Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
төлбөр тооцоо
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

чек ба төлбөрийн ордер

Download to read offline

Багшийн өгсөн материал

чек ба төлбөрийн ордер

 1. 1. Төлбөрийн хэрэгсэл<br />О. Бат-Эрдэнэ<br />FIN121<br />БАНК САНХҮҮГИЙН ҮНДЭС<br />
 2. 2. Чек<br />Чек гэдэг нь:<br />Анхний шаардлагаар тодорхой хэмжээний мөнгийг төлөхийг шаардсан нөхцөлт бус бичгэн захиалга юм.<br />Чек бичхэд оролцогч талууд:<br />Чек бичигч:<br />Чекийн төлбөр төлөх үүрэг гүйцэтгэгч<br />Чек хүлээн авагч:<br />Төлбөр нэхэмжлэгч<br />
 3. 3. Чек<br />Чекийг шилжүүлэх аргаар нь:<br />Энгийн чек<br />Нэрийн чек<br />
 4. 4. Чек<br />Чекийг гаргагчаар нь:<br />Хувийн чек<br />Банкаар үйлчлүүлэгч хувь хүн болон байгууллага өөрийн банкиндаа чек гаргах хүсэлт тавьж хувьдаа чек нээлгэхийг<br />Банкны чек<br />Банкаар баталгаажигдаж, бичигдсэн<br />
 5. 5. Чек<br />Чекийг төлбөр хийх байдлаар нь:<br />Бэлэн мөнгөний чек:<br />Бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийгддэг бөгөөд чек эзэмшигч зөвшөөрвөл дансаар хийгдэж болно.<br />Тооцооны чек:<br />Зөвхөн дансны тооцоогоор төлбөр тооцоо хийх боломжтой<br />
 6. 6. Чек<br />Чек нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:<br />Төлбөр хийх боломжтой нь батлагдсан<br />Чекэнд зурах гарын үсэг тамга тэмдгийг зохих ёсоор нь баталгаажуулсан<br />Чек цуцлагдахгүй гэдэг нь баталгаажсан<br />Хэрэв зээлийн хөрөнгөөр нээж байгаа бол зээл олгосон тухай зээлийн ажилтаны тэмдэглэл байх<br />
 7. 7. Чек<br />Гарын үсгийн хэлбэр:<br />Хувь хүний гарын үсэг<br />Хуулбар гарын үсэг<br />Тамга эсвэл гарын үсэгний хуулбартай тэмдэг<br />
 8. 8. Чек<br />Хувийн чек:<br />Харилцагчийн дансыг нээж, өөрийн чекээр хангаж буй банк<br />Он/сар/өдөр<br />…………………… DOLLARS<br />GOLOMT BANK <br />Мөнгөн дүн тоогоор<br />DATE________<br />Pay<br />To the <br />order of …………………………………………| $ <br />Мөнгийг хүлээн авагч тал<br />………………………………………………………DOLLARS<br />FOR (MEMO)……………………….. …………………………./AUTORIZED SIGNATURE/<br />178603 083:::132: 02860:::0012<br />Тайлбар (гүйлгээний утга)<br />
 9. 9. Чек<br />
 10. 10. Чек<br />
 11. 11. Чек<br />Банкны чек:<br />…………………… DOLLARS<br />GOLOMT BANK <br />DATE_28 August 2009_<br />Pay<br />To the <br />order of ……………………IFE…………………| Tg<br />10,000<br />..…Ten thousand ……Tugriks<br />FOR (MEMO)…Donation….. …………………………./AUTORIZED OFFICER/<br />178603 083:::132: 02860:::0012<br />
 12. 12. Чек<br />
 13. 13. Чек<br />
 14. 14. Чек<br />
 15. 15. Төлбөрийн ордер<br />Төлбөрийн ордер гэдэг нь:<br />Банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас гаргасан чектэй төстэй санхүүгийн хэрэгсэл юм.<br />Төлбөрийн ордерийг дотор нь:<br />Хувийн<br />Банкны бус санхүүгийн байгууллагын<br />
 16. 16. Векселийн тооцоо<br />Вексель гэдэг нь:<br />Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацаанд төлөхийг баталж бичсэн хууль ёсны өрийн бичиг.<br />Вексель бичигч<br />Вексель эзэмшигч<br />Вексель шилжүүлэгч <br />
 17. 17. Векселийн тооцоо<br />Вексель гэдэг нь:<br />Тодорхой хэмжээний мөнгийг тодорхой хугацаанд ямар нэгэн нєхцєл болзолгvйгээр vл маргалдах журмаар вексель эзэмшигчид тєлєхийг харилцан тохиролцож баталсан тєлбєрийн баримтыг хэлнэ.<br />Вексель бичигч<br />Вексель эзэмшигч<br />Вексель шилжүүлэгч<br />
