Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miten terveystieteistä pitäisi       kirjoittaa?         Katriina Kaakkolammi1             Kat...
Terveystieteistä kirjoittavien muistilista    Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty    –  Suunnittele    –  Jä...
Tekstin suunnittelu    Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja    mahdollisen lähdeaineiston etsiminen    Alus...
Tekstin jäsennys: IMRAD    Tieteellisissä artikkeleissa pääviesti    useimmiten viimeisenä    Rakenne:    ...
Tekstin jäsennys: Johdanto   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kroonista kipua   sairastavien potilaiden kipukokemu...
Tekstin jäsennys: Menetelmät   Tutkimukseen osallistui 7 kipupotilasta. Tutkimus-   aineisto kerättiin teemahaastattel...
Tekstin jäsennys: Tulokset   Tutkimustulosten mukaan kipu ilmeni subjektiivisena   kipukokemuksena. Kipupotilaat pyrki...
Tekstin jäsennys: Päätelmät   Tutkimustulokset auttavat terveydenhuoltohenki-   löstöä hahmottamaan kroonisen kipupoti...
Kohderyhmä ja tavoite    Kenelle kirjoitat?    –  potilaalle    –  muille alan asiantuntijoille    –  t...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys     Ymmärrettävyyttä lisäävät     – tekstin näkökulman ja tavoitteen      täsmentä...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   näkökulma ja tavoitteet     Lukija saattaa tarvita aiheeseen johdattelua: ensin tuttu,...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   asioiden suhteiden selvittäminen   Beetasalpaajat alentavat silmänpainetta   sädekeh...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   asioiden suhteiden selvittäminen     Lauseenvastikkeet keräävät usein ympärilleen muut...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   asioiden suhteiden selvittäminen     Aikaa ilmaisevaa lauseenvastiketta (toipuessaan, ...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   asioiden suhteiden selvittäminen     Aikaa ilmaisevalla lauseenvastikkeella ei voi kor...
Sujuvuus ja ymmärrettävyys:   sidokset helpottamassa asian kulkua   (1) Lääkärin työn ihanteelliset, eettiset periaat...
Terveystieteiden julkaisut   Tieteellisen tekstin kirjoittajan tavoitteena on välittää   tietoa ja vakuuttaa lukijansa...
Terminologiaa: onko latina muuttunut   englanniksi?     Ovatko vierasperäiset termit oikeasti     täsmällisempiä...
Kolminkertainen perustermistö     Samalla asialla voi olla latinalainen tai     kreikkalainen termi, suomeen mukau...
Englanti valtakielenä     Moniosaisista ja pitkistä lainoista syntyy     lyhenteitä     –  low-density-lipopr...
Vieraskielinen vai suomalainen termi?     aids           immuunikato     infarctus cordis     sydä...
Duodecim terminologian uranuurtajana     Terveystieteiden suomi–englanti-sanakirja     – lääketieteen, sairaanhoi...
Pilkunviilausta: sanasto     ennaltaehkäisevä → ennakoiva tai ehkäisevä     geeniruoka    → muuntogeeninen ruok...
Pilkunviilausta: sanasto     Hoidon tuloksena [= ansiosta, vaikutuksesta,     johdosta] taudin eteneminen pysähtyi...
Pilkunviilausta: yhteen vai erilleen     Ei ylipitkiä yhdyssanoja     –  kilpirauhassyöpäetäpesäkkeet →     ...
Pilkunviilausta: yhteen vai erilleen     verenluovutus      kipua tuottava     osastonhoitaja     veteen...
Pilkunviilausta: yhdysmerkki ja ajatusviiva     A-vitamiini     65-vuotias     nenä-mahaletku     flush-oi...
Pilkunviilausta: iso vai pieni alkukirjain     Tampereen yliopistollinen sairaala     syöpätautien klinikka    ...
Pilkunviilausta: muut merkit     Vinoviivaa käytetään murtoluvuissa ja     osoittamassa vaihtoehtoa taulukoissa ta...
Pilkunviilausta: muut merkit     Heittomerkkiä käytetään vieraiden nimien     taivutuksessa, kun nimi päättyy kirj...
