Kozma Szilárd: A jótevő puli

301 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szilárd: A jótevő puli

  1. 1. Attila Nagy Puli – prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 3.„AKINEK VAN ANNAK ADATIK, ÉS AKINEK NINCS, ATTÓL ELVÉTETIK”Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni azelhamarkodott ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekigvalósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtő felületes ítélkezésrőltanúskodó levelet, amely az engem primitív bosszúállási reflexből, detényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge prófétát, NagyAttila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze,hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy miketten, ezen szellemi emberségeink magaslatáról állítólag „szapuljukegymást”! Noha sejtettem, és éppen ettől féltem, hogy nem csak azokfognak egyenlőségi jelt tenni gondolatban az utóbbi időben, deklaráltan isnotórius munkakerülő élősdivé vált és gyermektelen, volt-unitárius papszemélye és közöttem, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését,amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása,ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Nyilas napú és Jupiterikarmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelésevégelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri aszellemi munkásságom minőségét, és álmomban sem gondoltam volna, hogyaz a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem ahoroszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, képesmeginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, amiért kénytelenvoltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annakérdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, azújságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is felcseréltem! Hiszenez a saját magát nyomorba döntő „irgy kutya” (Ő nevezte el saját magátPulinak!), a gazdasági tönkre tételemet célozta meg a gátlástalangonoszságában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születésemásnapján, 8 évvel ezelőtt, negyedszer is, vissza nem fizetendő„kölcsönpénzt”! Én nem szapulom ezt a „szellemi embert”, hanemleleplezem a gátlástalan immoralitását, vagyis az erkölcsi és szakmaialaptalanságát mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit rólam állít,annak érdekében, hogy 59 évesen ne maradjak munka és kereset nélküliférfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani! –Pulival ellentétben, aki fölényesen dalolászva, még közli is. Hogy mekkoranagy fölényben van velem szemben, ebben a galádságában, mivel neki nincsgyermeke és nincs semmi féle más felelőssége, az állam meg havonta küldi a
  2. 2. felesége betegnyugdíját, amiből ő is meg tud élni, tehát nincs semmivesztenivalója. Ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből,meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogyengem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon,annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen a 8 évesem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. az ő merő hazudozásokon (általa kitaláltvagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkámjellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken alapuló) támadásait és az én,amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsilegegy lényegűnek venni, és azt állítani, hogy két „szellemi” ember egymástszapulja, tehát mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy nevezhetiegyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzalgyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát, az aki képes ekkora,- esetemben egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra és ezzelegyütt ekkora igazságtalanságra. – Nyilvánvaló, hogy az illető személy –ebben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében – akiekkora erkölcsi tévedésre képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra ésPulihoz hasonlóan, akit "szellemi embernek nevez", steril élet folytatásravan ítélve. De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak, akik ezidáig becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.),hanem ő az, aki folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlenerkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Istensem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. A nagy sikerű The Secret c. misztikus film eszmei mondanivalójától megszédült ésebben a misztikus kábulatában hirtelenül a székely - és ezen keresztül (sic!) - a magyarnemzet profetikus megmentőjének magát kikiáltó, vagyis a nemzet önjelölt prófétájáváelőlépett hajdani szekus-besúgó, Nagy Attila Puli, az utóbbi hét évben (Turula lányunkmegszületése óta), lejárató és engem lehetőleg gazdaságilag teljesen megbuktató,szellemi háborút folytat az internet különböző magyar