 18. 18. Векселийн тооцоо<br />Векселийг агуулгын хувьд:<br />Таваарын вексель:<br />ААН, иргэдийн бичсэн векселийг<br />Мөнгөн хэлбэртэй вексель:<br />Арилжааны банкуудын гаргасан векселийг<br />Векселийг эзэмшигчийн хэлбэрээс нь хамааруулан:<br />Нэрлэсэн вексель:<br />Эзэмшигчийн нэр хаяг тодорхой заасан<br />Нэхэмжлэх вексель:<br />Эзэмшигчийн нэр хаягийг тодорхой заагаагүй (Гарган үзүүлэгч төлнө)<br />
 19. 19. Векселийн тооцоо<br />Векселийг ерөнхийд нь үндсэн хоёр төрөлд ангилдаг:<br />Энгийн вексель: <br />Төлбөр хариуцагч нь тодорхой хэмжээний мөнгийг төлбөр нэхэмжлэгчид төлөхийг батлан бичсэн өрийн бичиг<br />Шилжих вексель:<br />Төлбөр нэхэмжлэгч нь тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хэмжээний мөнгийг гуравдагч этгээдэд төлөхийг төлбөр хариуцагчид мэдэгдэж бичсэн бөгөөд төлбөр хариуцагч төлөхийг зөвшөөрсөн өрийн бичиг.<br />
 20. 20. Энгийн вексель<br />Вексель бичигчийн нэр хаяг ____________________________<br />Батлан даах төлбөрийн мөнгөний дүн тоо, үсэг, валютын нэр ________ _________________________________________________________<br />Батлан даасан тухай тэмдэглэл _________________________________<br />20..он…сар...өдөр<br />/Батлан даагчийн гарын үсэг, тамга/_____________________________-д<br />/даалгавраар/<br />/Вексель эзэмшгчийн нэр хаяг/ ____________________________-төгрөгийг /Мөнгөний дүн тоо үсгээр/,/Төлбөр хийгдэх валютын нэр/ энэ векселээр төлөхийг баталж байна.<br />Төлбөр хийгдэх хугацаа ________________ хүү _______________________<br />Төлбөр хариуцагчийн нэр хаяг ______________________________________ <br />Төлбөр хариуцагчийн банкны нэр, хаяг ______________________________<br />Төлбөр гүйцэтгэх дансны дугаар ____________________________________<br />Тамга ………………………………………………………………<br />/Вексель бичигчийн гарын үсэг/<br />
 21. 21. Шилжих вексель<br />Вексель бичигчийн нэр хаяг ____________________________<br />/Батлан даах төлбөрийн мөнгөний …………………………………… …………………………………….…. дүн тоо, үсэг, валютын нэр/<br />20..он…сар...өдөр<br />/Батлан даагчийн гарын үсэг, тамга/……………………….–д /даалгавраар/<br />/Вексель эзэмшгчийн нэр хаяг/ ____________________________-төгрөгийг /Мөнгөний дүн тоо үсгээр/,/Төлбөр хийгдэх валютын нэр/ энэ векселээр төлөхийг мэдэгдэж байна.<br />Төлбөр хийгдэх хугацаа ________________ хүү _______________________<br />Төлбөр хариуцагчийн нэр хаяг...........................................................................<br />Төлбөр хариуцагчийн банкны нэр, хаяг............................................................<br />................................................................................................................................<br />Төлбөр гүйцэтгэх дансны дугаар .......................................................................<br /> Тамга ………………………………………………………………<br />/Вексель бичигчийн гарын үсэг/<br />Векселийн төлбөрийг зөвшөөрсөн .....................................................................<br />/Зөвшөөрөл өгөгчийн нэр хаяг/<br />20..он…сар...өдөр<br />
 22. 22. Шилжих векселийн ар тал<br />Дамжуулах бичилт<br />_______________________<br />_______________________<br />_______________________<br />_______________________<br />
 • begjmahwal

  Dec. 10, 2013
 • sunghyo

  Nov. 13, 2013
 • TseJune

  Mar. 1, 2013
 • oyunbattsengelmaa

  Nov. 6, 2012
 • BatmunkhBatzorig

  May. 2, 2012
 • UsuxuuGanbaatar

  Apr. 11, 2012
 • jargalan12

  Nov. 5, 2011

Багшийн өгсөн материал

Views

Total views

10,293

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

238

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×