Pilkunviilausta: numerot     Kirjaimin lukusanat 1–10 ja tasaluvut     Numeroin, jos tekstissä on paljon lukuja  ...
Pilkunviilausta: numerot     Milloin numeroa taivutetaan?     –  Leikkauslöydöksenä oli välilevytyrä 70, spinaali...
Pilkunviilausta: numerot ja välilyönnit     Kansanterveyslaitoksen vuosina 1985 – 1992     tekemässä 15-64 –vuotia...
Pilkunviilausta: lyhenteet     Lyhenteitä kannattaa käyttää säästeliäästi     Luvun ja mittayksikön lyhenteen väli...
Pilkunviilausta: lyhenteet     Lyhenteiden taivutus     SPR:ään tai SPR:iin     DNA:ta     Unescoa    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Miten terveystieteista pitaisi kirjoittaa

548 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten terveystieteista pitaisi kirjoittaa

 1. 1. Miten terveystieteistä pitäisi kirjoittaa? Katriina Kaakkolammi1 Katriina Kaakkolammi 2007
 2. 2. Terveystieteistä kirjoittavien muistilista  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – Suunnittele – Jäsennä – Muista kohderyhmä ja tekstin tavoite – Kirjoita sujuvasti ja ymmärrettävästi2 Katriina Kaakkolammi 2007
 3. 3. Tekstin suunnittelu  Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja mahdollisen lähdeaineiston etsiminen  Alustava tekstin rakenteen suunnittelu: pääkohdat, otsikot, asioiden esittämisjärjestys  Avuksi esim. miellekartta3 Katriina Kaakkolammi 2007
 4. 4. Tekstin jäsennys: IMRAD  Tieteellisissä artikkeleissa pääviesti useimmiten viimeisenä  Rakenne: – Introduction – Methods – Research and – Discussion4 Katriina Kaakkolammi 2007
 5. 5. Tekstin jäsennys: Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kroonista kipua sairastavien potilaiden kipukokemuksia, kroonisen kivun vaikutuksia heidän arkielämässään ja kivun kanssa selviytymistä.5 Katriina Kaakkolammi 2007
 6. 6. Tekstin jäsennys: Menetelmät Tutkimukseen osallistui 7 kipupotilasta. Tutkimus- aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällön analyysiä. Tutkimusaineistoa laajennettiin kysely- lomakkeella, jossa kartoitettiin haastateltavien arvioimaa kivun voimakkuutta ja kivun aiheuttamaa haittaa arkielämässä.6 Katriina Kaakkolammi 2007
 7. 7. Tekstin jäsennys: Tulokset Tutkimustulosten mukaan kipu ilmeni subjektiivisena kipukokemuksena. Kipupotilaat pyrkivät mieluimmin salaamaan kuin näyttämään kivuliaisuuttaan. (--) Tässä tutkimuksessa korostui kipupotilaiden varau- tunut suhtautuminen lääkehoitoon, mutta ilman kipulääkkeitäkään ei tultu toimeen. (--) Kipuongel- man jatkuessa korostui terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus ja potilas-lääkärisuhde. Tulevasta kipupo- liklinikasta toivottiin monialaista ja moniammatillista.7 Katriina Kaakkolammi 2007
 8. 8. Tekstin jäsennys: Päätelmät Tutkimustulokset auttavat terveydenhuoltohenki- löstöä hahmottamaan kroonisen kipupotilaan elä- mää kivusta aiheutuvine seurauksineen ja heidän selviytymistään kipuongelman kanssa. Tämä tutkimus luo edellytyksiä kroonisen kipupotilaan hoitotyön kehittämiselle.8 Katriina Kaakkolammi 2007
 9. 9. Kohderyhmä ja tavoite  Kenelle kirjoitat? – potilaalle – muille alan asiantuntijoille – työyhteisölle  Mihin pyrit? – tiedottamiseen – toiminnan ohjailuun9 Katriina Kaakkolammi 2007
