Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insert pages

1,196 views

Published on

 • Be the first to like this

Insert pages

 1. 1. Microsoft Office 2007 – Insert tab 1.1 Insert Pages – Хуудас нээхХуудас нээхдээ Insert Pages командыг сонгоно уг командаас дараахжагсаалтууд гарна.Cover Page –Нүүр хуудасBlank Page – Курсор байрлаж байгаа газарт шинэ хуудас оруулахPage Break – Курсор байрлаж байгаа хуудсын өмнө хуудас оруулна.Хэрвээ нүүр хуудас оруулах гэж байгаа бол Insert-Cover Pageкомандыг сонгоно уг командаас дараах жагсаалт гарна.Энэжагсаалтуудын дундаас өөртөө тохирсон нүүр хуудсыг сонгож болно. 1
 2. 2. Microsoft Office 2007 – Insert tab 1.2 Insert - Table – Хүснэгт оруулах Хүснэгттэй ажиллахТекстэн мэдээлэл боловсруулах явцад хялбар хүснэгтэн мэдээлэлоруулах шаардлага зайлшгүй гардаг.Өгөгдлийг мөр багана болгонзохион байгуулахын тулд хуснэгт ашигладаг.  Хүснэгт үүсгэхдээ Standart хэрэглүүрийн мөрөн дэх Insert Table хэрэглүүр дээр дарна. 2
 3. 3. Microsoft Office 2007 – Insert tab Хулганы зүүн товчийг дараастай шаардлагатай мөр, баганы тоог гартал баруун тийш болон доош чиглэлд чирнэ. Хулганы зүүн товчийг дарахаа зогсооно. Эсвэл Table цэсний Insert-Table... командыг сонгоно. Insert Table харилуах цонхонд баганын тоо (Number of columns), мөрийн тоо (Number of rows) –г оруулаад Ok дарна. Insert Table – Хүснэгт оруулах мөр багана нэмэх. Draw Table- Хүснэгт , хүрээ шугам зурах харандааг гаргана. Excel Spreadsheet- Хүснэгтийг Microsoft Excel Worksheet-д оруулах Quick Tables- Хүснэгтийг хурдан байгуулах 3
 4. 4. Microsoft Office 2007 – Insert tabБайгуулсан хүснэгтээ өөрийнхөө сонирхолд тохируулж чимэж болно.Хүснэгт мөр, багана, нүд устгахдаа тухайн нөхцөлөө сонгож харуулаадTable- Delete жагсаалтыг сонгоно. Уг жагсаалтаас устгах хэсгээ сонгоно.Жагсаалтыг доор тайлбарлав.Table- сонгосон хүснэгтийг устгана.Columns- сонгнсон багана устгана.Rows- сонгосон мөр устгана.Cells- сонгосон нүд устгана. 4
 5. 5. Microsoft Office 2007 – Insert tabХүснэгтийн хүрээг өөрчлөх: Хүснэгтийн хүрээ шугам болон хүснэгтийнөргөн, өнгө, хүрээ шугамын хэлбэрийг өөрийн хүссэнээрээ өөрчилж болдог. 1. Format цэсний Borders and Shading командыг сонгоно. Style хэсгээс хүрээ шугамын хэлбэрийг сонгоно. Color хүрээ шугамын өнгийг сонгох боломжтой. Widht хүрээ шугамын өргөний хэмжээг сонгоно. Apply to хэсэгт зөвхөн параграфт (Paragraph), нүдэнд (Cell), хүснэгтэд (Table) , текстэд (Text) тохируулгыг хийнэ. 2. Ok командыг дарж өөрчлөлтийг хадгална.Хүснэгтийн нүдэнд өнгө, сүүдэр оруулах: Хүснэгтийн хэсэг нүднүүдийнэсвэл хүснэгтээ бүхэлд нь идэвхжүүлээд Format – Borders and Shadingкомандыг сонгоно. 1. Shading хуудсыг нээнэ. No Fill- өнгөгүй болгоно. More Colors- Зураг дээр харагдаж байгаа өнгөнүүдээс илүү их өнгөний сонголтыг гаргаж харуулна. 2. Style -өнгөнд төрөл бүрийн хээг оруулна. 5
 6. 6. Microsoft Office 2007 – Insert tab 3. Apply to хэсэгт тодорхой нүдэнд, хүснэгт бүхэлдээ, эсвэлхүснэгт доторх аль нэг параграфад өнгө оруулах сонголтуудыг хийнэ. 1.3 Illustrations- Үндсэн 5 бүлэгтэй байна.Word програмд төрөл бүрийн график, диаграм буюу зохион байгуулалтынбүтцийн схем, дүрс зургуудыг оруулж болдог. 1.3.1 Insert – Picture - Зураг оруулахWord програмд текст бичихээс гадна зураг оруулж болдог. Эдгээр зургууднь Clip Art ( Word програмыг дагалдаж ирдэг зургийн галарей) , график ,төрөл бүрийн дүрс зургууд, дурын фото зургууд байж болно. 6
 7. 7. Microsoft Office 2007 – Insert tab Insert- Picture командыг сонгоно. Зураг байгаа фолдер эсвэл дискээ сонгоно. Сонгохыг хүссэн файл дээрээ курсороо байрлуулж Insert комагдын товчлуурыг дарна. 1.3.2 Insert Clip Art 7
 8. 8. Microsoft Office 2007 – Insert tabShapes хэсэгийг янз бүрийн дүрсүүд ашиглахад хэрэглэнэ.Харин Smart Art хэсгээс өөрийн сонгосон графикаа текстэндээ оруулаадөгч болно.Chart хэсэг дээр олон янзын диаграмууд байдаг бөгөөд сонгож авсандиаграмынхаа өнгө хэмжээг нь хүссэнээрээ өөрчилж болно. 1.4 Links- Холбоос хийж өгнө. 8
 9. 9. Microsoft Office 2007 – Insert tab 1.4.1 Hyperlink - Веб хуудсанд болон зураг ,mail хаяг ба програмуудад холбоос хийх 1.4.2 Bookmark - Document дотор байгаа онцгой баримтанд нэр өгөх. 1.4.3 Cross-reference – Зарим мэдээллүүд 1.5 Header & Footer, Page NumberInsert цэсний Header & Footer командаар баримтын бүх хуудасны дээдба доод хэсэгт ижил мэдээлэл оруулж болдог. Энэ мэдээлэл ньPrint Layout болон Print Preview горимд харагдах бөгөөд Normal горимдхарагдахгүй.Page Number нь бүх хуудасанд дугаар оруулна. 1.6 Text 9
 10. 10. Microsoft Office 2007 – Insert tabЭнэ хэсэгт зураг дээр бичиг бичих, идэвхтэй бичиглэлд дүрслэлөгөх,гоѐмсог бичиглэл оруулах, дүрсүүдийг сонгож ажиллах зэрэгүйлдэлүүдийг гүйцэтгэнэ. 10
 11. 11. Microsoft Office 2007 – Insert tab11
 12. 12. Microsoft Office 2007 – Insert tab12
 13. 13. Microsoft Office 2007 – Insert tab13

×