fórumain elhelyezett (Lásd:www.spiritualitas.blogter.hu , www.sepsiszentgyorgy.ro , www.virtus.huwww.scribd.com , stb.) gúny- és vádirataival. Nagy Attila Puli eme szorgoskodásának köszönhetően viszont csak néhány hónapig, ésintenzív módon, csak néhány hétig következett be az életünkben az a teljes gazdaságikrízis, aminek a beidézése érdekében ő éveken keresztül szorgalmasan írta a rólamkieszelt lejárató és hiteltelenítő történeteit, amelyek olyan alapvető dolgokban is hamisakmint pl. a jóslásnak, vagy a reinkarnáció meséjének a messze menő és határozottelutasítása. Tudniillik az, hogy a sok éves, rólam való nyilvános hazudozásaira – a tárgyivalóságnak a szemérmetlen elferdítésére, meghamisítására - alapozott, rám vonatkozómisztikus és erkölcsi rágalmazásaival, és az ezekre alapozott spekuláns elméleti
  3. 3. következtetéseivel, és persze, nem utolsó sorban a sarlatánozásával, azokban a potenciálishoroszkóp-rendelőimben, akik nem ismeretek személyesen, illetve, akik nem mélyültekel a metafizikai tanulmányaim olvasásában, kételyt ébresztett, mind a szakmaikompetenciámat mind az emberi tisztességemet illetően. Azt követően ugyanis, hogy kb. másfél hónappal ezelőtt, amikor a volt besúgómnak azorcátlansága már a szemembe kiabálta, hogy vegyem komolyan ezt az ügyet és nézzekutána annak is, hogy tulajdonképpen minek is köszönheti ez, a nyilvánvalóan elemienerkölcstelen és tehetségtelen személy az internetes olvasottságát. Nos, a Nagy Puli Attilaun. „nemzet-mentő” misztikus műveit elolvasva azonnal szembe szökött az, hogy ez azpárját ritkító ostoba ember - aki oda s vissza van az ő kétszeres teológiai képzettségével! -az ő hibás szellemi alapállásában, teljesen figyelmen kívül hagyhatónak tekinti a fizikai –tárgyi – valóságot! Miután ezt a fordított valóságra alapozó misztikus handabandázástlelepleztem, az új, potenciális horoszkópigénylők által írt érdeklődő levelek is el kezdteka levelesládámba érkezni. – Olyannyira, hogy már el is határoztam, hogy újból kiváltomaz asztrológusi engedélyemet. E sorok olvasóinak viszont nem kell attól tartania, hogy Pulihoz hasonlóan, én iselőállok valamilyen misztikus elmélettel e sorsfordulat értelmezésében. Nem, a dolog – amagyarázat - nagyon egyszerű, logikus és racionális, és ezért teljesen kívül esik a fizikaiés erkölcsi nyomorban élő Pulinak a valóságképzeteiről alkotott nyomorék-körén. Noha,Puli is a paraszti pragmatikumra épített, amikor a fene nagy magamutogatási mániájábankieszelte, hogy amennyiben nem egy saját honlapot szerkeszt és azon közli a SRImegbízásának eleget tevő, tehát látszólag a magyarság megváltási szándékából írt, devoltaképpen a vizet a a Budapesti SZDSZ-liberálisok és a román nacionalisták malmára(főként a HARKOV malmára) hajtó misztikus hablatyolásával együtt, az én fejemre szórtrágalmait, hanem olyan nagy forgalmú (látogatottságú) „blogterekre” teszi fel azokat,ahol az internet-kereső programok azonnal a GOOGLE első helyezettjei közé röpítik eszellemi csúcsteljesítményeket. Mivel azonban nem az én egyszerű személyi büszkeségemnek a megsértéséről voltszó, amiért én a kisujjamat sem mozdítottam volna, hanem e vitéz tetteivel olyanegzisztenciális krízisbe juttatott, hogy 2O11 nyarán, szinte már a gyermekeimnek semtudtam enni adni - amiért is, előbb a vállalkozásomat kellett feladnom, majd, látván, hogyez a sporlás sem ment meg a teljes elszegényedéstől, egy elkeseredett lépést tettem éséhségsztrájkolni kezdtem annak érdekében, hogy legalább a gyermekek után járótörvényes családi pótlékot és más törvényes juttatásokat megkaphassak. A hírre viszont, hogy kétségbeesésemben éhségsztrájkot kezdtem a törvényes szociálisjogaink vissza szerzése érdekében, a harkov-diverzáns nem bírta vissza fogni magát ésüdvrivalgásban tört ki az internetnek azon a fórumain ahol az éhségsztrájkomról szólócikkeket közölték. És ez még nem volt elég neki a szomorú győzelemhez, de különbözőfedő- és álnevek alatt, ezek fórumain eljátszotta, hogy ő az, a bizonyos „egészségesszékely közvélemény”, amely elutasítja a „kunyerálásnak” (Vagyis a törvényes polgárijogkövetelésnek) ezt a törvényes fajtáját és arra okított a misztikához mindig valamiért ésvalahonnan értő „farkaslogi”, vagy a „csikiszékely”, vagy a „besenyői pistabácsi”nevében, hogy viseljem én is becsülettel a keresztet – akárcsak ők- és ő, ugy-e?! – és neszélhámoskodja többet, mennyek el kapálni. Erre már fel kaptam a fejem és utána néztemannak, hogy mitől is lesznek olyan népszerűek és a GOOGLE által felkapottak a Pulinak