 10. 10. Sujuvuus ja ymmärrettävyys  Ymmärrettävyyttä lisäävät – tekstin näkökulman ja tavoitteen täsmentäminen – pää- ja sivuasioiden erottaminen – asioiden suhteiden selvittäminen – tekstin käsitteiden siirto lukijan maailmaan10 Katriina Kaakkolammi 2007
 11. 11. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: näkökulma ja tavoitteet  Lukija saattaa tarvita aiheeseen johdattelua: ensin tuttu, sitten uusi asia Pallolaajennus onnistuu lähes aina, mikäli potilaalla on vain tiukkoja ahtaumia sepelvaltimoissa. Sen sijaan jos sepelvaltimo on täysin tukossa, onnistuminen on epävarmempaa.  Suonet ovat lukijan kannalta tuttua tietoa, ahtaumien laadun vaikutus uutta Pallolaajennus onnistuu lähes aina, mikäli potilaalla on sepelvaltimoissa vain tiukkoja ahtaumia. Sen sijaan jos sepelvaltimo on täysin tukossa, onnistuminen on epävarmempaa.11 Katriina Kaakkolammi 2007
 12. 12. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: asioiden suhteiden selvittäminen Beetasalpaajat alentavat silmänpainetta sädekehässä olevien beeta-adrenergisten reseptorien kautta tapahtuvan kammio- nesteen muodostumisen estämisen johdosta. → Beetasalpaajat alentavat silmänpainetta. Tämä tapahtuu estämällä sädekehässä olevien beeta-adrenergisten reseptorien kautta kammionesteen muodostumista. (?)12 Katriina Kaakkolammi 2007
 13. 13. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: asioiden suhteiden selvittäminen  Lauseenvastikkeet keräävät usein ympärilleen muutakin kielen kankeutta: Kuitenkin alkion kehityksen alkuvaiheessa sukurauhasen aihe on samanlainen kummallakin sukupuolella erilaistuen vasta myöhemmin geenien ja hormonien vaikutuksesta munasarjaksi tai kivekseksi.  On parempi miettiä, vastaako lauseenvastike tässä kysymykseen ”miten?” Siis paremmin: Kuitenkin alkion kehityksen alkuvaiheessa sukurauhasen aihe on samanlainen kummallakin sukupuolella. Se erilaistuu vasta myöhemmin geenien ja hormonien vaikutuksesta munasarjaksi tai kivekseksi.13 Katriina Kaakkolammi 2007
 14. 14. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: asioiden suhteiden selvittäminen  Aikaa ilmaisevaa lauseenvastiketta (toipuessaan, toivuttuaan) käytetään usein väärin: Yläetuhampaat vaurioituvat helpommin kuin alaetuhampaat sijaitessaan normaalisti näitä ulompana.  Temporaalisella lauseenvastikkeella ei voi korvata koska- lausetta. Siis oikein olisi Yläetuhampaat vaurioituvat helpommin kuin alaetuhampaat, koska ne sijaitsevat normaalisti näitä ulompana.14 Katriina Kaakkolammi 2007
 15. 15. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: asioiden suhteiden selvittäminen  Aikaa ilmaisevalla lauseenvastikkeella ei voi korvata jos-lausetta Kasvaimen sijaitessa antrumissa voidaan hyvin tehdä subtotaalinen gastrektomia huonontamatta potilaan ennustetta. → Jos kasvain sijaitsee antrumissa, voidaan hyvin tehdä subtotaalinen gastrektomia huonontamatta potilaan ennustetta.15 Katriina Kaakkolammi 2007
