokienez, egonkor jarraituko dutela uste dute gehienek; izan ere, inkestagileen % 4,9k uste du prezioek bere horretan jarraituko dutela lehen hiruhilekoan. Gainerako enpresetatik, % 14,1ek uste du prezioak handiagoak izango direla; gainerako % 11k, berriz, txikiagoak izango direla. 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK % 14,1 % 74,9 % 11,0 Gora egingo dute Berdin jarraituko dute Behera egingo dute
 7. 7. 8. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 5 ERRENTAGARRITASUNA 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK Eragiketen errentagarritasunari buruzko aurreikuspenei erreparatuta, erantzunen % 69,2ren arabera ez da aldaketarik egongo; enpresen % 17,3k uste du handiagoa izango dela eta % 13,5ek errendimendu txikiagoa lortuko duela. % 17,3 % 69,2 % 13,5 Handitu egingo da Berdin jarraituko du Murriztu egingo da
 8. 8. 9. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 6 INBERTSIOA 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK Orain arte azterturiko datuen arabera, egoera nahiko positiboa da, eta, ondoren ikusiko dugunez, badirudi enpresek ahalmen produktiboa eta, ondorioz, langileen kopurua handitzeko asmoa dutela. Inbertsio-bolumenari dagokionez, enpresen % 70ek uste du eutsi egingo diotela 2018ko 1. hiruhilekoan. % 21,6k, berriz, inbertsio-bolumenak gora egitea espero du. Horrenbestez, gainerako % 8,4ak uste du behera egingo duela. % 21,6 % 70,0 % 8,4 Gora egingo du Berdin jarraituko du Behera egingo du
 9. 9. 7 ENPLEGUA 10. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Azkenik, enpresen % 74,6k erantzun du enpleguan ez dutela aldaketarik espero; % 19,3k langile taldea handitzeko itxaropena du eta % 6,1ek guztiz kontrakoa (plantilla murriztu egingo duela). 2018KO 1. HIRUHILEKORAKO IGURIKIMENAK % 19,3 % 74,6 % 6,1 Handitu egingo da Berdin jarraituko du Behera egingo du
 10. 10. 2018KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 11. 11. 8 KONFIANTZA INDIZEA ETA ESPORTAZIOEN BILAKAERA 12. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Aurreko adierazle guztiak (inguruneari buruzko iritzia izan ezik) gehitu eta haztatzen baditugu, Konfiantza- indizea eskuratzeko, emaitza hau lortuko dugu: 56,8. Horrek esan nahi du enpresen baikortasuna zertxobait murriztu dela 2018ko lehen hiruhilekoan ekonomiak izango duen bilakaeraren harira. Dena dela, indizea 50 puntutik gora egonik, hedapen-eremuan gaude oraindik orain. Datu hori bat dator beste esparru geografiko interesgarri batzuetan, hala nola Espainian (urriko datua: 55,1) eta Eurogunean (azaroko datua: 57,5), lortutako datuekin. 2018KO BESTE ADIERAZLE BA Amaitzeko, inkestako beste gai batzuetan izandako emaitzak aurkeztuko ditugu, aurretik azaldutako indizearekin zerikusirik ez dutenak. Azken urteko esportazioen bilakaerari dagokionez, inkestatuen % 59,2k uste du bere horretan jarraitu duela eta % 5,5ek hobera egin duela. % 15,3ren iritzian, kanpoko salmentek txarrera egin dute. % 25,5 % 59,2 % 15,3 Hobera egin du Berdin jarraitu du Txarrera egin du
 12. 12. 13. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Ikerketa Departamentua Azken urtean berrikuntzari edo I+Gko ekimenei bideraturiko salmenten ehunekoari dagokionez, inkestatuen % 66,9 balio minimoetan kokatzen da: % 0 eta % 0,5 artean. Bestalde, % 5,9k % 5 baino gehiago bideratzen du arlo horietara. 9 BERRIKUNTZA ETA I+G ALORREKO EKIMENAK 2018KO BESTE ADIERAZLE BA % 66,9 % 12,0 % 4,4 % 3,2 % 5,9 % 1,8 % 5,9 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %0-%0.5 %0.5-%1 %1-%1.5 %1.5 -%2 %2-%3 %3–%5 >%5 %0-%0.5 %0.5-%1 %1-%1.5 %1.5 -%2 %2-%3 %3–%5 >%5
 13. 13. 14. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 10 BEZEROEI KOBRATZEKO EPEAREN BILAKAERA 2018KO BESTE ADIERAZLE BA Inkestari erantzun diotenen % 9,2ren ustez, bezeroei kobratzeko epean ez da aldaketarik egon azken urte honetan, eta luzatu egin da enpresen % 15,2ren esanetan. Hala, enpresen % 5,6ren esanetan, kobratzeko epea laburtu egin da. % 15,2 % 79,2 % 5,6 Luzatu egin da Berdin jarraitu du Laburtu egin da
 14. 14. 15. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Amaitzeko, inkestatuen % 69,2k erantzun du bankuen finantzaketa eskuratzeko aukerak ez duela aldaketarik izan azken urtean. Gainerako enpresei dagokienez, % 23,2k dio hobetu egin dela, eta % 7,6k lehen baino zailagoa dela finantzaketa lortzea. 11 BANKUEN FINANTZAKETA ESKURATZEKO ERRAZTASUNA 2018KO BESTE ADIERAZLE BA % 23,2 % 69,2 % 7,6 Hobetu egin da Berdin jarraitzen du Txarrera egin du
 15. 15. 15. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Amaitzeko, 1. hiruhilekorako aurreikuspenei buruzko laginean beste galdera bat ere gehitu dugu, Kataluniako krisiak enpresen emaitzetan izan duen ondorioak direla eta. Ikus daitekeenez, enpresen % 82,2ren ustez EZ du ondoriorik izan emaitzetan, nahiz eta % 17,8k kontrakoa pentsatu. Azken horiei dagokionez, % 31,7ren ustez zuzeneko ondorioa izango du euren erosketetan edo salmentetan, eta % 68,3ren ustez, berriz, zeharkako ondorioa jasango dute. 12 KATALUNIAKO KRISIAREN ONDORIOAK 2018KO BESTE ADIERAZLE BA % 17,8 % 82,2 BAI EZ % 31,7 % 68,3 Zuzenean (erosketetan eta salmentetan) Zeharka (bezero eta hornitzaileengan)
 16. 16. ADIERAZLEAK 2017AN IZAN DUEN BILAKAERAREN LABURPEN DIAGRAMA
 17. 17. 15. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Diagrama honetan, aztertu ditugun azken bi hiruhilekoetako igurikimenen adierazle partzialen balioa eta osoko balioa ikus daitezke. 13 ENPRESEN AURREIKUSPENAK ADIERAZLEAK 2017AN IZAN DUEN BILAKAERAREN LABURPEN-DI Fakturazioa Jarduera Eskabideak Prezioak Errentagarri tasuna Langileak Inbertsioa 2017ko 4. hiruhil. 62,3 58,1 61,3 50,7 53,1 56,6 56,4 2018ko 1. hiruhil. 60,1 56,9 59,4 51,6 51,9 56,6 56,6 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 56,8 57,8
 18. 18. 19. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Fitxa teknikoa eta metodologia EAEko 400 enpresari egin zaio inkesta.

×