  4. 4. az itt megjelent írásai, hogy még az én évek óta bejáratott honlapjaimon található, és un.ezoterikus körökben eléggé népszerű cikkeimet és tanulmányaimat is megelőzik? – A válasz egyszerű volt: mindazok mellett, hogy ingyenes hirdetéseket forgalmazóinternet-szolgáltatóknál is hirdeti a magyar közéleti politikusokat és más közéletiszemélyeket, de engem kiemelten és fő helyen rágalmazó műveit”, olyan blogtereken isforog fenn a meredek nézeteiről hírhedt Puli neve, amelyek azonnal berántják az internettoplistáinak az első helyeire minden olyan írást, ahol az ő neve szerepel. Internetesjáratlanságommal néhány nap alatt én is rá jöttem, hogy hiába írom meg avédekezéseimet a saját honlapjaimon, mert ugyanott szükséges ezt megtennem , ahol aPuli írások is találhatók, amennyiben azt akarom, hogy az ő írásaival egyszerrekerüljenek az én védekező írásaim azoknak a szemei elé, akik kedvet kapnak a Puli általgyalázatossá, sőt: sátáni sarlatánná festett tetteimről és mentalitásomról szóló, voltbesúgói „jellemzéseket”. És láss világ csodát, három hétre rá, hogy ezek a Puli „misztikus-szakértői”hitelességéről szóló leleplezéseim megjelentek, újra megfelelő arányú személyihoroszkóprendelési lehetőségek felől érdeklődő leveleket kaptam! Sőt: ez úttal mégtöbbet, mint azelőtt. – Így változott át tehát a családom gazdasági tönkretétele érdekébenaz interneten rólam gátlástalanul hazudozó és engem lesarlatáznozó Nagy Puli Atilla, ajótevőmmé. Sőt: még csak ezután fog igazából a jótevőmmé változni, mivel, az általaelőidézett kényszerhelyzetemben én is készítettem azokon a szuper-forgalmas magyarblogtereken személyi naplókat, ahol az ő, ha nem is világ-, de magyarság-rengető„művei” megjelentek. De ettől kezdve, már nem az ő kútfejéből rólam keltett és azt is elferdített meséinek azigazi változatait írom le, valamint azt, hogy mennyire nevetséges az, hogy a Titok c.misztikus film eszmei mondanivalóját a magyarság megmentésre akarja felhasználni. (Detényleg: a normális ember nem is tudja eldönteni, hogy ez a senkiházi, a magyarsággalgúnyolódik-e, vagy önmagát figurázza ki, amikor ilyen misztikus szamárságokat hirdetilyen nemzeti sorsfontosságú kérdésekben, vagy bocsánattal legyen mondva: ez a magátanarchista prófétának tituláló internet-betyár, tényleg ennyire hülye-e?) Nem, ettől kezdve én nem foglalkozom többet a Puli állításainak a valóság talajára valóvisszarángatásával, hanem egyszerűen ugyanott fogom közölni a komoly metafizikai ésasztrológiai tanulmányaimat, ahol ő megjelentette állítólag az általam becsapható naivszemélyek figyelmeztetése érdekében a „Sarlatán – leleplezéseit”. Remélhetőleg ezek atanulmányok sokkal jobban be fogják bizonyítani bárkinek, aki gondolkozni egy cseppetis képes önmagától azt, hogy mennyire vagyok, vagy nem vagyok sarlatán, illetve, hogymennyire értek a hivatásomhoz és mennyire nem, minthogyha a Puli vonatkozóvalóságferdítő csúsztatásainak és ferdítéseinek a hamisságát bizonygatnám. Köszönöm tehát drága Pulika, hogy ezekre a nagyszerű szakmai népszerűsítésilehetőségekre felhívtad a figyelmemet, mivel mindezt magamtól soha nem tudtam volnakitalálni. És persze, újból köszönöm azt is, hogy te, éppen te, megrágalmazván, egy életreszóló fényes erkölcsi bizonyítványt állítottál ki számomra, amely garantálja, hogy alegnagyobb bizalommal fordulhat bárki, aki úgy érzi, hogy a sorsa, a családi, vagy aszerelmi – párkapcsolati élete teljes krízisbe került, sőt: esetleg még az élete iskuttalannak látszik. Hiszen, mind a volt feleségem férfi-utáló édesanyja által megbuktatott tíz évesházasságomat követő, ezúttal kölcsönös szerelmen és spirituális moralitáson alapuló, újra
  5. 5. alkotott nagyszerű családommal, mind azzal, hogy ebből az általad is előidézett nehézsorshelyzetből minden szempontból gazdagabban jöttem ki, mint amilyen helyzetbenéltem – éltünk az általad várva-várt, és néhány hétre be is idézett gazdasági krízisünkelőtt, magam vagyok az élő példa arra, hogy az életünket és a sorsunkat irányítóegyetemes törvények pártolják és segítik azt, aki maximális felelősségtudat mellettfelvállalja a horoszkópjából kiolvasható életfeladatit. Te viszont, illetve a tenyomorúságos sorshelyzeted és a korodhoz képest szégyellni valóan gyenge erőnlétiállapotod viszont, éppen arra, hogy azokat a személyeket nyomorba döntik a sorserők ésaz életerejétől megfosztják, akik felelőtlenkednek és a saját életfeladataik felvállalása ésbeteljesítése helyett mások nyomorba döntésére törekednek. Egyszóval azt akereszténység fundamentumát képező krisztusi kinyilatkoztatást bizonyítja az életünk ésa sorsunk, ami szerint: „AKINEK VAN ANNAK ADATIK, ÉS AKINEK NINCS,ATTÓL ELVÉTETIK.”Kedves Olvasók!1me, a híres Puli-putrinak a négy jellemző fényképe, vagyis annak a görbe és hasadt falú,ámde magasztos Kökösi fellegvárnak a négy autentikus fotója, amelyben a nemzetárulólángelme kiagyalja az anarchista erkölcs- és nemzetmentő eszméit, valamint az általakritikának nevezett aljas mocskolódásait: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyeiLásd: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

×