 16. 16. Sujuvuus ja ymmärrettävyys: sidokset helpottamassa asian kulkua (1) Lääkärin työn ihanteelliset, eettiset periaatteet eivät ole antiikin Kreikan ajoista muuttuneet. (2) Hyvän tekemi- nen, pahan välttäminen, luottamus ja nöyryys ovat kes- keisiä sanomia Hippokrateen valassa, jonka modernisoi- tuun versioon useimmat suomalaiset lääkärit nykyäänkin sitoutuvat. (3) Sen sijaan ne kysymykset, joissa tarvitaan erityistä eettistä kannanottoa, ovat moninkertaistuneet ja monimutkaistuneet. (4) On tärkeätä, että terveydenhuol- lon etiikka on nuorten lääkärien ja muiden ammattilaisten arkipäivän keskustelun aiheena. (5) Siten muotoutuvat aikaan soveltuvat eettiset ratkaisut. (6) Toisaalta on tär- keätä, että lääkäreillä on rohkeutta olla autonomisia tehdessään ratkaisuja terveydenhuollon ristipaineessa. (7) He tarvitsevat kaiken tuen, minkä ammattikunta voi tarjota.16 Katriina Kaakkolammi 2007
 17. 17. Terveystieteiden julkaisut Tieteellisen tekstin kirjoittajan tavoitteena on välittää tietoa ja vakuuttaa lukijansa siitä, että – hän on luotettava, asiansa tunteva ja pätevä – hän on todella tehnyt tutkimuksen, jonka tuloksia esittelee – hän on tehnyt tutkimuksensa hyväksyttävillä menetelmillä – hän on tehnyt tutkimuksensa ja raportoi sen tuloksia hyvässä tarkoituksessa ja uskoo sen tuloksiin.17 Katriina Kaakkolammi 2007
 18. 18. Terminologiaa: onko latina muuttunut englanniksi?  Ovatko vierasperäiset termit oikeasti täsmällisempiä kuin suomalaiset? – Diagnoosit ja lähetteet edelleen latinaksi18 Katriina Kaakkolammi 2007
 19. 19. Kolminkertainen perustermistö  Samalla asialla voi olla latinalainen tai kreikkalainen termi, suomeen mukautettu lainasana tai suomalainen sana – relapsus – relapsi – uusiutuma – abductor – abduktori – loitontaja19 Katriina Kaakkolammi 2007
 20. 20. Englanti valtakielenä  Moniosaisista ja pitkistä lainoista syntyy lyhenteitä – low-density-lipoproteiini → LDL – respiratory syncytial -virus → RSV Selkeys kärsii20 Katriina Kaakkolammi 2007
 21. 21. Vieraskielinen vai suomalainen termi?  aids  immuunikato  infarctus cordis  sydäninfarkti  multippeliskleroosi  pesäkekovettumatauti  sytostaatti  solunsalpaaja  winter depression  kaamosmasennus  femur  reisiluu  maligni  pahanlaatuinen  kontraindikaatio  vasta-aihe21 Katriina Kaakkolammi 2007
 22. 22. Duodecim terminologian uranuurtajana  Terveystieteiden suomi–englanti-sanakirja – lääketieteen, sairaanhoidon ja terveydenhuollon muiden alojen ammattikielen erikoisteos – elektronisessa muodossa  suomalainen versio virallisesta kansainvälisestä tautinimistöstä22 Katriina Kaakkolammi 2007
 23. 23. Pilkunviilausta: sanasto ennaltaehkäisevä → ennakoiva tai ehkäisevä geeniruoka → muuntogeeninen ruoka haittatekijä → haitta, haittapuoli viherkaihi → silmänpainetauti  Ohjeita http://www.kotus.fi/kielitoimisto/ http://www.kielikello.fi/ http://www.terveysportti.fi/ (Lääketieteen termit)23 Katriina Kaakkolammi 2007
 24. 24. Pilkunviilausta: sanasto  Hoidon tuloksena [= ansiosta, vaikutuksesta, johdosta] taudin eteneminen pysähtyi.  Sodan seurauksena [= vuoksi, takia, vaikutuksesta] elintaso laski.  Onko huimauksen tunne merkki kuulon alenemisesta? → heikkenemisestä  Suomalaisten alkoholinkulutus on laskenut. → vähentynyt  Tämä voi aiheuttaa selkärangan rajoitettua kiertomahdollisuutta → rajoittunutta tai vähäistä24 Katriina Kaakkolammi 2007
 25. 25. Pilkunviilausta: yhteen vai erilleen  Ei ylipitkiä yhdyssanoja – kilpirauhassyöpäetäpesäkkeet → kilpirauhasen syövän etäpesäkkeet – kooma- ja aivokuolemadiagnostiikka → kooman ja aivokuoleman diagnostiikka25 Katriina Kaakkolammi 2007
 26. 26. Pilkunviilausta: yhteen vai erilleen  verenluovutus  kipua tuottava  osastonhoitaja  veteen liukenematon  maksatulehdus  sappirakon tulehdus  keuhkosyöpä  kohdunkaulan syöpä  lääkevaikutus  lääkkeen vaikutus  solunjakautuminen  solun jakautuminen26 Katriina Kaakkolammi 2007
 27. 27. Pilkunviilausta: yhdysmerkki ja ajatusviiva  A-vitamiini  65-vuotias  nenä-mahaletku  flush-oire  herpes simplex -virus  äiti-lapsisuhde tai äiti–lapsi-suhde → äidin ja lapsen suhde27 Katriina Kaakkolammi 2007
 28. 28. Pilkunviilausta: iso vai pieni alkukirjain  Tampereen yliopistollinen sairaala  syöpätautien klinikka  Hodgkinin tauti, Churgin–Straussin oireyhtymä, Charcot–Marie–Toothin tauti  röntgensäde, dopplertutkimus  Amorion-mikstuura28 Katriina Kaakkolammi 2007
 29. 29. Pilkunviilausta: muut merkit  Vinoviivaa käytetään murtoluvuissa ja osoittamassa vaihtoehtoa taulukoissa tai lomakkeissa mutta ei normaalissa yleiskielessä A ja/tai B → A tai B tai molemmat29 Katriina Kaakkolammi 2007
 30. 30. Pilkunviilausta: muut merkit  Heittomerkkiä käytetään vieraiden nimien taivutuksessa, kun nimi päättyy kirjoitettuna konsonanttiin mutta äännettynä vokaaliin Raynaud’n oireyhtymä Piaget’n teos30 Katriina Kaakkolammi 2007
 31. 31. Pilkunviilausta: numerot  Kirjaimin lukusanat 1–10 ja tasaluvut  Numeroin, jos tekstissä on paljon lukuja – 4-vaiheinen → nelivaiheinen – 50 %:nen etanoli → 50-prosenttinen etanoli – yli 65-vuotiailla – II tyypin diabetes31 Katriina Kaakkolammi 2007
 32. 32. Pilkunviilausta: numerot  Milloin numeroa taivutetaan? – Leikkauslöydöksenä oli välilevytyrä 70, spinaalistenoosi 15 ja molemmat 8 tapauksessa. → – Leikkauslöydöksenä oli välilevytyrä 70:ssä, spinaalistenoosi 15:ssä ja molemmat 8 tapauksessa. – Vaihdevuodet alkavat tavallisesti 45 ja 55 ikävuoden välillä, keskimäärin 52 vuoden iässä. → – Vaihdevuodet alkavat tavallisesti 45. ja 55. ikävuoden välillä, keskimäärin 52 vuoden iässä. – Vaurio havaittiin 23:lla tämän ryhmän potilaalla.32 Katriina Kaakkolammi 2007
 33. 33. Pilkunviilausta: numerot ja välilyönnit  Kansanterveyslaitoksen vuosina 1985 – 1992 tekemässä 15-64 –vuotiaisiin kohdistetussa kyselytutkimuksessa joka kolmas ilmoitti kärsineensä selkäkivusta edeltäneen kuukauden aikana. → Kansanterveyslaitoksen vuosina 1985–1992 tekemässä 15–64-vuotiaisiin kohdistetussa kyselytutkimuksessa joka kolmas ilmoitti kärsineensä selkäkivusta edeltäneen kuukauden aikana.33 Katriina Kaakkolammi 2007
 34. 34. Pilkunviilausta: lyhenteet  Lyhenteitä kannattaa käyttää säästeliäästi  Luvun ja mittayksikön lyhenteen väliin tulee välilyönti 3–4 mg:n painoinen 4–5 mm:n viilto –50 °C:ssa34 Katriina Kaakkolammi 2007
 35. 35. Pilkunviilausta: lyhenteet  Lyhenteiden taivutus  SPR:ään tai SPR:iin  DNA:ta  Unescoa  AIDSin tai aidsin35 Katriina Kaakkolammi 2007

×